Byla N2-770-786/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė , sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei , dalyvaujant pareiškėjams N. R., V. R., suinteresuotam asmeniui A. Ž., institucijos, duodančios išvadą - Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovui Kęstučiui Chrapačui , viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų N. R., V. R. pareiškimą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir vaiko atskyrimo nuo tėvo panaikinimo , vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus priešinį pareiškimą dėl nuolatinio globėjo pakeitimo,-

Nustatė

2Pareiškėjai paaiškino, kad 2008m. balandžio 16d, teismo sprendimu pareiškėjai N. R. neterminuotai apribota motinos valdžia sūnui P. R. ir nuo pareiškėjo V. R. atskirtas sūnus P. R.. Tuo metu buvo nustatyta, jog pareiškėja N. R. nesirūpino vaiku, girtauja, o pareiškėjas V. R. neturi pastovios gyvenamos vietos, neturi įgūdžių auginti sūnų . Tuo pačiu teismo sprendimu vaikui buvo nustatyta nuolatinė globa ir globėja paskirta A. Ž.. Netekę vaiko, pareiškėja suprato, jog gyveno ir elgėsi netinkami, todėl pakeitė savo gyvenimo būdą. Pareiškėja nevartoja alkoholinių gėrimų, gydosi, susitvarkė savo namus, vaiku pastoviai rūpinosi, teikė jam išlaikymą ir šiuo metu vaikas gyvena su pareiškėja. Pareiškėjas susitvarkė savo turimą gyvenamą bustą, ieško darbo, pagal savo galimybes vaiką lanko ir teikia jam išlaikymą. Tarp pareiškėjų ir vaiko ryšys niekada nebuvo nutrūkęs, vaikas labai nori gyventi namuose. Prašė panaikinti motinos valdžios neterminuotą apribojimą vaiko atžvilgiu, vaiko atskyrimą nuo tėvo bei nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su tėvais, panaikinti nustatytą globą ir išlaikymo priteisimą.

3Suinteresuotas asmuo A. Ž. pareiškėjų pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, o Vaiko teisių apsaugos skyriaus priešinį pareiškimą atmesti. Paaiškino , jog ji 2008 m. balandžio 16 d. teismo sprendimu buvo paskirta P. R. nuolatine globėja, nes motinai N. R. buvo neterminuotai apribota motinos valdžia ir vaikas atskirtas nuo tėvo. Pareiškėja N. R. labai rūpinasi vaiku, pastoviai teikė išlaikymą, vaikas nori gyventi su motina, jis nori būti savo namuose. Šiuo metu vaikas ir gyvena su pareiškėja N. R.. Prašo ją atleisti iš globėjos pareigų, kadangi ji neturi galimybės rūpintis P. R., nes pati auginą savo vaiką, dirba ir gyvena kitame mieste. Pati pareiškėja pasikeitė nepiktnaudžiauja alkoholiu, susitvarkė savo namus, suprato, jog gyveno netinkamai. Mano , jog ji yra pasirengusi vaiką auginti pati. Pareiškėjas V. R. pagal savo galimybes teikia išlaikymą, rūpinosi vaiku, tvarkosi savo gyvenamą bustą.

4Institucijos, duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovas paaiškino , kad rašydami priešinį pareiškimą nesutiko su pareiškėjų prašymu, o šiuo metu iš dalies palaiko pareiškėjų pareiškimą. Mano, jog yra pagrindas panaikinti neterminuotą motinos valdžios apribojimą N. R., A. Ž. atleisti iš globėjo pareigų, vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su jo motina.. Mano, jog pareiškėja po teismo sprendimo labai pasikeitė, nebevartoja alkoholio, susitvarkė namus. Su vaiku visada bendravo, juo rūpinosi, ir tarp jų ryšys nebuvo nutrūkęs. Šiuo metu vaikas gyvena su motina. Motinos valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarautų nepilnamečio vaiko interesams. Mano, jog netikslinga panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvo – pareiškėjo V. R., nes vaikui gyventi su tėvu nėra tinkamų sąlygų.

5Pareiškimas tenkintinas, priešinis pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Bylos medžiaga, pareiškėjų, suinteresuoto asmens paaiškinimais nustatyta, kad 2008m. balandžio 16 d. Anykščių rajono apylinkės teismas sprendimu pareiškėjai N. R. neterminuotai apribojo motinos valdžią jos vaikui P. R., ir vaiką atskyrė nuo tėvo – pareiškėjo V. R.. Vaikui nustatė nuolatinę globą ir jo nuolatine globėja paskyrė A. Ž. bei priteisė iš tėvų vaikui išlaikymą. Vaikas gyveno kartu su A. Ž.. Nustatyta, kad po motinos valdžios apribojimo iš esmės pasikeitė pareiškėjos N. R. gyvenimo būdas, ji nebevartoja alkoholio, gydosi, rūpinasi vaiku, susitvarkė savo namus, gauna neįgalumo pašalpą, šiuo metu sūnus Paulius gyvena su ja. Pareiškėja turi nuolatinę gyvenamąją vietą , turi pajamų, rūpinasi namais, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašo jos pareiškimą tenkinti. Pareiškėjas V. R. tvarkosi savo bustą, ieško darbo, yra įregistruotas darbo biržoje, bendrauja pagal galimybes su vaiku. Vaiko teisių apsaugos skyrius, išvadoje dėl šio pareiškimo prieštaravo tokiam prašymui ir pateikė priešinį pareiškimą, tačiau posėdžio metu, patikrinę visus faktus, mano, jog pareiškėja gali pati auginti vaiką, juo rūpintis ir tam turi visas sąlygas.

7LR CK 3.181 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaikų interesams.

8Teismas , išklausęs proceso dalyvius daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, kad neterminuoto motinos valdžios apribojimo panaikinimas prieštarautų vaikų interesams. Todėl naikintinas 2008 m. balandžio 16 d. d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu paskirtas neterminuotas N. R. motinos valdžios apribojimas nepilnamečiui vaikui - sūnui P. R..

9LR CK 3.181 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaiko atskyrimas nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikas nuo tėvų atskirtas. Pagal tėvų susitarimą, vaikas gyvens su motina, kuri turi pastovią gyvenamą vietą, normalias gyvenimo sąlygas. Pareiškėjas taip pat tvarkosi savo turimą gyvenamą bustą, todėl naikintinas 2008 m. balandžio 16 d. d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytas vaiko –P. R. atskyrimas nuo tėvo V. R..

10Naikintina P. R. nustatyta nuolatinė globa, naikintinas priteistas iš pareiškėjų išlaikymas vaikui. Nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su tėvais.

11Teismas , vadovaudamasis LR CPK 259str., 270 str., 497-504 str.,

Nutarė

12pareiškėjų N. R. ir V. R. pareiškimą tenkinti.

13Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus priešinį pareiškimą tenkinti iš dalies.

14Panaikinti 2008 m. balandžio 16 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu neterminuotai apribotą N. R. motinos valdžią nepilnamečiui vaikui- P. R., gim. ( - ).

15Panaikinti 2008 m. balandžio 16 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą vaiko -P. R., gim. (duomenys neskelbtini., atskyrimą nuo tėvo V. R..

16Panaikinti P. R. 2008 m. balandžio 16 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą nuolatinę globą ir nepilnamečio P. R. gyvenamąją vietą nustatyti su tėvais N. R. ir V. R..

17Panaikinti 2008 m. balandžio 16 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu iš N. R. ir V. R. priteistą išlaikymą vaikui P. R., gim. ( - ).

18Kitoje dalyje priešinį pareiškimą atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai