Byla 2-26945-848/2017
Dėl skolos, žalos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja E. K.

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gaschema“ ieškinį atsakovei UAB „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos, žalos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Gaschema“ pateikė teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka, kuriame prašo priteisti iš atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ 114,64 Eur skolos, 43,44 Eur žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad 2014 spalio mėn. 24 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta produkcijos pardavimo-pirkimo Nr. 197/2014 ir 2014 m. lapkričio mėn. 5 d. taros nuomos Nr. 198/2014 sutartys, kurių pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti technines dujas ir šių dujų gabenimui bei laikymui perduoti laikinai naudotis atsakovei dujų balionus, balionų ryšulius, konteinerius, o atsakovė įsipareigojo užmokėti už nupirktas technines dujas, mokėti nuomos mokestį su mokestiniu atidėjimu. Nuo sutarčių pasirašymo datos ieškovė atsakovei pardavė įvairių techninių dujų ir nuomos pagrindais perdavė įvairių tipų balionų dujoms laikyti, bei konteinerių dujų balionams gabenti. Atsakovė apmokėdavo jai išrašytas sąskaitas faktūras už produkciją ir nuomą, tačiau nuo 2017 m. liepos 11 d. neapmokėjo sąskaitų faktūrų 114,64 Eur sumoje. Dalis nuomai perduotų dujų balionų grąžinta ieškovei, tačiau penkių propano dujų balionų atsakovė negrąžino, nors taros nuomos sutarties 4.10. p. įsipareigojo atsakyti už tarą, dėl ko ieškovė patyrė 43,44 Eur žalą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 428 straipsnio 1 dalį teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą.

8Ieškovės reikalavimai atsakovei pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais: taros nuomos sutartimi Nr. 198/2014, taros nuomos aktais Nr. ps0019839 ir ps0020346, produkcijos pardavimo - pirkimo sutartimi Nr. 197/2014, PVM sąskaitų – faktūrų, išrašo apie AB „Kauno dujotiekio statyba“ skolas, sąskaita - faktūra Nr. 112002947, kurioje fiksuotas AB „Achema“ filialo „Gaschema“ propano balionų įgijimas, priminimais dėl apmokėjimą už nuomą, pranešimu apie sutarties nutraukimą, korespondencijos sąrašu, išrašu apie siuntas.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Įvertinus ieškovės nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, nesant įrodymų, patvirtinančių atsakovės piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, darytina išvada, kad pagal ieškovės pateiktus įrodymus ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteisina: 114,64 Eur skolos, 43,44 Eur žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Visiškai tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 10,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Paduodama ieškinį ieškovė sumokėjo 20,00 Eur žyminio mokesčio. Už ieškinį dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose mokėtinas žyminis mokestis pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip dešimt eurų (CPK 80 str. 1 d. 7 p.). Už ieškinį, nagrinėtiną dokumentinio proceso tvarka, ieškovė privalėjo sumokėti 10,00 Eur žyminio mokesčio. Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p. nustato, kad grąžinama žyminio mokesčio dalis, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, nei nustato įstatymai. Atsižvelgiant į tai, kad paduodama ieškinį ieškovė sumokėjo per daug žyminio mokesčio, jai grąžintinas permokėtas žyminis mokestis – 10,00 Eur.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“, į. k. 133276384, buveinės adresas – Kaunas, Elektrėnų g. 7, ieškovei UAB „Gaschema“, į. k. 304434538, buveinė – Jonavos r. sav., Jonalaukis, Jonalaukio k. 3, 114,64 Eur (vieną šimtą keturiolika eurų 64 ct) skolą, 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (158,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 10,00 Eur (dešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

15Grąžinti ieškovei UAB „Gaschema“, į. k. 304434538, buveinė – Jonavos r. sav., Jonalaukis, Jonalaukio k. 3, 10,00 Eur (dešimt eurų 00 ct) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2017 m. spalio 3 d., įpareigojant Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

16Atsakovė privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Atsakovė informuojama, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal CK privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas ir įsiteisėja jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai