Byla e2-590-1060/2018
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui J. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai” ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. M. 599,74 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad šalis sieja sutartiniai prievoliniai teisiniai santykiai, atsiradę 2016 m. gruodžio 12 d. šalių sudarytų Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu karšto vandens vartotoju Nr. ( - ) pagrindu. Karšto vandens vartojimo sutarties 2.1 p. ieškovas įsipareigojo tiekti karštą vandenį, o atsakovas – laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį. Šilumos vartojimo sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti šilumą butui ir kitoms namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, o atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vykdomą šilumos tiekėjo. Atsakovas skolą nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki sutarčių pasirašymo su ieškove pripažino, tai įrodo atsakovo pasirašytas suderinimo aktas. Atsakovas vengia atsiskaityti, nesiėmė jokių priemonių skolai sumokėti, ieškovei liko skolingas ieškinio pateikimo dienai 599,74 Eur (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l.1-2).

5Atsakovui 2018 m. sausio 8 d. pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, ieškinys ir jo priedų nuorašai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso proceso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palikus atsakovo nurodytos jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Šiuo adresu esantis butas nuosavybės teise priklauso atsakovui. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje nėra duomenų apie nurodyto procesinio dokumento nepateikimo priežastis. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

7Ieškinys tenkinamas.

8Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui J. M. (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 33-34). 2016 m. gruodžio 12 d. tarp atsakovo J. M. ir ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“, sudaryta Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) (elektoninės bylos apyrašo t I., b.l. 4-15) , kurių pagrindu ieškovė įsipareigojo atsakovui priklausančiam butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms tiekti šilumą ir butui karštą vandenį, o atsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už patiektą šilumą ir karštą vandenį. Atsakovas savo prievolės tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, už tiektą šilumos energiją ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. rugpjūčio mėnesio ieškovei nesumokėjo ir liko skolingas 599,74 Eur (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 17-20). 2016 m. gruodžio 12 suderinimo aktu atsakovas skolą nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki sutarčių pasirašymo su ieškove pripažino (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 16). Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti sprendimą už akių, priteisiant iš atsakovo ieškovei 599,74 Eur skolos (CK 6.1-6.2 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku su ieškove neatsiskaitė, iš atsakovo priteisiamos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. sausio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovo priteisiamos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis 15,00 Eur, 80,00 Eur už teisines paslaugas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo valstybei priteisiama 4,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 265 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo J. M., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, 599,74 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt devynis eurus ir septyniasdešimt keturis centus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. sausio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio, 80,00 Eur (aštuoniasdešimt eurų) išlaidas už teisines paslaugas.

17Priteisti iš atsakovo J. M., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), valstybei 4,00 Eur (keturis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai