Byla 2-391-786/2012
Dėl netesybų (baudos) priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo VĮ Anykščių miškų urėdijos atstovams Sigitui Kinderiui ir Giedriui Pipirui, nedalyvaujanti atsakovo SIA „AV Holding“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VĮ Anykščių miškų urėdija ieškinį atsakovui SIA „AV Holding“ dėl netesybų (baudos) priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas VĮ Anykščių miškų urėdija pateikė teismui ieškinį dėl 7665,37 Lt baudos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 230,00 Lt žyminio mokesčio ir 200,00 Lt už advokato pagalbą priteisimo iš atsakovo SIA „AV Holding“. Posėdžio metu ieškovo atstovai nurodė, kad 2011-06-16 su atsakovu sudarė Apvaliosios medienos pusmetinę pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11-80. Pagal sutarties sąlygas ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo nupirkti apvaliąją medieną: 260 m3 popiermedžių pušies, 800 m3 popiermedžių eglės ir 400 m3 popiermedžių beržo. Ieškovas sutartį vykdė tinkamai – ruošė medieną pardavimui, informavo atsakovą apie paruoštą pardavimui apvaliosios medienos kiekį, tačiau atsakovas medienos neatsiėmė ir nepranešė, kad medienos nepirks. Ieškovas siuntė atsakovui raštus dėl medienos pardavimo, dėl sutarties vykdymo ir pretenzijas, tačiau atsakovas į pateiktus raštus ir pretenzijas nereagavo. Vadovaujantis sutarties 5.2 p. ir prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis, atsakovas, nenupirkęs iš ieškovo medieną numatytais terminais ir kiekiais, privalo mokėti ieškovui baudą, kurios dydis 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės. Kadangi atsakovas įsiskolinimo gera valia nemoka, prašo priteisti iš atsakovo 7665,37 Lt netesybų (baudą), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 230,00 Lt žyminio mokesčio ir 200,00 Lt už advokato pagalbą.

3Kadangi atsakovas yra Latvijos Respublikos juridinis asmuo, vadovaujantis 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, nuostatomis, tarpininkaujant Latvijos Respublikos teisingumo ministerijai, ieškinys su priedais 2012 m. balandžio 27 d. buvo įteikti atsakovui, nurodant, kad atsakovas per 20 dienų nuo dokumentų įteikimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Taip pat atsakovui pranešta, kad byla bus nagrinėjama Anykščių rajono apylinkės teisme 2012 m. gegužės 28 d. 13.15 val. Atsakovas per nurodytą terminą atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011-06-16 ieškovas su atsakovu sudarė Apvaliosios medienos pusmetinę pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11-80 (b. l. 6-7). Pagal sutarties sąlygas ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo nupirkti apvaliąją medieną: 260 m3 popiermedžių pušies, 800 m3 popiermedžių eglės ir 400 m3 popiermedžių beržo (b. l. 6-7). Ieškovas sutartį vykdė tinkamai – ruošė medieną pardavimui, informavo atsakovą apie paruoštą pardavimui apvaliosios medienos kiekį, tačiau atsakovas medienos neatsiėmė. Ieškovas siuntė atsakovui raštus dėl medienos pardavimo, dėl sutarties vykdymo (b. l. 8-11, 13-15) ir pretenzijas (b. l. 12, 16), tačiau atsakovas į pateiktus raštus ir pretenzijas nereagavo. Vadovaujantis sutarties 5. 2 p. atsakovas, nenupirkęs iš ieškovo medieną numatytais terminais ir kiekiais, privalo mokėti ieškovui baudą, kurios dydis 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės (b. l. 7). Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, neatsiėmė paruoštos pardavimui medienos, todėl, vadovaujantis sutarties 5. 2 punktu ir prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis, buvo paskaičiuota bauda (netesybos). Kadangi atsakovas gera valia įsiskolinimo nesumoka, tai ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo ieškinį tenkinti.

6Prekybos apvaliąja mediena taisyklės (Žin., 2005-07-14, Nr. 85-3186, Žin., 2008-10-07, Nr. 115-4395) numato, kad pardavėjas prieš 2 darbo dienas faksu ar elektroniniu paštu informuoja Pirkėją apie paruoštą pardavimui apvaliosios medienos kiekį. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo pranešimą, per Sutartyje nustatytą laikotarpį privalo nupirkti Pardavėjo pasiūlytą parduoti apvaliosios medienos kiekį. Šio įstatymo 54 punktas numato, jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos numatytais Sutartyje ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šių Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai Sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Ši nuostata gali būti netaikoma išimtiniais atvejais dėl objektyvių nuo Sutarties šalių nepriklausomų ir Sutarties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti aplinkybių, kurios turi būti įrodytos.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Ieškovo VĮ Anykščių miškų urėdijos ir atsakovo SIA „AV Holding“ prievoliniai santykiai atsirado Apvaliosios medienos pusmetinės pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu (CK 6.503 str. bei CK XLIII skyriaus trečiasis skirsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.38 str., CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Šiuo atveju ieškovas savo prievolę įvykdė, o atsakovas įsipareigojo nupirkti paruoštą medieną, tačiau prievolės neįvykdė. Kaip matyti, atsakovas SIA „AV Holding“ tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovo reikalavimas pagrįstas ir ieškovas turi teisę reikalauti, jog įsiskolinimo suma iš atsakovo būtų priteisti teismine tvarka (LR CK 6.245 str. 1 d., 3 d.).

8Teismas mano, jog pasitvirtinus byloje surinktų įrodymų visumai, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ieškovui iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-03-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d.).

10Pagal LR CPK 88 str., 93 str. nuostatas, iš atsakovo SIA „AV Holding“ ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo sumokėtas 230,00 Lt žyminis mokestis ir 200,00 Lt advokato pagalbai apmokėti.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti VĮ Anykščių miškų urėdijai iš SIA „AV Holding“, į. k. 40003961700, Paula Lejina iela 10-97, LV-1029 Riga, Latvijos Respublika 7665,37 Lt (septynis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt penkis litus 37 ct) netesybas (baudą), šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-03-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 230,00 Lt (du šimtus trisdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio ir 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) už advokato pagalbą.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai