Byla 2-2067-841/2014
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nuolatinės gyvenamosios vietos nepilnamečiams vaikams nustatymo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė,

2sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Ingai Šimaitienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei A. P., trečiajam asmeniui ieškovo pusėje, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Balčiūnų šeimynai „Aušrinė“, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nuolatinės gyvenamosios vietos nepilnamečiams vaikams nustatymo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo ir

Nustatė

3ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei A. P., prašydamas: neterminuotai apriboti A. P. motinos valdžią vaikų M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, atžvilgiu; nustatyti nuolatinę globą ir paskirti vaikų globėju ir turto administratoriumi Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“, nustatant vaikų globos vietą adresu Tulpių g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r., priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis po 200 Lt, kas mėnesį mokamomis nuo teismo sprendimo iki vaikų pilnametystės.

4Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė ir paaiškino, kad atsakovė nuo 2005 m. pabaigos paliko buvusiam vyrui R. V. tris mažamečius vaikus, atvyko į Šiaulių r., čia nuolat girtauja, yra nusišalinusi nuo vaikų M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, auklėjimo, su vaikais nebendrauja, neteikia jiems išlaikymo, neužtikrina fizinio ir psichinio saugumo, tinkamų gyvenimo sąlygų. Nuo 2013-07-17 vaikai globojami Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“, atsakovė vaikų nelanko. A. P. nevykdo motinos pareigų, yra nusišalinusi nuo vaikų priežiūros, neteikia jiems išlaikymo ir nėra duomenų, jog padėtis galėtų pasikeisti, todėl ieškovas prašė neterminuotai apriboti atsakovės valdžią jos nepilnamečių vaikų atžvilgiu, nustatyti nuolatinę globą ir paskirti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“ vaikų globėju ir turto administratoriumi, priteisti išlaikymą iš atsakovės kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės.

5Atsakovei A. P. apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą negrinėti jai nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su visais ieškinio reikalavimais sutinka, išskyrus su reikalavimu dėl išlaikymo dydžio. Nurodė, kad niekur nedirba, laukiasi devinto vaiko, todėl galėtų vaikams mokėti po 20 Lt per mėnesį.

6Trečiajam asmeniui Balčiūnų šeimynai „Aušrinė“ apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant. Atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašė teismo ieškovo reikalavimus tenkinti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė yra nepilnamečių vaikų M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, motina (16-18 b.l.). Atsakovė gyvena su sugyventiniu A. P.. Nuo 2010-03-16 šeima buvo įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (49 b.l.), nes patikrinimų metu nustatyta, kad šeimoje sunki materialinė padėtis, girtaujama, trūksta socialinių įgūdžių vaikų priežiūrai (36 b.l.). Su šeima nuolat dirbo socialiniai darbuotojai, šeimai buvo teikiama visokeriopa pagalba, tačiau situacija šeimoje nesikeitė: buvo girtaujama, namuose vyravo netvarka, vaikams trūko priežiūros, maisto. Dėl nesugebėjimo pasirūpinti nepilnamečiais vaikais, 2010-04-23 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nepilnamečiams vaikams buvo nustatyta laikinoji globa (50, 51, 53 b.l.), o nuo 2013-07-17 vaikų globos vieta nustatyta Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“ (89, 90, 91). Atsakovė, laikotarpiu, kol jos vaikai gyvena šeimynoje, jų nei karto neaplankė. Be to, iš 2010-11-11 Akmenės rajono apylinkės teismo sprendimo matyti, kad atsakovei buvo neterminuotai apribota motinos valdžia jos vaikams A. V., gim. 1981-04-17, S. V., gim. 2004-03-20, Lukui G. V., gim. 2002-01-08, ir A. V., gim. 2000-02-29 (58-64 b.l.). Tuo tarpu, 2013-03-30 gimusią dukrą V. V., atsakovė paliko klinikoje, kuri nuo 2013-04-09 yra globojama Gaivilės įtėvių šeimoje. Bylos duomenys patvirtina, kad šiuo metu atsakovė vėl laukiasi (93 b.l.).

9Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d., nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. LR CK 3.155 str. nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, nesant objektyvių priežasčių, dėl kurių tėvai negalėtų įgyvendinti tėvų valdžios, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Pažymėtina, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 str. 1 d. nurodytų aplinkybių. Taigi, nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Kitaip tariant, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas, žalojamas ir pan., bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų.

10Remdamasis bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovė A. P. dėl jos kaltės, dėl nuo jos pačios priklausančių priežasčių (piktnaudžiavimo alkoholiu, nerūpestingumo ir pan.) ir nesant jokių objektyvių priežasčių (kliūčių) vengė ir tebevengia vykdyti konstitucines bei aukščiau paminėtas CK 3.155 straipsnio 2 dalyje, 3.165 straipsnio 1 dalyje, 3.170 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas neturtines pareigas savo nepilnamečių vaikų atžvilgiu: rūpintis savo nepilnamečiais vaikais, jų sveikata, ugdymu, su jais bendrauti, auklėti ir prižiūrėti. Bylos aplinkybės nesuteikia pagrindo išvadai, kad padėtis artimiausiu metu galėtų pasikeisti.

11Vadovaujantis LR CK 3.180 str. laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovei teikta socialinė pagalba nedavė jokio teigiamo rezultato. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, mano, kad nepilnamečių vaikų teisė į geriausią jų interesų užtikrinimą, augimą saugioje ir stabilioje aplinkoje turi pirmenybę prieš atsakovės teisę būti kartu su vaikais, todėl tikslinga apriboti atsakovės valdžią jos nepilnamečių vaikų atžvilgiu neterminuotai.

12Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad nuo 2013-07-17 vaikai M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, globojami Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“. Bylos duomenys patvirtina, kad vaikais globėjai rūpinasi labai gerai, vaikai prižiūrėti, myli savo globėjus (94 b.l.). Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“ sutiko būti paskirta nepilnamečių vaikų nuolatiniu globėju ir jiems priklausančio turto administratoriumi.

13Atsižvelgiant į tai, kad Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“ užtikrina nepriekaištingas vaikų gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, vaikai priprato prie šeimynos narių, tarp jų susiklostė tvirtas socialinis ryšys, todėl nepilnamečiams M. V., R. V. ir L. V. skirtina nuolatinė globa, nuolatiniu globotiniams priklausančio turto administratoriumi paskirtina Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“, vaikų globos vietą nustatant Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“ (LR CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str., 3.257 str.,3.263 str., 3. 265 str.).

14Atsakovei išaiškintina, kad įstatymas suteikia tėvams galimybę tėvų teises susigrąžinti, tai yra, tėvų valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (LR CK 3.181 str. 2 d.).

15Apribojus atsakovų valdžią, jiems išlieka pareiga teikti nepilnamečiui vaikui išlaikymą (LR CK 3.192 str., 3.194 str., 3.195 str., 3.196 str., 3.198 str.).

16Iš byloje esančių dokumentų ir posėdžio metu nustatytu aplinkybių matyti, kad atsakovė iki šiol neteikė išlaikymo nepilnamečiams vaikams M. V., R. V. ir L. V.. Atsakovė yra darbingo amžiaus, tačiau niekur nedirba, nuo 2013-03-05 registruota darbo biržoje.

17Teismas pažymi, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t.y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikų išlaikymui. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, bloga turtine padėtimi, o juo labiau išlaikymo tiekėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Todėl net ir tas faktas, kad atsakovė yra niekur nedirbanti, o šiuo metu laukiasi, neatleidžia jos nuo pareigos išlaikyti vaikus vykdymo, nes atsakovė yra sveika, darbingo amžiaus, todėl, teismo nuomone, šiuo atveju pareiga nevykdoma dėl jos pačios netinkamų veiksmų, o ne dėl objektyvių priežasčių.

18Spręsdamas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, teismas atsižvelgdamas į atsakovės nesugebėjimą pasirūpinti savo socialiniais poreikiais, sprendžia, kad iš atsakovės A. P. jos nepilnamečių vaikų M. V., R. V. ir L. V. išlaikymui priteistinas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui.

19Remiantis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., patenkinus ieškinį, iš atsakovės turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovė jokio turto ir pajamų neturi, į tai, kad prioritetas teiktinas jos turtinės pareigos vaikams, o ne valstybės atžvilgiu, vykdymui, bylinėjimosi išlaidos atlygintinos valstybės lėšomis.

20Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir ( - )260 str., 263 str., 268-271 str., 279 str., 268 str. 5 d., 406-407 str., 496 str., 504 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Neterminuotai apriboti motinos valdžią A. P., a.k( - ) jos nepilnamečių vaikų M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, atžvilgiu.

23Nustatyti nepilnamečiams vaikams M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, nuolatinę globą.

24Paskirti M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, nuolatiniu globėju ir turto administratoriumi Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“ (kodas 302529343).

25Nustatyti M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, globos vietą Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“ (kodas 302529343).

26Priteisti iš atsakovės A. P., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim. 2010-01-17, periodinėmis išmokomis po 200 Lt (du šimtus litų) kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų pilnametystės.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė,... 2. sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono... 3. ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 4. Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė ir paaiškino, kad... 5. Atsakovei A. P. apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai,... 6. Trečiajam asmeniui Balčiūnų šeimynai „Aušrinė“ apie posėdžio... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė yra... 9. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6... 10. Remdamasis bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybės, teismas... 11. Vadovaujantis LR CK 3.180 str. laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios... 12. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad nuo 2013-07-17 vaikai M. V., gim.... 13. Atsižvelgiant į tai, kad Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“ užtikrina... 14. Atsakovei išaiškintina, kad įstatymas suteikia tėvams galimybę tėvų... 15. Apribojus atsakovų valdžią, jiems išlieka pareiga teikti nepilnamečiui... 16. Iš byloje esančių dokumentų ir posėdžio metu nustatytu aplinkybių... 17. Teismas pažymi, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių... 18. Spręsdamas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, teismas atsižvelgdamas į... 19. Remiantis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., patenkinus ieškinį, iš... 20. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir ( - )260 str., 263 str., 268-271 str.,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Neterminuotai apriboti motinos valdžią A. P., a.k( - ) jos nepilnamečių... 23. Nustatyti nepilnamečiams vaikams M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim.... 24. Paskirti M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim.... 25. Nustatyti M. V., gim. 2009-03-13, R. V., gim. 2010-01-17, ir L. V., gim.... 26. Priteisti iš atsakovės A. P., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...