Byla B2-1307-390/2016

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Eglei Zajančauskaitei, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administratorės D. R. ginčijamo kreditoriaus viešosios įstaigos Kauno statybininkų rengimo centro finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos ranga“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartimi atsakovei UAB „Jonavos ranga“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius gavo pareiškėjos (kreditorės) VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro prašymą įtraukti ją į atsakovės kreditorių sąrašą su 14 369,65 Eur finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 331,84 Eur skola už suvartotą elektros energiją ir 14 037,81 Eur delspinigiai.

3Atsakovė 2015 m. gruodžio 30 d. pateikė prieštaravimus dėl VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro pareikšto finansinio reikalavimo dalies, prašydama 14 037,81 Eur finansinio reikalavimo delspinigių dalyje netvirtinti. Administratorius sutinka su pareiškėjos finansiniu reikalavimu dalyje dėl 331,84 Eur skolos už suvartotą elektros energiją, kadangi finansinis reikalavimas yra įrodytas, pateikta sąskaita faktūra. Su pareiškėjos finansiniu reikalavimu dalyje dėl delspinigių 14 037,81 Eur sumai administratorius nesutinka, kadangi pareiškėjos paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli, reikalavimas nepagrįstas, neįrodytas, todėl netvirtintinas. Teigia, kad delspinigiai ženkliai viršija pagrindinę skolą, todėl yra aiškiai per dideli. Pareiškėja nepateikė jokių dokumentų, įrodančių kada darbai buvo atlikti ir perduoti pareiškėjai, be to nenurodė, kokie tiesioginiai nuostoliai buvo patirti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad neprotingai didelės netesybos prieštarauja viešajai tvarkai bei gerai moralei, suteikia kreditoriui galimybę nesąžiningai praturtėti skolininko atžvilgiu, todėl turi būti mažinami iki protingo dydžio CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies pagrindu. Finansinio reikalavimo nepagrįstos dalies patvirtinimas iš esmės pažeistų bendruosius teisės principus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus kitų kreditorių ir bankrutuojančios bendrovės atžvilgiu.

42016 m. kovo 14 d. pareiškėja VšĮ Kauno statybininkų rengimo centras pateikė atsiliepimą į administratoriaus prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad administratoriaus prieštaravimai yra nepagrįsti, išdėstytos aplinkybės bei jų vertinimas yra klaidingi. Nurodoma, kad Sutartis Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-008/02 (toliau - Sutartis) turėjo būti baigta vykdyti 2013-03-17, tačiau atsakovė darbus pagal ją suteikė labai vėluodama - paslaugų perdavimo priėmimo aktas buvo pasirašytas ne iki 2013-03-17, kaip sulygta Sutartimi, o tik 2013- 08-12, t. y. Sutartis buvo vykdoma 84 dienomis ilgiau, ką patvirtina pridedamas Baigiamųjų atliktų darbų ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. Pareiškėja dėl Sutarties vykdymo vėlavimo priskaičiavo 1 680,42 Eur (100 052,18 Eur x 0,02 proc. x 84 dienos) delspinigių nuo laiku neatliktų darbų sumos bei patyrė tiesioginių finansinių nuostolių, t. y. dėl Sutarties vykdymo vėlavimo negalėjo gauti planuotų gauti pajamų apie 4 000 Eur (pareiškėja planavo naudojantis pagal Sutartį sukurta mokymo baze vesti mokamus apmokymus ir gauti 4 000 Eur pajamų. Pareiškėja dėl Sutarties vykdymo vėlavimo patyrė ir kitų nepatogumų, kadangi mokyklos, kurios taip pat turėjo teisę naudotis pareiškėjos sukurta mokymo baze, nuolat teiraudavosi kada pareiškėja joms suteiks galimybę naudotis mokymosi baze. Nuketėjo pareiškėjos dalykinė reputacija, patirti ir neturtiniai nuostoliai, kelių dešimčių mokyklų mokinimas buvo suteikta mažesnė kvalifikacija.

5Į 2016 m. kovo 14 d. teismo posėdį šalių atstovai neatvyko, atsakovės BUAB „Jonavos ranga“ administratorius prašė bylą nagrinėti administratoriui nedalyvaujant.

6Prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartimi atsakovei UAB „Jonavos ranga“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta D. R..

8Pareiškėja 2015 m. lapkričio 10 d. prašymu, pateiktu atsakovės administratoriui, prašė įtraukti ją į atsakovės kreditorių sąrašą su 14 369,65 Eur finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 331,84 Eur skola už suvartotą elektros energiją ir 14 037,81 Eur delspinigiai (b. l. 7). Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl pareiškėjos VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro pareikšto finansinio reikalavimo dalies, prašydama 14 037,81 Eur finansinio reikalavimo delspinigių dalyje netvirtinti (b. l. 5–6). Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 7 d. nutartimi patvirtino VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro 331,84 Eur finansinį reikalavimą, klausimą dėl ginčijamo finansinio reikalavimo patvirtinimo išskyrė į atskirą bylą Nr. B2-1307-390/2016.

9Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, bet tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-09-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009, taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Taigi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta.

10Nustatyta, kad pareiškėja pateikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad atsakovė vykdė statybos rangos darbus pagal Sutartį Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro projektavimas ir statybos darbai Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-008/02 (toliau – Sutartis), kurios 54 punkte buvo numatyti delspinigiai už darbų vėlavimą. Pareiškėja taip pat nurodo, kad atsakovė vėlavo atlikti statybos darbus, juos pridavė tik 2013 m. rugpjūčio 12 d., todėl dėl Sutarties vykdymo vėlavimo priskaičiavo 1 680,42 Eur (100 052,18 Eur x 0,02 proc. x 84 dienos) delspinigių nuo laiku neatliktų darbų sumos (Atliktų darbų (etapo) akto forma Nr. 9) bei patyrė tiesioginių finansinių nuostolių, t. y. dėl Sutarties vykdymo vėlavimo negalėjo gauti planuotų gauti pajamų apie 4 000 Eur (pareiškėja planavo naudojantis pagal Sutartį sukurta mokymo baze vesti mokamus apmokymus ir gauti 4 000 Eur pajamų). Šios nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja prašo priteisti 1 680,42 Eur delspinigių ir 4 000 Eur negautų pajamų. Teismas, įvertinęs šalių pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, kad yra pagrindas patvirtinti 1 680,42 Eur finansinį reikalavimą delspinigių dalyje. Tarp šalių nėra ginčo, jog atsakovė vykdė statybos rangos darbus pareiškėjos VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro užsakymu. Sutarties 54 punkte šalys susitarė dėl delspinigių skaičiavimo už vėlavimą atlikti statybos rangos darbus. Iš 2013-03-15 pareiškėjos VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro rašto Nr. 09-63 matyti, jog atsakovė buvo raginama perduoti darbus iki šalių sutarto termino (b. l. 8). Kaip nurodė pareiškėja, atsakovė darbus vėlavo perduoti 84 dienomis. Pateikta Atliktų darbų (etapo) akto forma Nr. 9, kuri pasirašytą atsakovės ir pareiškėjos atstovų, patvirtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-08-12 perduota pareiškėjai atliktų darbų už 345 366,95 Lt (100 025,18 Eur). Taigi paskaičiuoti delspinigiai už 84 pradelstas įvykdyti sutartį dienas nuo perduotų atliktų darbų kainos sudaro 1 680,42 Eur delspinigių, kurie laikytini minimaliais pareiškėjos patirtais nuostoliais dėl vėlavimo perduoti atliktus darbus (Sutarties 54 p.). Nors pareiškėja nurodė, kad dėl Sutarties vykdymo vėlavimo negalėjo gauti planuotų gauti pajamų apie 4 000 Eur, tačiau šių aplinkybių nepagrindė jokiais įrodymais ( CPK 178 straipsnis).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog 1 680,42 Eur delspinigiai nelaikytini aiškiai per dideliais, todėl pareiškėjos prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjos VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinti iš dalies.

14Patvirtinti VšĮ Kauno statybininkų rengimo centro 1 680,42 Eur delspinigių finansinį reikalavimą UAB „Jonavos ranga“ bankroto byloje.

15Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai