Byla 2-631-266/2012
Dėl S. Š. nuolatinio globėjo pakeitimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Ingai Lackuvienei, suinteresuotam asmeniui V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą, suinteresuotiems asmenims Aulelių vaikų globos namams, V. S. dėl S. Š. nuolatinio globėjo pakeitimo, ir

Nustatė

2pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl nuolatinio globėjo pakeitimo. Nurodė, jog būtina pakeisti S. Š., gim. ( - ), nuolatinį globėją, t.y. iš nuolatinio globėjo pareigų atleisti Aulelių vaikų globos namus ir jo nuolatiniu globėju paskirti V. S.. Paaiškino, jog S. Š. yra globojama nuo 2005 metų. Anykščių rajono apylinkės teismas 2005-03-21 d. sprendimu laikinai apribojo S. Š. tėvų Z. Š. ir K. Š. tėvų valdžią. Jų dukros S. Š. ir S. Š. augo Utenos vaikų globos namuose. 2006-09-26 Utenos apylinkės teismo sprendimu laikinas motinos valdžios apribojimas Z. Š. buvo panaikintas, tačiau po kurio laiko Z. Š. vėl pradėjo girtauti ir jos nepilnametėms dukroms buvo nustatyta laikinoji globa Aulelių vaikų globos namuose, o Z. Š. motinos valdžia jos dukrų atžvilgiu 2011-03-31 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo apribota neterminuotai. S. Š. nuo 2011 metų rudens noriai pradėjo lankytis V ir S. šeimoje, kur jai sudaromos tinkamos sąlygos augti. Šeima ūkininkauja, gyvena tvarkingai bei atitinka globėjams keliamus reikalavimus. Kitų asmenų, norinčių globoti S. Š., nėra. Todėl pareiškėjas prašo pareiškimą patenkinti, atleisti Aulelių vaikų globos namus iš globėjo pareigų, nuolatiniu globėju paskirti V. S. bei ją paskirti S. Š. priklausančio turto paprastąja administratore.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas prašė pareiškimą patenkinti ir atleisti globos namus nuo S. Š. nuolatinio globėjo pareigų, kadangi nepilnametė globos namuose nebegyvens ir globėjas negalės atlikti pareigų dėl objektyvių priežasčių. Mano, jog toks S. Š. gyvenamosios vietos pakeitimas į globėjų šeimą yra teigiamas pokytis jos gyvenime. Mergaitė yra nuoširdi, jautri, jai labai reikėjo mamos, šeimos, ji išgyveno. Globėjų šeimoje ji gerai jautėsi, apsiprato ir ji nori ten gyventi. Todėl mano, jog pareiškimas pagrįstas.

4Suinteresuotas asmuo V. S. prašė pareiškimą patenkinti, paskirti ją S. Š. globėja. Jos šeimoje auga ir kita globotinė I. Z., kurią globoja jau 10 metų. Todėl turi globėjų patirties, baigė globėjų mokymo kursus. Jų vaikai- du sūnūs yra pilnamečiai, o kartu gyvena ir nepilnametis sūnus. S. Š. gerai jaučiasi jų šeimoje, visi gerai sutaria, šeima ūkininkauja. Jos šeimos nariai neprieštarauja, jog S. Š. gyventų jų šeimoje. Todėl mano, jog pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

5Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatyta, jog S. Š., gim. ( - ), yra globojama nuo 2005 metų. Anykščių rajono apylinkės teismas 2005-03-21 d. sprendimu laikinai apribojo S. Š. tėvų Z. Š. ir K. Š. tėvų valdžią (b.l.25-26). Jų dukros S. Š. ir S. Š. augo Utenos vaikų globos namuose. 2006-09-26 Utenos apylinkės teismo sprendimu laikinas motinos valdžios apribojimas Z. Š. buvo panaikintas, tačiau po kurio laiko Z. Š. vėl pradėjo girtauti ir jos nepilnametėms dukroms buvo nustatyta laikinoji globa Aulelių vaikų globos namuose, o Z. Š., jos motinos valdžia 2011-03-31 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo apribota neterminuotai (b.l.20-24). Į bylą pateikti raštai, prašymai bei kita rašytinė medžiaga patvirtina, jog S. Š. nuo 2011 metų rudens pradėjo lankytis V ir S S. šeimoje, kur gerai jaučiasi (b.l.10-19). Šeima ūkininkauja, gyvena tvarkingai bei atitinka globėjams keliamus reikalavimus (b.l.27). Aulelių vaikų globos namai, įvertinę situaciją, bei atsižvelgdami į nepilnametės interesus, sutinka būti atleisti iš S. Š. globėjo pareigų. Kadangi Aulelių vaikų globos namai negali atlikti globėjo pareigų dėl objektyvių priežasčių, todėl pareiškėjas prašo pareiškimą patenkinti.

6LR CK 3.246 straipsnio 2 dalis numato, jog globėjas teismo nutartimi gali būti atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl svarbių priežasčių. Kaip nustatyta, Aulelių vaikų globos namai nebegali atlikti globėjo pareigų, kadangi S. Š. gyvens V. S. šeimoje. Jų šeima tvarkinga, jų gyvenimo sąlygos tinkamos augti vaikams. Vienas iš vaiko globos (rūpybos) nustatymo principų yra vaiko interesų pirmumas bei vaiko globa šeimoje (LR CK 3.249 str. 1 d.). S. Š. gyvens V. S. šeimoje, kur jai sudarytos tinkamos buitinės, auklėjimo, gyvenimo ir vystimosi sąlygos (b.l.28-34). Taigi, teismas daro išvadą, kad V. S. pagal savo sveikatos būklę, moralines, materialines ir kitas savybes, gali būti tinkama paskirta globėja (b.l.38-55) (CPK 502 str. 4 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į S. Š. interesus, keistinas jos nuolatinis globėjas, Aulelių vaikų globos namai atleistini iš S. Š. nuolatinio globėjo pareigų, ir juo skirtina V. S., su ja nustatytina nuolatinė S. Š. gyvenamoji vieta.

7Kaip numato LR CK 3.238 str. 2 d., asmens rūpybą (globą) apima ir jo turto rūpybą (globą), tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius. Todėl, remiantis LR CK 3.245 str., CPK 504 str. 3 d. nuostatomis S. Š. priklausančio turto paprastąja administratore skirtina V. S..

8Teismo nutartis dėl globėjo atleidimo pareigų bei globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (LR CPK 496 str.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 494 str.,-

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Atleisti Aulelių vaikų globos namus iš S. Š., gim. ( - ), nuolatinio globėjo pareigų.

12S. Š., gim. ( - ), nuolatine globėja bei paprastąja turto administratore paskirti V. S., gim. ( - ), gyv. ( - ).

13S. Š. gyvenamąją vietą nustatyti su globėja V. S., gim. ( - ). ( - )

14Globėjai išaiškinti jos teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271 str., 3.272 str., ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

15Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti skubiai..

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai