Byla 2A-911-115/2011
Dėl atsisakymų pasirašyti žemės sklypo kadastrinių matavimų planą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės – Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. R. apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m rugpjūčio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-30-522/2010 pagal R. A., M. T. ir P. L. ieškinį atsakovei A. R., tretiesiems asmenims UAB „Akroinvest“, UAB „PGNT“, Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centrui ir pagal A. R. priešieškinį dėl atsisakymų pasirašyti žemės sklypo kadastrinių matavimų planą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai R. A., M. T. ir P. L. ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę A. R. pasirašyti žemės sklypo kadastrinių matavimų planą.

4Nurodė, kad jie su atsakove paveldėjo kiekvienas po ¼ 0.55 ha žemės sklypo, esančio ( - ). Naudojimosi žemės sklypu tvarka nėra nustatyta. Realiai jie neturi galimybės valdyti, tvarkyti ir disponuoti paveldėtomis žemės sklypo dalimis, nes su atsakove dėl to nesutaria. Norėdami atsidalinti paveldėtą žemę, jie savo lėšomis 2007 m. užsakė atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus. UAB „Akroinvest“ atliko tikslius žemės sklypo ir jame esančių statinių matavimus pagal tuo metu buvusią padėtį. Padėtis skyrėsi nuo Registrų centro turimų duomenų apie pastatus. Atsakovė ir jos įgaliotoji atstovė atsisakė planą pasirašyti. Motyvavo tuo, kad plane neįtraukti visi Registrų centre registruoti statiniai. Atsakovės pretenzijos yra nepagrįstos, nes nuo turto įregistravimo Registrų centre 1993-06-21 padėtis iš esmės pasikeitė. Pastatai 3/1m ir 6/1 m yra nugriauti. Buvo nustatyta, kad šie įregistruoti statiniai nugriauti, todėl duomenys apie juos žemės sklypo kadastro duomenų formoje neįrašyti.

5Atsakovė A. R. su ieškiniu nesutiko ir pateikė teismui priešieškinį, kur nurodė, kad jų bendrame žemės sklype yra tik jai priklausantys pastatai. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinius. Todėl svarbu, atliekant žemės sklypo matavimus, kad žemės sklypo kadastrinių matavimų plane būtų tinkamai pažymėti visi jame esantys pastatai ir statiniai. Priešingu atveju pastatai, statiniai ar jų dalys gali atsidurti naujai suformuotame sklype, dėl ko atsakovė negalės eksploatuoti jai priklausančių pastatų ar statinių pagal paskirtį. Kadastrinių matavimų planą ji ir jos atstovė atsisakė pasirašyti, nes šiame plane nebuvo pažymėtos jai nuosavybės teise priklausančių pastatų ribos. Nepažymėti: tvartas(įrašo 2.7. p.),ūkinis pastatas (2.3 .p.), ir daržinė (2.6.p.). Jie plane pažymėti kaip griuvenos, bet ne kaip statiniai. Pastatas 2.7 yra nugriautas, pastatai 2.3. ir 2.6. yra fiziškai nusidėvėję, tačiau yra išlikę jų pamatai, kurie prilyginami statiniams. UAB „PGNT“ sudarė žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir žemės sklypo planą. Prašo įpareigoti ieškovus šį planą pasirašyti.

6Tretysis asmuo UAB „Akroinvest“ atsiliepime nurodė, kad sudarė sutartį su ieškove M. T. dėl žemės sklypo, esančio ( - ) sklypo kadastrinių matavimų. Žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti vadovaujantis 2002-12-30 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ ir nekilnojamojo turto kadastro nuostatomis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.534. Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo nustatyta, kad pastatai 3/1m ir 6/1m yra nugriauti, nes fiziškai pažeisti ir negalima nustatyti jų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, sienų statybos produktus, plotą, tūrį, kaip to reikalauja Nuostatų 32.2.4.2 p. Atsakovė nepagrįstai vengia patvirtinti žemės sklypo planą.

7Tretysis asmuo UAB „PGNT“ atstovas nurodė, kad būtina pažymėti žemės sklypo kadastrinių matavimų plane rastus pastatus. Jeigu nebus pažymėti pamatai, gali atsirasti neigiamos pasekmės, pastatai gali būti išregistruoti kaip nuosavybė. Teigė, kad priešieškinys pagrįstas.

8Tretysis asmuo VĮ Registrų centras nurodė, kad pastatų savininkams tikslinga atlikti pastatų kadastrinius matavimus, o ieškovų ir atsakovės pateikti žemės sklypo kadastrinių matavimų planai iš esmės ir vienas, ir kitas yra teisingi ir gali būti patvirtinti. Duomenys apie pastatus Registre dėl to nesikeis.

9Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodė, kad ginčas kilo dėl pastatų, todėl būtina atlikti pastatų kadastrinius matavimus ir tik tada paaiškės, kokį planą pasirašyti.

10Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m rugpjūčio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė pasirašyti UAB „Akroinvest“ 2008-03-15 paruoštą žemės sklypo, esančio ( - ) planą. Priešieškinį atmetė. Priteisti P. L. iš A. R. 131 Lt žyminio mokesčio ir valstybei 80.42 Lt pašto išlaidų (b.l.180-182).

11Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šalys yra 0.5500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )savininkai (po ¼ dalį). Ieškovė M. T. su UAB „Akroinvest“ 2008-02-12 sudarė paslaugos sutartį Nr.080212-01, pagal kurią tretysis asmuo UAB „Akroinvest“ įsipareigojo atlikti žemės sklypų ( - ) kadastrinius matavimus ir parengti šių sklypų kadastrinių matavimų bylas. UAB „Akroinvest“ tokio pobūdžio darbams atlikti turi licenciją Nr.G-488(829), išduotą 2007-01-22. 2008-03-15 UAB „Akroinvest“ paruošė kadastrinių matavimų bylą, atliko žemės sklypo kadastrinius matavimus ir sudarė Žemės sklypo planą, surašė žemės sklypo kadastro duomenis, sudarė žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir apskaičiavo vertę. Šiuo atveju žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo būtini, nes šalys pageidavo atidalyti žemės sklypus. Toks reikalavimas atitinka LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.534 patvirtintų LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 15.1 p. ir LR Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr.522 patvirtintų nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 3.1 p. Ant žemės sklypo plano pasirašė ieškovai, o atsakovė pasirašyti atsisakė. Atsakovė pasirašė tik žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą. Atsakovės atsisakymo pasirašyti žemės sklypo planą motyvai yra tokie, jog neparodyti 2 statiniai-6/1m ir 3/1m, jie nurodyti kaip griuvenos, nors tai yra pamatai, ateityje žemė po tais pastatais ir aplink juos gali atitekti ne jai-savininkei, o kitiems žemės savininkams; ant pamatų galima statyti, o ant griuvenų–ne; pastatai gali būti išregistruoti kaip jos nuosavybė. Su priešieškiniu pateiktas naujas planas, kur 6/1m pastatas įvardintas pamatais, o 3/1m taip pat įvardintas kaip griuvenos. UAB „Akroinvest“ atstovas paaiškino, kad abu planai yra tinkami, kad atliekant matavimus 2008-03-15 pamatų (6/1m) nebuvo, o buvo griuvenos, kas užfiksuota nuotraukose. Teismas darė išvadą, kad tikrai 2008-03-15 (ieškovų paruoštas žemės sklypo planas) padėtis vietoje buvo kitokia, nei 2010-03-20 (atsakovės paruoštas žemės sklypo planas), t.y. likę akmenys buvo sudėti į pamatus. Tai patvirtina, kad atsakovė nesutiko su teisingai užfiksuota situacija vietoje 2008-03-15. Ją netenkino realiai rastos griuvenos, todėl situaciją vietoje ji pakeitė-sudėjo pamatus ir tai jau atsispindėjo naujame plane. Tačiau pirmo plano pasirašymo dieną tokių motyvų negalėjo būti, todėl atsisakymas dėl to buvo nepagrįstas. UAB „Akroinvest“ atstovas neprieštaravo ir situacijos pasikeitimams ir plano patikslinimui dėl galimai naujai atsiradusių pamatų. Tokia galimybė yra numatyta Taisyklių 180 p. Pastatas 3/1m ant abiejų planų ir taip yra nurodytas kaip griuvenos. Nuostatų 32.2.4.2 p. yra nurodyta, kad nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę tikslinę paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus. Akivaizdu, kad tokių sąlygų 2008-03-15 nebuvo. Atsakovei buvo pasiūlyta atlikti pastatų kadastrinius matavimus ir taip panaikinti visas abejones dėl pastatų(pamatų, griuvenų), tačiau per visus metus pastatų kadastriniai matavimai nebuvo atlikti. Nėra pagrįstos ir atsakovės prielaidos, kad ji gali prarasti nuosavybę į šiuos pastatus-griuvenas, kad žemė po jais ir aplink gali atitekti kitiems savininkams. Nuosavybė prarandama tik įstatymo nustatytais pagrindais. Šiuo metu visi pastatai yra įregistruoti jos vardu. Ji, kaip savininkė turi būti sąžininga ir rūpestinga, t.y. neapsunkinti kitų žemės savininkų ir tinkamai tvarkyti, prižiūrėti savo turtą. Atsakovė ir dabar gali atlikti pastatų kadastrinius matavimus ir užtikrinti savo teises ateityje atidalijant žemes sklypus. Šie reikalavimai yra numatyti ir Nuostatų 20 p. Atsakovė 2008-03-15 nepagrįstai atsisakė pasirašyti žemės sklypo kadastrinių matavimų planą ir šis teismo pripažinimas suteiks ieškovams teisę atlikti tolimesnius šio plano suderinimo veiksmus, kurių teismas neturi teisės analizuoti, nes taip išeis už šios bylos nagrinėjimo ribų. Atsakovės teisės, kaip pastatų savininkės, dėl to nebus pažeistos. Atsakovei nebuvo reikalo sudaryti kito plano, jis yra analogiškas ieškovų pateiktam planui, todėl nėra reikalo pripažinti ieškovų atsisakymo jį pasirašyti nepagrįstu, nes jie planą jau yra pasirašę, o naujas planas yra sudarytas tik 2010-03-02. Ieškovų atsisakymas jį pasirašyti yra tik formalus ir motyvuojamas tik tuo, kad jie jau planą sudarė ir dėl to turėjo išlaidų.

12Atsakovė A. R. pateikė apeliacinį skundą (b.l.185-189), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą bei priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti, tenkinti priešieškinį; priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog UAB „Agroinvest“ parengta kadastrinių matavimų byla, negalės būti įregistruota Nacionalinės žemės tarnyboje, nes joje tinkamai neužfiksuoti žemės sklype esantys pastatai. Dėl nekvalifikuoto UAB „Agroinvest“ darbo statiniai užfiksuoti netinkamai arba neužfiksuoti. Apie tuos pažeidimus davė parodymus UAB „PGNT“ specialistė- matininkė R. S.. Pažymi, kad statinio griuvenų, be pamatų, nebūna, nes tai prieštarautų logikai; nurodo, jog tik išvalė ginčijamų statinių išlikusius pamatus (nušienavo žolę aplink pamatus), kad ieškovai bei jų samdyta įmonė galėtų įsitikinti, kad pamatai yra išlikę. Pažymi, kad dėl silpnos sveikatos ji negalėjo atstatyti pamatus. Teismas neatsižvelgė, kad dar 2009-11-23 antstolė D. K. surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame konstatavo, kad A. R. realiai valdomoje namų valdoje, esančioje ( - ) rasti sekantys statiniai, tarp kurių yra pastato tvarto pagalbinio ūkio akmeniniai pamatai. Taigi realios situacijos konstatavimas įvykdytas anksčiau,dar 2009-11-23. Pagrindinis ieškovų argumentas, kodėl jie atsisako pasirašyti prie priešieškinio pridėtus UAB „PGNT“ parengtus žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir žemės sklypo planą yra tas, kad jie turėjo išlaidų dėl žemės sklypo plano parengimo UAB „Agroinvest“ ir kas tokiu atveju grąžins jiems turėtas išlaidas. Mano, kad tokiu būdu ieškovai sutiko su tuo, kad būtent UAB „PGNT“ parengtas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas ir žemės sklypo planas yra sudaryti laikantis visų galiojančių įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų bei atspindi realią situaciją. Pažymi, jog ji sutiko su ieškovų pasiūlymu dėl žemės atidalinimo bendraturčių susitarimu, tačiau šis veiksmas turi būti atliktas taip, kad nebūtų pažeistos jos subjektinės teisės susijusios su nuosavybės teisėmis į statinius esančius šiame sklype. Nurodo, jog žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), taip pat tuos atvejus, kai žemės sklypas formuojamas statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemės sklypas suformuotas iki LR žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) įsigaliojimo dienos (2004-02-21). Pažymi, kad atlikus žemės sklype (kadastro nr. ( - )), esančių statinių kontroliniai matavimus, nustatyta, kad NTR įregistruotas pastatas - daržinė (un. nr. ( - )) yra nugriautas, tačiau yra išlikę statinio pamatai, pagal kurių kerčių koordinates galima nustatyti jų išorinį kontūrą. Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, nustatytos išlikusių pamatų kerčių koordinatės plane pažymėtos taškais: 10,11,12.

