Byla 2S-512-883/2016

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-2990-650/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ pareiškimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo, civilinėje byloje Nr. eA-10902-1003/2015, nagrinėjant suinteresuoto asmens East China Automobile Association Ltd prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eA2-10902-1003/2015 dėl antstolio T. U. veiksmų skundimo.

3Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą dėl 220 Eur bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo civilinėje byloje Nr. eA2-10902-1003/2015, kurioje buvo sprendžiamas suinteresuoto asmens East China Automobile Association Ltd prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ skundą dėl antstolio T. U. veiksmų. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eA-10902-1003/2015, pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas liko neišspręstas. Kadangi suinteresuoto asmens East China Automobile Association Ltd prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo atmestas, jis laikomas bylą pralaimėjusia šalimi, todėl pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“ turi būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ pareiškimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo tenkino, priteisė iš suinteresuoto asmens užsienio įmonės East China Automobile Association Ltd pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“ 220 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, konstatavo, kad advokatas D. K. suteikė pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“ teisines paslaugas ir už jas gavo apmokėjimą.
 3. Teismas nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė suinteresuotam asmeniui East China Automobile Association Ltd teikiant nepagrįstą prašymą dėl proceso atnaujinimo, tuo pačiu įtraukiant į procesą ir pareiškėją UAB „Vaivorykštė“, o tokie proceso dalyvio, turinčio priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, veiksmai, tiesiogiai sąlygojo ir pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, naudojantis procesinėmis teisėmis ir teikiant atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu apeliantas suinteresuotas asmuo East China Automobile Association Ltd prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Pareiškėjos patirtas bylinėjimosi išlaidas lėmė pirmosios instancijos teismo veiksmai, kadangi jis priėmė nepagrįstą suinteresuoto asmens prašymą.
  2. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo aukštesnės instancijos teismų formuojamos praktikos analogiškose bylose dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ prašo apelianto suinteresuoto asmens East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo parengimą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Bylinėjimosi išlaidos šioje byloje susidarė būtent apeliantui teikiant nepagrįstą prašymą dėl proceso atnaujinimo, tuo pačiu pareiškėją įtraukiant į teisinį procesą.
  2. Faktas, kad apelianto prašymas dėl proceso atnaujinimo pirmosios instancijos teisme buvo priimtas, nekeičia aplinkybės, kad būtent pats apeliantas yra atsakingas už iš naujo vėl pradėtą šį civilinį procesą.
  3. Apeliantas East China Automobile Association Ltd yra atsakingas už procesą civilinėje byloje Nr. eA2-10902-1003/2015 ir laikomas bylą pralaimėjusia šalimi, o pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ laikytina bylą laimėjusia šalimi, todėl pareiškėjai iš apelianto turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos.
  4. Apeliantas remiasi aktualumą praradusia teismų praktika, kuri nėra taikytina nagrinėjamu atveju.
  5. Pareiškėjo UAB „Vaivorykštė“ naudojamas tarpininkavimo dėl teisinių paslaugų teikimo modelis neprieštarauja kasacinio teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015, padarytiems išaiškinimams.

10Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

12Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ pareiškimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkintas, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 23 d. nutartimi netenkino suinteresuoto asmens East China Automobile Association Ltd prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ skundą dėl antstolio T. U. veiksmų vykdomojoje byloje, priteisė iš suinteresuoto asmens pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. vasario 12 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – procesą, pradėtą pagal suinteresuoto asmens East China Automobile Association Ltd prašymą, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5089-901/2015, nutraukė. Kadangi Šiaulių apygardos teismas minėta nutartimi neišsprendė pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo, pareiškėjas teismui pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Patirtoms bylinėjimosi išlaidoms pagrįsti pareiškėja pateikė 2015 m. lapkričio 24 d. atstovavimo sutartį, kuria UAB „Vaivorykštė“ pavedė advokatui D. K. atstovauti ją Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. eA2-10902-1003/2015, 2015 m. gegužės 25 d. teisinių paslaugų sutartį, kuria advokatas D. K. įsipareigojo teikti UAB „Vaivorykštė“ teisines paslaugas, 2015 m. gegužės 11 d. sutartį dėl tarpininkavimo teikiant teisines paslaugas, kuria tarpininkė UAB „Tikroji vaivorykštė“ įsipareigojo tarpininkauti surandant užsakovei UAB „Vaivorykštė“ teisines paslaugas teiksiantį advokatą, taip pat pateikė, PVM sąskaitą – faktūrą Serija TVA Nr. 0005691 ir kasos pajamų orderį Serija TVK Nr. 57, iš kurių matyti, kad už advokato D. K. suteiktas teisines paslaugas, t.y. už 2015 m. gruodžio 16 d. atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. eA2-10902-1003/2015 parengimą, pareiškėjas UAB „Vaivorykštė“ pervedė UAB „Tikroji vaivorykštė“ 220 Eur sumą.
 3. Nagrinėjamu atveju apeliantas kelia bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, tuo atveju, kai tarpininkas teikia tarpininkavimo dėl teisinių paslaugų suteikimo paslaugas.
 4. Išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnis, kurio 1 dalyje nurodyta, kad dėl advokato suteiktų paslaugų patirtos šalies išlaidos atlyginamos, jei teismui raštu pateikiamas prašymas jas atlyginti su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, t. y. teismui turi būti pateiktas advokato parengtas išlaidų pagrindimas ir jų apmokėjimą patvirtinantys įrodymai.
 5. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese negali būti priteistos. Dėl to atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, t. y. teisinių paslaugų įmonei, negali būti vertinamas kaip atstovavimo išlaidos ir nėra atlyginamos bylą pralaimėjusios šalies. Tokios išlaidos taip pat negali būti laikomos kitomis būtinomis ir pagrįstomis bylinėjimosi išlaidomis, nes atstovavimo išlaidos ir jų atlyginimas yra atskirai konkrečiai aptartos įstatyme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015).
 6. Šiuo atveju teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ už atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo sumokėjo UAB „Tikroji vaivorykštė“ 220 Eur. Nors pareiškėja pateikia su advokatu sudarytą atstovavimo ir teisinių paslaugų sutartis, tačiau paties advokato pareiškėjai išrašyta sąskaita – faktūra, prašomų apmokėti bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimas ir pagrindimas bei įrodymai, jog advokato išrašyta sąskaita faktūra yra apmokėta, nėra pateikiami (byloje nėra duomenų, kad UAB „Tikroji vaivorykštė“ minėtą sumą pervedė advokatui), todėl nėra pagrindo spręsti, jog pareiškėjas įrodė prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų realumą.
 7. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisinis reglamentavimas nesuteikia advokatui (partneriui, advokatų profesinei bendrijai) teisės ir galimybės pavesti kitam subjektui (šiuo atveju tarpininkui) išrašyti sąskaitų faktūrų už advokato klientui suteiktas teisines paslaugas, kadangi tai yra išimtinai advokato pareiga, ir advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas moka klientai, o ne tarpininkai (Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo 44 str., 50 str. 1 d.).
 8. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.
 9. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus, nukrypo nuo aukštesnių teismų formuojamos praktikos, todėl priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, o atskirojo skundo motyvai sudaro pagrindą ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ pareiškimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo atmesti (CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 339 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

14Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ pareiškimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai