Byla 2-487-835/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Alba prima“ ieškinį atsakovui A. D. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2800,00 žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. sausio 3 d. tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2019 m. sausio 17 d. (CPK 73-74 straipsniai). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė tokiu atveju prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas visiškai, priimant sprendimą už akių.

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

10Atlikus formalų ieškinyje išdėstytų argumentų ir byloje pateiktų įrodymų: Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1929-324/2018 pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo A. D. individualiai įmonei, 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarties, 2018 m. spalio 12 d. nutarties, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2018 m. gruodžio 12 d. rašto Nr. (7.4) R1-16051 „Dėl informacijos pateikimo“, A. D. individualios įmonės Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų F4 už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d., išrašo iš Juridinių asmenų registro (b. l. 7-34) – vertinimą, atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių įsipareigojimų įvykdymą, pripažintina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti sprendimą ir ieškinį tenkinti, todėl ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 2800,00 Eur žala ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 12 straipsnis, 177-178 straipsniai, 185 straipsnis, 285 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnis 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.246-6.249 straipsniai, 6.263 straipsnis, ĮBĮ 8 straipsnis, 10 straipsnis).

11CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, tuo pagrindu iš atsakovo priteistinas 84,00 Eur žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 96 straipsnis). Išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl iš atsakovo nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

13Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių atsakovas papildomai informuotinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo A. D. 2800,00 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankroto administratorei mažajai bendrijai „Alba prima“.

17Priteisti iš atsakovo A. D. 84,00 Eur žyminį mokestį valstybei.

18Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą A. D. papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

19,,Alytaus apylinkės teisme 2019 m. sausio 21 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-487-835/2019 pagal ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Alba prima“ ieškinį atsakovui A. D. dėl žalos atlyginimo. Atsakovo A. D. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam apie sprendimą už akių yra pranešama viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis telefonu (8-315) 73838“.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatytus reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškinį pateikusi šalis sprendimą už akių per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali apskųsti apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2800,00 žalos atlyginimą, 5... 5. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas visiškai, priimant sprendimą už akių.... 8. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 9. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 10. Atlikus formalų ieškinyje išdėstytų argumentų ir byloje pateiktų... 11. CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 12. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija... 13. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo A. D. 2800,00 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų... 17. Priteisti iš atsakovo A. D. 84,00 Eur žyminį mokestį valstybei.... 18. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą A. D. papildomai informuoti viešo... 19. ,,Alytaus apylinkės teisme 2019 m. sausio 21 d. priimtas sprendimas už akių... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt... 21. Ieškinį pateikusi šalis sprendimą už akių per dvidešimt dienų nuo jo...