13Ieškovai R. A., M. T. ir P. L. atsiliepimais į apeliacinį skundą (b.l.195-197; 200-202; 204-206) prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog jau teikdami ieškinį nurodė, kad atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo nustatyta, kad pastatai, kurių unikalūs numeriai Nr. ( - ), indeksas 3/Im ir Nr. ( - ), indeksas 6/Im, yra nugriauti, t.y. negalima nustatyti jų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, sienų statybos produktų, ploto, tūrio, kaip to reikalauja Nuostatų 32.2.4.2.p., nes fiziškai pažeisti statiniai yra matuojami, tik kai galima nustatyti jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus. Šių statinių pamatai neišlikę. 2008-03-15 matavimus atlikusi bendrovė, priėmė sprendimą, kad pastatai, kurių unikalūs numeriai Nr. ( - ), indeksas 3/Im ir Nr. ( - ), indeksas 6/Im, negali būti įrašomi į žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos kadastro duomenų lentelę. Iš pateiktų nuotraukų matoma, kad šių pastatų nėra išlikusių netgi pamatų fragmentų, o atsakovė reikalauja, kad šie statiniai butų įtraukti į kadastrinių matavimų bylą. Pažymi, antstolė D. K. faktinių aplinkybių konstatavimo metu 2009-11-23, t.y. praėjus daugiau negu pusantrų metų po ieškovų užsakymu įvykdytų matavimų, ( - ). A. R. namų valdoje rado pastato-daržinės, kurios unikalus numeris Nr.: ( - ) pamatus, 65 m2 ploto. Protokole išvardinti visi A. R. namų valdoje antstolės rasti statiniai, iš viso 6 vnt. NTR duomenimis šioje namų valdoje yra 8 statiniai. Antstolė rado nesančio statinio pamatus, tačiau nepastebėjo statinio, dėl kurio buvimo nėra ginčų - ūkinio pastato, kurio unikalus Nr.: ( - ). Į antstolės rastų pastatų sąrašą neįtrauktas ir ūkinis pastatas, kurio unikalus Nr.: ( - ) ir kurį, ieškovų užsakymu kadastrinių matavimų bylą ruošę specialistai, įvardijo, kaip neišlikusį. Tačiau bendras statinių skaičius atitinka UAB „Akroinvest“, atliekant matavimus, rastą statinių skaičių, tik pamatai priskirtini statiniui, kurio unikalus Nr. : ( - ). Mano, kad dėl žymių neatitikimų faktinei padėčiai, šis protokolas neturėtų būti laikomas tinkamu įrodymu. Pažymi ir tai, kad vietoje laikino statinio - rūkyklos, kuri, kaip laikinas statinys, nebuvo įtraukta į jokius planus, įrengtas tualetas. Duomenų fiksavimo nekilnojamojo turto registre metu tualetas buvo įrengtas šalia tvarto, kurio unikalus Nr.: ( - ), iš kurio, šiuo metu, likę tik griuvėsiai, o atliekant matavimus, tokio statinio nebuvo, todėl jis nebuvo įtrauktas į ieškovų užsakymu paruoštą kadastrinių matavimų bylą. UAB „PGNT“ šį statinį į bylą įtraukė, nors nei vienas iš ieškovų, nedavė sutikimo šiems statiniams statyti, taigi, jie pastatyti savavališkai.

14Tretysis asmuo UAB „Akroinvest“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti (b.l.198-199). Teigia, jog VĮ Registrų centras atstovas, priešingai nei teigia apeliantė, nurodė, jog pastatų savininkams tikslinga atlikti pastatų kadastrinius matavimus, o ieškovų ir atsakovės pateikti žemės sklypo kadastrinių matavimų planai iš esmės ir vienas, ir kitas yra teisingi ir gali būti patvirtinti. Duomenys apie pastatus Registre dėl to nesikeis. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pastatų, plane pažymėtų indeksais indeksas 3/Im ir indeksas 6/Im, pamatai egzistavo 2008-03-15 atliekant kadastrinius matavimus, nes realioji situacija atsispindi fotonuotraukose, kurios buvo padarytos 2008-03-15 ir pateiktos teismui. Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo nustatyta, kad pastatai, kurių unikalūs numeriai Nr. 8992-0002-6032, indeksas 3/Im ir Nr. ( - ), indeksas 6/Im, yra nugriauti, nes pastatai fiziškai pažeisti ir negalima nustatyti jų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, sienų statybos produktus, ploto, tūrio, kaip to ir reikalauja Nuostatų 32.2.4.2.p. Teismas teisingai konstatavo, kad pamatai buvo sudėti vėliau, po tai, kai tikroji situacija buvo užfiksuota atliekant kadastrinius matavimus 2008-03-15. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str., nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus gali atlikti, turintys jiems išduotus kvalifikacijos pažymėjimus arba kitus dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, todėl neaišku kokiu tikslu antstolė D. K. surašė faktinių aplinkybių protokolą, kuriame užfiksavo radusi pastatus. Pažymi, kad apeliacinis skundas nėra pasirašytas, tai yra pareiškėjo parašo kopija, padaryta kopijuojant dokumentus kopijavimo priemonėm.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

17Tretysis asmuo UAB“Akroinvest“ teigia, kad apeliacinis skundas yra nepasirašytas, nes šiam asmeniui yra pateikta skundo kopiją su tokiu pačiu būdu gautu apeliantės parašu. Tačiau šią aplinkybę paneigia byloje esantis teismo priimtas skundas su apeliantės parašu (origanalas), tuo tarpu byloje dalyvaujantiems asmenims gali būti pateikiama procesinių dokumentų kopijos (CPK 113str.1d.).

18Kolegija pažymi, kad šioje byloje ginčas kilo tarp bendraturčių dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų plano patvirtinimo, atsisakant jį pasirašyti kitoms šalims dėl sklype nurodytų statinių skaičiaus ir vietos.

19Byloje nustatyta, kad šalys yra 0.5500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) savininkai , kuriems tenka po jo ¼ dalį. Ieškovės M. T. užsakymu UAB „Akroinvest“ atliko žemės sklypo ( - ) kadastrinius matavimus ir sudarė ginčo žemės sklypo planą, surašė žemės sklypo kadastro duomenis, sudarė žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir apskaičiavo jo vertę. Tačiau atsakovė A. R. atsisakė jį pasirašyti ir pateikė teismui UAB“PGNT“ atliktus to paties žemės sklypo kadastrinius matavimus, prašydama priešieškiniu įpareigoti atsakovus pasirašyti jos pateiktą planą, teigiant, kad ieškovų pateiktame plane nėra pažymėti visi statiniai, todėl formuojant atskirus sklypus jų ribos gali kirsti statinius ir ji negalės tokiais statiniais naudotis pagal paskirtį.

20Kolegija pažymi, kad abu kadastrinių matavimų žemės sklypo planai pagal pažymėtas išorės ribas koordinačių sistemoje ir pateiktus paženklinimo aktus (b.l. 8, 89-94) atitinka įstatymo reikalavimus ir gali būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Šią aplinkybę nurodė ir VĮ Registro centro atstovas teismo posėdyje, pažymint, jog duomenys apie pastatus registre dėl to nesikeis. Tai rodo, kad žemės sklypo ribų kadastrinių matavimų įregistravimas visiškai nepriklauso nuo jame esančių statinių, todėl vienos atsakovės nesutikimas pasirašyti ieškovų iniciatyva parengtą kadastrinių matavimų planą ir naujo plano parengimas yra nepagrįstas. Be to, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir ieškovų atsikirtimais į skundą, kad atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo nustatyta, jog pastatai, kurių unikalūs numeriai Nr. ( - ), indeksas 3/Im ir Nr. ( - ), indeksas 6/Im, yra nugriauti ir faktiškai negalima nustatyti jų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, sienų statybos produktų, ploto, tūrio, kaip to reikalauja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.2.4.2.p.. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad fiziškai pažeisti statiniai yra matuojami, tik kai galima nustatyti jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus. Dėl šios priežasties 2008-03-15 matavimus atlikusi bendrovė pagrįstai neišlikusių pastatų neįrašė į žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos kadastro duomenų lentelę. Iš pateiktų nuotraukų taip pat matyti, kad šių pastatų nėra išlikusių netgi pilnų pamatų (b.l.23-24). Tuo tarpu antstolė D. K. faktinių aplinkybių konstatavimo metu 2009-11-23, t.y. praėjus daugiau negu pusantrų metų po ieškovų užsakymu įvykdytų matavimų, ( - ). A. R. namų valdoje rado pastato-daržinės, kurios unikalus numeris Nr.: ( - ) 65kv.m pamatus. Ieškovai teigia, kad jie yra 45kv.m. ir pastatyti naujai. Šią aplinkybę faktiškai patvirtina teismui pateiktos nuotraukos, kuriose matosi tik pamatų fragmentai arba atskiri akmenys, o dabar toje vizualiai yra nauji pamatai (b.l.125-134). Be to, antstolio protokole (b.l.87, 125-134) yra išvardinti A. R. namų valdoje rasti 6 statiniai, o pagal NTR duomenimis šioje namų valdoje yra 8 statiniai (žr. NTR banko išrašą erzantį kadastrinių matavimų byloje). Taigi antstolė rado 6 statinius, jų tarpe ir neišlikusių statinių pamatus, tačiau neužfiksavo statinio, dėl kurio buvimo nėra ginčo, t.y. ūkinio pastato, kurio unikalus Nr.: ( - ). Į antstolės rastų pastatų sąrašą neįtrauktas neišlikęs ūkinis pastatas, kurio unikalus Nr.:8992-00026032. Pažymėtina, kad atsakovės nurodytas bendras statinių skaičius atitinka užfiksuotą UAB „Akroinvest“, atliekant matavimus, tačiau antstolė fiksuoja kitus ir kitoje vietoje statinius, nematydama esamų, dėl kurių ginčo nėra. Todėl kolegija mano, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame yra antstolės įvardinti statiniai, neturint tam reikalingų žinių ir kvalifikacijos, prieštarauja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11str. ir nelaikytinas tinkamu įrodymu, galinčiu patvirtinti jame nurodytus duomenis.

21Pažymėtina ir tai, kad atsakovė jai priklausančių esamų ir išlikusių statinių kadastrinius matavimus bei pasikeitimus gali atlikti ir registruoti įstatymo nustatyta tvarka per tam tikslui įsteigtą įmonę, tačiau apeliantė to nedaro ir siekia užfiksuoti dalies statinių išlikimą tvirtinant žemės sklypo ribas, nesant tam pagrindo ir įrodymų. Tai rodo, kad apeliantės pareikštas priešieškinis gali būti susijęs su statinių atstatymu vietovėse, kuriose nauja statyba draudžiama ir statybų leidimui išduoti yra būtini tam tikri faktai, kurie paprastai nustatinėjami atskirose byloje, dalyvaujant kitų institucijų atstovams.

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, teisingai taikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jį panaikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326str.1d.1p.) .

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m rugpjūčio 25 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-30-522/2010 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovai R. A., M. T. ir P. L. ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę A. R.... 4. Nurodė, kad jie su atsakove paveldėjo kiekvienas po ¼ 0.55 ha žemės... 5. Atsakovė A. R. su ieškiniu nesutiko ir pateikė teismui priešieškinį, kur... 6. Tretysis asmuo UAB „Akroinvest“ atsiliepime nurodė, kad sudarė sutartį... 7. Tretysis asmuo UAB „PGNT“ atstovas nurodė, kad būtina pažymėti žemės... 8. Tretysis asmuo VĮ Registrų centras nurodė, kad pastatų savininkams... 9. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos... 10. Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m rugpjūčio 25 d. sprendimu... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šalys yra 0.5500 ha žemės... 12. Atsakovė A. R. pateikė apeliacinį skundą (b.l.185-189), kuriuo prašo... 13. Ieškovai R. A., M. T. ir P. L. atsiliepimais į apeliacinį skundą... 14. Tretysis asmuo UAB „Akroinvest“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Tretysis asmuo UAB“Akroinvest“ teigia, kad apeliacinis skundas yra... 18. Kolegija pažymi, kad šioje byloje ginčas kilo tarp bendraturčių dėl... 19. Byloje nustatyta, kad šalys yra 0.5500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ),... 20. Kolegija pažymi, kad abu kadastrinių matavimų žemės sklypo planai pagal... 21. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė jai priklausančių esamų ir išlikusių... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 24. Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m rugpjūčio 25 d. sprendimą...