Byla B2-2503-259/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vijora“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovų D. A., uždarosios akcinės bendrovės „Vytrita“, uždarosios akcinės bendrovės „SLO Lithuania“, uždarosios akcinės bendrovės „Eltel Networks“, uždarosios akcinės bendrovės „STIPRIS“, Jiezno uždarosios akcinės bendrovės „Juta“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vijora“,

Nustatė

2Ieškovas D. A., kaip įmonės direktorius, kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Vijora“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė yra įmonė, kuri negali užtikrinti rentabilios veiklos, iš kurios galėtų gauti pajamų ir turėtų galimybę atsiskaityti su kreditoriais, atsakovė atitinka nemokios įmonės nustatymo kriterijus, todėl jai keltina bankroto byla. Bankroto administratoriumi ieškovas siūlė paskirti UAB „Renavita“.

3Ieškovė UAB „Vytrita“ taip pat prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslaveda“. Nurodo, kad yra atsakovės kreditorė, atsakovė yra skolinga 40324,75 Lt pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus 2012 m. kovo 27 d. pasirašytos Statybos rangos sutarties Nr. 2012 pagrindu.

4Ieškovė UAB „SLO Lithuania“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslaveda“. Nurodo, kad yra atsakovės kreditorė, atsakovė yra skolinga 110751,42 Lt pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras už parduotas elektros prekes 2011 m. kovo 30 d. sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2011/03/30-1013 pagrindu.

5Ieškovė UAB „Eltel Networks“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Baklis“. Nurodo, kad yra atsakovės kreditorė, atsakovė yra skolinga 14963,32 Lt pagal pilnai neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras už parduotas prekes.

6Ieškovė UAB „STIPRIS“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Nurodo, kad yra atsakovės kreditorė, atsakovė yra skolinga 33824,30 Lt pagal pilnai neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras serija ST Nr. EL295, Nr. EL302, Nr. EL317, Nr. EL318 už suteiktas paslaugas bei parduotus automobilius tarp šalių 2013 m. gegužės 6 d. pasirašytos Transporto priemonių nuomos, priežiūros ir administravimo sutarties pagrindu.

7Ieškovė Jiezno UAB „Juta“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI. Nurodo, kad yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė yra skolinga 8261,63 Lt pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras už suteiktas automobilių aptarnavimo ir remonto paslaugas tarp šalių 2014 m. balandžio 17 d. pasirašytos Prekių tiekimo, automobilių aptarnavimo ir remonto sutarties pagrindu.

82014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014 m. spalio 1 d. 13.30 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (b. l. 32, 36).

9Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

10Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

11Iš byloje pateikto 2014 m. rugsėjo 11 d. balanso duomenų (b. l. 9-11) matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 717264 Lt, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudaro 289531 Lt, trumpalaikis – 427733 Lt. Pagrindinis trumpalaikio turto objektas – 337728 Lt debitoriniai įsiskolinimai, reiškiantys tik turtinių teisių turėjimą, bet negarantuojantys įmonės mokumo ir tai sudaro apie 50 % viso atsakovės įmonės turto. Tuo tarpu įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudarė 870522 Lt, įmonė skolinga tiekėjams, valstybės biudžetui, darbuotojams. Taigi, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto viso turto vertę. Be to, 2014 metais įmonė veikė nuostolingai ir patyrė 550475 Lt įprastinės veiklos nuostolių. Iš pateiktų pareiškimų iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“ matyti, kad preliminariais duomenimis UAB „Vijora“ skolinga UAB „Vytrita“ 40324,75 Lt sumą, UAB „SLO Lithuania“ - 110751,42 Lt, UAB „Eltel Networks“ - 14963,32 Lt, UAB „STIPRIS“ - 33824,30 Lt, Jiezno UAB „Juta“ - 8261,63 Lt. Remiantis ankščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki.

12Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad UAB „Vijora“ keltina bankroto byla LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

13Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių.

14Nagrinėjamu atveju ieškovas D. A. atsakovės įmonės bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Renavita“, juridinio asmens kodas 300152018, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 92-702, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA062. Pateiktas sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Renavita“ šiuo metu dirba 3 darbuotojai, įmonė vykdo 23 bankroto procedūras, baigė 40 bankroto procedūrų.

15Ieškovės UAB „Vytrita“ ir UAB „SLO Lithuania“ atsakovės įmonės bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Verslaveda“, juridinio asmens kodas 300142636, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Kęstučio g. 93-11, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA060. Pateikta juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, registracijos pažymėjimas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Verslaveda“ šiuo metu dirba 2 darbuotojai, įmonė vykdo 3 bankroto procedūras, baigė 19 bankroto procedūrų.

16Ieškovė UAB „Eltel Networks“ atsakovės įmonės bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Baklis“, juridinio asmens kodas 134335280, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Kęstučio g. 60-2, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA051. Pateiktas sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, registracijos pažymėjimas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Baklis“ šiuo metu dirba 3 darbuotojai, įmonė vykdo 23 bankroto procedūras, baigė 123 bankroto procedūras.

17Ieškovė UAB „STIPRIS“ atsakovės įmonės bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, juridinio asmens kodas 235238440, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 16A, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA006. Pateikta sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, registracijos pažymėjimas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras šiuo metu dirba 9 darbuotojai, įmonė vykdo 195 bankroto procedūras, baigė 672 bankroto procedūras.

18Ieškovė Jiezno UAB „Juta“ atsakovės įmonės bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, juridinio asmens kodas 302917417, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Traidenio g. 39-4, asmenų teikiančių administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA173. Pateikta sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas, juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, registracijos pažymėjimas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu dirba 4 darbuotojai, įmonė vykdo 28 bankroto procedūras, baigė 1 bankroto procedūrą.

19Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis teismui suteikia diskrecinę teisę spręsti klausimą, kuris asmuo paskirtinas administratoriumi. Tačiau teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

20Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nurodoma, kad visos kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Ši institucija taip pat pranešė, kad tikrinant bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras veiklą, buvo nustatytas LR įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 20 p. ir LR garantinio fondo įstatymo 6 str. 3 d. pažeidimai, už kuriuos, minėtam bankroto administratoriui nebuvo skirta nuobauda (t. 1 b. l. 161).

21Duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

22Teismas atkreipia dėmesį, kad viena iš paskirto įmonės administratoriaus pareigų yra ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Todėl teismas, priimdamas sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo, vertina tai, kad šiuo atveju bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ kandidatūrą pasiūlė bankroto bylos iškėlimą inicijavęs atsakovės įmonės direktorius D. A.. Todėl teismui kelia abejones, ar ieškovo, kuris turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytas administratorius iš tiesų užtikrins skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, išsiaiškins tikrąsias nemokumą lėmusias priežastis ir, esant pagrindui, reikš reikalavimus ieškovui, kaip atsakovės įmonės vadovui. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teismas atmeta ieškovo D. A. pasiūlytą bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ kandidatūrą.

23Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad UAB „Vijora“ administratoriumi tikslinga skirti UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, kuri atitinka specialius reikalavimus, nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti skiriamas administratoriumi, nenustatytos aplinkybės dėl galimo suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi, vykdo 28 bankroto procedūras, baigė 1 bankroto procedūrą. Joje dirba 4 darbuotojai, bankroto administravimo darbo krūvis tarp visų darbuotojų paskirstytas pakankamai proporcingai, dėl ko manytina, kad ši administratoriaus kandidatūra yra labiausiai tinkanti atlikti bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas. Be to, byloje nėra duomenų, kad šis administratorius administravimo paslaugas galėtų teikti šališkai, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, todėl UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI skirtina UAB „Vijora“ administratoriumi.

24Iškėlus UAB „Vijora“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

25Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

26Iškelti UAB „Vijora“ (juridinio asmens kodas 300058184, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. V. Krėvės pr. 128E) bankroto bylą.

27Paskirti UAB „Vijora“ administratoriumi UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI (juridinio asmens kodas 302917417, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Traidenio g. 39-4, asmenų teikiančių administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA173).

28Uždėti UAB „Vijora“ (juridinio asmens kodas 300058184) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

29Ieškovais byloje laikyti D. A., UAB „Vytrita“, UAB „SLO Lithuania“, UAB „Eltel Networks“, UAB „STIPRIS“, Jiezno UAB „Juta“, atsakove - UAB „Vijora“, o į bylą įstojusius atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

30Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

31Nustatyti, kad UAB „Vijora“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

32Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

33Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

34Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovas D. A., kaip įmonės direktorius, kreipėsi į... 3. Ieškovė UAB „Vytrita“ taip pat prašo iškelti bankroto bylą UAB... 4. Ieškovė UAB „SLO Lithuania“ prašo iškelti bankroto bylą UAB... 5. Ieškovė UAB „Eltel Networks“ prašo iškelti bankroto bylą UAB... 6. Ieškovė UAB „STIPRIS“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“ ir... 7. Ieškovė Jiezno UAB „Juta“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Vijora“... 8. 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 9. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 10. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 11. Iš byloje pateikto 2014 m. rugsėjo 11 d. balanso duomenų (b. l. 9-11)... 12. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius... 13. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas D. A. atsakovės įmonės... 15. Ieškovės UAB „Vytrita“ ir UAB „SLO Lithuania“ atsakovės įmonės... 16. Ieškovė UAB „Eltel Networks“ atsakovės įmonės bankroto... 17. Ieškovė UAB „STIPRIS“ atsakovės įmonės bankroto administratoriumi... 18. Ieškovė Jiezno UAB „Juta“ atsakovės įmonės bankroto administratoriumi... 19. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 20. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių... 21. Duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų... 22. Teismas atkreipia dėmesį, kad viena iš paskirto įmonės administratoriaus... 23. Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad UAB „Vijora“... 24. Iškėlus UAB „Vijora“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 25. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 26. Iškelti UAB „Vijora“ (juridinio asmens kodas 300058184, registracijos... 27. Paskirti UAB „Vijora“ administratoriumi UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI (juridinio... 28. Uždėti UAB „Vijora“ (juridinio asmens kodas 300058184) nekilnojamajam ir... 29. Ieškovais byloje laikyti D. A., UAB „Vytrita“, UAB... 30. Nustatyti 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 31. Nustatyti, kad UAB „Vijora“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 32. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 33. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 34. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...