Byla 2-6794-266/2018
Dėl skolos priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Zita Gavėnienė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vudimeksus BCH“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Biomasė“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė UAB „Vudimeksus BCH“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB ,,Biomasė“ ieškovo naudai 38484,78 Eur negrąžintos skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1337,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašė atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kitų procesinių dokumentų, ar neatvykus į teismo posėdį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei UAB „Biomasė“ ieškinys ir jo priedai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, t. y. juridinio asmens buveinės adresu ir laikytinas tinkamai įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (b. l. 65). Atsakovas per nurodytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi teismas, priimdamas sprendimą už akių, surašo sutrumpintus motyvus, tai yra atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis).

8Byloje nustatyta, kad šalis siejo bendradarbiavimas ir žodinis susitarimas, jog ieškovas atsakovui tieks kurą pagal išduotą kortelę kurui pilti. Žodinio susitarimo pagrindu ieškovas išrašydavo atsakovui sąskaitas už panaudotą kurą, o atsakovas jas turėdavo apmokėti iki PVM sąskaitose faktūrose nurodytos datos.

9Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 30 dalis numato, kad PVM sąskaita faktūra – šiame Įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso apmokėjimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita faktūra atsiranda po prekių pateikimo. Byloje nenustatyta, kad atsakovė UAB ,,Biomasė“ prieštaravo tarp šalių esančiam bendradarbiavimui ir žodiniam susitarimui, kadangi dalį pirmųjų ieškovo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apmokėjo. Paskutinis atliktas mokėjimas 2017-04-20.

10CK 1.71 straipsnio 1 dalis numato, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu arba konkliudentiniais veiksmais. Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai) (CK 1.71 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į PVM sąskaitų faktūrų turinį, tarp šalių nusistovėjusią praktiką dėl kuro tiekimo ir PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo, konstatuotina, kad šalis siejo pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai, CK 6.305 straipsnis).

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

12Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, kadangi atsakovas gavęs PVM sąskaitas faktūras jų neginčijo, pretenzijų ar prieštaravimų nereiškė dėl prekių kokybės, kainos, terminų, atliko dalinius mokėjimus. Atsakovas kurą gavo, tačiau pagal pateiktą 2017-02-28 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) apmokėjo 134,67 Eur ir liko skolingas 2528,51 Eur (b. l. 11); pagal 2017-03-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 1850,11 Eur (b. l. 12); pagal 2017-04-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 2737,90 Eur (b. l. 14); pagal 2017-05-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 3923,77 Eur (b. l. 16); pagal 2017-06-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 2887,33 Eur (b. l. 18); pagal 2017-07-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 1615,07 Eur (b. l. 20); pagal 2017-08-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 2989,61 Eur (b. l. 22); pagal 2017-09-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 2383,28 Eur (b. l. 24); pagal 2017-10-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 3766,54 Eur (b. l. 26); pagal 2017-11-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 2268,64 Eur (b. l. 29); pagal 2017-12-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 2925,81 Eur (b. l. 32); pagal 2018-01-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 3840,86 Eur (b. l. 36); pagal 2018-02-28 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 2853,45 Eur (b. l. 40); pagal 2018-03-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) liko skolingas 1913,90 Eur (b. l. 43). Iš viso 38484,78 Eur. Ieškovas patyrė nuostolių, kurie yra pagrindas taikyti atsakovo atžvilgiu civilinę atsakomybę (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginami visiškai (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Atsakovas skolos fakto ir jos dydžio neginčijo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis) bei vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas yra pagrįstas bei yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 38484,78 Eur skolą teismine tvarka (CK 6.38 straipsnis, CK 6.63 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, CK 6.210 straipsnis, CK 6.256 straipsnis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalies, CK 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

14Pateikdamas ieškinį CPK nustatyta tvarka, ieškovas sumokėjo 1120 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, CPK 82 straipsnis), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai, kadangi teismas visa apimtimi patenkino ieškinio materialinius reikalavimus (CPK 93 straipsnio 1 dalis) (b. l. 9).

15Taip pat ieškovas prašė priteisti 217,80 Eur teisinės pagalbos išlaidų už ieškinio parengimą teismui. Iš UAB Finansų tyrimų biuro 2018-10-09 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) ir mokėjimo nurodymo Nr. 507 nustatyta, kad teisines paslaugas teikė UAB Finansų tyrimų biuras (b. l. 46, 47). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformulavo kelias šiam klausimui spręsti reikšmingas teisės aiškinimo taisykles: pirma, asmuo, nepatenkantis į CPK 56 straipsnyje nurodytų atstovų pagal pavedimą sąrašą, negali būti laikomas tinkamu atstovu civilinėje byloje (procesinio dokumento rengimas yra vertinamas kaip atstovavimas teisme); antra, įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas, kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos; trečia, CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose; atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kitam atstovavimo subjektui, šiuo atveju UAB Finansų tyrimų biuras (teisines paslaugas teikiančiai bendrovei) sumokėtų sumų už atstovavimą atlyginimas negali būti priteisiamas CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015; LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, procesinis reikalavimas dėl 217,80 Eur teisinės pagalbos išlaidų priteisimo atmestinas.

16Nagrinėjamoje byloje susidarė 9,70 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

172018-11-24 Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovo nekilnojamajam, kilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms, įregistruotas nuo 2018-10-24 Turto arešto aktų registre, paliktinas galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (b. l. 53, 61, 62-63).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, CPK 262 straipsniu, CPK 285-287 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti uždarajai akcinei bendrovei ,,Vudimeksus BCH”, juridinio asmens kodas 302635962, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Biomasė“, juridinio asmens kodas 302489105, 38484,78 Eur (trisdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 78 centus) skolos, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos 38484,78 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2018-10-24 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1120 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt eurų) žyminio mokesčio.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės “Biomasė”, juridinio asmens kodas 302489105, 9,70 Eur (devynis eurus 70 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas, banko kodas 72900 arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440, arba LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, banko kodas 74000, arba LT24 7300 0101 1239 4300, esančią ,,Swedbank“ AB, banko kodas 73000 arba LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB ,,Medicinos bankas“, banko kodas 72300 arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400. (Įmokos kodas 5660).

232018-11-24 Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemonės – areštą atsakovo nekilnojamajam, kilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms, įregistruotą nuo 2018-10-24 Turto arešto aktų registre, palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24Išaiškinti, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Biomasė“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Išaiškinti, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Vudimeksus BCH“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Zita Gavėnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė UAB „Vudimeksus BCH“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Atsakovei UAB „Biomasė“ ieškinys ir jo priedai įteikti Lietuvos... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi teismas, priimdamas sprendimą už... 7. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 8. Byloje nustatyta, kad šalis siejo bendradarbiavimas ir žodinis susitarimas,... 9. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 30... 10. CK 1.71 straipsnio 1 dalis numato, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu arba... 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, kadangi atsakovas gavęs PVM... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, CK 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu iš atsakovo... 14. Pateikdamas ieškinį CPK nustatyta tvarka, ieškovas sumokėjo 1120 Eur... 15. Taip pat ieškovas prašė priteisti 217,80 Eur teisinės pagalbos išlaidų... 16. Nagrinėjamoje byloje susidarė 9,70 Eur pašto išlaidų, susijusių su... 17. 2018-11-24 Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų nutartimi taikytos... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, CPK 262 straipsniu, CPK 285-287... 19. ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei ,,Vudimeksus BCH”, juridinio asmens... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 23. 2018-11-24 Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų nutartimi taikytas... 24. Išaiškinti, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Biomasė“ negali... 25. Išaiškinti, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Vudimeksus BCH“ per...