Byla 2S-764-603/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB ,,MS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas UAB „MS“ skundu prašė panaikinti 2017 m. kovo 31 d. nurodymą priverstinai nurašyti lėšas Nr. S- 17-68-3796, nesutinka su turto areštu, taip pat prašo panaikinti vykdymą pagal turto areštą ir vykdyti pagal 2017 m. vasario 27 d. raginimą, grąžinant permokėtą antstolei vykdymo išlaidų sumą.
 2. Nurodė, kad apie pradėtą vykdymą sužinojo 2017 m. balandžio 7 d., kai antstolė procesinius dokumentus (patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, registruotos siuntos įteikimo pranešimą, pranešimą dėl turto arešto) atsiuntė direktoriaus pavaduotojai elektroniniu paštu nonatransportas@mail.ru. 2017 m. balandžio 12 d. UAB „MS“ direktoriui buvo įteikta pašto korespondencija su antstolės procesiniais dokumentais. Pareiškėjas nurodo, kad raginimo įteikimas įvykdyti sprendimą, laikytinas netinkamu, kadangi nebuvo siunčiamas įmonės vadovui jo gyvenamosios ar deklaruotos vietos adresu. Skolininkas nurodo, kad antstolė nepagrįstai raginimą įteikė viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje.
 3. Antstolė patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo skundą nurodė, kad 2017 m. vasario 22 d. išieškotojas UAB „Argenta“ pateikė vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1897-819/2016 dėl 4139,13 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo. Antstolė 2017 m. vasario 24 d. priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, o 2017 m. vasario 27 d. pareiškėjui, registruotu buveinės adresu Metalo g. 19, Vilnius, išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju, vykdymo išlaidų apskaičiavimą bei patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su nuoroda, kad adresu ( - ), UAB „MS“ nerasta. Nepavykus įteikti raginimo pareiškėjo registruotos buveinės adresu, raginimas įvykdyti sprendimą, buvo paskelbtas viešai internetinėje svetainėje www.antstolia.lt, kaip tai numatyta CPK 660 str. 1 d., bei Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – SVI) 4 straipsnyje. Antstolė nurodė, kad įstatyme nenumatyta pareiga antstoliui procesinius dokumentus siųsti įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu. Prašė skundo netenkinti.
 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Argenta“ pateikė atsiliepimą į skundą ir nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB ,,MS“ skundą dėl antstolės D. P. veiksmų.
 2. Teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0068/17/00343 medžiagos nustatė, kad antstolė vykdo 2017 m. vasario 10 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1897/819/2016 dėl 4139,13 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojui UAB „Argenta“. 2017 m. vasario 24 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-17-68-2201 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2017 m. vasario 27 d. raginimą įvykdyti sprendimą, kurį išsiuntė skolininko registruotos buveinės adresu ( - ). Teismas taip pat nustatė, kad procesiniai dokumentai (raginimas įvykdyti sprendimą, patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas) grįžo neįteikti, ant voko nurodyta „UAB nerasta“.
 3. Byloje ginčas kilo dėl to, kad antstolė, gavusi neįteiktus procesinius dokumentus, vadovaudamasi CPK 660 str. 1 d. ir SVI 4 str. normomis, raginimą įteikė viešai, paskelbdama internetinėje svetainėje www.antstoliai.lt. Pareiškėjo nuomone, antstolė pažeidė dokumentų įteikimo tvarkos taisykles, kadangi jų nesiuntė įmonės vadovui, kaip nurodyta CPK 123 str. 2 d., įteikusi raginimą viešai, 2017 m. kovo 31 d. priėmė patvarkymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš pareiškėjo banko sąskaitos (v. b. l. 48 - 49), ir pranešimą dėl turto arešto, bei perskaičiavo vykdymo išlaidas.
 4. Teismas konstatavo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Antstolis turi veikti taip, kad vykdymo veiksmai būtų teisėti ir atliekami ne tik formaliai laikantis įstatymo, bet realiai užtikrintų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą (Antstolių įstatymo 3 straipsnis). Pagal bendrąją taisyklę vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą yra procesinis dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir išvengti priverstinio vykdymo priemonių bei jų lemiamų papildomų išlaidų. Šios normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Siccum“ skundą, bylos Nr. 3K-3-192/2005; 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. K. skundą, bylos Nr. 3K-3-541/2012; 2015 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. U. skundą, bylos Nr. 3K-3-71/2015). Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai (CPK 657 str. 1 d.). Nuostata dėl raginimo siuntimo skolininkui turi išimčių, nes CPK 661 straipsnyje nustatyti atvejai, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas. Nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo vadovautis tokią išimtį nustatančia teisės norma, todėl antstolė siuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą. Pagal CPK 122 str. 1 d. juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Juridinių asmenų registro duomenimis pareiškėjo registruotos buveinės adresas nurodytas Metalo g. 19, Vilnius, kas pagal CK 2.49 straipsnio nuostatas darytina išvada, kad nurodytas adresas yra pareiškėjo buveinės vieta, joks kitas adresas nebuvo nurodytas. Todėl, kaip nustatyta, antstolė raginimą įvykdyti sprendimą išsiuntė registruota pašto siunta, pareiškėjo registruotos buveinės adresu, tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Raginimo paskelbimo 660 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu diena laikoma raginimo įteikimo diena. SVI 4 str. nurodyta, kad kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas www.antstoliai.lt.
 5. Pareiškėjas teigė, kad antstolė, remiantis CPK 123 str. procesinius dokumentus turėjo siųsti įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu. Su šiuo pareiškėjo argumentu nesutiktina, nes CPK 123 str. nustato bendrosios ginčo teisenos procesinių dokumentų įteikimo tvarką, o CPK 660 str., 624 str., SVI 4 str. nuostatos nustato raginimo įteikimo būdą vykdymo procese. Taigi, remiantis šiomis įstatymo nuostatomis, teismas padarė išvadą, kad antstolė tinkamai vykdė tolimesnius vykdymo veiksmus.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Apeliantas UAB ,,MS“ atskiruoju skundu prašo teismo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį ir tenkinti UAB ,,MS“ skundą dėl antstolės veiksmų.
 2. Nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį, neįsigilino į pateiktų dokumentų turinį, netinkamai juos vertino, neatsižvelgė į apelianto nurodytas aplinkybes, iš esmės netinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.
 3. 2017-04-07 antstolė atsiuntė vykdomosios bylos procesinius dokumentus dėl turto arešto elektroniniu paštu UAB ,,MS“ direktoriaus pavaduotojai, t. y. skolininkas tik šią dieną faktiškai gavo procesinius dokumentus ir turėjo galimybę susipažinti su jais, tuo pačiu sužinoti apie pradėtą vykdymą skolininko atžvilgiu.
 4. Skolininkas susipažinęs su antstolės procesiniais dokumentais, atsiųstais elektroniniu paštu, 2017-04-10 pateikė paklausimą dėl antstolės raginimo įvykdyti sprendimą siuntimo. 2017-04-10 antstolė atsiuntė UAB ,,MS“ direktoriaus pavaduotojos elektroninio pašto adresu procesinius dokumentus. 2017-04-12 UAB ,,MS“ direktoriui buvo įteikta pašto korespondencija su antstolės D. P. procesiniais dokumentais.
 5. Antstolė nurodo, jog raginimas, kaip ir numato įstatymas, sugrįžus neįteiktam, buvo skelbtas viešai per AIS sistemą.
 6. Nesutinka su antstolės veiksmais šioje vykdomojoje byloje, nes antstolės procesinių dokumentų įteikimas skolininkui laikytinas netinkamu. Pagal CPK 122 str. 2 d. juridiniam asmeniui visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui.
 7. Byloje nėra duomenų, kad antstolis pirmą kartą nepavykus dokumentų įteikti skolininkui UAB ,,MS“ buveinės adresu, antstolis siuntė raginimą įvykdyti sprendimą skolininko vadovui gyvenamosios vietos adresu, jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, tai pat antrą kartą procesinius dokumentus siuntė juridinio asmens buveinės adresu. Nėra pagrindo spręsti, kad šiuo atveju skolininko buvimo vieta nežinoma ar skolininkas slapstosi, todėl raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui UAB ,,MS“ nepagrįstai buvo įteiktas viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje (CPK 660 str. 1 d.).
 8. Antstolis įstatymo nuostatomis turi vadovautis ne formaliai, bet atsižvelgdamas į konkrečias faktines aplinkybes bei vadovaudamasis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir proporcingumo principais.
 9. Išieškotojas UAB ,,Argenta“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad procesiniais dokumentai skolininkui yra įteikti tinkamai.

  8

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Byloje kilo ginčas dėl antstolio įteiktų skolininkui procesinių dokumentų vykdomojoje byloje teisėtumo.
 3. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas vykdomosios bylos Nr. 0068/17/00343 medžiagą patvirtina, kad antstolė vykdo 2017 m. vasario 10 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1897/819/2016 dėl 4139,13 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo UAB ,,MS“ išieškotojui UAB „Argenta“ (v. b. l. 2) ir 2017 m. vasario 24 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-17-68-2201 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 8 - 9) bei 2017 m. vasario 27 d. raginimą įvykdyti sprendimą (v. b. l. 6 - 7). Bylos medžiaga patvirtina, kad procesiniai dokumentai buvo išsiųsti skolininko registruotos buveinės adresu ( - ) (v. b. l. 11 - 16) ir jie grįžo neįteikti bei ant voko nurodyta „UAB nerasta“ (v. b. l. 10).
 4. Kaip minėta, byloje ginčas kilo dėl to, kad antstolė, gavusi neįteiktus procesinius dokumentus, vadovaudamasi CPK 660 str. 1 d. ir SVI 4 str. normomis, raginimą įteikė viešai, paskelbdama internetinėje svetainėje www.antstoliai.lt (v. b. l. 17).
 5. Pažymėtina, kad antstolio procesinių dokumentų įteikimui taikytinos bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką (CPK 122, 123 straipsniai). Tokia išvada atitinka kasacinio teismo praktiką, suformuotą sprendžiant analogišką klausimą dėl antstolio patvarkymo įteikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2008). Todėl visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai pagal CPK 657 str. 1 d. nuostatas. Taip pat teisingai pažymėta, kad nuostata dėl raginimo siuntimo skolininkui turi išimčių, nes CPK 661 straipsnyje nustatyti atvejai, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, ir nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo vadovautis tokią išimtį nustatančia teisės norma, todėl antstolė siuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą. Pagal CPK 122 str. 1 d. juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Juridinių asmenų registro duomenimis pareiškėjo registruotos buveinės adresas nurodytas ( - ), kas būtent pagal CK 2.49 straipsnio nuostatas yra laikytina, jog nurodytas adresas yra pareiškėjo buveinės vieta, joks kitas adresas nebuvo nurodytas. Todėl, kaip nustatyta, antstolė raginimą įvykdyti sprendimą išsiuntė registruota pašto siunta pareiškėjo registruotos buveinės adresu (v. b. l. 10-16, 41 - 42), ir kaip minėta, procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Raginimo paskelbimo 660 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu diena laikoma raginimo įteikimo diena. SVI 4 str. nurodyta, kad kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas www.antstoliai.lt.
 6. Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė procesinių dokumentų įteikimą reglamentuojančias procesines teisės normas, todėl skundą dėl antstolės veiksmų išsprendė teisingai. Naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai