Byla 2-299-810/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ACCREDO“ ir atsakovų A. Č. ir A. G. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir ieškinio dalies atsisakymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „ACCREDO“ ieškinį atsakovams A. G., V. P. ir A. Č., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Skardlita“, likviduojamai AB „Litimpeks bankas“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „ACCREDO“ pateikė ieškinį dėl 51595,22 Lt skolos, 5 % dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo solidariai iš atsakovų A. G., A. Č. ir V. P..

3Šiaulių miesto apylinkės teisme gauta ieškovo ir atsakovų A. Č. ir A. G. sudaryta taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti. Šalys nurodo, kad bylos nutraukimo pasekmės, numatytos civilinio proceso kodekse, jiems yra žinomos.

4Be to, ieškovas ir atsakovai A. Č. ir A. G. nurodė, kad jie susitarė dėl 38,76 proc. skolos sumos, t.y. 20 000 Lt sumokėjimo, bet kokių reikalavimų ar turtinių pretenzijų likusioje 61,24 proc. skolos dalyje, taip pat su ja susijusių visų papildomų reikalavimų atsakovų ir V. P. atžvilgiu ieškovas atsisako. Remiantis šia sutarties nuostata, laikytina, kad ieškovas atsisako visų reikalavimų atsakovo V. P. atžvilgiu.

5Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, ieškinio dalies atsisakymas priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.

6Bet kurioje proceso stadijoje asmuo, kreipęsis į teismą, turi teisę atsisakyti ieškinio, be to, šalys gali bylą baigti taikos sutartimi (LR CPK 140 str.). Paaiškėjus, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies atsakovų A. Č., A. G. ir visų reikalavimų V. P. atžvilgiu neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d.), ieškovo prašymas tenkintinas, ieškinio dalies atsisakymas priimtinas, bei atsižvelgiant į tai, kad pateiktoji taikos sutartis atitinka šalių interesus, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 4, 5 p.). Šalims išaiškintinos bylos nutraukimo pasekmės, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).

7Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio – 1160,90 Lt (LR CPK 87 str. 2 d., t. 1, b.l. 5). Iš atsakovų A. Č. ir A. G. valstybei priteistinos po 65,53 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, nes šalys taip susitarė taikos sutartimi (CPK 94 str. 2 d.).

8Iš ieškovo UAB „ACCREDO“ atsakovui V. P. priteistinos 1500 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. 2, b.l. 14), nes ieškovas ieškinį dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš V. P. atsiėmė, todėl laikytina, kad civilinė byla išspręsta atsakovo V. P. naudai (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

9Ieškovo UAB „ACCREDO“ prašymu naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartimi atsakovų A. G., V. P. ir A. Č. nekilnojamajam ir kilnojamam turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms (LR CPK 150 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983-6.985 str., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 str. 1, 3 d., 150 str., 293 str. 1 d. 4, 5 p., 295 str., teismas

Nutarė

11Priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ACCREDO“ ieškinio dalyje dėl bet kokių reikalavimų ar turtinių pretenzijų likusioje 61,24 proc. skolos dalyje, taip pat su ja susijusių visų papildomų reikalavimų atsakovų A. Č., A. G. atžvilgiu ir visų ieškinio reikalavimų V. P. atžvilgiu atsisakymą.

12Patvirtinti 2011 m. sausio 10 d. ieškovo UAB „ACCREDO“, į.k. 300984584, buveinės adresas Vytenio g. 6-306, 03113 Vilnius, ir atsakovų A. Č., a.k. ( - ), A. G., a.k. ( - ), sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

131.Atsakovai A. Č. ir A. G. įsipareigoja solidariai sumokėti UAB „ACCREDO“ 38,76 proc. skolos sumos, t.y. 20000 Lt, kurios pirmąją dalį – 2000 Lt sumoka iki 2011-01-31, likusias skolos dalis moka žemiau nustatyta tvarka ir terminais, o ieškovas atsisako bet kokių reikalavimų ar turtinių pretenzijų likusioje 61,24 proc. skolos sumos dalyje, taip pat su ja susijusių visų papildomų reikalavimų atsakovų ir V. P. atžvilgiu: iki 2011-04-20 – 500 Lt, iki 2011-05-20 – 500 Lt, iki 2011-06-20 – 500 Lt, iki 2011-07-20 – 500 Lt, iki 2011-08-20 – 500 Lt, iki 2011-09-20 – 500 Lt, iki 2011-10-20 – 500 Lt, iki 2011-11-20 – 500 Lt, iki 2011-12-20 – 500 Lt, iki 2012- 01-20 – 500 Lt, iki 2012-02-20 – 500 Lt, iki 2012-03-20 – 500 Lt, iki 2012-04-20 – 500 Lt, iki 2012-05-20 – 500 Lt, iki 2012-06-20 – 500 Lt, iki 2012-07-20 – 500 Lt, iki 2012-08-20 – 500 Lt, iki 2012-09-20 – 500 Lt, iki 2012-10-20 – 500 Lt, iki 2012-11-20 – 500 Lt, iki 2012-12-20 – 500 Lt, iki 2013-01-20 – 500 Lt, iki 2013-02-20 – 500 Lt, iki 2013-03-20 – 500 Lt, iki 2013-04-20 – 500 Lt, iki 2013-05-20 – 500 Lt, iki 2013-06-20 – 500 Lt, iki 2013-07-20 – 500 Lt, iki 2013-08-20 – 500 Lt, iki 2013-09-20 – 500 Lt, iki 2013-10-20 – 500 Lt, iki 2013-11-20 – 500 Lt, iki 2013-12-20 – 500 Lt, iki 2014-01-20 – 500 Lt, iki 2014-02-20 – 500 Lt, iki 2014-03-20 – 500 Lt.

142.Atsakovai A. Č. ir A. G. įsiskolinimą gali apmokėti iš savo asmeninių sąskaitų, taip pat iš UAB „Skardlita“ sąskaitos.

153.Tuo atveju, jei atsakovai A. Č. ir A. G. praleidžia bet kurį šioje sutartyje numatytą pinigų sumų sumokėjimo terminą, jie privalo sumokėti UAB „ACCREDO“ po 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos.

164.Atsakovai A. Č. ir A. G. įsipareigoja sumokėti valstybei priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

175.UAB „ACCREDO“ atsisako savo reikalavimo sumokėti 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

186.UAB „ACCREDO“ atsisako jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

197.UAB „ACCREDO“prašo teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą atsakovų ir UAB „Skardlita“ atžvilgiu.

208.UAB „ACCREDO“ prašo teismo grąžinti 75 procentus jos sumokėto žyminio mokesčio.

219.UAB „ACCREDO“ neatlygina jokių atsakovų turėtų išlaidų, susijusių su šia civiline byla.

2210.Atsakovams sumokėjus šioje sutartyje nurodytas sumas, UAB „ACCREDO“ atsakovams pretenzijų dėl ieškinyje nurodyto dalyko ir pagrindo ateityje nereikš.

2311.Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia sutartimi yra išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK 6.983-6.985 ir CPK 87, 94, 140 bei 294 straipsniuose, sudaryta sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ar įstatymo saugomų interesų.

24Civilinę bylą Nr. 2-299-810/2011 nutraukti.

25Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartimi atsakovų A. G. (a.k. ( - ), gyv. Aunuvėnų k., Krelmės raj.), V. P. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) ir A. Č. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) nekilnojamajam ir kilnojamam turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms

26Grąžinti ieškovui UAB „ACCREDO“, į.k. 300984584, buveinės adresas Vytenio g. 6-306, 03113 Vilnius, 1160,90 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2009-10-15 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM mokėjimo nurodymu Nr. 10151222.

27Priteisti iš atsakovų A. G. ir A. Č. valstybei po 65,53 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

28Priteisti iš ieškovo UAB „ACCREDO“ atsakovui V. P. 1500 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

29Apie nutarties priėmimą pranešti šalims, tretiesiems asmenims.

30Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „ACCREDO“ pateikė ieškinį dėl 51595,22 Lt skolos, 5 %... 3. Šiaulių miesto apylinkės teisme gauta ieškovo ir atsakovų A. Č. ir A. G.... 4. Be to, ieškovas ir atsakovai A. Č. ir A. G. nurodė, kad jie susitarė dėl... 5. Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, ieškinio dalies... 6. Bet kurioje proceso stadijoje asmuo, kreipęsis į teismą, turi teisę... 7. Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio – 1160,90 Lt... 8. Iš ieškovo UAB „ACCREDO“ atsakovui V. P. priteistinos 1500 Lt išlaidos... 9. Ieškovo UAB „ACCREDO“ prašymu naikintinos laikinosios apsaugos... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983-6.985 str.,... 11. Priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ACCREDO“ ieškinio dalyje... 12. Patvirtinti 2011 m. sausio 10 d. ieškovo UAB „ACCREDO“, į.k. 300984584,... 13. 1.Atsakovai A. Č. ir A. G. įsipareigoja solidariai sumokėti UAB... 14. 2.Atsakovai A. Č. ir A. G. įsiskolinimą gali apmokėti iš savo asmeninių... 15. 3.Tuo atveju, jei atsakovai A. Č. ir A. G. praleidžia bet kurį šioje... 16. 4.Atsakovai A. Č. ir A. G. įsipareigoja sumokėti valstybei priteistas... 17. 5.UAB „ACCREDO“ atsisako savo reikalavimo sumokėti 5 procentų dydžio... 18. 6.UAB „ACCREDO“ atsisako jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.... 19. 7.UAB „ACCREDO“prašo teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones –... 20. 8.UAB „ACCREDO“ prašo teismo grąžinti 75 procentus jos sumokėto... 21. 9.UAB „ACCREDO“ neatlygina jokių atsakovų turėtų išlaidų, susijusių... 22. 10.Atsakovams sumokėjus šioje sutartyje nurodytas sumas, UAB „ACCREDO“... 23. 11.Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia sutartimi yra išsprendžiamas... 24. Civilinę bylą Nr. 2-299-810/2011 nutraukti.... 25. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto... 26. Grąžinti ieškovui UAB „ACCREDO“, į.k. 300984584, buveinės adresas... 27. Priteisti iš atsakovų A. G. ir A. Č. valstybei po 65,53 Lt procesinių... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „ACCREDO“ atsakovui V. P. 1500 Lt išlaidų už... 29. Apie nutarties priėmimą pranešti šalims, tretiesiems asmenims.... 30. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju...