Byla 2A-1180-657/2012
Dėl gyvūno paėmimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (pranešėja), Dalės Burdulienės, Leono Jachimavičiaus (kolegijos pirmininkas),

2Sekretoriaujant Indrei Jonauskytei,

3Dalyvaujant ieškovės Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovui L. V., atsakovės M. T. atstovei advokatei Daivai Vaškelienei,

4Nedalyvaujant atsakovei M. T., trečiojo asmens Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovei,

5Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės M. T. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-740-97/2012 pagal ieškovės Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ieškinį atsakovei M. T., trečiajam asmeniui Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl gyvūno paėmimo.

6Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8Ginčas byloje kilo dėl gyvūno paėmimo.

9Ieškovė Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kreipėsi į teismą prašydamas: 1) paimti iš atsakovės M. T., gyvenančios ( - ), bandos Nr. 10739500141 jos laikomus galvijus; 2) įgalioti Kauno rajono savivaldybės administraciją organizuoti galvijų išvežimą; 3) apriboti atsakovės M. T. teises į ūkinių gyvūnų laikymą (b.l. 1). Patikslintu ieškiniu, priimtu teisme 2012-02-13 teismo posėdžio metu ieškovė prašė: 1) paimti iš atsakovės M. T., gyvenančios ( - ), bandos Nr. 10739500141 jos laikomus galvijus; 2) įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją organizuoti galvijų paėmimą ir išvežimą iš atsakovės M. T., gyvenančios ( - ). Realizuoti galvijus atitinkančių veterinarinius reikalavimus, tiesiogiai kreipiantis į potencialius pirkėjus, o už galvijų realizaciją gautas lėšas pervesti į specialiai šiam tikslui atidarytą sąskaitą iki bus išspręstas Kauno rajono savivaldybės administracijos patirtų nuostolių, susijusių su galvijų, esančių ( - )Paėmimo, išvežimo, realizavimo organizavimu ir vykdymu klausimas; 3) apriboti atsakovės M. T. teises į ūkinių gyvūnų laikymą (b.l. 10-11).

10Ieškovė nurodė, kad buvo atlikta keletas patikrinimų, kurių metu nustatyta, kad atsakovė M. T. savo ūkinės paskirties gyvūnus laiko netinkamai – jų nešeria, negirdo, gyvuliai neapsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų, t.y. juos kankina. Atsakovė buvo įspėta dėl nustatytų ūkinių gyvūnų laikymo pažeidimų, tačiau išvadų nepadarė. Ieškovo nuomone tam, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo kančių, žiauraus elgesio ir kitų neigiamų poveikių, juos iš atsakovės būtina paimti.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu ieškovės Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikslintą ieškinį patenkino pilnai (b.l. 19-21). Nusprendė paimti iš M. T., gyv. ( - ), bandos Nr. 10739500141, jos laikomus galvijus. Įpareigojo Kauno rajono savivaldybės administraciją, organizuoti galvijų paėmimą ir išvežimą iš atsakovės M. T., realizuoti galvijus, o lėšas, gautas už galvijų realizaciją, pervesti į specialiai šiam tikslui atidarytą depozitinę sąskaitą iki bus išspręstas Kauno rajono savivaldybės administracijos patirtų nuostolių, susijusių su galvijų, esančių ( - ), paėmimo, išvežimo, realizavimo organizavimu ir vykdymu, klausimas. Be to, apribojo atsakovės M. T. teises į ūkinių gyvūnų laikymą, priteisė iš atsakovės 100,00 Lt valstybei žyminio mokesčio. Nurodė, kad sprendimas vykdomas skubiai.

13Teismas nustatė, kad M. T., gyvenanti ( - ), laiko įvairaus amžiaus galvijus, t.y. 3 karves, 3 telyčias, 2 bulius. Gavus kaimynų pranešimą apie gyvūnų nepriežiūrą, M. T. ūkinių gyvulių laikymo vietoje 2012-01-30 (Ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimo aktas Nr. 30) buvo atliktas patikrinimas. Tikrinimo metu gyvūnai buvo laikomi tvarte, tačiau gyvūnai neapsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Patikrinimo akte buvo nurodyta atsakovei pašalinti trūkumus. 2012-02-02 atlikto pakartotinio patikrinimo (Ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimo aktas Nr. 142) metu nustatyta, kad tvarte laikomi gyvūnai neturi vandens, pašaro, sušalę, gali susižeisti į tvarte esančius daiktus. Sodyboje nėra elektros, todėl nėra galimybės ūkinius gyvūnus bet kuriuo metu kruopščiai apžiūrėti. 4 gyvūnai buvo be identifikavimo ženklų (įsagų ausyse), tuo nevykdomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 494/98 1998 m. vasario 27 d., nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97 įgyvendinimo taisykles dėl minimalių administracinių sankcijų, taikomų įgyvendinant galvijų ženklinimo ir registravimo tvarką, keliami reikalavimai. Apylinkės teismas padarė išvadą, kad atsakovė pažeidė gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovė M. T. prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2012-02-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad ūkinės paskirties bandos Nr. 10739500141 gyvūnai iš jų laikymo vietos buvo paimti neįteisėtai ir privalo būti sugrąžinti (b.l. 54-55). Atsakovė nurodo šiuos argumentus:

161. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė į posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties. Atsakovė teigia, kad į teismo posėdį negalėjo atvykti dėl ligos, o apie tai neinformavo teismo dėl nežinojimo. Be to, ji neturėjo galimybės vesti bylą per advokatą. Teismas pažeidė atsakovės teises, priimdamas sprendimą, išklausęs tik vieną ginčo pusę, atsakovei nedalyvaujant ir taip jai nesudarydamas galimybės duoti paaiškinimus.

172. Apylinkės teismas netinkamai vertino įrodymus. Atsakovės nuomone, priimant sprendimą, buvo remtasi tik ieškovo išvada, kad atsakovė netinkamomis sąlygomis laiko galvijus, tačiau nebuvo atsižvelgta į tai, kad patikrinimas jos ūkyje buvo atliekamas po neseniai praūžusios audros, dėl ko buvo nutraukti elektros laidai, apgadintas tvarto stogas. M. T. tvirtina, kad šiuo metu nurodyti trūkumai yra pašalinti. Paėmus gyvulius jai padaryta turtinė ir neturtinė žala.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prašė apeliacinį skundą atmesti ir Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą (b.l. 77-78). Nurodo, kad teismas ieškinį tenkino pagrįstai, tinkamai įvertinęs visus byloje esančius rašytinius įrodymus bei faktines aplinkybes, o atsakovė M. T. skunde nurodomais teiginiais klaidina teismą – galvijai nebuvo nei veisliniai nei ekologiniai, elektros tiekimas buvo nutrūkęs tik keletą parų, dalis galvijų nebuvo pažymėti identifikavimo ženklais, nėra įrodymų, kad galvijai nebuvo palaidi, o atsakovė turi nekilnojamojo turto ar ganiavos periodu turi nuomojamos žemės. Sprendimas įvykdytas 2012-02-14.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija prašė apeliacinį skundą atmesti ir Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą (b.l. 86-88). Trečiojo asmens nuomone teismas objektyviai ir visapusiškai ištyrė bylos įrodymus ir tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl laiko, kad sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus dėl jos neatvykimo į teismo posėdį, sprendimo priėmimo už akių bei netinkamo bylos įrodymų vertinimo Kauno rajono savivaldybės administracija laiko nepagrįstais, nes šaukimas į posėdį atsakovei buvo įteiktas asmeniškai, apie neatvykimo priežastis atsakovė teismo neinformavo ir įrodymų nepateikė. Atsakovės pateiktas 2012-02-01 siuntimas negali būti vertinamas, kaip neatvykimą į 2012-02-13 teismo posėdį pagrindžiantis dokumentas. Teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, kad gyvuliai buvo laikomi tvarte, bet neapsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų, kad sodyboje nėra elektros, kad nustatytų trūkumų atsakovė gražiuoju nepašalino, o gyvūnams grėsė žūtis, priėmėm pagrįstą ir teisingą sprendimą.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

21Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

22Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.).

23Dėl atsakovės laikomų galvijų paėmimo

24Ieškinys dėl ūkinių galvijų paėmimo iš atsakovės M. T. pareikštas Lietuvos Respublikos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 20 straipsnio pagrindu, kuriame nustatyta, kad teismas, gavęs šio įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų ieškininį pareiškimą, kad dėl savininko kaltės gyvūnui (gyvūnams) gresia žūtis, per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl gyvūno (gyvūnų) likimo. Apeliantės teigimu, teismas nepagrįstai paėmė iš jos galvijus, nes nenustatė jos kaltės, be to, teismas nepagrįstai nustatė, kad galvijų laikymo sąlygos yra netinkamos ir kenksmingos.

25Teismo nuomone, prevenciniam ieškiniui žala ir kaltė nėra būtinos sąlygos, pakanka įrodyti žalos padarymo ateityje grėsmę (CK 6.255 str.), pagrindas prevenciniam ieškiniui pareikšti yra realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žala, juo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę.

26Teisėjų kolegija pažymi, ieškovas faktiniu ieškinio pagrindu nurodė nustatytas faktines galvijų laikymo aplinkybes ir sąlygas, kurios buvo kenksmingos gyvūnui, dėl ko kilo pavojus jiems susirgti, susižaloti ar žūti. Pagal nurodyto įstatymo 2 straipsnio 12 punkto nuostatas kaip kenksmingas elgesys su gyvūnais yra nurodomas ir gyvūno laikymas tai rūšiai nepalankiomis sąlygomis. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 4 str., 11 str., 17 str., 19 str. ir 20 str., reglamentuoja, kad gyvūnai turi būti auginami ir laikomi tokiomis sąlygomis, kurios nėra jam (gyvūnui) kenksmingos: gyvūno savininkas privalo nuolat rūpintis gyvūno sveikata, šėrimu, taip pat gyvūno laikymo ir eksploatavimo įrengimais. Optimali aplinkos temperatūra melžiamoms karvėms yra tarp –5o C (žemiausia kritinė temperatūra) ir +25o C (aukščiausia kritinė temperatūra). Geriausia aplinkos temperatūra melžiamoms karvėms (taip pat veršeliams ir buliams) laikyti yra 7–12o C (Prieiga adresu: http://www.euro.lt/documents/poveikio_tyrimai/2002/Gyvunu _gerove_ ataskaita_lt.pdf.).

27Pirmosios instancijos teismo sprendime pažymėta, kad remiantis faktais, nurodytais patikros vietoje ataskaitoje, atsakovė nesirūpino savo gyvuliais, neturėjo pakankamai pašaro, vandens, gyvūnai buvo sušalę (gyvūnų laikymo vietoje temperatūra minus 20°C, inspekcinio termometro Nr. 913, patikros sertifikato Nr. 0498194, galioja iki 2012-06-09), sodyboje nebuvo elektros, galvijų laikymo vietoje gausu pašalinių daiktų, į kuriuos jie gali susižeisti, 4 gyvūnai be identifikavimo ženklų (įsagų ausyse), todėl nustačius minėtus pažeidimus, buvo pagrindas teismo sprendimu iš atsakovės M. T. paimti galvijus (8 vnt.) ir perduoti Kauno rajono savivaldybės administracijos Taurakiemio seniūnijai, jų (galvijų) realizacijai (pardavimui, paskerdimui ar kt.) Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

28Atsižvelgiant į nurodytus teisės aktų reikalavimus, pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog atsakovė neužtikrinti tinkamų teisės aktais apibrėžtų galvijų laikymo sąlygų, yra pagrįsta ir paremta byloje surinktais įrodymais ir sudarė būtinybę paimti gyvūnus iš jiems netinkamų sąlygų, kurios pagal įstatymą laikomos kenksmingomis. Įvertinusi bylos medžiagą, kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įstatymo, kurio pagrindu nusprendė paimti gyvūnus, nuostatas ir tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Šiuo metu sprendimas dėl galvijų paėmimo yra įvykdytas ir į apeliantės sąskaitą už realizuotus galvijus yra pervesta 17163,95 Lt, ką patvirtina apeliacinės instancijos teismui pateikti rašytiniai įrodymai (b.l. 121). Tai reiškia, kad gyvūno paėmimas pagal ginčijamą teismo sprendimą šiuo metu esminės reikšmės nebeturi, ir atsakovei šis sprendimas nebesukelia jokių teisinių padarinių, kadangi galvijai yra realizuoti ir atsakovė yra netekusi teisių į šiuos galvijus.

29Dėl atsakovės teisės į ūkinių gyvūnų laikymą

30Pirmosios instancijos teismas sprendimu taip pat apribojo atsakovės teises į ūkinių gyvūnų laikymą, tačiau ši teismo sprendimo išvada nėra pakankamai motyvuota. Teismas, apribodamas atsakovės teisę laikyti ūkinius paskirties gyvūnus rėmėsi bendromis byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad atsakovė pažeidė gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

31Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktą ūkinės paskirties gyvūnams priskiriami visi gyvūnai, laikomi ir veisiami maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, namams saugoti, darbo ir kitiems tikslams. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad iš savininkų, nevykdančių gyvūnų globos ir apsaugos reikalavimų, teismo sprendimu gyvūnai gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paimti skersti, parduoti, perduoti kitam savininkui ar numarinti. Šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymo reikalavimus pažeidę fiziniai ir juridiniai asmenys yra traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32Sutinkamai su CK 1.138 straipsnio 3 punktu civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas savo kompetencijos ribose: užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys). Kaip jau minėta anksčiau pagal CK 6.255 straipsnio 1 prevenciniu ieškiniu laikomas ir ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę. Atsakovė, norėdama laikyti ūkinės paskirties gyvūnus, privalėtų garantuoti jų priežiūrą ir laikymą taip, kad jie nekeltų grėsmės aplinkinių žmonių (kaimynų) ramybei, sveikatai, (gyvybei) ir nepažeistų kitų šalia gyvenančių asmenų teisių ir jų teisėtų interesų, užtikrinti gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygas kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis ir 17 straipsnio 4 dalis, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 58 patvirtintų Gyvūnų laikymo Kauno rajone taisyklės (galiojanti redakcija) (b.l. 110-117). Pagal galiojančius teisės aktus M. T. valda įregistruota žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre ir jai suteiktas valdos identifikavimo kodas Nr. ( - ) (pažyma apie ūkininkavimą, b.l. 40). Teisės aktuose nėra keliamas reikalavimas, kad asmuo laikantis ūkinės paskirties gyvūnus nuosavybės teise valdytų žemės sklypą, todėl atmestini ieškovės ir trečiojo asmens atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai, jog atsakovė neturi nekilnojamojo turto ar ganiavos periodu nuomojamos žemės. Bylos duomenys, leidžia teigti, jog kaimynai leidžia ganyti gyvulius savo žemės valdose, nusipjauti žolę ir pan. (b.l. 65, 68-72, 90-103). Byloje nėra įrodymų, jog atsakovė įstatymų nustatyta tvarka buvo bausta už Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų patvirtintų taisyklių pažeidimus ir už savivaldybių tarybų patvirtintų gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus.

33Byloje esančius įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus civilinio proceso kodekse numatytas išimtis (CPK 185 str.). Priimdamas sprendimą, teismas įvertina įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas konkrečioje byloje ir ar ieškinys yra tenkintinas (CPK 261 str. 1 d.).

34CK 1.2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog civilines teises gali apriboti tik įstatymai ar įstatymų pagrindu – teismas, jeigu toks apribojimas būtinas viešajai tvarkai, geros moralės principams, žmonių sveikatai ir gyvybei, asmenų turtui, jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti. Ieškovas savo reikalavimą apriboti atsakovės teises į ūkinės paskirties gyvūnų laikymą grindė tik aplinkybe, jog atsakovė netinkamai laiko galvijus, tačiau nepateikė į bylą jokių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimą apriboti atsakovės teisę laikyti bet kokį ūkinės paskirties gyvūną, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktą (CPK 12, 178 str.). Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Apie įrodymų pakankamumą teismas sprendžia pagal įrodymų, kaip faktinių duomenų, ryšį su įrodinėjama aplinkybe (tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai) pagal informacijos tikslumą, detalumą ir kitas aplinkybes. Taigi, nesant pakankamai įrodymų, visiškai apribodamas atsakovės teisę į visų ūkinės paskirties gyvūnų laikymą, pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus nuosavybės neliečiamumo, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), netinkamai aiškino ir taikė CK 1.138 straipsnio 3 punktą bei CK 6.255 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl sprendimams dalyje dėl atsakovės teisių apribojimo laikyti ūkinės paskirties gyvūnus naikintinas ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškinys šioje dalyje atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

