Byla eA-468-756/2018
Dėl išlaidų, patirtų apeliacine tvarka nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo V. B. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo panaikinimo, atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. B. prašymą dėl išlaidų, patirtų apeliacine tvarka nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo V. B. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo panaikinimo, atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Alytaus RAAD) direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. P1-90 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos išvadų“ (toliau – ir Įsakymas), kuriuo pareiškėjui suteikta nuosekliai žemesnė trečia kvalifikacinė klasė bei pareiškėjas įpareigotas tobulinti valstybės tarnautojo kvalifikaciją.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-3316-414/2016 pareiškėjo skundą tenkino, panaikino Alytaus RAAD direktoriaus Įsakymą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-468-756/2018 minėtą Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Pareiškėjas 2018 m. liepos 14 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą iš Alytaus RAAD priteisti atsiliepimo į Alytaus RAAD apeliacinį skundą parengimo išlaidas – 200 Eur.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo prašymo priteisti išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, pagrįstumas.

13Prašymas išnagrinėtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos, galiojusios iki 2018 m. gruodžio 29 d. (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo 16 str. 2 d. 2 p.), nuostatomis.

14ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.

15Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas buvo patenkintas, o Alytaus RAAD apeliacinis skundas atmestas. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16Pareiškėjo atstovas advokatas Julius Jasaitis 2016 m. lapkričio 27 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atsiliepimą į Alytaus RAAD apeliacinį skundą. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas už šio atsiliepimo parengimą advokatui Juliui Jasaičiui sumokėjo 200 Eur (2016 m. gegužės 6 d. atstovavimo sutartis, 2018 m. liepos 11 d. pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 800894).

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

18Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 2 punkte nustatyta, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Taigi iš esmės teismo diskrecijai palikta taikyti minėtus kriterijus ir nuspręsti, kokia suma būtų tinkama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014).

19Pagal Rekomendacijų 7 punktą, priteistini maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (toliau – koeficientas). Pagal Rekomendacijų nuostatas, už atsiliepimą į apeliacinį skundą priteistinas maksimalus koeficientas yra 1,3 (8.11 p.). Atsiliepimas į apeliacinį skundą advokato parengtas ketvirtąjį 2016 metų ketvirtį, todėl šiuo atveju aktualus 2016 metų antrojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, kuris, vadovaujantis oficialia Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, buvo 771,90 Eur. Taigi maksimali priteistina suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 003,47 Eur (1,3 × 771,90 Eur). Pareiškėjas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą prašo priteisti 200 Eur, t. y. ženkliai (penkis kartus) mažesnę sumą. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad prašoma priteisti suma atitinka advokato darbo ir laiko sąnaudas bei bylos sudėtingumą, todėl priteistina pareiškėjui.

20Pažymėtina, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas pareiškėjas prašo priteisti iš Alytaus RAAD, kuris byloje įtrauktas atsakovu, tačiau Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ 2 punktu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai nuo 2018 m. liepos 1 d. prijungti prie biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (juridinio asmens kodas 304766622, buveinės adresas – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), kuriai po reorganizavimo perėjo visos šio įsakymo 1 punkte nurodytų reorganizuojamų biudžetinių įstaigų (įskaitant Alytaus RAAD) teisės ir pareigos.

21Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pareiškėjo prašymą dėl išlaidų priteisimo tenkina visiškai, priteisiant jam iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 200 Eur išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi ir 41 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo V. B. prašymą dėl išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo tenkinti.

24Pareiškėjui V. B. iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos priteisti 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 28 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi... 8. II.... 9. Pareiškėjas 2018 m. liepos 14 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo prašymo priteisti... 13. Prašymas išnagrinėtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių... 14. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 15. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas buvo patenkintas, o Alytaus RAAD... 16. Pareiškėjo atstovas advokatas Julius Jasaitis 2016 m. lapkričio 27 d.... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje... 18. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos... 19. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, priteistini maksimalūs dydžiai... 20. Pažymėtina, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas pareiškėjas prašo... 21. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pareiškėjo prašymą... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 23. Pareiškėjo V. B. prašymą dėl išlaidų, patirtų... 24. Pareiškėjui V. B. iš Aplinkos apsaugos departamento prie... 25. Nutartis neskundžiama....