Byla 2-9252-887/2018
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Agnė Petkevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Durga“ ieškinį atsakovui I. G. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Durga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo I. G. 2 150,00 Eur skolą, 539,76 Eur delspinigius, 36,98 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 82,00 Eur žyminį mokestį.

5Teismas

konstatuoja:

6ieškinys tenkintinas.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 428 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas, nustatęs, kad pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą.

8Teismui ieškovės kartu su ieškiniu pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pagal 2017 m. rugpjūčio 4 d. sutartį Nr. MAR/2017/08/04/14 (toliau – Sutartis) ieškovė įsipareigojo atsakovui teikti muitinės tarpininko ir/ar kitas su muitinės priežiūra ir/ar užsienio prekyba susijusias paslaugas. Atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitas faktūras. Pagal Sutarties 3.13 punktą atsakovas privalo atsiskaityti per 7 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, taip pat laiku neatsiskaičius, mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną (Sutarties 3.13 punktas). Atsakovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, todėl ieškovė atliko ikiteisminius skolos išieškojimo veiksmus, 2018 m. lapkričio 8 d. išsiuntė įspėjimą per nustatytą terminą sumokėti skolą. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir ieškovei yra skolingas 2 150,00 Eur skolą, 593,76 Eur delspinigius, 36,98 Eur palūkanas.

9Teismo vertinimu, ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai yra leistini (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, 424 straipsnio 1 dalis). Atlikus formalų šių įrodymų tyrimą, yra pagrindas pripažinti, kad ieškovė teisėtai ir pagrįstai reikalauja atsakovą įvykdyti prievolę, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 2 150,00 Eur skola, 539,76 Eur delspinigiai, 36,98 Eur palūkanos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 28 d. iki sprendimo visiško įvykdymo, 41,00 Eur žyminį mokestį, (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6. 154 straipsnis, 6.193 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.217 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.716 straipsnis, 6.717 straipsnis, 6.720 straipsnis, 6.721 straipsnis, CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

10Už ieškovės ieškinį mokėtinas 41,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 425 straipsnio 3 dalis). Iš prie ieškinio pridėto 2018 m. lapkričio 19 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovė sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, nei numato įstatymas, t. y. 82,00 Eur, todėl žyminio mokesčio permokėta 41,00 Eur dalis grąžintina ieškovei (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią – 3 Eur valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis 6 d., Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi, 263 straipsniu., 265 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo I. G., a. k. ( - ) 2 726,74 Eur sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 41,00 Eur žyminį mokestį ieškovei UAB „Durga“, į. k. 149709346.

15Grąžinti ieškovei UAB ,,Durga”, į. k. 149709346, 41,00 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. lapkričio 19 d.

16Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

17Nurodyti atsakovui, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos turi įvykdyti sprendimą arba teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Informuoti atsakovą, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal CK privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

19Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai