Byla 2VP-6234-1031/2018
Dėl vykdomo rašto išdavimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Autostilsas“ ieškinį atsakovui UAB „Korsika“ dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Ernestas Šukys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Autostilsas“ prašymą suinteresuotam asmeniui UAB „Korsika“ dėl vykdomo rašto išdavimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Autostilsas“ ieškinį atsakovui UAB „Korsika“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1006-1031/2018 buvo patvirtinta ieškovo UAB „Autostilsas“ ir atsakovo UAB „Korsika“ sudaryta taikos sutartis. 2018 m. balandžio 12 d. teisme gautas ieškovo UAB „Autostilsas“ prašymas išduoti jam vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo pagal Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Teismas prašymą priėmė.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Korsika“ 2018 m. balandžio 26 d. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kuriame prašo teismo neišduoti vykdomojo rašto pagal Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį ir leisti skolą sumokėti per tris kartus iki 2018 m. gegužės 26 d., kadangi įmonė susidūrė su finansinėmis problemomis.

4Prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdį pranešta byloje dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 646 straipsnio 3 dalis).

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 646 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį dokumentą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų nevykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1006-1031/2018 patvirtino ieškovo UAB „Autostilsas“ ir atsakovo UAB „Korsika“ sudarytą taikos sutartį dėl skolos grąžinimo, kurios 1 punktu ieškovas UAB „Autostilsas“ sumažina savo reikalavimą dėl skolos priteisimo iki 3500,00 Eur. Šią sumą atsakovas UAB „Korsika“ įsipareigoja sumokėti ieškovui tokia tvarka: 500,00 Eur sutarties pasirašymo dieną, o 3000,00 Eur per tris mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo dienos, kiekvieną mėnesį pervesdamas ieškovui po 1000,00 Eur. Sutarties 2 punktu šalys susitarė, kad atsakovui UAB „Korsika“ pažeidus 1 punkte numatytus mokėjimo terminus, ieškovas UAB „Autostilsas“ įgyja teisę reikalauti 10 (dešimt) procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo nesumokėtos skolos sumos už visą vėlavimo atsiskaityti laikotarpį.

7Nutartis, kuria patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis, yra įsiteisėjusi. Įstatymas numato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Pareiškėjas pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą, nes suinteresuotas asmuo UAB „Korsika“ nevykdo teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Korsika“ prašo teismo neišduoti vykdomojo rašto ir leisti skolą pagal taikos sutarties sąlygas sumokėti per tris kartus iki 2018-05-26, nes susidūrė su finansiniais sunkumais, nes ir su pačia įmone yra laiku neatsiskaitoma. Tačiau rašytinių įrodymų šioms suinteresuoto asmens nurodomoms aplinkybėms pagrįsti nepateikė, taip pat nepateikė jokių duomenų apie taikos sutarties vykdymą (CPK 179 straipsnis). Taigi, vien iš abstraktaus pobūdžio suinteresuoto asmens teiginių apie finansinius sunkumus, nesant jokių konkrečių duomenų, patvirtinančių šiuos teiginius, negalima daryti išvados, jog suinteresuoto asmens turtinė padėtis nėra gera ir dėl to teismas turėtų tenkinti prašymą dėl skolos išdėstymo. Suinteresuotas asmuo UAB „Korsika“ turi paisyti teismo sprendimo vykdytinumo principo tuo labiau, kad prašo išdėstyti šalių taikos sutartimi sulygtus skolų mokėjimo terminus, t. y. jo ir ieškovo abipusiu sutarimu ir abiem šalims priimtinomis sąlygomis suderintą skolos mokėjimo grafiką, nes prieš 2018 m. sausio 23 d. taikos sudarymą atsakovas UAB „Korsika“ turėjo galimybę apsvarstyti tiek sumų, kurias jis gali sumokėti pareiškėjui UAB „Autostilsas“ dydį, tiek sumų sumokėjimo terminus. Todėl atsižvelgiant ir į šią aplinkybę, nėra pagrindo tenkinti suinteresuoto asmens UAB „Korsika“ prašymą dėl skolos išdėstymo.

9Atsižvelgiant į anksčiau aptartą, teismas konstatuoja, kad UAB „Korsika“ geranoriškai nevykdo taikos sutarties, įrodymų, paneigiančių šią išvadą, byloje nėra, todėl prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas ir vykdomasis raštas dėl taikos sutarties vykdymo, pareiškėjui UAB „Autostilsas“ išduotinas (CPK 646 straipsnio 3 dalis).

10CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas. Teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 646 straipsnio 3 dalimi, teismas,

Nutarė

12Prašymą tenkinti.

13Išduoti pareiškėjui UAB „Autostilsas“, juridinio asmens kodas 303200226, vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2VP-6234-1031/2018 (buvęs bylos Nr. 2-1006-1031/2018) dėl Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų vykdymo.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai