Byla 2-688-786/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Astai Palaimienei, suinteresuoto asmens Utenos vaikų globos namų atstovei Linai Raudonytei, suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovui Andriui Grigėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą, suinteresuotiems asmenims Utenos vaikų globos namams, Aulelių vaikų globos namams dėl J. L. nuolatinio rūpintojo ir E. L. nuolatinio globėjo pakeitimo, ir

Nustatė

2pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl nuolatinio rūpintojo ir nuolatinio globėjo pakeitimo. Nurodė, jog būtina pakeisti J. L. nuolatinį rūpintoją bei E. L. nuolatinį globėją, t.y. iš nuolatinio rūpintojo ir globėjo pareigų atleisti Utenos vaikų globos namus ir vaikų nuolatiniu rūpintoju ir globėju paskirti Aulelių globos namus. Paaiškino, jog J. L. ir E. L. yra likę be tėvų globos nuo 2000 metų. Anykščių rajono apylinkės teismo 2000-10-19 d. sprendimu jų tėvams D. L. ir A. L. buvo laikinai apribotos motinytės (tėvystės) teisės, o 2003-10-27 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu D ir A. L. tėvų valdžia buvo apribota neterminuotai. E. L. su seserimi S. L. 2004 metais apie pusė metų buvo globojamos J. Č. šeimoje, po to buvo grąžintos į Ažuožerių vaikų globos namus, kuriuos likvidavus, buvo perkeltos į Utenos vaikų globos namus. Tačiau 2011 metais ketinama likviduoti Utenos vaikų globos namus, todėl tikslinga pradėti J. L. nuolatinio rūpintojo ir E. L. nuolatinio globėjo pakeitimo procedūrą, jog jie galėtų adaptuotis naujoje vietoje, bei joje pradėtų mokslo metus. Apsilenkę Aulelių vaikų globos namuose nepilnamečiai yra teigiamai nusiteikę pakeisti gyvenamąją vietą, nes joje gerai jaučiasi. Kitų asmenų, norinčių rūpintis J. L. ir globoti E. L., nėra. Todėl pareiškėjas prašo pareiškimą patenkinti atleisti Utenos vaikų globos namus iš rūpintojo ir globėjo pareigų, nuolatiniu rūpintoju ir globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus bei juos paskirti J. L. ir E. L. priklausančio turto paprastuoju administratoriumi.

3Suinteresuoto asmens Utenos vaikų globos namų atstovas prašė pareiškimą patenkinti ir atleisti globos namus nuo J. L. nuolatinio rūpintojo pareigų ir E. L. nuolatinio globėjo pareigų, kadangi vaikai dėl globos namų likvidavimo negalės juose gyventi ir globėjas negalės atlikti pareigų dėl objektyvių priežasčių.

4Suinteresuoto asmens Ažuožerių vaikų globos namų atstovas prašė patenkinti pareiškimą bei paskirti juos J. L. nuolatiniu rūpintoju ir E. L. nuolatiniu globėju. Sutiko, jog būtų paskirti vaikams priklausančio turto paprastuoju administratoriumi. Vaikai lankėsi globos namuose, jų įspūdžiai teigiami. Apsilankymo metu spėjo susipažinti su keliais globotiniais ir jų požiūris į perkėlimą yra palankus. Todėl mano, jog pareiškimas pagrįstas.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimais nustatyta, jog J. L. ir E. L. (b.l.8,9,10,11) yra likę be tėvų globos nuo 2000 metų. Anykščių rajono apylinkės teismo 2000-10-09 d. sprendimu jų tėvams D. L. ir A. L. buvo laikinai apribotos motinytės (tėvystės) teisės (b.l.22), o 2003-10-27 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu D ir A. L. tėvų valdžia buvo apribota neterminuotai (b.l.19). Be to, vaikų tėvai yra mirę: D. L. mirė 2008-10-14 d., o A. L. 2002-12-21 d. (b.l.14,15). E. L. su seserimi S. L. 2004 metais apie pusė metų buvo globojamos J. Č. šeimoje, po to buvo grąžintos į Ažuožerių vaikų globos namus, kuriuos likvidavus, buvo perkeltos į Utenos vaikų globos namus (b.l.16,17,18). Tačiau 2011 metais ketinama likviduoti Utenos vaikų globos namus, todėl tikslinga pradėti J. L. nuolatinio rūpintojo ir E. L. nuolatinio globėjo pakeitimo procedūrą, jog jie galėtų adaptuotis naujoje vietoje, bei joje pradėtų mokslo metus. Apsilenkę Aulelių vaikų globos namuose nepilnamečiai yra teigiamai nusiteikę pakeisti gyvenamąją vietą, nes jose gerai jaučiasi (b.l.12). K. U. globos namai negalės atlikti rūpintojo ir globėjo pareigų dėl objektyvių priežasčių, todėl pareiškėjas prašo pareiškimą patenkinti.

7LR CK 3.246 straipsnio 2 dalis numato, jog globėjas teismo nutartimi gali būti atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl svarbių priežasčių. Kaip nustatyta, Utenos globos namai nebegali ir nebegalės atlikti rūpintojo, globėjo pareigų, kadangi J. L. ir E. L. juose nebegyvens. J. L. ir E. L. bus perkelti į Aulelių vaikų globos namus, kur jiems sudarytos tinkamos buitinės, auklėjimo, gyvenimo ir vystimosi sąlygos. Vaikai juose lankėsi, bei sutinka būti perkelti. Be to, yra numatyta Utenos vaikų globos namų likvidavimo procedūra. Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į J. L. ir E. L. interesus, keistinas jų nuolatinis rūpintojas ir globėjas, Utenos globos namai atleistini iš J. L. nuolatinio rūpintojo ir E. L. nuolatinio globėjo pareigų, ir juo skirtini Aulelių globos namai, juose nustatytina nuolatinė J. L. ir E. L. gyvenamoji vieta.

8Kaip numato LR CK 3.238 str. 2 d., asmens rūpybą (globą) apima ir jo turto rūpybą (globą), tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius. Todėl, remiantis LR CK 3.245 str., CPK 504 str. 3 d. nuostatomis J. L. ir E. L. priklausančio turto paprastuoju administratoriumi skirtini Aulelių globos namai.

9Teismo nutartis dėl rūpintojo (globėjo) atleidimo pareigų bei rūpintojo (globėjo) paskyrimo vykdytina skubiai (LR CPK 496 str.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 494 str.,-

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Atleisti Utenos vaikų globos namus iš J. L., gim. (duomenys neskelbtini), nuolatinio rūpintojo pareigų.

13J. L., gim. (duomenys neskelbtini), nuolatiniu rūpintoju bei paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, Aulelių km., Svėdasų sen., Anykščių rajone, juose nustatyti J. L. gyvenamąją vietą.

14Atleisti Utenos vaikų globos namus iš E. L., gim. (duomenys neskelbtini), nuolatinio globėjo pareigų.

15E. L., gim. (duomenys neskelbtini), nuolatiniu globėju bei paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, Aulelių km., Svėdasų sen., Anykščių rajone, juose nustatyti E. L. gyvenamąją vietą.

16Rūpintojui ir globėjui Aulelių vaikų globos namams išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.240 str. 1 d., 2 d., CK 3.243 str., CK 3.271 str., 3.272 str., ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

17Nutartį dėl rūpintojo (globėjo) atleidimo iš pareigų bei rūpintojo (globėjo) paskyrimo vykdyti skubiai.

18Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai