Byla 2S-508-436/2016
Dėl reikalavimo sutarčių perleidimo nevykdymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Osgita“ atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1942-737/2015 pagal ieškovės UAB „Osgita“ ieškinį atsakovei Jonavos rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui BUAB „Jonsta“, atstovaujamam administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgalioto asmens G. A., dėl reikalavimo sutarčių perleidimo nevykdymo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Osgita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos 15.761,22 Eur skolą.

5Ieškovė 2015 m. lapkričio 19 d. pateikė teismui raštą, kuriame prašė ieškinį palikti nenagrinėtu, nes iki nurodytos dienos nesurinko reikalingų įrodymų. Taip pat nurodė, kad ateityje ketina pasinaudoti galimybe reikšti tapatų ieškinį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Jonavos rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas šia nutartimi priteisė iš ieškovės UAB „Osgita“ 909,32 Eur atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos naudai. Taip pat priteisė iš ieškovės UAB „Osgita“ 350 Eur trečiojo asmens BUAB „Jonsta“ naudai. Teismas ieškovės pateiktą prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą, atsižvelgdamas į jo turinį bei jame prognozuojamas teisines pasekmes, vertino, kaip prašymą atsiimti ieškinį (CPK 139 str.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio atsiėmimas bylose, kuriose ieškinio nuorašas jau išsiųstas atsakovui, galimas tik atsakovo sutikimu, tačiau Jonavos rajono savivaldybės administracijai prieštaraujant, šis ieškovės prašymas atmestinas. Apie posėdį ieškovės atstovas informuotas laiku ir tinkamai, apie nedalyvavimo teismo posėdyje priežastis ieškovės atstovai teismo neinformavo. Todėl teismas laikė, kad į teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko be svarbių priežasčių. Kadangi atsakovė neprašė priimti sprendimo už akių, teismas ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 230 str. 2 ir 4 d., 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

8Teismas vertino, kad nagrinėjamu atveju atsakovės bei trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos susidarė išimtinai tik dėl ieškovės kaltės (ieškovės atstovas antrą kartą be pateisinamų priežasčių neatvyko į posėdį, vengė pateikti reikalaujamus dokumentus), be to, atsakovės ir trečiojo asmens prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma atitiko Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose (2015-03-19 redakcija) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius, bei teisingumo ir protingumo kriterijus, todėl atsakovo bei trečiojo asmens prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Osgita“ prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties dalis, kuriomis iš ieškovės UAB „Osgita“ atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos naudai priteista 909,32 Eur, o trečiojo asmens BUAB „Jonsta“ naudai 350,00 Eur, panaikinti.

11Atskirasis skundas grindžiamas šias argumentais:

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos priteisimo, pagal cesijos sutartis. 2015 m. rugsėjo 17 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu šalys buvo įpareigotos pateikti teismui dokumentus, susijusius su nagrinėjamu ginču. Atsakovo siųsti dokumentai ieškovui buvo įteikti 2015 m. lapkričio 26 d., tačiau tie dokumentai nebuvo išsamūs. Apeliantės vertinimu atsakovė nevisiškai įvykdė teismo įpareigojimo, taip užkirsdamas kelią bylos nagrinėjimui. Kadangi atsakovė nepateikė bylos nagrinėjimui svarbių dokumentų, kurie turi būti atsakovės žinioje, sumenkino galimybę teismui visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti bylą. Teismas neįvertino atsakovės piktnaudžiavimo proceso padėtimi. Tai pasireiškė tuo, kad atsakovė vykdydama Savivaldos įstatymu reglamentuotas funkcijas, nepagrįstai galėjo atlikti mokėjimus trečiajam asmeniui BUAB „Jonsta“, jei negali pateikti įrodymų dėl mokėjimų atlikimo pagrįstumo.
 2. Savivaldybės administracijos atstovais teismuose paprastai būna administracijos darbuotojai – teisinio skyriaus atstovai, o šioje byloje savivaldybės interesus atstovavo advokatų kontora. Teismas nevertino tos aplinkybės, ar paslaugos iš advokatų kontoros buvo perkamos pagrįstai. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, ar administracija turėjo teisę ir galėjo pasitelkti būtent šią advokatų kontorą atstovauti atsakovės interesus teisme, ar tokio dydžio bylinėjimosi išlaidos yra adekvačios ir atitinka priteistinus dydžius.
 3. Pažymi, kad būtent dėl trečiojo asmens BUAB „Jonsta“ kaltės šis ginčas atsirado teisme, todėl bylinėjimosi išlaidos tokioms šalims negali būti priteisiamos. Teismo vaidmuo nagrinėjant ginčą buvo nepakankamas, o tik formalus ir paviršutiniškas. Teismas nesiėmė priemonių prieš atsakovą, neskyrė jam baudos už netinkamą nutarties įvykdymą. Ieškovo padėtis šioje byloje neproporcingai pablogėjo, todėl neturėdamas reikiamų dokumentų ieškiniui pagrįsti, jis buvo priverstas prašyti teismo palikti ieškinį nenagrinėtą.

12Atsiliepime į ieškinį atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, Jonavos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais:

 1. Nors apeliantas nurodo, kad dėl trečiojo asmens BUAB „Jonsta“ kaltės buvo priverstas kreiptis į teismą ginti savo pažeistų teisių, tačiau teisminį ginčą inicijavo būtent pati ieškovė. Dėl to atsakovė patyrė bylinėjimosi išlaidas, nors ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas. Vadovaujantis teismų praktika, nutartis, kuria pareiškimas paliekamas nenagrinėtas, iš esmės priimama atsakovo naudai, nes ieškinys, nors ir neišsprendžiamas iš esmės, tačiau jis nėra tenkinamas. Išlaidas tokiu atveju atsakovas patiria dėl ieškovo kaltės, nes atsakovas turi parengti atsikirtimus į ieškinį. Ieškovė nagrinėjamu atveju įvertino galimai jai nepalankią bylos baigtį, todėl pateikė prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą, neva nesurinko visų įrodymų.
 2. Apeliantė nurodė, kad dėl nesąžiningų atsakovės veiksmų pateikiant neišsamius dokumentus, netinkamai įvykdė teismo įpareigojimą, dėl to apeliantei teko prašyti teismo palikti ieškinį nenagrinėtą. Pažymėtina, kad atsakovė teismui pateikė visus prašomus dokumentus, todėl apeliantės argumentai yra visiškai nepagrįsti. Tuo tarpu pati ieškovė teismo įpareigojimo nustatytu terminu net minimaliai neįvykdė. Be to, ieškovės atstovai be pateisinamų priežasčių neatvyko nei į vieną vėlesnį parengiamąjį teismo posėdį.
 3. Jokie teisės aktai savivaldos institucijai, siekiančiai apginti savo teises ir teisėtus interesus, kreiptis teisinės pagalbos į teisines paslaugas teikiančias institucijas nedraudžia. Šiuo atveju teismas neturi būti aktyvus ir reikalauti pateikti teisinių paslaugų pirkimo iš atitinkamo subjekto pagrindą patvirtinančius dokumentus.
 4. Apeliantas nurodo, kad priteistos atsakovei bylinėjimosi išlaidos yra neadekvačios ir per didelės, tačiau nepateikė savo argumentų. Priešingai, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovės patirtos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose nustatyto advokato užmokesčio dydžio, todėl pagrįstai šias išlaidas iš ieškovės priteisė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Apeliantas savo skundo argumentus grindžia aplinkybėmis, kad

18CPK 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

19Apeliantas savo skundo argumentus grindžia aplinkybėmis, kad dėl atsakovo kaltės, kuris, jo vertinimu, pateikė teismui neišsamius dokumentus dėl iškilusio ginčo, buvo priverstas prašyti teismo palikti ieškinį nenagrinėtą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Osgita“ į teismą dėl teismo įsakymo priteisti iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos 15.761,22 Eur skolą išdavimo kreipėsi 2015 m. gegužės 18 d. Jonavos rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 19 d. priėmė teismo įsakymą ir iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos ieškovės naudai priteisė 15.761,22 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jonavos rajono savivaldybės administracija dėl teismo įsakymo 2015 m. birželio 4 d. pateikė prieštaravimus, kuriuos teismas priėmė. Ieškovė 2015 m. birželio 29 d. pateikė teismui ieškinį dėl to paties dydžio skolos priteisimo. Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija 2015 m. rugpjūčio 20 d. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Taip pat pasiūlė byloje pakeisti netinkamą ieškovą tinkamu – BUAB „Jonsta“ ir prašė teismo įpareigoti UAB „Osgita“ pateikti teismui įrodymus, pagrindžiančius ieškinio reikalavimus. Parengiamasis posėdis buvo paskirtas 2015 m. rugsėjo 17 d., kurio metu teismas įpareigojo šalis iki 2015 m. spalio 12 d. pateikti teismui visus įrodymus, susijusius su nagrinėjamu ginču. Atsakovė nustatytu terminu teismui pateikė visą eilę įrodymų, tačiau, ieškovės vertinimu, pateikti ne visi su nagrinėjamu ginču susiję įrodymai, todėl papildomai prašė teismo iš atsakovės išreikalauti trūkstamus įrodymus (1 t., b. l. 146–147). Į sekantį parengiamąjį posėdį, kuris vyko 2015 m. spalio 27 d., ieškovės atstovas neatvyko. Teismas 2015 m. spalio 27 d. nutartimi paskyrė teismo posėdį ir dar kartą įpareigojo ieškovą pateikti teismui dokumentus (1 t., b. l. 157). Atsakovė iki paskirto teismo posėdžio teismui pateikė dar eilę dokumentų, tuo tarpu ieškovas nepateikė teismui jokių dokumentų. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas ne kartą siuntė ieškovui priminimus dėl dokumentų pateikimo, ieškovui buvo išaiškinta CPK 199 straipsnio 6 dalies nuostata, kad už dokumentų nepateikimą per teismo nustatytą terminą kaltiems asmenims gali būti skiriama iki 289 Eur bauda (1 t., b. l. 149, 2 t., b. l. 57), tačiau ieškovas pateikė teismui prašymą palikti jos ieškinį nenagrinėtą, kadangi, jo vertinimu, atsakovė pateikė neišsamius įrodymus, dėl ko bylos teisingai išnagrinėti nebus galimybės. Į paskirtą 2015 m. lapkričio 23 d. teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko (2 t., b. l. 74–75).

20CPK 42 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos šalių procesinės teisės ir pareigos To paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Kai šalys teismo posėdyje dalyvauti pageidauja, bet negali dėl svarbių priežasčių, turi iš anksto teismui pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodyti svarbias priežastis ir pridėti tai patvirtinančius įrodymus.

21Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į prieš tai nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad ieškovo elgesys nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo tinkamas – ieškovas neatvykdavo į teismo paskirtus posėdžius, reikalaujamų dokumentų teismui nepateikė, o tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ieškovas netinkamai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, nesiekė, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai (CPK 42 str. 5 d.). Priešingai apelianto argumentams, ne atsakovė teismui nepateikė dokumentų, o pats ieškovas. Be to, ne ieškovas bylos nagrinėjimo metu vertina įrodymus, o tai yra teismo pareiga (CPK 185 str.), todėl apelianto argumentai, kad atsakovės pateikti dokumentai yra neišsamūs ir pagal tokius įrodymus nebus galima teisingai išnagrinėti bylą, atmestini kaip nepagrįsti.

22Apeliantas savo skunde nurodo, kad atsakovė kaip savivaldos institucija ir turinti savo teisės skyrių, neturėjo pagrindo papildomai samdytis advokatų kontoros teisininkų, dėl to didinti bylinėjimosi išlaidų. Šis apelianto argumentas yra visiškai nepagrįstas, kadangi joks teisės aktas neriboja valstybės, savivaldybių institucijoms papildomai ginti savo pažeistas teises, papildomai sudarant atstovavimo sutartis su profesionaliomis advokatų kontoromis. Apelianto argumentai, kad teismas turėjo pasidomėti, ar atsakovė pagal Viešųjų pirkimų įstatymą teisėtai pirko teisines paslaugas iš advokatų kontoros taip pat atmestini, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o teismui neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribų ( CPK 265 str. 2 d.).

23Apeliantas nurodė, kad teismo priteisto bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės yra neproporcingai didelės. Nustatyta, kad iki pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties priėmimo, atsakovė pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, kad ji patyrė 909,32 Eur bylinėjimosi išlaidų, o trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje BUAB „Jonsta“ pateikė įrodymus, patvirtinančius jo bylinėjimosi išlaidas 350 Eur. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė teismui teikė prieštaravimus dėl teismo įsakymo, atsiliepimą į ieškovo ieškinį, teikė teismui įrodymus, dalyvaudavo jos atstovas teismo posėdžiuose, trečiasis asmuo buvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą teismo iniciatyva atsakovės prašymu, taip pat dalyvaudavo atstovas teismo posėdžiuose, todėl sutiktina, kad jų turėtos išlaidos šioje byloje turi būti atlygintos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su teismo argumentais, kad nagrinėjamu atveju atsakovės bei trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos susidarė išimtinai tik dėl ieškovės kaltės, nes, kaip jau buvo minėta, ieškovės atstovas du kartus be pateisinamų priežasčių neatvyko į posėdžius, vengė pateikti reikalaujamus dokumentus. Byloje nenustatyta, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė ir trečiasis asmuo buvo nesąžiningi ar kitu būdu veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Taip pat pažymėtina, kad atsakovės ir trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose (2015-03-19 redakcija) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius, neprieštarauja teisingumo ir protingumo kriterijams, todėl pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškovo ieškininį nenagrinėtą, vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi pagrįstai atsakovo bei trečiojo asmens prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo tenkino.

24Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

25Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi palikęs ieškinį nenagrinėtą ir iš ieškovės atsakovei ir trečiajam asmeniui priteisęs jų turėtas bylinėjimosi išlaidas, nepažeidė procesinės teisės normų ir iš esmės priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26V. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą patyrė 294,03 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Šių išlaidų sumos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose (2015-03-19 redakcija) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius 8.16 p., todėl teismui nusprendus ieškovės atskirąjį skundą atmesti, atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Jonavos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti iš ieškovės UAB „Osgita“ (j. a. k. 300005751) 294,03 Eur (du šimtus devyniasdešimt keturis eurus 3 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188769070) naudai.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „Osgita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 5. Ieškovė 2015 m. lapkričio 19 d. pateikė teismui raštą, kuriame prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Jonavos rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškinį... 8. Teismas vertino, kad nagrinėjamu atveju atsakovės bei trečiojo asmens... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Osgita“ prašo Jonavos rajono apylinkės... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šias argumentais:
 1. Ieškovė... 12. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija... 13. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais:
   14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kai byla baigiama nepriimant teismo... 19. Apeliantas savo skundo argumentus grindžia aplinkybėmis, kad dėl atsakovo... 20. CPK 42 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos šalių procesinės teisės ir... 21. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į prieš tai nustatytas... 22. Apeliantas savo skunde nurodo, kad atsakovė kaip savivaldos institucija ir... 23. Apeliantas nurodė, kad teismo priteisto bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės... 24. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl... 25. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pirmosios... 26. V. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 336... 29. Jonavos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti... 30. Priteisti iš ieškovės UAB „Osgita“ (j. a. k. 300005751) 294,03 Eur (du...