Byla 2-1166-479/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės BUAB „Maproser“ ieškinį atsakovui H. S. V. D. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė BUAB „Maproser“ ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovo H. S. V. D. 1 484 160,70 Lt žalai atlyginti ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodo, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovas, nevykdė jam LR įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos ir nesikreipė į teismą dėl UAB „Maproser“ bankroto bylos iškėlimo iš karto, kai paaiškėjo įmonės nemokumo faktas. Dėl to atsakovui atsirado pareiga atlyginti ieškovei padarytą žalą. Nurodo, kad atsakovo padaryta žala įmonei laikytina Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-04 patvirtintų BUAB „Maproser“ kreditorių reikalavimų bendra 1 484 160,70 Lt suma.

3Procesiniai dokumentai atsakovui H. S. V. D. įteikti adresu ( - ) (b. l. 56–57). Dokumentus 2014-07-11 įteikė antstolių kontora Groenewegenen Partners, veikiantys Dordrechte, Nyderlanduose. Teismo pranešime, įteiktame atsakovui, išaiškinta, kad per 60 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsakovas privalo pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, o nepateikus atsiliepimo, ieškovo prašymu teismas gali priimti sprendimą už akių.

4Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, dėl to, ieškovei prašant, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą. LR įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. normoje įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 str. 4 p. (įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. LR įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. numato, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų (LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 2 p.), tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. LR CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (LR CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima įmonės vadovui taikyti civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį.

7Bylos medžiaga nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-09-03 nutartimi UAB „Maproser“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Jurconsult group“ (b. l. 5–6). Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-04 nutartimi patvirtintas BUAB „Maproser“ kreditorių sąrašas ir jų finansinių reikalavimų dydis, kurių bendra suma sudaro 1 484 160,70 Lt (b. l. 7–8). Iš ieškovės pateikto Juridinių asmenų registro duomenų išrašo nustatyta, kad atsakovas H. S. V. D. nuo 2008-08-26 iki 2012-05-29 buvo UAB „Maproser“ vienintelis akcininkas, o nuo 2008-08-26 iki 2013-10-07 buvo minėtos įmonės direktorius. Byloje esantys finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad įmonė nemoki buvo jau 2008 metais, kai įmonės turimas turtas sudarė 15 780 661 Lt, o turimi įsipareigojimai – 17 110 431 Lt. Tai reiškia, kad UAB „Maproser“ skolos viršijo įmonės turimo turto vertę, tačiau atsakovas, būdamas įmonės vadovu, nesilaikė įstatymo imperatyvaus reikalavimo įmonei esant nemokiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė nurodo, kad įmonė nuo 2009 m. VĮ Registrų centrui neteikė kitų finansinės atskaitomybės dokumentų. Be to, iškėlus įmonei bankroto bylą, buvęs įmonės vadovas H. S. V. D. nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi, neperdavė jam įmonės apskaitos dokumentų bei turto (b. l. 16). Darytina išvada, kad atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir taip pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus. Tokiais savo veiksmais atsakovas tik padidino ieškovei ir atitinkamai ieškovės kreditoriams daromą žalą, ir tokiu būdu atliko neteisėtus veiksmus, kuriais padarė žalą ieškovei ir tokią žalą privalo atlyginti (LR CK 6.246 str., 6.247 str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Maproser“ bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimų suma yra 1 484 160,70 Lt. Ši suma laikytina atsakovo padarytos žalos dydžiu.

8Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (LR CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovė neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo teisių aktyviai negynė, nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, taip pat jo kaltę dėl žalos atsiradimo paneigiančių įrodymų, todėl vertinama, kad kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad byloje esantys duomenys yra pakankami daryti išvadą, jog egzistuoja visos būtinosios sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti (LR CK 6.245–6.249 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovei priteistina 1 484 160,70 Lt žalai atlyginti.

9Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-03-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovo priteistina 18 842 Lt žyminio mokesčio valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 1 d.). Ieškovei iš atsakovo priteistina 260,61 Lt turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

11Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-26 nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovei BUAB „Maproser“ iš atsakovo H. S. V. D. 1 484 160,70 Lt žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-03-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti ieškovei BUAB „Maproser“ iš atsakovo H. S. V. D. 260,61 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Priteisti iš atsakovo H. S. V. D. 18 842 Lt žyminio mokesčio valstybei.

16Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo H. S. V. D. turto areštą, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai