Byla 2-1488-881/2013
Dėl skolos, nuostolio iš turto pardavimo ir likutinės (neišpirktos) vertės priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Ravytas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui V. R. dėl skolos, nuostolio iš turto pardavimo ir likutinės (neišpirktos) vertės priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Ravytas“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. R. 52 179,48 Lt nesumokėtų mokėjimų, 285,08 Lt turto likutinę (neišpirktą) vertę, 148 482,39 Lt dydžio nuostolį iš turto pardavimo, iš viso – 200 946,95 Lt, taip pat 5 procentų metinių palūkanų ir 5 019 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad atsakovo prievolė sumokėti nurodytas sumas kyla iš šalių sudarytų laidavimo sutarčių, kuriomis atsakovas įsipareigojo įvykdyti trečiojo asmens UAB „Ravytas“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal lizingo sutartis.

3Ieškovas neprieštaravo dėl sprendimo už akių priėmimo, esant CPK nustatytiems pagrindams.

4Ieškinio pareiškimo su priedais kopija ir teismo pranešimas atsakovui V. R. buvo įteiktas 2012 m. lapkričio 22 d. CPK 123 straipsnio nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, o ieškovas pareiškė sutinkąs dėl sprendimo už akių priėmimo, yra visi Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai sprendimui už akių priimti, todėl priimamas sprendimas už akių, išdėstant sutrumpintus motyvus (CPK 142 str. 4 d., 286 str.).

5Ieškinys tenkinamas.

6Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ ir trečiasis asmuo UAB „Ravytas“ (buvęs pavadinimas V. R. įmonė) 2005-2008 metais sudarė devyniolika finansinio lizingo sutarčių, kurių pagrindu ieškovas perdavė trečiajam asmeniui naudotis ir valdyti lizingo sutarčių objektu esantį turtą, o trečiasis asmuo įsipareigojo mokėti sutartines įmokas pagal lizingo sutarčių įmokų grafikus. Iš lizingo sutarčių kylančių prievolių įvykdymo užtikrinimui buvo pasirinktas laidavimo būdas, t. y. ieškovas ir atsakovas V. R. 2005-2009 metais sudarė laidavimo sutartis, pagal kurias atsakovas įsipareigojo kaip solidarusis skolininkas atsakyti ieškovui už UAB „Ravytas“ neįvykdytas prievoles ar jų dalį.

8Trečiajam asmeniui UAB „Ravytas“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal finansinio lizingo sutartis, ieškovas 2010 m. vasario 3 d. pretenzija Nr. 01-20-27296 pareikalavo iš UAB „Ravytas“ sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų ir įspėjo trečiąjį asmenį, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartys bus vienašališkai nutrauktos. Trečiasis asmuo 2010 m. vasario 3 d. pretenzijoje nurodytos sumos nesumokėjo, todėl ieškovas 2010 m. balandžio 7 d. pranešimu Nr. 01-30-5661 vienašališkai nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau trečiasis asmuo šio reikalavimo taip pat neįvykdė. Atsakovas, laidavęs už trečiojo asmens prievolių tinkamą įvykdymą, savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis taip pat neįvykdė.

9Laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str. 1 d.). Tais atvejais, kai pagrindinė prievolė yra neįvykdoma, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, bendrai laidavusių asmenų atsakomybė kreditoriui taip pat yra solidarioji, jei ko kita nenumato laidavimo sutartis (CK 6.6 str. 1 d., CK 6.81 str. 1, 3 d.). Ieškovo ir atsakovo sudarytos laidavimo sutartys patvirtina, kad atsakovas V. R. pasirašydamas laidavimo sutartis ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ atžvilgiu tapo solidariuoju bendraskoliu kartu su UAB „Ravytas“, už kurią laidavo (laidavimo sutarčių 3 punktai). Kaip matyti iš ieškovo pateiktos pažymos apie įsiskolinimą, UAB „Ravytas“ liko skolinga ieškovui 52 179,48 Lt mokėjimų pagal sudarytas lizingo sutartis ir 285,08 Lt turto likutinės (neišpirktos) vertės (2 t., b. l. 33-35). Kadangi kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.), ieškovo reikalavimas priteisti šias sumas iš atsakovo, kaip laiduotojo, tenkinamas visiškai.

10UAB „Ravytas“ tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir ieškovui šiuo pagrindu nutraukus finansinio lizingo sutartis, ieškovas įgijo teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartis (CK 6.574 str.). Ieškovas nurodė, jog nutraukęs finansinio lizingo sutartis ir susigrąžinęs turtą, dėl šešių lizingo sutarčių dalyko pardavimo patyrė 148 482,39 Lt nuostolių. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos pažymos apie nuostolius, PVM sąskaitų-faktūrų ir pirkimo-pardavimo sutarčių, neišpirkta turto vertė be PVM yra 212 331,69 Lt, tuo tarpu turtas buvo realizuotas už 63 849,30 Lt be PVM (2 t., b. l. 36-45). Taigi faktiškai ieškovo patirti nuostoliai dėl susigrąžinto turto realizavimo yra 148 482,39 Lt (iš neišmokėtos turto vertės – 212 331,69 Lt – atėmus kainą, už kurią buvo realizuotas lizinguotas turtas – 63 849,30 Lt, t. y. 212 331,69 Lt - 63 849,30 Lt = 148 482,39 Lt). Teismas sprendžia, kad 148 482,39 Lt suma kaip nuostoliai, kuriuos ieškovas patyrė dėl vienašališko finansinio lizingo sutarčių nutraukimo, yra pagrįsti ir priteisiami iš atsakovo V. R..

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovo prašymas taip pat tenkinamas, nes CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, už termino praleidimą mokamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Vadovaujantis CPK 79 straipsniu, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteisiama 5 019 Lt žyminio mokesčio, kurį ieškovas sumokėjo už ieškinio padavimą.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškovo UAB ,,Swedbank lizingas“ ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ (į. k. 111568069, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius) naudai iš atsakovo V. R. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 52 179,48 Lt nesumokėtų lizingo mokėjimų, 285,08 Lt turto likutinės vertės ir 148 482,39 Lt nuostolių, iš viso – 200 946,95 Lt (du šimtus tūkstančių devynis šimtus keturiasdešimt šešis litus, 95 ct), 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 200 946,95 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. lapkričio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 019 Lt (penkis tūkstančius devyniolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo sprendimą už akių apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai