Byla 2-2985-217/2012
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams A. J. ir D. J. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovų A. J. ir D. J. 6345,74 Lt įsiskolinimą pagal 2007-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 1650718051076-01, 5 procentus metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo bei 190,37 Lt žyminio mokesčio lygiomis dalimis iš atsakovų.

3Atsakovams adresuoti procesiniai dokumentai ir pranešimai dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo per 14 dienų įteikti įstatymo nustatyta tvarka atsakovei A. J. 2012-11-12 (LR CPK 123 str.). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2007-11-23 Vartojimo kredito sutarties Nr. 1650718051076-01 kopija, 2012-06-28 įspėjimo dėl kredito sutarties nutraukimo kopija, 2011-08-29 reikalavimo įvykdyti kredito sutarčių, sudarytų su AB SEB banku, sąlygas kopija, 2012-08-02 pažyma dėl skolos bankui, 2012-09-25 mokėjimo nurodymas Nr. 911089 patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškovas ir atsakovai sudarė 2007-11-23 Vartojimo kredito sutartį Nr. 1650718051076-01, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams iš viso 10000,00 Lt vartojimo kreditą iki 2012-11-22. Atsakovai suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nesumokėjo ieškovui pagal kredito sutartį 4509,40 Lt negrąžinto kredito, 638,88 Lt palūkanų ir 1197,46 Lt delspinigių, iš viso – 6345,74 Lt.

8LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Kredito sutartimi kreditorius įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (LR CK 6.881 str. 1 d.). Kredito gavėjas gautą kreditą privalo grąžinti kredito davėjui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Solidarioji prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Tuo atveju, jei skolininkų pareiga yra solidarioji, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CK 6.6 str.). Vartojimo kredito 2007-11-23 sutarties 2 p. nurodyta, kad kredito gavėjų prievolės yra solidarios. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistina 4509,40 Lt negrąžinto kredito ir 638,88 Lt palūkanų.

9Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR CK 6.70 str.). Atsakovai pažeidė savo sutartinę prievolę nustatyta tvarka ir terminais grąžinti suteiktą kreditą bei mokėti palūkanas ir kitus mokesčius, todėl jie privalo atlyginti ieškovui dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas, nustatytas sutarties bendrųjų sąlygų 5.3 p. ir 5.4 p. (0,1 proc.). Ieškovo paskaičiuotų delspinigių suma – 1197,46 Lt, yra priteistina solidariai iš atsakovų ieškovo naudai.

10LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovai sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jų solidariai priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (6345,74) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 str. ir 6.210 str.).

11Vadovaujantis LR CPK 93 str. iš atsakovų priteistina ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – iš kiekvieno po ½ dalį, t.y. po 95,19 Lt, sumokėto žyminio mokesčio.

12Remiantis LR CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovų nepriteistinos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Solidariai priteisti iš atsakovų A. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ) ir D. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovo AB SEB banko, kodas 112021238, buveinė Gedimino pr. 12, Vilnius, a.s. Nr. LT747044063000000022 AB SEB banke, naudai 6345,74 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt penkis litus 74 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos (6345,74 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-11-08 iki sprendimo visiško įvykdymo bei iš kiekvieno atsakovo po 95,19 Lt (devyniasdešimt penkis litus 19 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

16Atsakovai A. J. ir D. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas AB SEB bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai