Byla eB2-2537-601/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Enrida“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, išnagrinėjęs pareiškėjos VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Enrida“,

Nustatė

2Pareiškėja VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydama atsakovei UAB ,,Enrida“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsiskolinimas VSD fondui iš viso sudaro 4 642,83 Eur, skola fondui susidarė nuo 2015 m. spalio mėnesio.

3Atsakovės direktorius pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo netenkinti VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimo ir nekelti atsakovui bankroto bylos. Atsakovės direktorius L. J. prašė tenkinti atsakovės UAB ,,Enrida“ prašymą dėl taikos sutarties dėl įsiskolinimo apmokėjimo išdėstymo per 3 mėnesius sudarymo. Nurodė, kad gautinos sumos sudaro 52 670,96 Eur, pradelsti įsiskolinimai 25 558,01 Eur. Atsakovas ne piktybiškai nemoka ieškovui, dar šių metų birželio ir rugsėjo mėnesiais atliko kelis mokėjimus į ieškovo sąskaitą. Įsiskolinimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertė, todėl įmonė nelaikytina nemokia.

4Bankroto bylą atsisakytina kelti.

5Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki.

6Bankroto byla įmonei gali būti iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų. Viena iš jų įmonės nemokumas. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje yra nurodyta, kad įmonės nemokumas tai tokia įmonės būsena, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš atsakovės UAB ,,Enrida“ atstovo pateikto 2016 m. balanso už ataskaitinį laikotarpį nuo

82016-01-01 iki 2016-09-30 matyti, kad įmonės ilgalaikis turtas sudarė 52 671 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 26 425 Eur, iš kurių, kaip paaiškinamajame rašte nurodė atsakovės UAB ,,Enrida“ direktorius, pradelsta suma sudaro 25 558,01 Eur. Iš pateiktų duomenų matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, kas reiškia, kad įmonės finansinė padėtis neatitinka įmonės nemokumo sąlygos. Iš pateiktos 2016-09-30 Nr. 2016/1 pelno nuostolių ataskaitos matyti, kas įmonės veikla nors ir nedidele apimtimi, tačiau buvo pelninga (2 895 Eur). Iš bylos duomenų suprastina, kad įmonės įsiskolinimas pareiškėjai yra susidaręs nuo 2015 m. spalio mėnesio ir 2016 m. rugpjūčio 22 d. sudarė 4 642,83 Eur, tačiau pažymėtina, kad šiai dienai įsiskolinimas SODRAI yra sumažėjęs iki 4 342,83 Eur (įsiskolinimas ne didėja, o mažėja). Be to, matyti, kad atsakovės direktorius yra kreipęsis į VSDFV Alytaus skyrių su prašymu išdėstyti susidariusį įsiskolinimą 4 342,83 Eur sumai, t. y. 2016-10-31 – 1 447,61 Eur, 2016-11-30 – 1 447,61 Eur ir

92016-12-30 – 1 447,61 Eur. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė mažina susidariusį įsiskolinimą. Atsakovės VSDFV Alytaus skyriui teiktas prašymas dėl skolos išdėstymo 3 mėnesių laikotarpiui rodo jos iniciatyvą bei siekį atsiskaityti su pareiškėja ir gera valia padengti susidariusį įsiskolinimą.

10Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė turi tam tikrų finansinių sunkumų, tačiau tęsia veiklą, VSDFV Alytaus skyriui įsipareigojimus siekia įvykdyti ir dėl vykdymo sąlygų siekia susitarti taikiai. Įvertinus duomenis, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, į tai, kad atsakovė gera valia ieškovei teikia pasiūlymus dėl įsipareigojimų vykdymo, vykdo veiklą, teismo nuomone bankroto bylos iškėlimas ir veikiančio ūkio subjekto pašalinimas iš rinkos, šiuo metu būtų neproporcinga priemonė UAB ,,Enrida“ atžvilgiu.

11Pareiškėjas prašė teismo tenkinti atsakovo UAB ,,Enrida“ prašymą dėl taikos sutarties dėl įsiskolinimo apmokėjimo išdėstymo per 3 mėnesius sudarymo. Nurodė, kad atsakovas yra pasiruošęs bendradarbiauti bei kilusį ginčą spręsti taikiai, todėl ieškovui neprieštaraujant, sutinka sudaryti taikos sutartį.

12Teismas pažymi, kad šiuo atveju skolininkas siekia su kreditoriumi tartis taikiai ir sudaryti taikos sutartį dėl VSDFV Alytaus skyriui susidariusios skolos išdėstymo, t. y. supaprastinto proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį (CK 6.983 str.). Teismas išaiškina, kad toks prašymas civilinėje byloje, kuria prašoma iškelti bankroto bylą, negali būti nagrinėjamas apygardos teisme (nėra bankroto bylos nagrinėjimo dalykas). Šalys, siekdamos išspręsti ginčą taikiai, t. y. dėl UAB ,,Enrida“ susidariusio įsiskolinimo VSDFV Alytaus skyriui mokėjimo dalimis, turi teisę kreiptis į apylinkės teismą CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Teismas, vadovaudamasis įstatymo analogija (CPK 3 str. 6 d.) sprendžia, kad remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu UAB ,,Enrida“ prašymas dėl taikos sutarties supaprastinto proceso tvarka patvirtinimo atsisakytinas priimti kaip neteismingas tam teismui.

13Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 ir 10 straipsniais, CPK 290 ir 291 straipsniais,

Nutarė

14Atsisakyti iškelti UAB ,,Enrida“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - )) bankroto bylą.

15Atsakovės UAB „Enrida“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atsisakyti priimti kaip neteismingą tam teismui.

16Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

17Įsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius).

18Įsiteisėjus šiai nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai paskelbti specialioje interneto svetainėje.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai