Byla TA-143-29-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus apskrities viršininko administracijai, A. M., J. D., V. B., N. R., R. M. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu pareiškėjos D. P. (toliau – pareiškėja) skundą patenkino iš dalies.

5Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – atsakovas) 2010 m. gegužės 4 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo, kuriame prašė atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, o 2010 m. gegužės 6 d. – prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

6Atsakovas nurodo, kad 2010 m. balandžio 23 d. gavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimą, kai apeliaciniam skundui parengti faktiškai liko tik penkios darbo dienos. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą (byla būtų trečią kartą nagrinėjama apeliaciniame teisme), buvo reikalinga didelės apimties įrodymų analizė ir apibendrinimas, taip pat bylai tinkamai išspręsti buvo reikalinga pateikti dokumentus, kuriais nedisponavo. Dėl bylos sudėtingumo, didelės atsiliepimo ir pateikiamų dokumentų apimties, viena diena praleido skundo pateikimo terminą. Kadangi terminą praleido dėl objektyvių priežasčių, iš dalies nepriklausančių nuo jo valios, byla susijusi su svarbiais Druskininkų gyventojų visuomeniniais interesais, per protingą laiką po termino praleidimo kreipėsi į teismą, terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas.

7Pareiškėja atsiliepimu į atsakovo prašymą prašo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

8Pareiškėja nurodo, kad išvardintos apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo priežastys nėra objektyvios ir nepriklausančios nuo atsakovo valios.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Prašymas netenkintinas.

12Atsakovas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimą (T 6, b. l. 164 – 174).

13Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2010 m. balandžio 19 d. (T 6, b. l. 142, 144 – 158), todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo padavimo diena buvo 2010 m. gegužės 3 d. Atsakovas apeliacinį skundą pirmosios instancijos teismui išsiuntė paštu 2010 m. gegužės 4 d. (T 6, b. l. 202), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą vieną dieną.

15Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

16Atsakovas iš esmės teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl to, kad, 2010 m. balandžio 23 d. gavus teismo sprendimo nuorašą, buvo likusios tik penkios darbo dienos apeliaciniam skundui parengti, kurių nepakako, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir apimtį, taip pat dokumentų, reikalingų bylai tinkamai išspręsti, neturėjimą ir išreikalavimą (T 7, b. l. 1).

17Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis, galima konstatuoti, jog šios aplinkybės objektyviai netrukdė atsakovui laiku kreiptis į teismą. Iš esmės tai yra subjektyvios priežastys, susijusios su atsakovo nepakankamu rūpestingumu įgyvendinant teisę paduoti apeliacinį skundą. 2010 m. balandžio 23 d. gavus pirmosios instancijos teismo sprendimo nuorašą (T 7, b. l. 4), kuris atsakovui (jo atstovams), žinojusiam, kada bus skelbiamas teismo sprendimas, tačiau nedalyvavusiam jį paskelbiant (T 6, b. l. 143, 142), buvo išsiųstas laikantis ABTĮ 93 straipsnio reikalavimų (T 6, b. l. 159; T 7, b. l. 4), iki termino paduoti apeliacinį skundą pabaigos buvo likę dešimt dienų (šis terminas nesiejamas su darbo dienomis). Atsakovas, žinodamas teismo proceso eigą ir norėdamas turėti daugiau laiko parengti apeliacinį skundą, galėjo imtis priemonių anksčiau sužinoti paskelbto teismo sprendimo turinį. Keturiolikos dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti įstatymų leidėjo nustatytas atsižvelgus į tai, kad ne visos bylos ir procesiniai sprendimai yra vienodos apimties ir sudėtingumo. Nauji įrodymai galėjo būti pateikti ir vėliau, padavus apeliacinį skundą. Visa tai, taip pat nurodyta bylos reikšmė Druskininkų gyventojų interesams, negali pateisinti termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo.

18Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d.), o apeliacinį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi,

20134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo padavimo terminą nepatenkinti.

22Atsisakyti priimti atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu... 5. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – atsakovas) 2010... 6. Atsakovas nurodo, kad 2010 m. balandžio 23 d. gavo Vilniaus apygardos... 7. Pareiškėja atsiliepimu į atsakovo prašymą prašo prašymą atmesti kaip... 8. Pareiškėja nurodo, kad išvardintos apeliacinio skundo padavimo termino... 9. Teisėjų kolegija... 10. II.... 11. Prašymas netenkintinas.... 12. Atsakovas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m.... 13. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1... 14. Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2010 m.... 15. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis... 16. Atsakovas iš esmės teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido... 17. Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis, galima konstatuoti, jog... 18. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 19. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 20. 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 21. Atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos prašymo atnaujinti... 22. Atsisakyti priimti atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos... 23. Nutartis neskundžiama....