Byla 2-6682-730/2012
Dėl kuratoriaus skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, skolininkas J. G., advokatas A. P

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio A. S. prašymą dėl kuratoriaus skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, skolininkas J. G., advokatas A. P.

Nustatė

2pareiškėjas antstolis kreipėsi į teismą su prašymu vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01204 paskirti suinteresuoto asmens J. G. kuratoriumi suinteresuotą asmenį advokatą A. P.. Prašymo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/09/01204, pradėta pagal 2009-01-27 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 151/2008, dėl skolininkui priklausančio įkeisto turto pardavimo iš viešųjų varžytinių, išieškotojo naudai.

32012-04-06 pareiškėjo kontoroje buvo gautas 2012-04-05 išieškotojo prašymas dėl kuratoriaus paskyrimo ir 2012-04-03 advokato A. P. pranešimas dėl sutikimo būti paskirtu kuratoriumi. Prašymo pagrindu nurodytos aplinkybės, kad skolininko buvimo vieta nežinoma, todėl yra pagrindas skirti kuratorių.

4Prašymas tenkintinas.

5Tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą paskirti skolininkės kuratorių. Prašymas paskirti skolininko kuratorių paduodamas antstoliui, o šis ne vėliau kaip per tris darbo dienas šį prašymą su vykdomąja byla perduoda apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Prašymą teismas išsprendžia šio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka per tris darbo dienas paprastai rašytinio proceso tvarka. Asmuo kuratoriumi gali būti skiriamas tik jo paties sutikimu (Lietuvos Respublikos CPK 601 straipsnio 1-3 dalys).

6Iš teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01204 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vykdomoji byla pradėta pagal 2009-01-27 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 151/2008 dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko įkeisto turto. (v.b.l. 1-2, 1 tomas). Skolininkas turi turto, jam nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), su bendro naudojimosi patalpomis, esantis ( - ) (v.b.l. 3-5, 1 tomas, 4-7, 58-61, 110-113, 159-161, 2 tomas). Gyventojų registro tarnybos duomenimis skolininko gyvenamoji vieta deklaruota sutampa su vykdomajame rašte nurodyta – ( - ) (v.b.l. 26, 1 tomas, 69, 3 tomas). Skolininkui procesiniai dokumentai nurodytoje vietoje neįteikti, pašto dokumentuose nurodyta, jog skolininkas nerastas (v.b.l. 23-24, 42, 54, 76, 91, 94 1 tomas). Byloje yra duomenys, kad skolininkas gyvena užsienyje, konkreti gyvenamoji vieta nežinoma. Skolininkas apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą antstoliui nepranešė, pateikia prašymus siųsti procesinius dokumentus adresu - ( - ). Skolininkas dirba ( - ), yra šios įmonės vadovas, tačiau procesiniai dokumentui skolininkui jo darbo vietoje neįteikti, pašto dokumentuose nurodyta, jog įmonė buveinės vietoje nerasta (v.b.l. 60-62, 64, 70 3 tomas). Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad skolininko gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Skolininkas yra nevedęs, neturi nepilnamečių vaikų (v.b.l. 26, 1 tomas, 69, 3 tomas), skolininko tėvas A. G. atsisako priimti procesinius dokumentus skolininko vardu (v.b.l. 61, 1 tomas). Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad nėra galimybės skolininko kuratoriumi skirti fizinio asmens giminaitį arba sutuoktinį.

7Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, tai yra, jog skolininko buvimo vieta yra nežinoma, skolininkas turi turto, ir nurodytam teisiniam reglamentavimui, yra pagrindas antstolio prašymą tenkinti, išieškotojo prašymu šioje vykdomojoje byloje skirti skolininko kuratorių (v.b.l. 72-74, 3 tomas). Skolininko kuratoriumi skirtinas advokatas A. P., kuris sutinka būti paskirtas skolininko kuratoriumi (v.b.l. 77, 3 tomas). Duomenų apie asmens, skiriamo kuratoriumi, teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, kuris būtų priešingas skolininko interesams, teismas neturi.

8Išaiškintina, kad skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (Lietuvos Respublikos CPK 601 straipsnio 4 dalis).

9Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 601 straipsnio 5 dalimi, skolininko kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto.

10Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbiama teisme specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos CPK 39 straipsnio 2 dalis).

11Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 334 straipsnio 1 dalimi pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui kodekso numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 593 straipsnio 5 dalimi skundžiamos teismo nutartys, kuriomis išspręsti klausimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo, sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą, dėl baudų skyrimo, dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, dėl skolininko turto administravimo tvarkos nustatymo, ir kitais CPK numatytais atvejais. Kuratoriaus paskyrimas prie šių atvejų nenumatytas. Lietuvos Respublikos CPK 39 straipsnis reglamentuoja kuratoriaus paskyrimą, o Lietuvos Respublikos CPK 601 straipsnis - skolininko kuratoriaus paskyrimą vykdymo procese, tačiau šios nuostatos taip pat nenumato atvejus skųsti tokį procesinį sprendimą atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui. Be to, kuratoriaus paskyrimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.

12Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, teismas konstatuoja, kad nutartys dėl kuratoriaus paskyrimo atskiraisiais skundais neskundžiamos ( Lietuvos Respublikos CPK 39, 593, 601 straipsniai).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 39 straipsnio 2 dalimi, 290, 291, 593, 601 straipsniais, teismas

Nutarė

14prašymą tenkinti, išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus prašymu paskirti skolininko J. G., asmens kodas ( - ) kuratorių vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01204.

15Paskirti skolininko J. G., asmens kodas ( - ) kuratoriumi advokatą A. P., dirbantį ( - ).

16Nustatyti, kad kuratoriui už suteiktas paslaugas apmoka išieškotojas Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka, vėliau išieškotojui atlyginant išmokėtas kuratoriui pinigines lėšas iš realizuoto turto vertės.

17Informuoti apie kuratoriaus paskyrimą 2012-04-19 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

18„Informuojame, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01204 pagal išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus prašymą skolininko J. G. kuratoriumi paskirtas advokatas A. P., dirbantis ( - ). Kuratorius vykdomojoje byloje veikia kaip skolininko atstovas pagal įstatymą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę turėti atstovą. Susipažinti su civiline byla galima Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S.Daukanto g. 8, Klaipėdoje. Informacijos teirautis tel. 8 (46) 39 71 11.“

19Grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0010/09/01204 antstoliui A. S..

20Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti antstoliui, išieškotojui ir paskirtam kuratoriui.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio... 2. pareiškėjas antstolis kreipėsi į teismą su prašymu vykdomojoje byloje Nr.... 3. 2012-04-06 pareiškėjo kontoroje buvo gautas 2012-04-05 išieškotojo... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko... 6. Iš teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01204 esančių... 7. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, tai yra, jog skolininko buvimo vieta... 8. Išaiškintina, kad skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 601 straipsnio 5 dalimi, skolininko... 10. Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbiama teisme specialiame interneto... 11. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 334 straipsnio 1 dalimi pirmosios... 12. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, teismas konstatuoja, kad nutartys... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 39 straipsnio 2... 14. prašymą tenkinti, išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus... 15. Paskirti skolininko J. G., asmens kodas ( - ) kuratoriumi advokatą A. P.,... 16. Nustatyti, kad kuratoriui už suteiktas paslaugas apmoka išieškotojas... 17. Informuoti apie kuratoriaus paskyrimą 2012-04-19 paskelbiant specialiame... 18. „Informuojame, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01204 pagal išieškotojo... 19. Grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0010/09/01204 antstoliui A. S..... 20. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti antstoliui, išieškotojui ir... 21. Nutartis neskundžiama....