Byla 2A-1075-565/2013
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo BUAB „BTSK“

4Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės-Balynienės, Algirdo Auruškevičiaus ir Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantų (atsakovų) O. T. ir L. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ieškinį atsakovams O. T. ir L. T. dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo BUAB „BTSK“.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų: 28 077,46 Lt nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr.1070661; 28 077,46 Lt nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr.1070660; 27 498,19 Lt nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr.1070657; 4 490,47 Lt nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr.1070655, 2 377,79 Lt nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr.1070951, 1 349,97 Lt nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr.1070948; 4 791,20 Lt atsiimto lizinguoto turto saugojimo išlaidų; 1 162 Lt turto vertinimo išlaidų; 450 Lt vykdymo išlaidų; 5 % procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas nurodė, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens BUAB „BTSK“ buvo sudarytos lizingo sutartys Nr.1070660, Nr.1070661, Nr.1070655, Nr.1070657, Nr.1070951 ir Nr.1070948, šių sutarčių pagrindu ieškovas perdavė trečiajam asmeniui valdyti ir naudotis transporto priemones su sąlyga, kad, įvykdžius visas lizingo sutarčių sąlygas, transporto priemonės bus perduotos trečiojo asmens nuosavybėn. Laidavimo sutartimis atsakovai įsipareigojo atsakyti ieškovui solidariai su trečiuoju asmeniu, jei trečiasis asmuo netinkamai vykdys įsipareigojimus pagal lizingo sutartis. Trečiasis asmuo netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal lizingo sutartis, todėl ieškovas lizingo sutartis vienašališkai nutraukė prieš terminus. Dėl netinkamo trečiojo asmens įsipareigojimų pagal lizingo sutartis vykdymo ieškovas patyrė ieškinyje nurodytus nuostolius, kuriuos turi atlyginti atsakovai, laidavę ieškovui už tinkamą trečiojo asmens prievolių įvykdymą.

9II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-25 sprendimu ieškinį patenkino visiškai.

11Byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad ieškovui 2008-03-13 nutraukus lizingo sutartis Nr.1070660, Nr.1070661, Nr.1070655, Nr 1070657, Nr.1070948 ir Nr.1070951, lizinguotas turtas 2008-03-31 buvo grąžintas ieškovui.

12Teismas, svarstydamas atsakovų motyvą, kad ieškovas yra pareiškęs kreditorinius reikalavimus trečiajam asmeniui bankroto byloje, kylančius iš tų pačių lizingo sutarčių, todėl negali būti tie patys reikalavimai reiškiami atsakovams, nurodė, kad, esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip. Bankrutuojant skolininkui, kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos išplaukianti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui, tiek abiem kartu. Todėl nesant duomenų, kad trečiojo asmens prievolės ieškovui pagal lizingo sutartis yra įvykdytos, ieškovo pareikšti reikalavimai atsakovams atskiroje byloje yra pagrįsti materialinės teisės normomis.

13Laidavimo sutarčių 4.1 punktu šalys aiškiai susitarė dėl neterminuoto laidavimo, t.y., kad laidavimo sutartys galioja iki visiško prievolių ieškovui pagal lizingo sutartis įvykdymo. Bankroto bylos trečiajam asmeniui iškėlimas ir ieškovo reikalavimų bankroto byloje patvirtinimas nesąlygojo atsakovų prievolės pasibaigimo. Be to, Liteko duomenimis trečiojo asmens bankroto byla nėra užbaigta, o trečiasis asmuo nėra išregistruotas iš juridinių asmenų registro.

14Teismas kritiškai vertino atsakovų argumentus, kad atsakovai, patenkinus ieškinį, negalės įgyvendinti savo atgręžtinio reikalavimo teisių, nes trečiasis asmuo yra bankrutavęs. Pagal teismų praktiką, siekdamas pasinaudoti perimtomis kreditoriaus teisėmis skolininko bankroto byloje, laiduotojas turėtų nedelsti vykdyti prievolę kreditoriui. Tai laiduotojo interesas, kurio įgyvendinimas priklauso nuo paties laiduotojo elgesio vykdant savo kaip laiduotojo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011-12-29 nutartis civilinėje byloje 3K-P-537/2011). Taigi, neigiamų teisinių pasekmių prisiėmimo rizika pagal teismų praktiką tenka pačiam laiduotojui.

15Byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad ieškovas, realizavęs grąžintas transporto priemones, patyrė 91 871,34 Lt nuostolių, kuriuos sudaro skirtumas tarp transporto priemonių realizavimo kainos ir likusių mokėjimų pagal lizingo sutartis.

16Teismas sprendė, kad atsakovo nurodyta aplinkybė, jos atsakovas, kaip trečiojo asmens vadovas, siūlė pakeisti ieškovui lizingo sutarčių sąlygas, „buvo pirkėjas, kuris norėjo sudaryti trišalę sutartį, kad kita įmonė per atsakovo įmonę mokėtų visas įmokas ir išmokėjus visas įmokas taptų turto savininke“, bet ieškovas nesutiko, neapribojo ieškovo teisių, nutraukus lizingo sutartis, susigrąžinti lizinguotą turtą ir gauti nuostolių, patirtų dėl turto grąžinimo, atlyginimą. Sutarties sąlygų pakeitimas šalių valia galimas tik tuomet, kai pasiekiamas šalių interesų suderinimas, priešingu atveju tai reikštų, kad ieškovas prisiėmė visą rizikos naštą dėl to, ar naujas lizingo gavėjas sugebės tinkamai įvykdyti prisiimtas prievoles pagal lizingo sutartis. Šalims nesusitarus dėl sutarčių pakeitimo, atsakovas turėjo teisę dėl sutarčių pakeitimo kreiptis į teismą, tačiau to nepadarė. Byloje nėra duomenų, kad, nutraukus lizingo sutartis, atsakovai iki automobilių realizavimo pasiūlė pirkėją, kuris turtą įsigytų už didesnę, nei jis buvo realizuotas, kainą.

17Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas už atsiimto lizinguoto turto saugojimą patyrė 4 791,20 Lt išlaidas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas yra bendrovė, kuri teikia finansines paslaugas vartotojams, ji neturi sąlygų saugoti turto ir šias paslaugas perka iš kitų paslaugų tiekėjų, todėl nurodytos išlaidos yra ieškovo nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Byloje nėra rašytinių įrodymų, kad atsakovai ar trečiasis asmuo būtų siūlę ieškovui neatlygintiną turto apsaugą. Atsakovai turėjo teisę patys kaip laiduotojai surasti ieškovui grąžintų transporto priemonių pirkėją ir taip sumažinti turto saugojimo išlaidas, tačiau to nepadarė. Ieškovas privalo saugoti savo turtą, nes kitaip rizikuotų jo netekti. Ieškovas kaip rūpestingas ir atidus turto savininkas perdavė turtą saugoti saugojimo aikštelėse.

18Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas, vertindamas pagal lizingo sutartis Nr 1070660, Nr.1070661, Nr.1070655 ir Nr. 1070951 lizinguotą turtą, patyrė 1 162 Lt vertinimo išlaidas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas yra bendrovė, kuri teikia finansines paslaugas vartotojams, ji neturi sąlygų turto vertinti ir šias paslaugas perka iš kitų tiekėjų, todėl šios išlaidos yra ieškovo nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.),

19Teismas nustatė, kad vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams, ieškovas patyrė 450 Lt vykdymo išlaidų, kurias pagal lizingo sutarčių 6.1.12 punktą įsipareigojo atlyginti trečiasis asmuo.

20Aplinkybių, dėl kurių galima būtų konstatuoti, kad ieškovas pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigą, teismas nenustatė.

21Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis CK 6.245 str. 3 d., 256 str. 2 d., CK 6.38 str. 1 d., CK 6.258 str. 1 d., CK 6.81 str. 1-2 d. teismas priteisė iš atsakovų solidariai ieškovo naudai 91 871,34 Lt nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą, 4 791,20 Lt atsiimto lizinguoto turto saugojimo išlaidų, 1 162 Lt turto vertinimo išlaidų ir 450 Lt vykdymo išlaidų, viso 98 274,54 Lt.

