Byla 2-8137-841/2011
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB ,,Berneda“ ir D. Š. prašymą suinteresuotam asmeniui AB bankui ,,Snoras“ ir antstoliui Tomui Ubartui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0136/11/02187 – 2011-10-14 turto arešto akto panaikinimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skunde nurodo, kad Antstolio Tomo Ubarto žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0136/11/02187 pagal išieškotojo AB banko „Snoras" pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3563-394 dėl išieškojimo iš UAB „Berneda" ir D. Š. turto. 2011-10-14 turto arešto aktu areštuotas UAB „Berneda" ir D. Š. nuosavybės teise priklausantis turtas, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, nes 2011-06-22 Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3563-394/2011 tenkintas kreditoriaus AB banko „Snoras" prašymas, priverstinai išieškoti 1368399,66 Lt negrąžintos paskolos ir 192 305,51 Lt delspinigių, 135 Lt žyminio mokesčio, 8 proc. metinių palūkanų nuo skolos sumos nuo 2011-06-20 iki visiško skolos išieškojimo. Skunde nurodė, kad antstoliui nepagrįstai areštavus turto iš esmės daugiau nei jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, apribojama pareiškėjų teisė disponuoti visu jiems priklausančiu turtu. Kol bus patikrintas antstolio procesinių veiksmų teisėtumas prašo teismo taikyti laikinąją apsaugos priemonę- sustabdyti išieškojimo procedūras vykdomojoje byloje Nr. 0136/11/02187. Laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą grindžia tuo, jog skunde keliamas turto arešto aktu areštuoto turto apimties teisėtumo klausimas, todėl iš varžytinių pardavus visą areštuotą turtą galimai bus parduota turto iš esmės daugiau nei reikalinga kreditoriaus interesų patenkinimui ir vykdymo išlaidų apmokėjimui, tuo pažeidžiant pareiškėjų interesus.

3Prašymas atmestinas.

4CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. įtvirtintos laikinosios apsaugos priemonės - išieškojimo vykdymo procese sustabdymo - taikymo teisėtumas. Pareiškėjai su skundu kreipėsi dėl antstolio veiksmo- turto arešto, teisėtumo, t.y. dėl nepagrįstai areštuoto turto iš esmės daugiau nei jo reikia išieškomai sumai.

5Pareiškėjų skunde nurodyta, kad Antstolio Tomo Ubarto žinioje yra vykdomoji byla pagal išieškotojo AB banko „Snoras" pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išieškojimo iš UAB „Berneda" ir D. Š. turto, o 2011-10-14 turto arešto aktu areštuotas UAB „Berneda" ir D. Š. nuosavybės teise priklausantis turtas, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti. Pareiškėjai skunde nenurodo, kad yra atlikti kokie nors kiti vykdymo veiksmai, nėra areštuotos pareiškėjų piniginės lėšos. Nepaskelbtos areštuoto turto varžytynės, nepateikta įrodymų, kad turto areštas trukdytų pareiškėjams vykdyti jų tiesioginę veiklą ar įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

6Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, turi įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik vertina ar yra tikimybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

7Teismo nuomone, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, ar pasidaryti neįmanomas, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 151 str., teismas

Nutarė

9pareiškėjų UAB „Berneda" ir D. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai