Byla L2-460-109/2010
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ atstovui advokatui Liutaurui Baikščiui, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atstovams A. M., advokatui Pauliui Dockai, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei advokato padėjėjai Daivai Zabukaitei, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ atstovui V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove „Sweco Lietuva“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Kreditorius AB „Požeminiai darbai“ 2009-02-18 kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 3 113 114,37 Lt skolos, 130 759,03 Lt delspinigių, 15,21 procentų dydžio palūkanų, numatytų LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą (2003-12-09 Nr. IX-1873) nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo, 9 110 Lt žyminio mokesčio išieškojimo solidariai iš skolininkų UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros kreditoriaus naudai (1 t. b. l. 3-10).

32009 m. vasario 21 d. teismas priėmė teismo įsakymą išieškoti solidariai iš skolininkų UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 3 113 114,37 Lt skolą, 130 759,03 Lt delspinigius, 15,21 procento dydžio palūkanas, numatytas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą (2003-12-09 Nr. IX-1873) nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo, 9 110 Lt žyminį mokestį (2 t. b. l. 23).

4Skolininkai UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasinaudojo LR CPK 439 straipsniu ir pareiškė prieštaravimus dėl 2009-02-21 teismo įsakymo ir kreditoriaus AB „Požeminiai darbai“ pareiškimo (2 t. b. l. 31-33, 64-66).

5Teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi prieštaravimus priėmė ir nustatė kreditoriui 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos pareikšti ieškinį, atitinkantį CPK 135 straipsnio reikalavimus ir primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį (2 t. b. l. 61). Kreditorius pasinaudojo šia teise ir pateikė teismui ieškinį bei primokėjo trūkstamą žyminį mokestį (2 t. b. l. 87-104, 122). Ieškovas AB „Požeminiai darbai“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centro“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros solidariai ieškovo naudai iš viso 2 681 674,38 Lt, šią sumą sudaro 1 033 529,49 Lt darbų kainos dalis, 1 472 171,03 Lt sulaikyti pinigai bei 175 973,86 Lt įstatyminės palūkanos, įstatymines palūkanas, nustatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nuo visų priteistų sumų nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškinį nutarta nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

62009 m. spalio 19 d. ieškovas sumažino savo reikalavimus (3 t. b. l. 87-90) prašydamas priteisti iš atsakovų UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros solidariai ieškovo AB „Požeminiai darbai“ naudai iš viso - 886 917,74 litų, šią sumą sudaro 615 971,14 litai nesumokėtos sutarties darbų kainos dalis, įskaitant sulaikytus pinigus, bei 270 946,60 litai įstatyminių palūkanų; priteisti iš atsakovų UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros solidariai ieškovo AB „Požeminiai darbai“ naudai įstatymines palūkanas, nustatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme (2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873) nuo visų priteistų sumų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovų UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros visas bylinėjimosi išlaidas; nurodyti grąžinti ieškovui AB „Požeminiai darbai“ žyminio mokesčio dalį, tenkančią sumažintai ieškinio reikalavimo daliai.

7Šalys pateikė teismui 2010 m. kovo 16 d. sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

8Prašymas tenkintinas.

9CPK 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi.

10Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra pridėtas prie bylos.

11Kaip žinoma, taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

12Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti 2010 m. kovo 16 d. sudarytą taikos sutartį, kurioje šalys patvirtino, jog jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

13Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą bei paskirstyti turėtas bylinėjimosi išlaidas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl tvirtintina ieškovo su atsakovais 2010 m. kovo 16 d. sudaryta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

14Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

15CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudarė taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

16Ieškovas, paduodamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo 2009-02-17 mokėjimo pavedimu Nr. 321 sumokėjo 9 110 Lt žyminį mokestį (1 t. b. l. 11) AB SEB banko Aleksoto skyriuje, paduodamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškovas 2009 m. kovo 27 d. mokėjimo pavedimu Nr. 645 sumokėjo 6 298,37 Lt žyminį mokestį (2 t., b. l. 105), nutarus ieškinį nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles, ieškovas 2009 m. balandžio 22 d. mokėjimo pavedimu Nr. 815 sumokėjo 15 408,37 Lt žyminį mokestį (2 t., b. l. 122), iš viso: 30 816,74 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad 2009-10-19 ieškovas sumažino savo ieškinio reikalavimus iki 889 917,74 Lt, ieškovui turėjo būti grąžinta žyminio mokesčio dalis, lygi 17 947,74 Lt (30 816,74 Lt sumokėtas žyminis mokestis - 12 869 Lt mokėtinas žyminis mokestis); todėl patvirtinus taikos sutartį, ieškovui grąžintina 27 599,49 Lt (17 947,74 Lt + (12 869 Lt - 25 proc. = 9 651,75 Lt) šio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 87 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis).

17Byloje patvirtinus taikos sutartį, po 21,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybei iš atsakovų UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 291, 292, 294, 295, 335 straipsniais,

Nutarė

19Patvirtinti ieškovo akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ (įmonės kodas 133393277, Lazdijų g. 20, 46393 Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) su atsakovais uždarąja akcine bendrove „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (įmonės kodas 151479265, buveinės adresas Vytauto g. 27, Marijampolė, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įmonės kodas 8877956, buveinės adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) 2010 m. kovo 16 d. sudarytą taikos sutartį Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. L2-460-109/2010 šiomis sąlygomis:

20„1. Šalys patvirtina, kad ši sutartis yra visoms šalims priimtinas susitarimas, kuriuo užkertamas kelias tolimesniems ginčams, nes šalys taikiai susitarė dėl joms priimtino ginčo sprendimo būdo, tiek, kiek jis yra susijęs su ieškinio dalyku. Šia sutartimi šalys siekia geranoriškai bei taikiai išspręsti kilusį ginčą. Šalys patvirtina, kad ši sutartis sudaryta laisva šalių valia, be jokio spaudimo, prievartos ar apgaulės, sutarties šalys visiškai sutinka su šios sutarties sąlygomis, jas supranta ir įsipareigoja jų nepažeisti bei laikytis.

212. Šia sutartimi šalys nustato sąlygas, kuriomis remdamosi susitaria užbaigti kilusį ginčą, t. y. atsakovai įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos sumokėti ieškovui 615 971,14 Lt (šešių šimtų penkiolikos tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt vieno lito, 14 ct) sumą, kurią atsakovai tarpusavyje pasiskirto taip, kaip toliau nurodyta:

222.1. Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos sumokėti ieškovui 196 913,20 Lt pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir 12 280,00 Lt išlaidų, nesumokėtų pagal 2008 m. rugsėjo 11 d. PVM sąskaitą faktūrą POŽ08 Nr. 161 už baldus, t. y. viso sumokėti ieškovui 209 193,20 Lt (du šimtus devynis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt tris litus, 20 ct), pervedant šią sumą į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440;

232.2. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos sumokėti ieškovui 406 777,94 Lt (keturis šimtus šešis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynis litus, 94 ct), pervedant šią sumą į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440.

243. Ieškovas sutinka su šios sutarties 2 punkte nurodyta ginčo byloje sprendimo tvarka ir atsisako byloje pareikštų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl įstatyminių palūkanų priteisimo. Ieškovas ir atsakovai susitaria, kad, atsakovams tinkamai įvykdžius šią sutartį, ieškovas atsakovams jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų, susijusių su ieškinio dalyku, neturės ir nereikš ateityje, o atsakovai neturės ir nereikš ieškovui jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų, susijusių su ieškovo atliktais darbais ir dėl jų patirtų išlaidų tinkamumu finansuoti.

254. Šalys prašo vadovaujantis CPK 87 str. 2 dalimi, grąžinti Ieškovui 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto už Ieškinio padavimą.

265. Ieškovas ir Atsakovai susitaria, jog Atsakovams netinkamai vykdant ir/arba nevykdant šios Sutarties sąlygų, Ieškovas turės teisę:

275.1. reikalauti iš Atsakovo, nevykdančio šios Sutarties sąlygų, sumokėti Ieškovui visas Pareiškime nurodytas palūkanas, kurios buvo paskaičiuotos iki 2009 m. spalio 19 d., o taip pat ir palūkanas, paskaičiuotas nuo Atsakovų ar bet kurio iš jų pagal Rangos sutartį vėluotos sumokėti sumos nuo 2009 m. spalio 20 d. iki šios Sutarties įsigaliojimo dienos, bei palūkanas, paskaičiuotas nuo Atsakovų ar bet kurio iš jų pagal šią Sutartį vėluotos sumokėti sumos nuo kitos dienos, einančios po šios Sutarties 2 punkte nurodytų Atsakovų įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos, iki Atsakovų galutinio atsiskaitymo su Ieškovu dienos, taikant palūkanų normas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme; ir

285.2. imtis veiksmų dėl priverstinio šios Sutarties vykdymo bei kitų teisės aktais numatytų savo teisių gynimo būdų.

296. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 straipsnis, 140 str. 3 dalis, 293 str. 5 punktas ir 294 str. 2 dalis), kad įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti taikos sutartį, byla yra nutraukiama ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.

30Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismo nutartimi patvirtinta Sutartis turi Šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, kaip nustatyta CK 6.985 straipsnyje.

31Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta Sutartis, įsiteisėjimo dienos ir galioja iki tinkamo ir visiško Šalių prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

32Ši Sutartis yra sudaryta keturiais vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną - Šalims ir vieną - Kauno apygardos teismui į civilinę bylą Nr. L2-460-109/2010.“

33Iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (įmonės kodas 151479265, buveinės adresas Vytauto g. 27, Marijampolė, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (įmonės kodas 8877956, buveinės adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) priteisti po 21,50 Lt (dvidešimt vieną litą, 50 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

34Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti ieškovui akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ (įmonės kodas 133393277, Lazdijų g. 20, 46393 Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) 27 599,49 Lt (dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt devynis litus, 49 ct) sumokėtą žyminį mokestį valstybei 2009-02-17 mokėjimo pavedimu Nr. 321, 2009 m. kovo 27 d. mokėjimo pavedimu Nr. 645, 2009 m. balandžio 22 d. mokėjimo pavedimu Nr. 815, patvirtintus AB SEB banko Aleksoto skyriuje.

35Civilinę bylą Nr. L2-460-109/2010 nutraukti.

36Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Vaidai... 2. Kreditorius AB „Požeminiai darbai“ 2009-02-18 kreipėsi į teismą su... 3. 2009 m. vasario 21 d. teismas priėmė teismo įsakymą išieškoti solidariai... 4. Skolininkai UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir... 5. Teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi prieštaravimus priėmė ir nustatė... 6. 2009 m. spalio 19 d. ieškovas sumažino savo reikalavimus (3 t. b. l. 87-90)... 7. Šalys pateikė teismui 2010 m. kovo 16 d. sudarytą taikos sutartį, kurią... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. CPK 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio... 10. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali... 11. Kaip žinoma, taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos... 12. Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti 2010 m. kovo 16 d.... 13. Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių... 14. Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo... 15. CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudarė taikos sutartį,... 16. Ieškovas, paduodamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo 2009-02-17... 17. Byloje patvirtinus taikos sutartį, po 21,50 Lt išlaidų, susijusių su... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 291, 292, 294,... 19. Patvirtinti ieškovo akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ (įmonės... 20. „1. Šalys patvirtina, kad ši sutartis yra visoms šalims priimtinas... 21. 2. Šia sutartimi šalys nustato sąlygas, kuriomis remdamosi susitaria... 22. 2.1. Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų... 23. 2.2. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 24. 3. Ieškovas sutinka su šios sutarties 2 punkte nurodyta ginčo byloje... 25. 4. Šalys prašo vadovaujantis CPK 87 str. 2 dalimi, grąžinti Ieškovui 75... 26. 5. Ieškovas ir Atsakovai susitaria, jog Atsakovams netinkamai vykdant ir/arba... 27. 5.1. reikalauti iš Atsakovo, nevykdančio šios Sutarties sąlygų, sumokėti... 28. 5.2. imtis veiksmų dėl priverstinio šios Sutarties vykdymo bei kitų teisės... 29. 6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 30. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismo nutartimi... 31. Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta Sutartis,... 32. Ši Sutartis yra sudaryta keturiais vienodos teisinės galios egzemplioriais,... 33. Iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities... 34. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos... 35. Civilinę bylą Nr. L2-460-109/2010 nutraukti.... 36. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti...