Byla e2-6201-931/2019
Dėl įpareigojimo patekti į patalpas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ ieškinį atsakovui A. L. dėl įpareigojimo patekti į patalpas.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti atsakovui, kaip patalpų savininkui, atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, pasireiškiančius trukdymu ieškovui vykdyti bendrojo naudojimo objekto (perdangos), esančio atsakovui priklausančiose patalpose (unikalus Nr. ( - )) apžiūrą, avarinės būklės perdangos parėmimo darbus ir remontą. Ieškinyje nurodo, kad ieškovui pavesta teikti daugiabučių namų, įtrauktų į UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašus, administravimo, techninės priežiūros ir komunalines paslaugas. Tarp priskirtų daugiabučių gyvenamųjų namų paskirtas ir daugiabutis gyvenamasis namas, kuriame yra atsakovui priklausančios negyvenamosios patalpos, esančios ( - ). Virš atsakovui priklausančių patalpų yra avarinės būklės perdanga. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo poskyris atliko statinio, esančio ( - ), apžiūrą ir 2018 m. rugpjūčio 31 d. surašė aktą Nr. A357-146/18(2.9.8-UK9), kuriuo įpareigojo UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“, kaip namo administratorių, nedelsiant organizuoti galimai avarinės stogo ir perdangos būklės ties 10 butu šalinimą. Ieškovas nuvyko į pastatą, tačiau patekti į patalpas negalėjo, kadangi atsakovas nesudarė galimybės patekti į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas. Perdangos parėmimo darbai galimi atlikti tik iš atsakovo patalpų. Ieškovas 2018 m. spalio 3 d. pakartotinai išsiuntė elektroniniu ir registruotu paštu pranešimą su prašymu sudaryti galimybę patekti į atsakovo nuosavybės teise valdomas patalpas. Numatytas darbų atlikimo laikas buvo nurodytas 2018 m. spalio 5 d. 9.00 val. Atsakovas nurodytu laiku į nuosavybės teise valdomas patalpas ieškovo atstovų neįsileido ir nepateikė jokio kito darbų pradžios laiko, numatyti darbai nebuvo vykdomi. Todėl išlieka reali grėsmė dėl avarinės perdangos griūties. Susidarė situacija, kad ( - ) namo gyventojai yra realioje grėsmėje, nepašalinus perdangos avarinės būklės avarinė perdanga gali bet kada griūti. Name apatiniame aukšte po atsakovo butu Nr. 10 gyvena asmuo, turintis neįgalumą, ir mažamečiai vaikai, esama situacija jiems sukelia realią grėsmę sveikatai ir saugumui.

4Ieškinys, jo priedų kopija ir teismo pranešimas atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. paliekant pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais atsakovui 2019 m. balandžio 1 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

5Atsakovas per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimo už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas tiekia daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas. Kaip nustatyta iš pateiktų rašytinių įrodymų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo poskyris atliko statinio, esančio ( - ), apžiūrą ir 2018 m. rugpjūčio 31 d. surašė aktą Nr. A357-146/18(2.9.8-UK9), kuriuo įpareigojo UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“, kaip namo administratorių, nedelsiant organizuoti galimai avarinės stogo ir perdangos būklės ties 10 butu šalinimą.

9Ieškovas teigia, jog jo atstovai nuvyko į pastatą, tačiau patekti į patalpas negalėjo, kadangi atsakovas nesudarė galimybės patekti į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas. Perdangos parėmimo darbai galimi atlikti tik iš atsakovo patalpų, esančių ( - ). Todėl išlieka reali grėsmė dėl avarinės perdangos griūties. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovui nevykdant teisės aktų reikalavimų, gavus rašytinį pranešimą perdangos apžiūros, atsakovas nevykdė ieškovo reikalavimo sudaryti galimybes ieškovo darbuotojams patekti į atsakovui nuosavybės teise priklausančias patalpas.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 1 dalis nustato, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Pagal CK 4.83 straipsnio 2 dalį, buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę: 1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai; 2) reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus. Teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą (CK 4.83 straipsnio 5 dalis).

11Byloje duomenų, kad atsakovas būtų sudaręs sąlygas patekti ieškovo darbuotojams į jam priklausančias patalpas ir atlikti inžinerinių tinklų remontą, nėra (CPK 178, 185 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, remiantis CK 4.83 straipsnio 5 dalies nuostatas, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir atsakovui uždraustina atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, pasireiškiančius trukdymu ieškovui vykdyti bendrojo naudojimo objekto (perdangos), esančio atsakovui priklausančiose patalpose, esančiose ( - ) (unikalus Nr. ( - )), apžiūrą, avarinės būklės perdangos parėmimo darbus ir remontą

12Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinį tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 113 EUR sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis).

13Byloje patirta 5,37 EUR procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (CPK 92 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 273 straipsnio 3 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškovo UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ ieškinį atsakovui A. L. tenkinti visiškai.

16Uždrausti atsakovui A. L. (gim. ( - )), kaip patalpų esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkui, atlikti veiksmus, pasireiškiančius trukdymu ieškovui vykdyti bendrojo naudojimo objekto (perdangos), esančios atsakovui priklausančiose patalpose, ( - ), unikalus Nr. ( - ), apžiūrą, perdangos parėmimo darbus bei remontą.

17Priteisti ieškovui UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ (j. a. k. 121452134) 113 EUR (vieno šimto trylikos eurų) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo A. L. (gim. ( - )).

18Priteisti iš atsakovo A. L. (gim. ( - )) 5,37 EUR (penkių eurų 37 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai. Suma, priteista valstybei, turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Įmokos kodas 5660. Sumokėjus išlaidas valstybės naudai, nedelsiant pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė rašytinio... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškinys, jo priedų kopija ir teismo pranešimas atsakovui įteikti Lietuvos... 5. Atsakovas per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsiliepimo į... 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 9. Ieškovas teigia, jog jo atstovai nuvyko į pastatą, tačiau patekti į... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 1 dalis... 11. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų sudaręs sąlygas patekti ieškovo... 12. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 13. Byloje patirta 5,37 EUR procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93... 15. Ieškovo UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ ieškinį atsakovui A. L. tenkinti... 16. Uždrausti atsakovui A. L. (gim. ( - )), kaip patalpų esančių ( - ),... 17. Priteisti ieškovui UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ (j. a. k. 121452134) 113 EUR... 18. Priteisti iš atsakovo A. L. (gim. ( - )) 5,37 EUR (penkių eurų 37 ct)... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...