22Teismas nesutiko su atsakovų argumentu, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-09-09 jau išnagrinėjo ieškinį atsakovams UAB „BTSK“, O. T. ir L. T. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir nuostolių atlyginimo, todėl šioje byloje pareikštas ieškinys yra tapatus. Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl ieškovo, realizavusio tris transporto priemones, lizinguotas pagal lizingo sutartis Nr.1070652, Nr.1070949 ir Nr.1070952, nuostolių atlyginimo. Tuo tarpu šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl ieškovo, realizavusio turto, lizinguoto pagal šešias kitas lizingo sutartis Nr.1070660, Nr.1070661, Nr.1070655, Nr.1070657, Nr.1070948 ir Nr.1070951, nuostolių atlyginimo. Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog ieškinys tapatus, nes skiriasi ieškinio dalykas.

23Teismas nesutiko su atsakovų argumentu, kad dėl tų pačių lizingo sutarčių ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovų ir netesybų, ir nuostolių atlyginimo. Vilniaus apygardos teismo 2009-09-09 sprendimu priteistos nesumokėtos lizingo įmokos siejamos su laikotarpiu iki lizingo sutarčių sutarčių nutraukimo, kada lizingo gavėjas naudojosi lizingo daiktu, ir delspinigiai už pradelstas mokėti lizingo įmokas. Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl nuostolių, atsiradusių dėl lizinguoto turto pardavimo, atlyginimo. Šie nuostoliai nėra susiję su prievolės laiku mokėti lizingo įmokas, apskaičiuotas iki lizingo sutarčių nutraukimo, praleidimu ir galimai dėl to lizingo davėjo turėtais nuostoliais, į kuriuos ir turėtų būti įskaitytos netesybos už prievolės mokėti lizingo įmokas įvykdymo termino praleidimą. Nuostoliai, atsiradę dėl lizinguoto turto pardavimo, yra kilę visiškai kitu pagrindu - tai yra nuostoliai, patirti ne už termino įvykdyti prievolę praleidimą, o tiesioginiai nuostoliai dėl turto išlaikymo ir pardavimo.

24Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad nepriteistinos procesinės palūkanos, kadangi, trečiajam asmeniui iškėlus bankroto bylą, palūkanos nėra skaičiuojamos. Pagal kasacinio teismo praktiką CK 6.37 str. 2 d. pagrindu nustatytos palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir jų, kaip civilinės atsakomybės netesybų formos, mokėjimas kildintinas iš paties laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai papildomai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį. Tokia laiduotojo prievolė sumokėti procesines palūkanas yra grindžiama jo, kaip laiduotojo, asmeninės prievolės pažeidimu. Laiduotojui neįvykdžius prievolės už skolininką kreditoriui, atsiranda nauji prievoliniai teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, kurie tęsiasi iki laiduotojas įvykdo prievolę už skolininką. Laiduotojui neįvykdžius prievolės, kreditorius įgyja naują teisę – teisę reikalauti procesinių palūkanų, o laiduotojas įgyja naują pareigą – pareigą sumokėti kreditoriui palūkanas, atsiradusias dėl prievolės neįvykdymo.

25III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

26Atsakovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-04-25 sprendimo dalį, kuria priteistas nuostolių, atsiradusių realizavus lizinguotą turtą, atlyginimas, pakeisti, sumažinant priteistų nuotolių dydį, o sprendimo dalį, kurią priteistas vykdymo išlaidų, turto vertinimo išlaidų ir turto saugojimo išlaidų atlyginimas, panaikinti ir ieškinį šioje dalyje atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

271. Priteisdamas 91 871,34 Lt nuostolius, patirtus realizavus lizinguotą turtą, teismas neatsižvelgė į apeliantų prašymus kviesti liudytojais tuometinius ieškovo darbuotojus M. C. ir M. K., pripažinti trečiojo asmens atstovo dalyvavimą būtinu (kadangi bankroto administratoriaus žinioje yra visi su byla susiję dokumentai, kurių apeliantai neturi). Teismas savo sprendime nurodė, kad byloje nėra įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus įrodymus, tačiau teismas užkirto apeliantams galimybę pateikti šiuos įrodymus, atmesdamas prašymus dėl jų surinkimo į bylą.

28Byloje yra turto vertinimo ataskaitos, kuriose buvo vertinamos vieno gamintojo transporto priemonės, bet taikytas kainų palyginimo metodas su visai kito gamintojo transporto priemonėmis, kurios rinkoje yra žymiai pigesnės. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina aplinkybė, kad turtą vertino ir pirko ta pati įmonė, kad turtas toje įmonėje buvo saugomas metus, o ne parduotas iš karto jį atsiėmus, kai jo vertė buvo žymiai didesnė.

29Apelianto nurodytai aplinkybei, kad ieškovui buvo siūloma pakeisti lizingo sutartis naudingomis tiek ieškovui, tiek apeliantams sąlygomis, patvirtinti buvo prašoma kviesti liudytojus M. C. ir M. K., tačiau teismas nepagrįstai šį prašymą atmetė.

302. 450 Lt vykdymo išlaidos iš apeliantų priteistos be pagrindo, nesant apeliantų kaltės. Vien tai, kad procesiniai dokumentai, susiję su teismo įsakymo vykdymu, nebuvo įteikti apeliantams, nesuponuoja apeliantų atsakomybės dėl su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ieškovo patirtų išlaidų. Nebuvo jokio vykdymo, kadangi teismo įsakymas buvo panaikintas, o ieškovas įgijo galimybę susigrąžinti už vykdymą sumokėtus pinigus, jei jie tikrai buvo sumokėti.

313. Teismas nepagrįstai priteisė iš apeliantų 1 162 Lt turto vertinimo išlaidas ir 4 791,20 Lt turto saugojimo išlaidas, kadangi sutartyse kaip nuostoliai nėra nurodytos turto saugojimo ir vertinimo išlaidos.

32Apelianto paaiškinimai apie tai, kad lizinguotą turtą buvo siūloma saugoti saugomoje aikštelėje su fizine ir video apsauga, kurioje buvo saugomi trečiojo asmens automobiliai, tačiau ieškovas šį pasiūlymą atmetė, taip pat laikytini įrodymais, o ieškovo atstovas šios apelianto nurodytos aplinkybės neneigė. Šiuos apelianto teigius taip pat galėtų patvirtinti liudytojai M. C. ir M. K., kuriuos teismas atsisakė iškviesti liudytojais.

33Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Apeliacinis skundas netenkintinas.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

37Dėl 91 871,34 Lt nuostolių, patirtų realizavus lizinguotą turtą

38CK 6.574 str. nustatyta, kad kai lizingo sutartis nutraukiama, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai vykdęs sutartį.

39Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens buvo sudarytos lizingo sutartys Nr.1070660, Nr.1070661, Nr.1070655, Nr.1070657, Nr.1070951 ir Nr.1070948, pagal šias sutartis trečiasis asmuo įmokas lizinguojamo turto vertei dengti turėjo baigti mokėti 2011 – 2012 metais (1 t., 14-20, 25-31, 36-42, 47-53, 58-63, 68-73). Trečiasis asmuo netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal lizingo sutartis, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė lizingo sutartis nuo 2008-03-13 (1 t., 78-83). Vilniaus apygardos teismas 2009-09-09 sprendimu iš trečiojo asmens ir apeliantų (laiduotojų) solidariai priteisė ieškovo naudai 136 255,45 Lt lizingo įmokas, mokėtinas už laikotarpį iki 2008-03-31 (2 t., 3-5, 6-9 b.l.). Vilniaus apygardos teismas 2011-04-14 nutartimi įtraukė ieškovą į trečiojo asmens kreditorių sąrašą su 309 753,89 Lt kreditoriniu reikalavimu, kurio dalį sudaro 136 255,45 Lt lizingo įmokos, mokėtinos iki 2008-03-31 (3 t., 111-113, 164-167 b.l.). Taigi, ieškovui liko nesumokėtos lizingo įmokos, mokėtinos nuo 2008-04-01 iki lizingo sutarčių pabaigos, t.y. iki 2011 – 2012 metų.

40Lizingo sutarčių 12.7. p. nustatyta, kad, nutraukus sutartį ir lizingo gavėjui negalinti sumokėti visų pagal grafiką likusių lizingo įmokų, lizingo gavėjas turi savo sąskaita grąžinti lizinguotą turtą lizingo davėjui, kuris turi teisę turtą parduoti. Lizingo gavėjas įsipareigoja padengti skirtumą tarp lizingo davėjo realizuoto turto kainos ir mokėjimų, likusių įvykdyti pagal grafiką.

41Pirmosios instancijos teismo išsamiai aptarti įrodymai patvirtina, kad skirtumas tarp mokėjimų, likusių pagal lizingo sutartis, ir grąžinto lizinguoto turto pardavimo kainos (be PVM) yra 91 871,34 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią sumą priteisė iš apeliantų solidariai ieškovo naudai kaip ieškovo nuostolius, patirtus dėl netinkamo trečiojo asmens įsipareigojimų pagal lizingo sutartis vykdymo (CK 6.249 str. 1 d.).

42Pagal CPK 178 str. šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Apeliantai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių apeliacinio skundo teiginius dėl ieškovo nesąžiningumo nuostolingai parduodant lizinguotas transportas priemones.

43Iš ieškovo pateiktų transporto priemonių vertinimo ataskaitų (1 t., 155-195 b.l.) matyti, kad lizinguotas transporto priemones ieškovas pardavė iš esmės ne mažesnėmis kainomis nei šių transporto priemonių rinkos vertė. Aplinkybė, kad dalį transporto priemonių įvertino UAB „Baltijos realizacijos centras“, kuri jas vėliau įsigijo, pati savaime neįrodo, kad transporto priemonės buvo įvertintos aiškiai neteisingai. UAB „Baltijos realizacijos centras“ suteikta teisė verstis turto ir verslo vertinimo praktika, o vertimą atlikusiam M. Ž. suteikta turto vertintojo kvalifikacija (1 t., 177, 178 b.l.). Apeliantų teiginiai, kad palyginimui buvo pasirinktos transporto priemonės, kurios rinkoje yra pigesnės nei vertinamosios, nėra įrodyti. Apeliantai turėjo galimybę pateikti kvalifikuotų turto vertintojų atliktus transporto priemonių vertinimus arba prašyti teismą paskirti ekspertizę transporto priemonių rinkos vertėms nustatyti, tačiau to nepadarė.

44Neįrodyti apeliantų teiginiai, kad jie siūlė ieškovui pakeisti lizingo sutarčių sąlygas taip, kad jos būtų naudingos tiek ieškovui, tiek apeliantams. Ieškovas šias aplinkybes neigė, todėl nebuvo pagrindo kviesti į teismo posėdį liudytojais apeliantų nurodytus ieškovo darbuotojus šioms aplinkybėms patvirtinti. Be to, apeliantai nepateikė jokių įrodymų, kad toks siūlymas buvo realus (kokios konkrečios sąlygos ieškovui buvo siūlomos, kokie kiti asmenys turėjo dalyvauti vykdant įsipareigojimus ieškovui pakeistomis sąlygomis, kokia buvo trečiojo asmens, apeliantų ir kitų asmenų reali galimybė įvykdyti įsipareigojimus ieškovui pakeistomis sąlygomis ir pan.).

45Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, nepripažindamas trečiojo asmens administratoriaus dalyvavimo byloje būtinu, užkirto apeliantams galimybę įrodyti jų nurodytas aplinkybes, nes administratorius turi reikšmingus bylai dokumentus. Apeliantai nenurodė, kokius dokumentus turi trečiojo asmens administratorius ir kokias apeliantų nurodytas aplinkybes šie dokumentai gali patvirtinti (CPK 199 str. 1 d.). Bankroto byla trečiajam asmeniui buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2010-11-18 nutartimi, apeliantas buvo trečiojo asmens administracijos vadovas ir akcininkas, transporto priemonės buvo parduotos iki bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui, todėl apeliantui turėjo būti gerai žinoma, kokie konkretūs pas trečiąjį asmenį esantys dokumentai gali patvirtinti apeliantų nurodytas aplinkybes apie ieškovo nesąžiningumą nuostolingai parduodant transporto priemones. Tačiau apeliantai nenurodė nei vieno konkretaus iš trečiojo asmens išreikalautino dokumento.

46Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad ieškovo nesąžiningumą įrodo ta aplinkybė, jog transporto priemones buvo delsiama parduoti, jos buvo parduotos tik po metų, pardavus transporto priemones nedelsiant, jų vertė būtų didesnė. Apeliantai nepateikė įrodymų apie lizinguotų transporto priemonių paklausą ir rinkos vertę jų grąžinimo ieškovui metu. Nurodytu laikotarpiu bankrutavo daug transporto paslaugas teikiančių įmonių, todėl tokių transporto priemonių pardavimas galėjo būti apsunkintas. Apeliantai nepateikė įrodymų, kad jie realiai siūlė ieškovui parduoti transporto priemones apeliantų pasiūlytam pirkėjui didesne kaina, nei jos buvo parduotos. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, kaip pelno siekianti įmonė, nėra suinteresuotas delsti parduoti transporto priemones ar parduoti jas už mažesnę kainą nei rinkos vertė, nes taip yra didinami ieškovo nuostoliai, o ieškovas nėra užtikrintas, kad šie nuostoliai jam bus realiai kompensuoti.

47Dėl 4 791,20 Lt turto saugojimo išlaidų, 1 162 Lt turto vertinimo išlaidų ir 450 Lt vykdymo išlaidų

48CK 6.81 str. 2 d. nustatyta, kad laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jei ko kita nenustato laidavimo sutartis. Lizingo sutarčių 6.1.12 punktu trečiasis asmuo įsipareigojo atlyginti ieškovui visus nuostolius ir išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, bylinėjimosi ir teismo sprendimo išlaidas), kuriuos jis turėjo dėl turto grąžinimo. Laidavimo sutarčių 2.1.1. punktu apeliantai įsipareigojo įvykdyti visas trečiojo asmens prievoles, numatytas ir prisiimtas lizingo sutartimis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 4 791,20 Lt transporto priemonių saugojimo išlaidos, 1 162 Lt transporto priemonių vertinimo išlaidos ir 450 Lt vykdymo išlaidos yra ieškovo nuostoliai, t.y. išlaidos, atsiradusios dėl netinkamo trečiojo asmens įsipareigojimų pagal lizingo sutartis vykdymo (CK 6.249 str. 1 d.).

49Atmestinas apeliantų teiginys, kad nebuvo pagrindo priteisti turto saugojimo išlaidas, kadangi apeliantas siūlė ieškovui saugoti transporto priemones trečiojo asmens aikštelėje su fizine ir video apsauga. Apeliantai nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad trečiasis asmuo nurodytu laikotarpiu naudojosi ir valdė transporto priemonių saugojimo aištelę, kurioje būtų užtikrinta tinkama lizinguotų transporto priemonių apsauga mažesne kaina, nei sumokėjo ieškovas.

50Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad apeliantai nėra kalti dėl ieškovo turėtų 450 Lt vykdymo išlaidų. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad dėl nuostolių, patirtų netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal lizingo sutartis, atlyginimo ieškovas iš pradžių kreipėsi su pareiškimu trečiajam asmeniui ir atsakovams dėl teismo įsakymo išdavimo, pareiškimo įvykdymo užtikrinimui teismas trečiajam asmeniui ir apeliantams taikė laikinąsias apsaugos priemones, teismo įsakymas ir nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo panaikinti, nes teismo procesiniai dokumentai nebuvo įteikti trečiajam asmeniui ir apeliantams neradus jų pareiškime nurodytais adresais (1 t., 201, 203 b.l.). Už nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymą ieškovas antstoliui sumokėjo 450 Lt. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas sąmoningai nurodė klaidingus trečiojo asmens ir apeliantų adresus. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas buvo sąlygotas trečiojo asmens ir apeliantų veiksmais, nevykdant įsipareigojimų ieškovui pagal lizingo ir laidavimo sutartis.

51Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad nutartis dėl laikinųjų priemonių panaikinta, todėl ieškovas gali susigrąžinti už jos vykdymą sumokėtas sumas. Nutartis buvo panaikinta ne dėl to, kad ji buvo priimta nepagrįstai, antstolis, vykdydamas šią nutartį, atliko vykdymo veiksmus, todėl susigrąžinti už vykdymą sumokėtų sumų nėra pagrindo.

52Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinis skundas atmetamas, skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

53Apeliacinį skundą apeliantai apmokėjo 192,10 Lt žyminiu mokesčiu, likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo priėmimo. Nors apeliaciniu skundu apeliantai prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalį dėl 91 871,34 Lt nuostolių priteisimo, sumažinant šiuos nuostolius, apeliantai apeliaciniame skunde konkrečiai nenurodė, kokia nuostolių dalis yra priteista nepagrįstai, o apeliantų apeliacinio skundo teiginiai, kad jie negalėjo pateikti įrodymų dėl pirmosios instancijos teismo kaltės pripažinti nepagrįstais, todėl darytina išvada, kad apeliaciniu skundu apeliantai skundė visą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Todėl už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis yra 2 948,23 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.). Kadangi apeliantai sumokėjo 192,10 Lt žyminį mokestį, iš apeliantų valstybės naudai lygiomis dalimis priteistinas 2 756,13 Lt žyminis mokestis.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Priteisti iš atsakovo O. T. ir atsakovės L. T. valstybės naudai lygiomis dalimis 2 756,13 Lt žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
4. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 5. Teisėjų kolegija ... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams, prašydamas... 8. Ieškovas nurodė, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens BUAB „BTSK“ buvo... 9. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-25 sprendimu ieškinį patenkino... 11. Byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad ieškovui 2008-03-13... 12. Teismas, svarstydamas atsakovų motyvą, kad ieškovas yra pareiškęs... 13. Laidavimo sutarčių 4.1 punktu šalys aiškiai susitarė dėl neterminuoto... 14. Teismas kritiškai vertino atsakovų argumentus, kad atsakovai, patenkinus... 15. Byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad ieškovas, realizavęs... 16. Teismas sprendė, kad atsakovo nurodyta aplinkybė, jos atsakovas, kaip... 17. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas už atsiimto lizinguoto turto... 18. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas, vertindamas pagal lizingo sutartis Nr... 19. Teismas nustatė, kad vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos... 20. Aplinkybių, dėl kurių galima būtų konstatuoti, kad ieškovas pažeidė... 21. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis CK 6.245 str. 3 d.,... 22. Teismas nesutiko su atsakovų argumentu, kad Vilniaus apygardos teismas... 23. Teismas nesutiko su atsakovų argumentu, kad dėl tų pačių lizingo... 24. Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad nepriteistinos procesinės... 25. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. Atsakovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto 2... 27. 1. Priteisdamas 91 871,34 Lt nuostolius, patirtus realizavus lizinguotą... 28. Byloje yra turto vertinimo ataskaitos, kuriose buvo vertinamos vieno gamintojo... 29. Apelianto nurodytai aplinkybei, kad ieškovui buvo siūloma pakeisti lizingo... 30. 2. 450 Lt vykdymo išlaidos iš apeliantų priteistos be pagrindo, nesant... 31. 3. Teismas nepagrįstai priteisė iš apeliantų 1 162 Lt turto vertinimo... 32. Apelianto paaiškinimai apie tai, kad lizinguotą turtą buvo siūloma saugoti... 33. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė apeliacinį skundą atmesti... 34. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 37. Dėl 91 871,34 Lt nuostolių, patirtų realizavus lizinguotą turtą... 38. CK 6.574 str. nustatyta, kad kai lizingo sutartis nutraukiama, lizingo davėjas... 39. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens... 40. Lizingo sutarčių 12.7. p. nustatyta, kad, nutraukus sutartį ir lizingo... 41. Pirmosios instancijos teismo išsamiai aptarti įrodymai patvirtina, kad... 42. Pagal CPK 178 str. šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 43. Iš ieškovo pateiktų transporto priemonių vertinimo ataskaitų (1 t.,... 44. Neįrodyti apeliantų teiginiai, kad jie siūlė ieškovui pakeisti lizingo... 45. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad pirmosios instancijos teismas,... 46. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad ieškovo nesąžiningumą įrodo ta... 47. Dėl 4 791,20 Lt turto saugojimo išlaidų, 1 162 Lt turto vertinimo... 48. CK 6.81 str. 2 d. nustatyta, kad laiduotojas atsako tiek pat kaip ir... 49. Atmestinas apeliantų teiginys, kad nebuvo pagrindo priteisti turto saugojimo... 50. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad apeliantai nėra kalti dėl ieškovo... 51. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad nutartis dėl laikinųjų priemonių... 52. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinio skundo motyvai nesudaro... 53. Apeliacinį skundą apeliantai apmokėjo 192,10 Lt žyminiu mokesčiu, likusios... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimą palikti... 56. Priteisti iš atsakovo O. T. ir atsakovės