Byla 2S-468-278/2013
Dėl antstolės atsisakymo atlikti procesinius veiksmus

1

2

4Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. S. atskirąjį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-218-100/2013 pagal pareiškėjo M. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei N. B., išieškotojai LR aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai (toliau –Valstybinė miškų tarnyba) dėl antstolės atsisakymo atlikti procesinius veiksmus ir,

Nustatė

5pareiškėjas M. S. nurodė, kad antstolė 2013-02-22 patvarkymu Nr. 3.6-770 atsisakė tenkinti prašymą sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0043/13/00090 arba atidėti vykdymo veiksmus dėl 5 529,78 Lt skolos išieškojimo Valstybinės miškų tarnybos naudai iki LR Generalinė prokuratūroja išnagrinės jo pareiškimą dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos ir kreipimosi į teismą dėl civilinės bylos atnaujinimo. Prašė teismą sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus dėl 5 529,78 Lt išieškojimo.

6Kupiškio rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi skundą atmetė. Nurodė, jog nagrinėjant civilinę bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose dėl M. S. padarytos žalos gamtai, pareiškėjas neginčijo byloje esančių dokumentų, kuriais teismai vadovavosi priimdami procesinius sprendimus, pagrįstumo. Konstatavo, jog tik įsiteisėjus Anykščių rajono apylinkės teismo 2012-06-12 sprendimui pareiškėjas M. S. kreipėsi dėl proceso atnaujinimo į Generalinę prokuratūrą, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūrą, tačiau pareiškimai nebuvo patenkinti. Nurodė, kad CPK 626-627 straipsniai numato vykdomųjų bylų stabdymo atvejus ir darė išvadą, jog sustabdyti vykdymo veiksmus dėl nagrinėjamų pareiškėjo skundų Generalinėje prokuratūroje ar kitose ikiteisminio tyrimo įstaigose, nėra pagrindo, nes civilinė byla, su kurios sprendimu nesutinka pareiškėjas, yra išnagrinėta, teismo sprendimas įsiteisėjęs.

7Atskiruoju skundu pareiškėjas M. S. prašo panaikinti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Teigia, jog teismas nepagrįstai sprendė, kad jis neginčijo teismų nagrinėtose civilinėje byloje padarytos žalos gamtai, nes vykdomojoje byloje nėra išnagrinėtos bylos procesinių dokumentų. Nurodo, jog kreipdamasis dėl pažeistų teisių gynybos, prašo sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus iki bus išsiaiškinta tiesa dėl galimo dokumentų suklastojimo ir/ar jų panaudojimo, o kalti asmenys nubausti. Nurodo, jog Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį dėl prokuroro nutarimo panaikinimo ir baudžiamosios bylos dėl dokumentų klastojimo pradėjimo apskundė Panevėžio apygardos teismui. Teigia, jog motyvuotai ir argumentuotai prašė stabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus, nurodė svarbius motyvus. Nurodo, jog šios civilinės bylos dėl antstolės atsisakymo atlikti procesinius veiksmus procesas turi būti sustabdytas CPK nustatyta tvarka, kol bus iš esmės išspręstas klausimas BPK nustatyta tvarka dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 300 straipsmį. Teigia, kad sustabdžius vykdomąją bylą ar atidėjus vykdymo veiksmus iki bus išspręstas klausimas BPK tvarka dėl galimo dokumentų suklastojimo, bus atstatytos pareiškėjo pažeistos teisės ir teisėti interesai.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė miškų tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas nepateikė argumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytus reikalavimus. Mano, jog kreipimasis į Generalinę prokuratūrą yra tik pareiškėjo siekis atnaujinti procesą, susijusį su privačiais interesais.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad antstolė N. B. vykdymui priėmė išieškotojos Valstybinės miškų tarnybos pateiktą vykdomąjį raštą dėl 5 529,78 Lt žalos išieškojimo iš M. S. (vykdomoji byla Nr. 0043/13/0090). Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 straipsnio 1 dalyje nustatytas baigtinis privalomo vykdomųjų bylų sustabdymo sąrašas, o CPK 627 straipsnyje įtvirtintas baigtinis sąrašas, suteikiantis teisę antstoliui visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. Apelianto nurodyta aplinkybė, jog yra paduotas skundas dėl Anykščių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties dėl prokuroro nutarimo panaikinimo ir baudžiamosios bylos dėl dokumentų klastojimo pradėjimo, nelaikytina pagrindu antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0043/13/0090, nes skolininko nurodyta aplinkybė nėra pagrindas stabdyti bylą nei vienu iš CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytu pagrindu. Be to, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2013 -05-27 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1S-457-193/2013 apelianto skundas dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2013-04-26 nutarties, kuria paliktas galioti 2013-03-12 nutarimas, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, yra atmestas (CPK 179 str. 3 d.; b. l. 72-76). Apeliantas M. S. nenurodė, o apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurias, nagrinėjant skundą, pirmosios instancijos teismas būtų įvertinęs neteisingai ar būtų pažeista apelianto teisė į teisminę gynybą. Kadangi sprendimas, kuriuo iš M. S. priteista žala gamtai yra įsiteisėjęs, teismas pagrįstai nurodė, jog sprendimas turi būti vykdomas, nes įsiteisėję sprendimai, nutartys, įsakymai ar nutarimai yra privalomi valstybės ar savivaldybės institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Apeliantas nepateikė teismui duomenų, jog miško medienos iškirtimo apskaičiavimo duomenys buvo ginčijami iki Anykščių rajono apylinkės teismo 2012-06-12 sprendimo priėmimo, todėl teismas pagrįstai nurodė, jog tik sprendimui įsiteisėjus, M. S. kreipėsi į prokuratūrą ginčydamas apskaičiuotos medienos kiekį, nes šią aplinkybę skunde nurodė pats pareiškėjas.

11Dėl paminėto, naikinti ar keisti pagrįstą nutartį nėra pagrindo.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai