Byla 2-336-913/2016
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos nustatymo ir nuolatinio globėjo paskyrimo, trečiasis asmuo Aulelių vaikų globos namai

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Annai Didžgalvienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Zitai Karaliūnienei, trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Ingai Lackuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams G. P., M. P. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos nustatymo ir nuolatinio globėjo paskyrimo, trečiasis asmuo Aulelių vaikų globos namai,

Nustatė

2Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Teismui paaiškino, kad pagrindas neterminuotai apriboti tėvų valdžią G. P. ir M. P. – nesirūpinimas savo sūnumi, piktnaudžiavimas tėvų valdžia, konstitucinės pareigos auklėti sūnų vengimas ir neveikimas sūnaus naudai. Atsakovas M. P. nuo 2007-09-26, o atsakovė G. P. nuo 2012-08-22 yra įrašyti į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Atsakovams sudarius santuoką, jų šeima 2014-02-03 įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos ir sūnaus M. P. netinkamos priežiūros. 2013-2014 metais socialinis darbas nebuvo sklandus, nuolat aiškintasi, kur šeima apsistojusi. Dirbant pastebėta, kad atsakovai linkę vartoti alkoholinius gėrimus, jų bute randami pašaliniai asmenys, norintys išgerti. G. P. dažnai išvykdavo iš namų, palikdama šeimą ir negrįždavo po kelias dienas ar ištisą savaitę. Išvykusi laiką leisdavo įvairių asmenų kompanijose. 2014-06-04 išgertuvių metu, kuriose dalyvavo G. P., buvo nužudytas vienas iš sugėrovų. Nuo 2015-06-05 iki 2015-09-05 G. P. buvo suimta, o 2015-03-17 nuteista, paskiriant vienų metų ir dviejų mėnesių laisvės apribojimą su įpareigojimais. 2015-05-20 Utenos rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai paėmė M. P. iš jo tėvo M. P., kuris tuo metu girtavo ( - ), o G. P. buvo išvykusi kelioms paroms iš namų. 2015 metų vasaros ir rudens laikotarpiu buvo fiksuota šiek tiek mažiau girtavimo atvejų. G. P. gyveno sėslesnį gyvenimą, stengėsi laikytis teismo paskirtų įpareigojimų. Tačiau šeima negerino savo materialinių gyvenimo sąlygų, neturėjo pinigų, neieškojo galimybių užsidirbti. 2016 metų pradžioje, pasibaigus G. P. bausmei, ji grįžo prie įprasto gyvenimo būdo: girtavo su M. P., girtavo su kitų asmenų kompanijomis, išvykdavo iš namų po kelias paras, buvo fiksuoti smurto požymiai, t.y., mėlynės ant veido, stebima namų nešvara ir asmeninės higienos trūkumas. Atsakovai po vaiko paėmimo, nepalaiko ryšių su vaiku, nesidomi jo ugdymo ir lavinimo poreikiais, neteikia jam materialinio išlaikymo, girtauja, todėl šie faktai rodo, kad nėra realių galimybių ir bandymų pakeisti įpročius, sudaryti tinkamas sąlygas vaikui augti jų šeimoje. Duomenų, kad padėtis pasikeis ar pagerės, nėra. Atsižvelgiant į tai prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią M. P. atžvilgiu, nustatyti vaikui nuolatinę globą Aulelių vaikų globos namuose, kurie globėjo pareigas vykdo nuo laikinosios globos vaikui nustatymo dienos. Nurodė, kad globėjas ypatingą dėmesį skiria vaiko ugdymui, moko vaiką bendrauti, jo amžiui būdingų socialinių įgūdžių. Vaikui reikalingos logopedo ir kitų specialistų konsultacijos. Atsižvelgiant į vaiko poreikius ir tėvų galimybes teikti išlaikymą, prašė priteisti išlaikymą iš atsakovų po 60 Eur kas mėnesį, mokamomis periodinėmis išmokomis bei išlaikymo įsiskolinimą, kadangi atsakovai nuo laikinosios globos nustatymo momento iki kreipimosi į teismą dienos, vaikui išlaikymo neteikė. Esant nurodytoms aplinkybėms prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi.

3Atsakovė G. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, teismui neatvykimo priežastys nežinomos, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei apie teismo posėdį pranešta tinkamai - šaukimas į teismo posėdį įteiktas jai asmeniškai, atsakovė į teismo posėdį neatvyko dėl teismui nežinomų priežasčių, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, teismas daro išvadą, kad atsakovė vengia atvykti į teismo posėdį, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str.).

4Atsakovas M. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai - šaukimas į teismo posėdį įteiktas, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė su ieškiniu sutiko. Paaiškino, kad ieškinys teisingas ir pagrįstas. Nurodė, kad M. P. Aulelių vaikų globos namuose auga nuo 2015-05-20. Vaikas atvežtas į vaikų globos namus buvo labai socialiai apleistas, nebendraujantis, atstumiantis darbuotojus, neturintis emocinio ir psichologinio saugumo, nežingeidus, apatiškas, nemokantis žaisti ir dalintis daiktais. Specialistai nustatė, kad vaikui reikalinga nuosekli, pastovi specialistų: logopedo, psichologo, socialinio darbuotojo ir kitų specialistų pagalba. Vaikui nustatyta liežuvio judesių asimetrija į dešinį šoną. Šiuo metu stebimas vaiko progresas, jis moka bendrauti su kitais vaikais, žaidžia su jais, moka žaisti lavinamuosius žaidimus, moka pasikloti lovytę, naudojasi stalo įrankiais. Tėvai vaiką yra lankę tik kelis kartus. Vieną kartą G. P. yra atvykusi su vyru M. P., o kitus kelis kartus su savo motina V. B.. Atvykusi su socialiniais darbuotojais nebendrauja, nesidomi vaiko pasiekimais, poreikiais, ugdymu. Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio pabaigos jokio ryšio tarp vaiko ir tėvų nėra.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, trečiojo asmens, liudytojo paaiškinimais nustatyta, kad atsakovai M. P. ir G. P., būdami nepilnamečio sūnaus M. P. tėvais (11 b.l.) neatlieka savo pareigų sūnui, neužtikrina nepilnamečio teisių ir interesų apsaugos ir tokiu būdu neauklėja, neišlaiko ir neaugina sūnaus. Ieškinyje nurodytas aplinkybes apie atsakovų gyvenimo būdą, susiklosčiusią situaciją bei ieškovo atstovės paaiškinimus patvirtina į bylą pateikta rašytinė medžiaga. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007-09-26 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) M. P. ir D. P. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, socialinių įgūdžių stokos, gaunamos valstybės paramos panaudojimą ne šeimos interesams (111 b.l.). 2012-08-22 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) G. L. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl laikinosios globos nustatymo jos dukrai K. L. (112 b.l.). 2014-02-03 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - )G. P. ir M. P. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos ir sūnaus M. P. netinkamos priežiūros (102-103 b.l.). Apibendrinimo aktais, paaiškinimais, socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimai metiniais apibendrinamaisiais aktais, socialinių paslaugų teikimo aktais, apsilankymo aktais, skyriaus išplėstinio pasitarimo protokolais nustatyta, jog atsakovui M. P. nuo 2007 metų, o atsakovei G. P. nuo 2012 metų yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (20, 21, 22-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35-37, 41-42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57-58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 74, 75-76, 77, 79-80, 81-82, 83, 84, 85-86, 87, 88, 89-90, 91, 92, 93, 94-95, 96, 97-98, 99, 100-101,110 b.l.). 2015-03-02 Anykščių rajono apylinkės teismo nutarimu G. P. bausta pagal LR ATPK 181 straipsnio 1 dalį dėl motinos valdžios nepanaudojimo arba panaudojimo priešingai vaiko interesams, paskiriant įspėjimą ir įpareigojant išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus (78 b.l.). 2015-03-23 Anykščių rajono apylinkės teismo nutarimu M. P. baustas pagal LR ATPK 181 straipsnio 1 dalį dėl tėvo valdžios nepanaudojimo arba panaudojimo priešingai vaiko interesams, paskiriant įspėjimą ir įpareigojant išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus (65-66 b.l.). Anykščių švietimo pagalbos tarnybos pažyma dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams išklausymo patvirtina, kad G. P. įpareigojimą įvykdė, o M. P. vengė lankyti kursus ir kursų programos neišklausė (31 b.l.). Iš byloje esančių dokumentų turinio teismas sprendžia, kad atsakovų M. P. ir G. P. šeimoje nėra tinkamų sąlygų augti nepilnamečiam sūnui M. P.. Atsakovai nesirūpino vaiko auklėjimu, ugdymu, sveikatos priežiūra, gyvenimo sąlygomis. Teismo posėdyje apklausta liudytoja Anykščių rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis Debeikių seniūnijoje J. L. patvirtino paminėtas aplinkybes ir tai, jog teikiant socialines paslaugas nepavyko pasiekti tokio rezultato, kad atsakovų vaikas galėtų augti tėvų šeimoje. Nurodė, kad tėvai neatsakingi, nenoriai bendraujantys ir priimantys socialines paslaugas, agresyvūs, girtaujantys kartu ir/ar su kitais asmenimis, neieškantys pragyvenimo šaltinio. Įvertinus pateiktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad atsakovų šeima yra aktyviai stebima seniūnijos socialinių darbuotojų, vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų, jiems siūloma įvairiapusė, tiek socialinė, tiek psichologinė pagalba. Stebimi pokyčiai atsakovų gyvenime teigiama linkme yra nepastovūs, kintantys, todėl šios aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog atsakovų nepilnametis vaikas galėtų saugiai augti bei būti auklėjamas jų šeimoje. Tokių duomenų byloje nustatyta nėra. Įvertinus pateiktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad ieškinys visiškai pagrįstas ir įrodytas (CPK 178, 185 str.).

8Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Tėvų pareiga dorai auklėti, prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išsimokslinimu, išlaikyti juos, sudaryti palankias sąlygas jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10CK 3.180 str. 1 d. įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams; piktnaudžiauja tėvų valdžia; žiauriai elgiasi su vaiku; daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; nesirūpina vaikais. Kiekvienu nustatytu atveju teismas gali priimti sprendimą riboti tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai. Visais išvardytais atvejais turi būti nustatyta tėvų kaltė. Esant tėvų kaltei, vienintelė vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė yra tėvų valdžios apribojimas, kurią ir prašo taikyti ieškovas. To paties straipsnio antra dalis numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tokios priemonės turėtų būti taikomos tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir ginant geriausius vaiko interesus, t. y. šių priemonių taikymą teismas pripažįsta išimtiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2008). Pažymėtina, kad teismas spręsdamas tėvų valdžios apribojimo klausimą, visų pirma turi atsižvelgti į šeimos santykių teisinio reglamentavimo principą – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, įtvirtintą tiek CK 3.3 str. 1 d., tiek Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. Taip pat pažymėtina, kad tėvų valdžios ribojimo būdai – laikinai ar neterminuotai – nėra tolygūs. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra gerokai griežtesnė sankcija, o laikinas tėvų valdžios apribojimas suprantamas kaip prevencinė priemonė, skatinanti vaiko tėvus pakeisti gyvenimo būdą ir nustatomas konkrečiam laikui turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus.

11Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad atsakovai G. P., M. P. savo pareigų, numatytų CK 3.155 str. 2 d., nepilnamečiam sūnui neatlieka. Atsakovai G. P. ir M. P. vengia atlikti savo pareigas savo nepilnamečiam sūnui, juo nesirūpina, jo neišlaiko (CK 3.192 str.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovai negali užtikrinti gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečio vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi tik dėl atsakovų kaltės. Fiksuotos pozityvios pastangos atsakovo gyvenime, nesudaro pagrindo spręsti ir teismas nesurinko duomenų, jog padėtis artimiausiu metu gali pasikeisti. Todėl, atsakovų valdžia jų vaiko atžvilgiu apribotina neterminuotai (CK 3.180 str. 2 d.).

12Apribojus atsakovams neterminuotai tėvų valdžią jų sūnaus M. P. atžvilgiu, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaiku išskyrus tai, kas prieštarautų vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką patys (CK 3.181 str.).

13Dėl nepilnamečio vaiko nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

14CK 3.183 str. 4 d. ir CPK 407 str. nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą ir nustato jo gyvenamąją vietą. Vaiko globa (rūpyba) gali būti: laikinoji arba nuolatinė (CK 3.252 str. 1 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

15Kadangi nepilnamečio vaiko M. P., gim. ( - ), atžvilgiu apribotina atsakovų G. P. ir M. P. tėvų valdžia, akivaizdu, kad vaikas liko be tėvų globos, todėl M. P., sulaukusiam 2 metų amžiaus, nustatytina nuolatinė globa.

16Bylos medžiaga nustatyta, kad nepilnametis M. P. nuo 2015-05-20 gyvena Aulelių vaikų globos namuose, nes 2015-05-20 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) M. P. nustatyta laikinoji globa Aulelių vaikų globos namuose (53 b.l.), kur jam sudarytos saugios ir tinkamos auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros sąlygos. Todėl M. P. nustatytina nuolatinė globa, jo nuolatiniu globėju ir paprastuoju turto administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai (CK 3.251 str. 1 d., CK 3.256 str., CK 3.238 str. 2 d.). M. P. gyvenamoji vieta nustatytina su globėju.

17Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

18CK 3.192 str. 1 d. nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią (CK 3.195 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystymosi sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Jei tėvų turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti būtinų vaikams vystytis sąlygų sudarymą atitinkantį išlaikymą, toks pakankamas vaikų išlaikymas turi būti priteisiamas. Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovė G. P. ir atsakovas M. P. nesirūpina sūnumi M. P., jo materialiai neišlaiko. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų išlaikymą po 60 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Šis reikalavimas visiškai pagrįstas, nors tai tik minimalius vaiko poreikius atitinkantis išlaikymo dydis. Tačiau įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus apie atsakovų turtinę padėtį ir sveikatos būklę (14, 15, 16, 18, 19 b.l.) bei tai, jog patys atsakovai tokių įrodymų neteikė, į posėdį neatvyko, procese išliko pasyvūs, iš atsakovų priteistinas ieškovo prašomas priteisti išlaikymas jų nepilnamečiam sūnui, atstovaujamam globėjo Aulelių vaikų globos namų, po 60 Eur kas mėnesį iki jo pilnametystės nuo ieškinio pateikimo 2016-02-23 dienos iki M. P. pilnametystės.

19Be to, ieškovas ieškinyje prašo priteisti iš atsakovų M. P. ir G. P. išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo laikinosios globos nustatymo dienos iki kreipimosi į teismą dienos. Ieškovas nurodė, kad atsakovai nurodytu laikotarpiu jokio išlaikymo vaikui neteikia. Įsiskolinimas už 9 mėnesių laikotarpį, skaičiuojamas po 60 Eur kas mėnesį, sudaro 540 Eur.

20CK 3.200 str. įtvirtintas išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo momentas. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Už laikotarpį nuo išlaikymo neteikimo pradžios iki ieškinio pareiškimo dienos priteisiamas įsiskolinimas. Teismas negali priteisti įsiskolinimo daugiau nei už paskutinius trejus metus, skaičiuojant nuo dienos, kai pareikštas reikalavimas priteisti išlaikymą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimas 54 “Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas). Pažymėtina, kad išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 str. 2 d. įtvirtintomis nuostatomis, todėl teismas, kilus ginčui dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, turi atsižvelgti į vaiko poreikius, kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį, būtiną išlaikymo dydį, proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai, kokią dalį reikalingo išlaikymo teikė kiekvienas iš tėvų ginčijamu laikotarpiu, nuo kurio momento vaiko tėvas ar motina nebevykdė savo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus. Reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo yra retroaktyvaus pobūdžio, todėl nustatant teisiškai reikšmingus faktus dėl CK 3.200 str. taikymo turi būti remiamasi tuo metu egzistavusiomis faktinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą bei į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus (CK 3.3, 1.5 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-29 nutartis Nr. 3K-3-21/2007).

21Įrodymų, kad minėtu laikotarpiu atsakovai teikė savo sūnui išlaikymą, nėra pateikta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo ir nuo laikinosios globos nustatymo 2015-05-20 dienos priteistinas iš atsakovų išlaikymo įsiskolinimas sūnui po 540 Eur už 9 mėnesius, t.y. 9 x 60 Eur, po 540 Eur (CK 3.200 str.).

22Pagal CPK 282 str. 2 d. 2 p. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jiems dar neįsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai, sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

24Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos.

25Iš atsakovų G. P. ir M. P. priteistina po 79 Eur žyminio mokesčio (už reikalavimus dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, už reikalavimą dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo), likę reikalavimai laikytini išvestiniais, todėl žyminiu mokesčiu neapmokestinami ir po 4,35 Eur teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (2 b.l.) (CPK 80 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str. 1 d. ).

26Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 268 str. 270 str.,

Nutarė

27Ieškinį patenkinti.

28Neterminuotai apriboti G. P., a.k. ( - ) motinos valdžią jos sūnaus M. P., a.k. ( - ) atžvilgiu.

29Neterminuotai apriboti M. P., a.k. ( - ) tėvo valdžią jo sūnaus M. P., a.k. ( - ) atžvilgiu.

30M. P., a.k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą, jo nuolatiniu globėju ir paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, kodas – 190984532.

31Nustatyti M. P., a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nuolatinio globėjo Aulelių globos namų buveinės vietoje, kodas 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

32Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas CK 3.271 str., CK 3.272 str. ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

33Priteisti iš atsakovės G. P., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. P., a.k. ( - ) atstovaujamam Aulelių vaikų globos namų, kodas – 190984532, po 60 Eur (šešiasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-02-23 iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka.

34Priteisti iš atsakovo M. P., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. P., a.k. ( - ) atstovaujamam Aulelių vaikų globos namų, kodas – 190984532, po 60 Eur (šešiasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-02-23 iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka.

35Priteisti iš atsakovės G. P., a.k. ( - ) 540 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt eurų) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiam sūnui M. P., a.k. ( - ) atstovaujamam Aulelių vaikų globos namų, kodas – 190984532, skaičiuojamą nuo laikinosios globos nustatymo (2015-05-20) iki kreipimosi į teismą dienos (2016-02-23).

36Priteisti iš atsakovo M. P., a.k. ( - ) 540 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt eurų) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiam sūnui M. P., a.k. ( - ) atstovaujamam Aulelių vaikų globos namų, kodas – 190984532, skaičiuojamą nuo laikinosios globos nustatymo (2015-05-20) iki kreipimosi į teismą dienos (2016-02-23).

37Priteisti iš G. P., a.k. ( - ) 79 Eur (septyniasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio ir 4,35 Eur (keturis eurus 35 ct) pašto išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. ( - ), esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, arba ( - ), esančią AB SEB bankas, arba ( - ), esančią AB DNB bankas, arba ( - ), esančią AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, arba ( - ), esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba ( - ), esančią AB ,,Citadele“ bankas, (įmokos kodas 5660).

38Priteisti iš M. P., a.k. ( - ) 79 Eur (septyniasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio ir 4,35 Eur (keturis eurus 35 ct) pašto išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas, (įmokos kodas 5660)

39Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Jolanta... 2. Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.... 3. Atsakovė G. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 4. Atsakovas M. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 5. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė su ieškiniu sutiko.... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, trečiojo asmens, liudytojo paaiškinimais... 8. Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga... 10. CK 3.180 str. 1 d. įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų... 11. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir byloje esančių įrodymų akivaizdu,... 12. Apribojus atsakovams neterminuotai tėvų valdžią jų sūnaus M. P.... 13. Dėl nepilnamečio vaiko nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo,... 14. CK 3.183 str. 4 d. ir CPK 407 str. nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti... 15. Kadangi nepilnamečio vaiko M. P., gim. ( - ), atžvilgiu apribotina atsakovų... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad nepilnametis M. P. nuo 2015-05-20 gyvena... 17. Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 18. CK 3.192 str. 1 d. nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 19. Be to, ieškovas ieškinyje prašo priteisti iš atsakovų M. P. ir G. P.... 20. CK 3.200 str. įtvirtintas išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 21. Įrodymų, kad minėtu laikotarpiu atsakovai teikė savo sūnui išlaikymą,... 22. Pagal CPK 282 str. 2 d. 2 p. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 24. Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 25. Iš atsakovų G. P. ir M. P. priteistina po 79 Eur žyminio mokesčio (už... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 268 str. 270 str.,... 27. Ieškinį patenkinti.... 28. Neterminuotai apriboti G. P., a.k. ( - ) motinos valdžią jos sūnaus M. P.,... 29. Neterminuotai apriboti M. P., a.k. ( - ) tėvo valdžią jo sūnaus M. P., a.k.... 30. M. P., a.k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą, jo nuolatiniu globėju ir... 31. Nustatyti M. P., a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nuolatinio globėjo... 32. Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas CK 3.271 str., CK 3.272... 33. Priteisti iš atsakovės G. P., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui M.... 34. Priteisti iš atsakovo M. P., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui M.... 35. Priteisti iš atsakovės G. P., a.k. ( - ) 540 Eur (penkių šimtų... 36. Priteisti iš atsakovo M. P., a.k. ( - ) 540 Eur (penkių šimtų... 37. Priteisti iš G. P., a.k. ( - ) 79 Eur (septyniasdešimt devynis eurus)... 38. Priteisti iš M. P., a.k. ( - ) 79 Eur (septyniasdešimt devynis eurus)... 39. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubai, sprendimo... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...