Byla I-13-402/2016
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Kauno filialui, N. A

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Čekanausko, Astos Urbonienės, sekretoriaujant Sandrai Barodicaitei,

2dalyvaujant pareiškėjams A. R. K., S. K. K., Z. I. J., jos atstovei advokato padėjėjai Ž.V., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei A.m., atsakovo VĮ Valstybės žemės turto fondo atstovei G.D.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Z. I. J., O. J. , S. K. K., A. R. K. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei įmonei Valstybės žemės fondas dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Kauno filialui, N. A. ir,

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į teismą ir prašo:

51. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM 2013-03-20 atsakymą Nr. 155-(7.5)-553 bei įpareigoti atsakovą išnagrinėti iš esmės pareiškėjų skundą dėl neteisėto įregistravimo ir performavimo (1 t., b.l. 90-94, 101);

62. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013-04-19 įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-286 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ (II t., b. l. 6, 173);

73. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013-05-31 sprendimą Nr. 10SK-(14.10.110.)-570 ( II t., b.l. 189-191, III t. b.l. 26);

84. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 02-07-4282( II t., b.l. 189-191, III t. b.l. 26).

95. įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrių parengti P. K. valdyto žemės sklypo, esančio adresu ( - ), planą, nurodant jo konkrečią buvimo vietą ir jo ribas (nurodant koordinates) (t.4, b.l. 68-70).

10Pareiškėjai patikslintuose skunduose nurodė, taip pat atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog Nacionalinė žemės tarnyba nagrinėdama pareiškėjų skundą dėl žemės sklypo neteisėto įregistravimo ir performavimo nesprendė skundo iš esmės. Pažymėjo, jog 2013 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. 155-(7.5)-553 buvo gautas 2013 m. kovo 22 d. Šio dokumento data pačiame dokumente nurodama klaidinga, esą dokumentas yra 2012-03-20.

11Nuosavybės teisių atkūrimas pareiškėjams vykdomas pagal pateiktus prašymus nuo 1991 metų. Pareiškėjams yra atkurtos teisės į nuosavybę pagal visą eilę priimtų įsakymų ir sprendimų grąžinant žemę natūra, atlyginant pinigais ir vertybiniais popieriais. Nurodė, jog dar 1991 m. rugsėjo 17 d. A. R. K. (prašyme buvo nurodyti visi paveldėtojai - Z. I. J., O. J. , S. K. K.) kreipėsi į Prienų rajono Ašmintos žemės reformų skyrių dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusią paveldimą žemę. Kaip matosi jau iš 2003 m. sprendinių atkuriant nuosavybės teises pareiškėjams visiems buvo neatkurtos teisės į po 3,17 ha žemės sklypo dalis. Ir siūlymų atkurti nuosavybės teisės kitur nesant galimybei atkurti buvusioje žemėje nebuvo. Pareiškėjų duomenimis dar 2003 metais buvo galimybė jiems atkurti nuosavybės teises grąžinant žemę natūra, tačiau jų tėvui priklausančiame žemės sklype buvo atkurtos teisės arba parduota valstybinė žemė - N. A. , K. O. L., K. S. , M. K. .

12Iš 2013 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo Nr. 155-(7.5)-553 matyti, kad žemės sklypas, kuris nuosavybės teise priklauso N. A. , įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Tokiu sprendimu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos negina žemės savininko teisių. Minėtas skyrius savo sprendimais kitiems asmenims suteikęs ar kitais būdais perleidęs žemės sklypus, kuriuose galėjo ir turėjo būti atkurta pareiškėjų paveldėta žemė. Pareiškėjai savo skunde Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pabrėžė, kad N. A. sklypas priklauso jiems. Todėl tikėtina, kad pareiškėjams neatkūrus nuosavybės paveldėtoje žemėje, daromi įstatymų pažeidimai.

13Pažymėjo, jog pareiškėjai nebuvo kviečiami dalyvauti žemės sklype vykdant sklypo kadastrinį Nr. ( - ) tikslinį matavimą. Peržiūrėjus visus sprendimus, įsakymus ir pateiktus išrašus darytina išvada, jog 2000 m. kovo 23 d. įsakymu (sprendimas nenurodomas) yra suteiktas 6 ha sklypas, o atlikus kadastrinį matavimą rasta 6,3180 ha. Šis sklypas yra išdalintas į 5 sklypus: l,5458ha, 0,5298 ha, 0,3180 ha, 3 ha, 0,68 ha ir 0,25 ha. Pareiškėjai kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydami panaikinti Kauno apskrities administracijos įsakymus ir sprendimus, kuriais jiems numatyta už neperduotą žemės sklypo dalį, išmokėti priverstines pinigines kompensacijas, tačiau skundai buvo netenkinti. Atmestas skundas Z. I. J. ir O. J. , kuris išnagrinėtas Panevėžio apygardos administraciniame teisme. Atmesdami skundus administraciniai teismai viršino jų kompetencijai priskirtus veiksmus. Įsiteisėję nuosavybės sprendimai ir bendrosios kompetencijos teismo sprendimai (nutartys) yra privalomi visoms valstybinėms institucijoms, pareigūnams, įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14Žemės sklypas, kuris tariamai priklauso N. A. , yra gautas padalinus daiktą (išrašas 2010-06-21 kadastrinis Nr. ( - )) į keletą ariamos žemės sklypų. Pareiškėjams nežinant, jų nuosavybės teise valdomos žemės plotas dar sumažėjo. Prarastos žemės kiekis jiems nekompensuotas. Jiems neperduotas žemės sklypas pardavinėjamas N. A. ir kitiems.

15Bendrosios kompetencijos teismų priimti sprendimai (nutartys) yra įsiteisėję. Apygardų administraciniai teismai tikrina įgyvendinimo teisėtumą ir pagrįstumą. Pareiškėjai siekia atkurti nuosavybės teises pagal nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 8 punktą. Kiti piliečiai, norintys atkurti nuosavybės teises patraukliame Nemuno upės krante, teismui ir pareiškėjams teikia nepagrįstą informaciją. Klastoja kaimų ribas, įteisina nelegalias statybas, o su seniūnijos pažyma perima valstybei priklausantį pastatą.

16Pareiškėjos atstovė iš esmės patvirtino, jog pareiškėjos teismo priimti nagrinėti reikalavimai yra išvestiniai iš tų, kuriuos teismai yra išnagrinėję, todėl tenkinti jų kaip ir nebūtų pagrindo, tačiau mano, jog yra neaiškios pareiškėjų tėvo valdyto žemės sklypo ribos, dėl to pareiškėjai negali tinkamai apginti savo pažeistų teisių, todėl buvo pareikštas dar vienas reikalavimas - įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrių parengti P. K. valdyto žemės sklypo, esančio adresu ( - ), planą, nurodant jo konkrečią buvimo vietą ir jo ribas (nurodant koordinates) (t.4, b.l. 68-70). Mano, jog tik parengus P. K. valdyto žemės sklypo planą, nurodant jo konkrečią buvimo vietą ir ribas pareiškėjai galės tinkamai apginti savo teises.

17Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė teismo posėdžio metu su skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, ir paaiškino, kad Z. I. J. , O. J. , S. K. K. ir A. R. K. Nacionalinei žemės tarnybai 2012 m. spalio 24 d. pateikė skundą dėl žemės sklypo neteisėto įregistravimo ir performavimo. Šiame skunde pareiškėjai prašė atmesti N. A. prašymą performuoti žemės sklypą (kadastro Nr. ( - ).

18Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. kovo 20 d. raštu Nr. lSS-(7.5)-553 „Dėl skundo nagrinėjimo“ Z. I. J., O. J. , S. K. K. ir A. R. K. paaiškinta, kad performuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), Nekilnojamojo turto registro duomenimis nuosavybės teise priklauso N. A. . Pareiškėjų prašymas atmesti N. A. prašymą performuoti žemės sklypą yra netenkintinas. Skundžiamu Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. kovo 20 d. raštu Nr. lSS-(7.5)-553 „Dėl skundo nagrinėjimo“ pareiškėjų 2012 m. spalio 24 d. gautas skundas dėl žemės sklypo neteisėto registravimo ir performavimo išnagrinėtas. Todėl pareiškėjų reikalavimas įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą skundą išspręsti iš esmės, yra nepagrįstas ir netenkintinas.

19Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 07-210 „Dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo ekvivalentine natūra ir natūra asmeniniam ūkiui Prienų rajone“ ir Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. sprendimu K. O. L. atkurtos nuosavybės teisės į 2,07 ha žemės sklypą, esantį ( - ). šis žemės sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jam suteiktas kadastrinis Nr. ( - ). Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenimis nuo 2008 m. sausio 15 d. šį žemės sklypą nuosavybės teise valdė N. A. . Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-286 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ patvirtintas N. A. nuosavybės teise valdomo 2,0756 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas, parengtas J. J. individualios įmonės.

20Akcentavo tai, kad tiek skunde, pateiktame Nacionalinei žemės tarnybai, tiek skunde, pateiktame Kauno apygardos administraciniam teismui, pareiškėjai teigia, kad performuojamas žemės sklypas priklauso jiems. Tačiau šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų pareiškėjai nepateikė. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2,0756 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso N. A. . Kitų aplinkybių, dėl kurių N. A. nuosavybės teise priklausančio 2,0756 ha žemės sklyp o (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas negalėjo būti tvirtinamas, pareiškėjai nenurodė.

21Paaiškino, kad pareiškėjams nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytus 29,11 ha žemės (tame tarpe 7,5 ha miško), esančios ( - ), atkurtos priimtais sprendimais. Kauno apskrities viršininko administracijos administracinių aktų, kuriais atkurtos nuosavybės teisės pareiškėjams Z. I. J., O. J. , S. K. K. ir A. R. K. teisėtumą nagrinėjo tiek bendrosios kompetencijos, tiek administraciniai teismai.

22Z. I. J. , O. J. , S. K. . ir A. R. K. 2003 metais kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą prašydami panaikinti sprendimus ir potvarkius, pripažinti negaliojančiais sandorius, kuriais jų tėvo P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės dalis buvo perduota kitų asmenų nuosavybėn. Prienų rajono apylinkės teismas 2004 m. gruodžio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-143-05/2004 ieškinį patenkino iš dalies - panaikino kai kuriuos skundžiamus sprendimus ir potvarkius, kuriais atkurtos nuosavybės teisės asmenims natūra, taip pat Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymus, kuriais patvirtinti šių asmenų žemės sklypų planai ir jų ribos bei pripažino negaliojančiomis šių žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Kauno apygardos teismas 2005 m. balandžio 19 d. nutartimi pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą - sprendimo dalis, kuriomis buvo panaikinti sprendimai ir potvarkiai, Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymai, kuriais patvirtinti žemės sklypų planai ir jų ribos bei pripažintos negaliojančiomis šių žemes sklypų pirkimo-pardavimo sutartys, panaikino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. spalio 10 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2005 m. balandžio 19 d. nutartį paliko nepakeista. Taigi, sprendimai, potvarkiai bei sandoriai, kuriais pareiškėjų tėvo P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės dalis buvo perduota kitų asmenų nuosavybėn, nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

23Pareiškėjas A. R. K. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 02-07-11815 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. 69-19558, kuriais jam atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės 3,17 ha dalį kompensuojant pinigais. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-366-422/2008 pareiškėjos skundas atmestas kaip nepagrįstas. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-525-605/2009 Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 25 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

24Pareiškėjos Z. I. J. ir O. J. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamos panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 02-07-11814, Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. 69-19556, Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 02-07-11816 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimą, kuriais kiekvienai iš jų atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės 3,17 ha dalis kompensuojant pinigais. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-150-279/2011 pareiškėjų skundas atmestas kaip nepagrįstas. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-63-378/2012 Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

25Taigi, Kauno apskrities viršininko administracijos administraciniai aktai, kuriais pareiškėjams atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos valdytą žemę nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

26Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 07-4210 „Dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo ekvivalentine natūra ir natūra asmeniniam ūkiui Prienų rajone” ir Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 69-4061 K. O. L. atkurtos nuosavybės teisės į 2,07 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Šis žemės sklypas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jam suteiktas kadastrinis Nr. ( - ). Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenimis nuo 2008 m. sausio 15 d. šį sklypą nuosavybės teise valdė tretysis suinteresuotas asmuo N. A. (2007 m. vasario 6 d. paveldėjimo teisės liudijimas ( - ), 2007 m. rugsėjo 4 d. dovanojimo sutartis Nr. ( - )).

272010 m. vasario 17 d. tretysis suinteresuotas asmuo N. A. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad jos nuosavybės teise valdomas 2,07 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), nepatenka į kraštovaizdžio draustinio teritoriją, todėl prašė panaikinti jos sklype specialiąją žemės naudojimo sąlygą - XXXV - kraštovaizdžio draustiniai. Kauno apskrities viršininkas 2010 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 02-07-4282 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo (Prienų r.)” patikslino trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teise valdomo 2,07 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), specialiąsias žemės naudojimo sąlygas: įrašyta IV - navigacijos ženklų, naudojamų Klaipėdos jūrų uoste bei valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, veikimo zona, išbraukta - XXXV -kraštovaizdžio draustiniai.

28Tretysis suinteresuotas asmuo N. A. 2010 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į J. J. individualią įmonę dėl jos nuosavybės teise valdomo 2,07 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), kadastrinių matavimų atlikimo. Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 10SK-(14.10.110.)-338 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo ir žemės sklypo skirtumo kompensavimo valstybei pinigais” patvirtinti pagal J. J. individualios įmonės matininko V. J. 2010 m. spalio 26 d. parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, nustatyti šio žemės sklypo kadastro duomenys ir nustatyta, kad žemės sklypą sudaro 2,0756 ha žemės sklypas (projektinis Nr. 220-1-1) ir 0,3124 ha žemės sklypas (projektinis Nr. 220-1-2). 2,0756 ha žemės sklypui suteiktas kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr( - ). Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-286 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” patvirtintas trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teise valdomo 2,0756 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas, parengtas J. J. individualios įmonės. Šiuo formavimo ir pertvarkymo projektu trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teise valdomas 2,0756 ha žemės sklypas kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), padalintas į du žemės sklypus: 0,5298 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 220-1-1) ir 1,5458 žemės sklypą projektinis Nr. 220-1-2). 2.0756 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), pertvarkytas padalijimo būdu ir patvirtinti žemės sklypų kadastro duomenys, nustatyti pagal M. Z. individualios veiklos matininko M. Z. 2013 m. balandžio 23 d. parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas.

29Pareiškėjai nurodo, kad performuojamas ginčo sklypas (kadastro Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso jiems. Šia vienintele aplinkybe ir grindžiamas pareiškėjų skundas. Kitų aplinkybių ir argumentų, dėl kurių ginčo sklypo kadastro duomenys negalėjo būti pakeisti, pareiškėjai nenurodė.

30Atsakovės VĮ Valstybės žemės fondas atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsliepime išdėstytus argumentus su pareiškėjų skundu nesutiko ir paaiškino, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje yra duomenys, kad pareiškėjai (ir kitiems buvusio savininko P. K. paveldėtojams) nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos ( - ) valdytus 29,11 ha žemės yra atkurtos Kauno apskrities viršininko administracijos 2003 m. sausio 21 d., 2006 m. birželio 1 d., 2007 m. lapkričio 5 d. administraciniais aktais, kurie nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nuosavybės teisės į atkurtą išlikusį nekilnojamąjį turtą įregistruotos nekilnojamojo turto kadastre. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 4 d. nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo dienos laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti teismine tvarka, todėl Valstybės žemės fondas neturi teisinio pagrindo naujai rengti buvusio savininko P. K. valdyto žemės sklypo plano.

31Pažymėtina ir tai, kad Valstybės žemės fondas žemės reformos žemėtvarkos projektus ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugas teikia tik sutarties su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pagrindu, laimėjęs Nacionalinės žemės tarnybos skelbiamą paslaugų viešojo pirkimo konkursą, o ne pagal buvusių savininkų ar jų paveldėtojų prašymus.

32Pabrėžtina, kad ne Valstybės žemės fondo, o Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijoje yra spręsti nuosavybės teisių atkūrimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo klausimus. Nuosavybės teisių atkūrimo bylos yra saugomos Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriuje, jokių papildomų dokumentų Valstybės žemės fondas teismui pateikti negali.

33Skundas netenkintinas.

34Pareiškėjai prašo:

351. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM 2013-03-20 atsakymą Nr. 155-(7.5)-553 bei įpareigoti atsakovą išnagrinėti iš esmės pareiškėjų skundą dėl neteisėto įregistravimo ir performavimo (1 t., b.l. 90-94, 101);

362. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013-04-19 įsakymą Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-286 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ (II t., b.l. 6, 173);

373. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013-05-31 sprendimą Nr. 10SK-(14.10.110.)-570 ( II t., b.l. 189-191, III t. b.l. 26);

384. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 02-07-4282( II t., b.l. 189-191, III t. b.l. 26).

395. įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrių parengti P. K. valdyto žemės sklypo, esančio adresu ( - ), planą, nurodant jo konkrečią buvimo vietą ir jo ribas (nurodant koordinates) (t.4, b.l. 68-70).

40Ginčas byloje kilo dėl to, jog gindami savo pažeistas teises pareiškėjai mano, kad nuosavybės teisės į jų tėvo P. K. valdytą žemės sklypą atkurtos neteisingai, nes tikėtina, jog žemės sklypas, kuris šiuo metu nuosavybės teise priklauso trečiajam suinteresuotam asmeniui N. A. ir įregistruotas Nekilnojamo turto registre, priklauso jiems, ir pareiškėjams neatkurus nuosavybės paveldėtoje žemėje, daromi įstatymu pažeidimai.

41Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytus 29,11 ha žemės (tame tarpe 7,5 ha miško), esančios ( - ) atkurtos sekančiais sprendimais: Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 02-07-332 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2003 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 69-13796 Z. I. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemės jai priklausančios dalies (5,40 ha žemės ir 1,87 ha miško) dalį - 2,23 ha žemės ir 1,87 ha miško, grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise kartu su bendrasavininkais O. J. , S. K. K. ir A. R. K. 8,93 ha žemės ir 7,50 ha miško (0,19 ha žemes dalis bendrame 0,77 ha ploto žemės sklype, 0,92 ha žemės dalis bendrame 3,70 ha ploto žemes sklype, 1,24 ha žemės dalis bendrame 4,96 ha ploto žemės sklype, 1,75 ha žemės dalis bendrame 7, 00 ha ploto žemės sklype), esančių ( - ).

42Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 02-07-332 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2003 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 69-13797 O. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemės jai priklausančios dalies (5,40 ha žemės ir 1,88 ha miško) dalį - 2,23 ha žemės ir 1,88 ha miško, grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise kartu su bendrasavininkais Z. I. J., S. K. K. ir A. R. K. 8,93 ha žemės ir 7,50 ha miško (0,19 ha žemės dalis bendrame 0,77 ha ploto žemės sklype, 0,93 ha žemės dalis bendrame 3,70 ha ploto žemės sklype, 1,24 ha žemės dalis bendrame 4,96 ha ploto žemės sklype, 1,75 ha žemės dalis bendrame 7,00 ha ploto žemės sklype), esančių ( - ).

43Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 02-07-332 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2003 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 69-13798 S. K. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemės jam priklausančios dalies (5,41 ha žemės ir 1,88 ha miško) dalį - 2,24 ha žemės ir 1,88 ha miško, grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise kartu su bendrasavininkais Z. I. J., O. J. ir A. R. K. 8,93 ha žemės ir 7,50 ha miško (0,20 ha žemės dalis bendrame 0,77 ha ploto žemės sklype, 0,93 ha žemės dalis bendrame 3,70 ha ploto žemės sklype, 1,24 ha žemės dalis bendrame 4,96 ha ploto žemės sklype, 1,75 ha žemės dalis bendrame 7,00 ha ploto žemės sklype), esančių ( - ).

44Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 02-07-332 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2003 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 69-13799 A. R. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemės jam priklausančios dalies (5,40 ha žemės ir 1,87 ha miško) dalį - 2,23 ha žemės ir 1,87 ha miško, grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise kartu su bendrasavininkais Z. I. J., O. J. ir S. K. K. 8,93 ha žemės ir 7,50 ha miško (0,19 ha žemės dalis bendrame 0,77 ha ploto žemės sklype, 0,92 ha žemės dalis bendrame 3,70 ha ploto žemės sklype, 24 ha žemės dalis bendrame 4,96 ha ploto žemės sklype, 1,75 ha žemės dalis bendrame 7,00 ha - ploto žemės sklype), esančių ( - ).

45Kauno apskrities viršininko 2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 02-07-6405 „Del nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2006 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 69-18429 S. K. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemes jam priklausančios dalies (5,41 ha žemės ir 1,88 ha miško) dalį - 3,17 ha, atlyginant vertybiniais popieriais.

46Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 02-07-11814 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 69-19556 Z. I. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemės jai priklausančios dalies (5,40 ha žemės ir 1,87 ha miško) dalį - 3,17 ha, atlyginant pinigais.

47Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 02-07-11816 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 69-19557 O. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemės jai priklausančios dalies (5,40 ha žemės ir 1,88 ha miško) dalį - 3,17 ha, atlyginant pinigais.

48Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 02-07-11815 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Prienų r.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 69-19558 A. R. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytos žemės jam priklausančios dalies (5,40 ha žemės ir 1,87 ha miško) dalį - 3,17 ha, atlyginant pinigais. (minėti įsakymai ir sprendimai pateikti byloje t.1, b.l. 114-132, taip pat duomenys yra prijungtoje nuosavybės teisių atkūrimo byloje).

49Kauno apskrities viršininko administracijos administracinių aktų, kuriais atkurtos nuosavybės teisės pareiškėjams Z. I. J., O. J. , S. K. K. ir A. R. K. teisėtumą nagrinėjo tiek bendrosios kompetencijos, tiek ir administraciniai teismai, teismo sprendimai yra įsiteisėję.

50Z. I. J. , O. J. , S. K. K. ir A. R. K. 2003 metais kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą prašydami panaikinti sprendimus ir potvarkius, pripažinti negaliojančiais sandorius, kuriais jų tėvo P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės dalis buvo perduota kitų asmenų nuosavybėn. Prienų rajono apylinkės teismas 2004 m. gruodžio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-143-05/2004 ieškinį patenkino iš dalies - panaikino kai kuriuos skundžiamus sprendimus ir potvarkius, kuriais atkurtos nuosavybės teisės asmenims natūra, taip pat Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymus, kuriais patvirtinti šių asmenų žemės sklypų planai ir jų ribos bei pripažino negaliojančiomis šių žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Kauno apygardos teismas 2005 m. balandžio 19 d. nutartimi pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą - sprendimo dalis, kuriomis buvo panaikinti sprendimai ir potvarkiai, Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymai, kuriais patvirtinti žemės sklypų planai ir jų ribos bei pripažintos negaliojančiomis šių žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartys, panaikino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. spalio 10 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2005 m. balandžio 19 d. nutartį paliko nepakeistą (b.l. 21-30, t.4). Taigi sprendimai, potvarkiai bei sandoriai, kuriais pareiškėjų tėvo P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės dalis buvo perduota kitų asmenų nuosavybėn, nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

51Pareiškėjas A. R. K. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 02-07-11815 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. 69-19558, kuriais jam atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės 3,17 ha dalį kompensuojant pinigais. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-366-422/2008 pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-525-605/2009 Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 25 d. sprendimas paliktas nepakeistas (b.l. 159-161, t.1).

52Pareiškėjos Z. I. J. ir O. J. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamos panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 02-07-11814, Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. 69-19556, Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 02-07-11816 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimą, kuriais kiekvienai iš jų atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės 3,17 ha dalis kompensuojant pinigais. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-150-279/2011 pareiškėjų skundas atmestas kaip nepagrįstas (b.l. 162-166, t.1). Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-63-378/2012 Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

53Taigi, Kauno apskrities viršininko administracijos administraciniai aktai, kuriais pareiškėjams atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos valdytą žemę nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

54Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 - 24, 32 - 33 straipsniai. Pagal ABTĮ 5 str. kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ATBĮ 5 str. 3 d. 1 p. įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą.

55Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatyti viešojo administravimo subjektų priimtų ir skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai, t.y. skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jei skundžiamas aktas (ar jo dalis ): neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas; neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Taip pat skundžiamas aktas (ar jo dalis) gali būti panaikintas ir kitais pagrindais, kuriuos administracinis teismas pripažino svarbiais.

56ABTĮ 2 straipsnio 14 punkte nustatyta, kad individualus teisės aktas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1ir 2 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad esminis individualaus administracinio akto požymis - konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei. Todėl ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims sukelia atitinkamas teisines pasekmes.

57Pareiškėjai Nacionalinei žemės tarnybai 2012 m. spalio 24 d. pateikė skundą dėl žemės sklypo neteisėto įregistravimo ir performavimo. Šiame skunde pareiškėjai prašė atmesti N. A. prašymą performuoti žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. kovo 20 d. raštu Nr. lSS-(7.5)- 553 „Dėl skundo nagrinėjimo” (b.l. 15-16, t.1) pareiškėjams paaiškinta, kad performuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), Nekilnojamojo turto registro duomenimis nuosavybės teise priklauso N. A. . Taip pat paaiškinta, kad N. A. organizuotas ir J. J. individualios įmonės parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas, parengtas nepažeidžiant Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-2430), įtvirtintų teisės normų, todėl pareiškėjų prašymas atmesti N. A. prašymą performuoti žemės sklypą netenkintas.

58Teismas pažymi, jog skundžiamas atsakymas yra motyvuotas, išsamiai išnagrinėtas, tinkamai išdėstytas teisinis skundžiamo veiksmo reglamentavimas ir nurodyta šio dokumento apskundimo tvarka, todėl naikinti atsakymo nėra įstatyminio pagrindo.

59Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 07- 4210 „Dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo ekvivalentine natūra ir natūra asmeniniam ūkiui Prienų rajone” (b.l. 114-115, t.1) ir Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 69-4061 K. O. L. atkurtos nuosavybės teisės į 2,07 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l.116, t.1) šis žemės sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jam suteiktas kadastrinis ( - ) (b.l. 59, t.3). Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenimis nuo 2008 m. sausio 15 d. šį žemės sklypą nuosavybės teise valdė N. A. (b.l. 59, t.3). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 10SK-(14.10.110.)-338 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo ir žemės sklypo ploto skirtumo kompensavimo valstybei pinigais” (b.l. 41-42, t.3) pavirtinti pagal J. J. individualios įmonės matininko V. J. 2010 m. spalio 26 d. parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, nustatyti šio žemės sklypo kadastro duomenys ir nustatyta, kad žemės sklypą sudaro 2,0756 ha žemės sklypas (projektinis Nr. 220-1-1) ir 0,3124 ha žemės sklypas (projektinis Nr. 220-1-2). 2,0756 ha žemės sklypui suteiktas kadastrinis Nr. ( - ). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-286 “Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” patvirtintas N. A. nuosavybės teise valdomo 2,0756 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas, parengtas J. J. individualios įmonės (b.l. 119-120, t.1). Šio įsakymo pagrindu 2013-05-31 priimtas sprendimas “Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) esančio ( - ) nustatytų kadastro duomenų pakeitimo”

60Įsakymas ir sprendimas yra motyvuoti, juose aiškiai išdėstytas teisinis reglamentavimas, išreikštos, suformuluotos nuostatos ir apskundimo tvarka, priimtas įsakymas ir sprendimas atitinka teisės aktų reikalavimus ir naikinti jo nėra pagrindo.

612010 m. vasario 17 d. tretysis suinteresuotas asmuo N. A. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Birštono ir Prienų žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad jos nuosavybės teise valdomas 2,07 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), nepatenka į kraštovaizdžio draustinio teritoriją, todėl prašė panaikinti jos sklype specialiąją žemės naudojimo sąlygą - XXXV - kraštovaizdžio draustiniai. Kauno apskrities viršininkas 2010 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 02-07-4282 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo (Prienų r.)” patikslino trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teise valdomo 2,07 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), specialiąsias žemės naudojimo sąlygas: įrašyta IV - navigacijos ženklų, naudojamų Klaipėdos jūrų uoste bei valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, veikimo zona, išbraukta - XXXV -kraštovaizdžio draustiniai (b.l.10, t.3).

62Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje” 2.11 punkte bei šiuo nutarimu patvirtintame Privačios žemės, miško sklypo ploto skirtumo kompensavimo tvarkos apraše reglamentuota, kad vietovėje grafiškai pagal naujausioje kartografinėje medžiagoje pažymėtas ribas (preliminariais matavimais) paženklintos privačios žemės sklypo ribos vėliau, atliekant kadastrinius matavimus, nekeičiamos, o nustatytas sklypo ploto skirtumas, viršijantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatytą leistiną matavimo tikslumą, žemės sklypo savininkui kompensuojamas. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavime, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus 2012 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 10SK-(14.10.110.)-338 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų Kastro duomenų pakeitimo ir žemės sklypo skirtumo kompensavimo valstybei pinigais” (b.l. 41-42, t.3) nustatyta, kad tretysis suinteresuotas asmuo N. A. iki 2012 m. liepos 30 d. privalėjo kompensuoti valstybei pinigais už žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), 0,3180 ha dydžio ploto skirtumą.

63Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 22 punkte numatyta, kad žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neįskaityti į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą, formuojami kaip atskiri žemės sklypai. Vadovaujantis šia teisės norma ir atsižvelgiant į tai, kad trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), skiria 5 m. pločio kelias, kuris į bendrą žemės sklypo plotą nebuvo įskaičiuotas, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus 2012 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 10SK-(14.10.110.)-338 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo ir žemės sklypo skirtumo kompensavimo valstybei pinigais” patvirtinti pagal J. J. individualios Įmonės matininko V. J. 2010 m. spalio 26 d. parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, nustatyti šio žemės sklypo kadastro duomenys ir nustatyta, kad žemės sklypą sudaro 2,0756 ha žemės sklypas (projektinis Nr. 220-1-1) ir 0,3124 ha žemės sklypas (projektinis Nr. 220-1-2).

642,0756 ha žemės sklypui suteiktas kadastrinis ( - ). Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-286 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” (b.l. 97, t.2) patvirtintas trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teise valdomo 2,0756 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas, parengtas J. J. individualios įmonės. Šiuo formavimo ir pertvarkymo projektu trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teise valdomas 2,0756 ha žemės sklypas kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), padalintas į du žemės sklypus: 0,5298 ha žemės sklypą (projektinis Nr. 220-1-1) ir 1,5458 žemės sklypą projektinis Nr. 220-1-2). Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 10SK-(14.10.110.)-570 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-286 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo” patvirtintu formavimo ir pertvarkymo projektu, 2,0756 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), pertvarkytas padalijimo būdu ir patvirtinti žemės sklypų kadastro duomenys, nustatyti pagal M. Z. individualios veiklos matininko M. Z. 2013 m. balandžio 23 d. parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas (b.l. 70-114, t.2).

65Skunde pareiškėjai nurodo, kad performuojamas ginčo sklypas (kadastro Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso jiems. Šia vienintele aplinkybe ir grindžiamas pareiškėjų skundas. Kitų aplinkybių ir argumentų, dėl kurių ginčo sklypo kadastro duomenys negalėjo būti pakeisti, pareiškėjai nenurodė ir šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų pareiškėjai nepateikė. Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2,0756 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso N. A. . Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) 4 straipsniu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., Nr. 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 3 straipsnio 4 dalimi, visi Nekilnojamojo turto registre esantys ir Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Kitų aplinkybių, dėl kurių N. A. nuosavybės teise priklausančio 2,0756 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas negalėjo būti tvirtinamas, pareiškėjai nenurodė.

66Pareiškėjų prašomi panaikinti administraciniai aktai, kaip ir paminėjo jų atstovė teismo posėdžio metu, yra išvestiniai iš dokumentų, kuriais pareiškėjams atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. valdytą žemės sklypą ir iš trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Kaip matyti iš aukščiau išanalizuotos medžiagos Kauno apskrities viršininko administracijos administracinių aktų, kuriais atkurtos nuosavybės teisės pareiškėjams teisėtumą nagrinėjo tiek bendrosios kompetencijos, tiek ir administraciniai teismai, teismo sprendimai yra įsiteisėję, taip pat pareiškėjai skundė administracinius aktus ir sandorius, kuriais jų tėvo P. K. iki nacionalizacijos valdytos žemės dalis buvo perduota kitų asmenų nuosavybėn, sprendimas įsiteisėjęs. Sutinkamai su ABTĮ 14 str. 1 d. - įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nenuginčijus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus (tiek pareiškėjų, tiek ir trečiojo suinteresuoto asmens) ginčijamų administracinių aktų panaikinimas neapgins pareiškėjų tariamai pažeistų teisių ir interesų ir nesukels teisinių pasekmių.

67Paskutiniu reikalavimu pareiškėjai prašo įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrių parengti P. K. valdyto žemės sklypo, esančio adresu ( - ), planą, nurodant jo konkrečią buvimo vietą ir jo ribas. Pažymėjo, jog tik nustačius tiksliai jų tėvo valdytos žemės sklypo vietą ir ribas bus galima išsiaiškinti ar yra pažeistos jų teisės atkuriant nuosavybę ir kokioje apimtyje. Kaip jau minėta aukščiau, nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K. iki nacionalizacijos ( - ) valdytus 29,11 ha žemės yra atkurtos Kauno apskrities viršininko administracijos 2003 m. sausio 21 d., 2006 m. birželio 1 d., 2007 m. lapkričio 5 d. administraciniais aktais, kurie nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat ir trečiojo suinteresuoto asmens N. A. nuosavybės teisę į žemę patvirtina byloje išanalizuoti, galiojantys ir nenuginčyti dokumentai. Nuosavybės teisės į atkurtą išlikusį nekilnojamąjį turtą įregistruotos nekilnojamojo turto kadastre. Valstybės žemės fondas neturi teisinio pagrindo naujai rengti buvusio savininko P. K. valdyto žemės sklypo plano. Valstybės žemės fondas žemės reformos žemėtvarkos projektus ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugas teikia tik sutarties su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pagrindu, laimėjęs Nacionalinės žemės tarnybos skelbiamą paslaugų viešojo pirkimo konkursą, o ne pagal buvusių savininkų ar jų paveldėtojų prašymus.

68Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo atmetimui (patenkinimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

69Sutinkamai su išdėstytoms aplinkybėms pareiškėjų skundas netenkintinas.

70Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1d. 2p., kolegija

Nutarė

71Pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

72Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjams A. R. K., S. K. K., Z. I. J., jos atstovei advokato... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. pareiškėjai kreipėsi į teismą ir prašo:... 5. 1. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM 2013-03-20 atsakymą Nr.... 6. 2. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013-04-19 įsakymą... 7. 3. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus... 8. 4. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr.... 9. 5. įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos... 10. Pareiškėjai patikslintuose skunduose nurodė, taip pat atstovė teismo... 11. Nuosavybės teisių atkūrimas pareiškėjams vykdomas pagal pateiktus... 12. Iš 2013 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 13. Pažymėjo, jog pareiškėjai nebuvo kviečiami dalyvauti žemės sklype... 14. Žemės sklypas, kuris tariamai priklauso N. A. , yra gautas padalinus daiktą... 15. Bendrosios kompetencijos teismų priimti sprendimai (nutartys) yra... 16. Pareiškėjos atstovė iš esmės patvirtino, jog pareiškėjos teismo priimti... 17. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė teismo posėdžio metu su... 18. Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. kovo 20 d. raštu Nr. lSS-(7.5)-553... 19. Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.... 20. Akcentavo tai, kad tiek skunde, pateiktame Nacionalinei žemės tarnybai, tiek... 21. Paaiškino, kad pareiškėjams nuosavybės teisės į buvusio savininko P. K.... 22. Z. I. J. , O. J. , S. K. . ir A. R. K. 2003 metais kreipėsi į Prienų rajono... 23. Pareiškėjas A. R. K. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 24. Pareiškėjos Z. I. J. ir O. J. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos... 25. Taigi, Kauno apskrities viršininko administracijos administraciniai aktai,... 26. Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.... 27. 2010 m. vasario 17 d. tretysis suinteresuotas asmuo N. A. Kauno apskrities... 28. Tretysis suinteresuotas asmuo N. A. 2010 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į J. J.... 29. Pareiškėjai nurodo, kad performuojamas ginčo sklypas (kadastro Nr. ( - ))... 30. Atsakovės VĮ Valstybės žemės fondas atstovė teismo posėdžio metu... 31. Pažymėtina ir tai, kad Valstybės žemės fondas žemės reformos... 32. Pabrėžtina, kad ne Valstybės žemės fondo, o Nacionalinės žemės tarnybos... 33. Skundas netenkintinas.... 34. Pareiškėjai prašo:... 35. 1. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM 2013-03-20 atsakymą Nr.... 36. 2. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2013-04-19 įsakymą... 37. 3. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus... 38. 4. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr.... 39. 5. įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos... 40. Ginčas byloje kilo dėl to, jog gindami savo pažeistas teises pareiškėjai... 41. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės teisės į buvusio... 42. Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 02-07-332... 43. Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 02-07-332... 44. Kauno apskrities viršininko 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 02-07-332... 45. Kauno apskrities viršininko 2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 02-07-6405... 46. Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 02-07-11814... 47. Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 02-07-11816... 48. Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 02-07-11815... 49. Kauno apskrities viršininko administracijos administracinių aktų, kuriais... 50. Z. I. J. , O. J. , S. K. K. ir A. R. K. 2003 metais kreipėsi į Prienų rajono... 51. Pareiškėjas A. R. K. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 52. Pareiškėjos Z. I. J. ir O. J. 2007 m. kreipėsi į Kauno apygardos... 53. Taigi, Kauno apskrities viršininko administracijos administraciniai aktai,... 54. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis... 55. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje... 56. ABTĮ 2 straipsnio 14 punkte nustatyta, kad individualus teisės aktas yra... 57. Pareiškėjai Nacionalinei žemės tarnybai 2012 m. spalio 24 d. pateikė... 58. Teismas pažymi, jog skundžiamas atsakymas yra motyvuotas, išsamiai... 59. Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.... 60. Įsakymas ir sprendimas yra motyvuoti, juose aiškiai išdėstytas teisinis... 61. 2010 m. vasario 17 d. tretysis suinteresuotas asmuo N. A. Kauno apskrities... 62. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 21 straipsnio... 63. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų... 64. 2,0756 ha žemės sklypui suteiktas kadastrinis ( - ). Nacionalinės žemės... 65. Skunde pareiškėjai nurodo, kad performuojamas ginčo sklypas (kadastro Nr. (... 66. Pareiškėjų prašomi panaikinti administraciniai aktai, kaip ir paminėjo jų... 67. Paskutiniu reikalavimu pareiškėjai prašo įpareigoti VĮ Valstybės žemės... 68. Visus likusius proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais,... 69. Sutinkamai su išdėstytoms aplinkybėms pareiškėjų skundas netenkintinas.... 70. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 71. Pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 72. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...