Byla 2-2402-374/2012

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės S. Ž. pareiškimą, kuriuo perduodamas išieškotojo AB „Ūkio bankas“ prašymas skirti kuratorių vykdant išieškojimą iš skolininko UAB “Namučiai“,

Nustatė

2Antstolė nurodo, kad jos kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 76/12/219 dėl 2 033 812 Lt skolos ir 171 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo ne ginčo tvarka iš skolininko UAB “Namučiai“ išieškotojo AB „Ūkio bankas“ naudai bei priverstinio nekilnojamojo daikto – 81/100 dalies administracinio pastato, unikalus numeris 1897-4006-0019, esančio J. B. a. 9, Marijampolė; 81/100 dalies kiemo statinių, unikalus numeris 1897-4006-0034, esančių J. B. a. 9, Marijampolė, 767/1179 dalies žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0852-8290, esančios J. J. g. 4, Marijampolė, administracinių patalpų, unikalus numeris 4400-0862-8664:5644, esančių J. J. g. 4 Marijampolė, kiemo statinių, unikalus numeris 1897-4001-6020, esančių J. J. g. 4 Marijampolė pardavimo iš varžytinių. Išieškotojas AB „Ūkio bankas“ prašo paskirti vykdomojoje byloje Nr. 76/12/219, skolininko UAB “Namučiai“ kuratorių vykdymo proceso metu. Išieškotojo duomenimis skolininkui nepavyksta įteikti procesinių dokumentų UAB “Namučiai“ ir jos vadovui R. S., taip vilkinamas įsiteisėjusios nutarties vykdymas. Kuratoriumi prašoma skirti advokatę Ritą Petručionytę.

3Prašymas tenkintinas.

4LR CPK 601 str. 1 d. nustato, kad tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių. Skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises, kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 str. 4 d.).

5Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolės S. Ž. kontorai išieškotojas AB „Ūkio bankas“ pateikė vykdyti 2010-02-01 Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo įsiteisėjusią nutartį Nr. 51, dėl 2 033 812 Lt skolos ir 171 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo ne ginčo tvarka iš skolininko UAB “Namučiai“, juridinio asmens kodas 226399590 išieškotojo AB „Ūkio bankas“ naudai bei priverstinio nekilnojamojo daikto – 81/100 dalies administracinio pastato, unikalus numeris 1897-4006-0019, esančio J. B. a. 9, Marijampolė, priklausančio UAB „Namučiai"; 81/100 dalies kiemo statinių, unikalus numeris 1897-4006-0034, esančių J. B. a. 9, Marijampolė, priklausančių UAB „Namučiai"; 767/1179 dalies žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0852-8290, esančio J. J. g. 4, Marijampolė, priklausančio UAB „Namučiai"; administracinių patalpų, unikalus numeris 4400-0862-8664:5644, esančių J. J. g. 4 Marijampolė, priklausančių UAB „Namučiai"; kiemo statinių, unikalus numeris 1897-4001-6020, esančių J. J. g.4 Marijampolė, priklausančių UAB „Namučiai" pardavimo iš varžytinių. Išieškotojas AB „Ūkio bankas“ prašo paskirti vykdomojoje byloje Nr. 76/12/219, skolininko UAB “Namučiai“ pardavimo iš varžytinių kuratorių. 2012-01-27 turto arešto aktu antstolis areštavo skolininkui priklausantį įkeistą turtą. Tačiau nei turto arešto aktas, nei kiti procesiniai dokumentai skolininkui, nurodytu buveinės adresu neįteikti, UAB “Namučiai“ vadovo ir akcininko R. S. gyvenamosios vietos adresu dokumentai neįteikti, kadangi brolis A. S. ir tėvas A. S. priimti procesinius dokumentus atsisako dėl ko galima daryti prielaidą, kad dokumentai neimami tikslingai siekiant vilkinti įsiteisėjusios nutarties vykdymą.

6Išieškotojas pateikė prašymą vykdymo procese skolininkui skirti kuratorių. Vykdomojoje byloje yra įrodymai, kad skolininko buveinės, vadovo gyvenamosios ir deklaruotos vietos adresais dokumentų įteikti nepavyksta, byloje yra kuratoriumi skiriamo asmens sutikimas. Tokiu būdu yra visos būtinos procesinės sąlygos kuratoriaus paskyrimui (CPK 39 str. 1 d. ).

7Apie kuratoriaus paskyrimą teismas viešai paskelbia specialiame interneto tinklalapyje, taip pat, kai yra galimybė, praneša suinteresuotiems dalyvaujantiems byloje asmenims. (CPK 39 str. 2 d.).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 39 str., 593 str., 601 str.,

Nutarė

9Vykdomojoje byloje Nr. 76/12/219 pagal 2010-02-01 Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo įsiteisėjusią nutartį Nr. 51 dėl 2 033 812 Lt skolos ir 171 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo ne ginčo tvarka iš skolininko UAB “Namučiai“, juridinio asmens kodas 226399590 išieškotojo AB “Ūkio bankas“ naudai bei priverstinio nekilnojamojo daikto – 81/100 dalies administracinio pastato, unikalus numeris 1897-4006-0019, esančio J. B. a. 9, Marijampolė, priklausančio UAB „Namučiai"; 81/100 dalies kiemo statinių, unikalus numeris 1897-4006-0034, esančių J. B. a. 9, Marijampolė, priklausančių UAB „Namučiai"; 767/1179 dalies žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0852-8290, esančio J. J. g. 4, Marijampolė, priklausančio UAB „Namučiai"; administracinių patalpų, unikalus numeris 4400-0862-8664:5644, esančių J. J. g. 4 Marijampolė, priklausančių UAB „Namučiai"; kiemo statinių, unikalus numeris 1897-4001-6020, esančių J. J. g. 4 Marijampolė pardavimo iš varžytinių, skolininkui UAB “Namučiai“, juridinio asmens kodas 226399590, paskirti kuratorių, tokiu būdu yra visos būtinos procesinės sąlygos kuratoriaus paskyrimui, kuratoriumi skiriamo asmens sutikimas, todėl kuratoriumi skirtina advokatė Rita Petručionytė (Advokatės Ritos Petručionytės kontora, I. K. g. 21-6, Kaunas, LT-44296).

10Apie kuratoriaus paskyrimą paskelbti viešai specialiame interneto tinklalapyje tokio turinio skelbimą:

11“Marijampolės rajono apylinkės teismas vykdomojoje byloje Nr. 76/12/219 dėl nekilnojamojo turto pardavimo priverstinai iš varžytinių ir 2 033 812 Lt (dviejų milijonų trisdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų dvylikos litų 00ct) skolos, 171 Lt (vieno šimto septyniasdešimt vieno lito 00ct) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB “Namučiai“, juridinio asmens kodas 226399590 AB „Ūkio bankas“ naudai, skolininkui UAB “Namučiai“, kurio buveinės adresas nežinomos, kuratoriumi paskyrė – advokatę Ritą Petručionytę dirbančią Advokatės Ritos Petručionytės kontoroje, I. K. g. 21-6, Kaunas, LT-44296) tel .+370 37 207 708. Kuratorius civilinėje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas. “.

12Nutartį siųsti pareiškėjui ir kuratoriui.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai