Byla eB2-1523-254/2019
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Grastatas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ akcininkų R. J. ir G. L. pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Grastatas“ iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovai UAB „Grastatas“ akcininkai R. J. ir G. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami iškelti UAB „Grastatas“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės skolos viršija turimą turtą, įsiskolinimas darbuotojams didėja, pagal finansinius duomenis bendrovė yra nemoki, o šios aplinkybės sudaro prielaidas iškelti atsakovei bankroto bylą.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys) pagal kompetenciją, suteiktą atitinkamos formos juridinius asmenis reglamentuojančiuose įstatymuose ar jų steigimo dokumentuose, turi teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis).

7Bylos ir viešųjų registrų duomenimis nustatyta, kad UAB „Grastatas“ įsteigta 2013 metais. Ieškovai nurodo, kad įmonės pagrindinė veikla buvo susijusi su statybos ir remonto paslaugomis, prekyba. Dėl pokyčių rinkoje, konkurencijos, nenumatytų trečiųjų asmenų veiksmų buvo patirti nuostoliai, atsirado įsiskolinimų kreditoriams. Pagal 2019 m. balandžio 15 d. balanso duomenis UAB „Grastatas“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams pareiškimo pateikimo dieną sudaro 66 601,25 Eur, iš kurių 68 668 Eur – skolos tiekėjams, 2 453 Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Tuo tarpu atsakovės turimo turto vertė sudaro 73 305 Eur (ilgalaikis turtas – 7 583 Eur, trumpalaikis turtas – 65 722 Eur: 31 400 Eur – atsargos, 3 572 Eur – žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės; 27 828 – išankstiniai apmokėjimai, 12 338 Eur – sumokėti avansai, 27 828 – per vienerius metus gautinos sumos). Iš VĮ Regitros ir VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad atsakovė turi vieną transporto priemonę, nekilnojamojo turto neturi. Bendrovėje yra du apdraustieji, įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nėra (žr. viešai prieinamus duomenis https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/). Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad civilinių ginčų, kuriuose UAB „Grastatas“ dalyvautų atsakovės statusu, nėra. Pagal Antstolių informacinės sistemos duomenis, atsakovės turto atžvilgiu išieškojimai nevyksta.

8Iš nustatytų faktinių aplinkybių, t. y. iš bendrovės pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykio spręstina, kad UAB „Grastatas“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, dėl nurodytų priežasčių UAB „Grastatas“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

9Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius K. K., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

10Iškėlus UAB „Grastatas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

12iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Grastatas“ (juridinio asmens kodas 303084896, registracijos adresas Savanorių pr. 192-304a, Kaunas).

13Uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ administratoriumi paskirti K. K. (teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA026, adresas Ateities g. 18-13, Druskininkai, tel. Nr. 8 686 31705, el. p. kest59@gmail.com).

14Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ (juridinio asmens kodas 303084896, registracijos adresas Savanorių pr. 192-304a, Kaunas) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

15Nustatyti 40 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Grastatas“.

16Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

18Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

19Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

20Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ kreditorių susirinkimą.

21Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teismas... 3. ieškovai UAB „Grastatas“ akcininkai R. J. ir G. L. kreipėsi į teismą su... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 6. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 7. Bylos ir viešųjų registrų duomenimis nustatyta, kad UAB „Grastatas“... 8. Iš nustatytų faktinių aplinkybių, t. y. iš bendrovės pradelstų... 9. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 10. Iškėlus UAB „Grastatas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 12. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Grastatas“ (juridinio... 13. Uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ administratoriumi paskirti K.... 14. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ (juridinio asmens... 15. Nustatyti 40 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 18. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 19. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ administratoriui... 20. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 21. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...