35Dėl procesinių pažeidimų

36Apeliantė apeliaciniame skunde nurodė, kad byla buvo išnagrinėta jai nedalyvaujant, todėl buvo pažeista jos procesinė teisė būti išklausytai. Civilinis procesas grindžiamas koncentracijos principu, pagal kurį siektina, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu (CPK 7 str. 1 d.). Parengiamojo teismo posėdžio metu nustatęs, kad tolimesni pasirengimo nagrinėti bylą veiksmai nėra reikalingi, teismas gali pradėti bylos nagrinėjimą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio (CPK 231 str. 5 d.). Ši teismo procesinė teisė šalių sutikimu nėra ribojama. Taigi, proceso šalys, siekdamos dalyvauti procesiniuose veiksmuose, privalo atvykti į parengiamąjį teismo posėdį ir būti pasiruošusios pradėti bylos nagrinėjimą iš esmės iškart po jo. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, jog bylos dėl gyvūnų paėmimo yra nagrinėjamos skubiai ir teismas sprendimą turi priimti per 3 darbo dienos, nuo pareiškimo gavimo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovei buvo pranešta įstatymų nustatyta tvarka, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą atsakovė teismui nepateikė. Apeliantės pateiktas 2012-02-21 siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti negali būti pripažintas pateisinama, jos neatvykimo į teismo posėdį 2012-02-13 priežastimi. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovė, būdama tinkamai informuota apie posėdį, neatvyko į jį be svarbios priežasties, ir pagrįstai pasinaudojo savo procesine teise, skubiai išnagrinėti bylą vadovaujantis anksčiau minėto įstatymo nuostatomis (CPK 7 str., 246 str. 2 d., Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 20 str.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad procesinės asmens teisės negali būti įgyvendinamos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamas pagrindinis teismo proceso tikslas – materialios tiesos byloje nustatymas, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai, ir teismo procesas būtų tęsiamas vien dėl procedūrinių priežasčių.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Vadovaujantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultaciją. Ieškovė nėra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (CPK 83 str. 7 ir 8 p.), todėl apeliacinį skundą patenkinus iš dalies ieškovė už atsakovei suteiktą teisinę pagalbą valstybei privalo sumokėti 240,00 Lt išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 80 str., 92 str., 96 str. 1 d.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p., 325 – 333 str., teisėjų kolegija,

Nutarė

40Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą pakeisti.

41Panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ieškinio reikalavimas apriboti atsakovės M. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), teisės į ūkinių gyvūnų laikymą ir šį ieškovės ieškinio reikalavimą atmesti.

42Likusią Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

43Priteisti iš ieškovės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (į.k. 188601279) valstybei 240,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų) procesinių išlaidų už suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą M. T. (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Sekretoriaujant Indrei Jonauskytei,... 3. Dalyvaujant ieškovės Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 4. Nedalyvaujant atsakovei M. T., trečiojo asmens Kauno rajono savivaldybės... 5. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės M.... 6. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 7. I. Ginčo esmė... 8. Ginčas byloje kilo dėl gyvūno paėmimo.... 9. Ieškovė Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kreipėsi į... 10. Ieškovė nurodė, kad buvo atlikta keletas patikrinimų, kurių metu... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu ieškovės... 13. Teismas nustatė, kad M. T., gyvenanti ( - ), laiko įvairaus amžiaus... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovė M. T. prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės... 16. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė į posėdį neatvyko be... 17. 2. Apylinkės teismas netinkamai vertino įrodymus. Atsakovės nuomone,... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Kauno valstybinė maisto ir... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybės... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 21. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 22. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 23. Dėl atsakovės laikomų galvijų paėmimo... 24. Ieškinys dėl ūkinių galvijų paėmimo iš atsakovės M. T. pareikštas... 25. Teismo nuomone, prevenciniam ieškiniui žala ir kaltė nėra būtinos... 26. Teisėjų kolegija pažymi, ieškovas faktiniu ieškinio pagrindu nurodė... 27. Pirmosios instancijos teismo sprendime pažymėta, kad remiantis faktais,... 28. Atsižvelgiant į nurodytus teisės aktų reikalavimus, pirmosios instancijos... 29. Dėl atsakovės teisės į ūkinių gyvūnų laikymą... 30. Pirmosios instancijos teismas sprendimu taip pat apribojo atsakovės teises į... 31. Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2... 32. Sutinkamai su CK 1.138 straipsnio 3 punktu civilines teises įstatymų... 33. Byloje esančius įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikimą,... 34. CK 1.2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog civilines teises gali apriboti tik... 35. Dėl procesinių pažeidimų... 36. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodė, kad byla buvo išnagrinėta jai... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p., 325 – 333 str.,... 40. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą pakeisti.... 41. Panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovės Valstybinės... 42. Likusią Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo dalį... 43. Priteisti iš ieškovės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno...