Byla I-4806-142/2012
Dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (duomenys neskelbtini) d. sprendimo „Dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) piliečiui N. M.“ Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Jūros Marijos Strumskienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant vertėjui Akakiui Mamniashviliui, pareiškėjo atstovei advokatei Laurai Gumuliauskienei, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovei Rasai Betingytei-Jasaitienei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo N. M. skundą dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ( - ) d. sprendimo „Dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui N. M.“ Nr. ( - ) panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Pareiškėjas N. M. (N. M., toliau – pareiškėjas) 2012 m. lapkričio 7 d. padavė teismui skundą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ( - ) d. sprendimą „Dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui N. M.“ Nr. ( - ) ir įpareigoti Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos išnagrinėti prašymą suteikti prieglobstį iš naujo.

3Teisme 2012 m. lapkričio 16 d. gautas pareiškėjo N. M. prašymas (b. l. 18), kuriame pareiškėjas atsisako skundo. Pareiškėjas paaiškina, kad prašymą dėl skundo atsisakymo teikia dėl to, kad nori kuo greičiau sugrįžti į kilmės valstybę, nurodo, kad skundo atsisakymo pasekmės jam yra žinomos.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė paaiškino, kad pareiškėjas jau yra išvykęs į kilmės šalį. Paaiškino, kad jis savo prašymą, kuriuo atsisako skundo, palaiko.

5Pareiškėjo prašymas tenkinamas. Administracinė byla nutraukiama.

6Pareiškėjas rėmėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 52 straipsniu, kuris suteikia pareiškėjui teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Atsisakius skundo (prašymo) byla nutraukiama (ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas). Įstatymas bylos nutraukimui daugiau jokių sąlygų nekelia (šiuo atveju nėra išimties, nurodytos ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte). Pareiškėjas informavo teismą, kad jam žinomos skundo atsisakymo pasekmės, pareiškėjo atstovė teisme patvirtino, kad išaiškino nurodytas pasekmes pareiškėjui. ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 105 – 106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

8Administracinę bylą Nr. I-4806-142/2012 nutraukti.

9Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai