Byla 2-726-368/2008
Dėl atsakovas už šiuos rangos darbus privalejo sumoketi ieškovui tik 20 proc. darbu vertes, t.y. 191797,20 Lt

1n u s t a t e :

2Ieškovas UAB „Projektana“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Statybu garantija“ 221797,20 Lt skolos už atliktus darbus, 3148,49 Lt delspinigiu, 6 procentus metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, bylinejimosi išlaidu, kurias sudaro 2749,46 Lt žyminis mokestis. Byla prašo nagrineti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš teismui pateiktu dokumentu matyti, kad ieškovas su atsakovu 2008 m. vasario 26 d. sudare statybos subrangos sutarti Nr. 7089SSROTB217, pagal kuria ieškovas isipareigojo objekte „Grudu elevatorius, džiovykla“, esanciame Sandeliu g. 5, Joniškis, atlikti sutartyje numatytus statybos rangos darbus, o atsakovas isipareigojo sudaryti ieškovui butinas darbams atlikti salygas, priimti statybos darbus ir darbu rezultata, sumoketi sutartyje už darbus nustatyta kaina. 2008 m. balandžio 21 d. ieškovas ir atsakovas sudare papildoma susitarima prie statybos subrangos sutarties Nr. 7089SSROTB217, kuriuo šalys pakeite sutarties 5.1 p. ir nustate rangos darbu nekintama kaina – 958986 Lt. Pagal tarp ieškovo, atsakovo ir žemes ukio kooperatyvo „Joniškio aruodas“ 2008 m. balandžio 21 d. sudaryta trišale sutarti Nr. 7147SSROTB217 atsakovas ieškovui isipareigojo sumoketi tik 20 proc. atliktu darbu sumos. Ieškovas savo sutartinius isipareigojimus vykde laiku ir tinkamai, atliktu darbu aktai bei pažymos apie atliktu darbu verte pasirašyti abieju šaliu, 2008-04-22, 2008-05-22, 2008-06-17 išrašytos PVM saskaitos fakturos PRO Nr. 07000960, JAK Nr. 00000015, PRO Nr. 07001016, viso ieškovas yra atlikes pagal statybos subrangos sutarti darbu už 958986 Lt. Todel atsakovas už šiuos rangos darbus privalejo sumoketi ieškovui tik 20 proc. darbu vertes, t.y. 191797,20 Lt.

52008 m. kovo 20 d. ieškovas ir atsakovas sudare papildoma susitarima prie statybos subrangos sutarties Nr. 7089SSROTB217, kuriuo ieškovas atliko atsakovui papildomus rangos darbus, o atsakovas isipareigojo už šiuos darbus sumoketi 30000 Lt. Pagal ši papildoma susitarima už atliktus darbus atsakovas turejo atsiskaityti visa apimtimi, 2008-06-18 išrašyta PVM saskaita – faktura PRO Nr. 07001017, pasirašytas atliktu darbu aktas bei pažyma apie atliktu darbu verte.

6Pagal statybos subrangos sutarties 6.2 p. atsakovas isipareigojo atsiskaityti su ieškovu ne veliau kaip per 30 kalendoriniu dienu po PVM saskaitu – fakturu pasirašymo, taciau neatsiskaite.

7Prievoles turi buti vykdomos tinkamai, sažiningai, nustatytais terminais pagal istatymu ir sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievoles nevykdymas, iskaitant ivykdymo termino praleidima, laikomas sutarties nevykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.), todel iš atsakovo ieškovui priteistina nesumoketa 221797,20 Lt skola. Pagal subrangos sutarties 10.3.1 p. atsakovas privalo ieškovui moketi 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekviena uždelsta diena nuo nesumoketos sumos, todel iš atsakovo priteistina 3148,49 Lt delspinigiu, kuriu dydis nustatytas pagal ieškovo pateikta buhalterine pažyma. Atsakovas privalo moketi ieškovui 6 proc. metines palukanas už teismo priteista 224945,69 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme dienos 2008-09-30 iki visiško teismo sprendimo ivykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2d.). Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro 2749,46 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str., 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 1 d., 263 str., 427str., 428 str. teismas,

Nutarė

9Ieškini patenkinti.

10Priteisti iš atsakovo UAB „Statybu garantija“ (buveine – Lyros g. 31-13, Šiauliai, imones kodas 300627543, atsiskaitomoji saskaita Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) ieškovui UAB „Projektana“ (buveine - Chemijos g. 13A, Kaunas, imones kodas 135738747, atsiskaitomoji saskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) 221797, 20 Lt (du šimtus dvidešimt viena tukstanti septynis šimtus devyniasdešimt septynis, 20 ct) skolos, 3148,49 Lt (tris tukstancius viena šimta keturiasdešimt aštuonis litus, 49 ct) delspinigiu, 6 procentus metiniu palukanu nuo priteistos 224945,69 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme 2008-09-30 dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, bylinejimosi išlaidas, kurias sudaro 2749,46 Lt (du tukstanciai septyni šimtai keturiasdešimt devyni litai, 46 ct) žyminis mokestis.

11Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienu nuo sprendimo iteikimo privalo ivykdyti sprendima arba Šiauliu apygardos teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

12Jeigu per 20 dienu nuo sprendimo iteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas isiteises ir jo pagrindu ieškovui gali buti išduotas vykdomasis raštas.

13Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai