Byla 2A-112-280/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: kolegijos pirmininkės Z. M., Laimutės Sankauskaitės (pranešėja), Laimanto Misiūno,

2sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Vilmai Daukšienei,

3dalyvaujant suinteresuotam asmeniui O. B., A. B., prokurorei Snieguolei Jurskytei-Ignatavičienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens O. B. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7958-739/2009 pagal Panevėžio apygardos Vyriausiojo prokuroro ginant viešąjį interesą pareiškimą ir bendrapareiškėjos R. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims O. B., nepilnametei A. B. dėl motinos valdžios apribojimo panaikinimo dukters atžvilgiu ir jos gyvenamosios vietos nustatymo kartu su motina, išvadą duodanti institucija — Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

5Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras ir R. S. prašė panaikinti R. S. tėvų valdžios apribojimą nepilnametės A. B., gim. ( - ), atžvilgiu, atleisti rūpintoją O. B. iš A. B. rūpintojos pareigų, nustatyti A. B. gyvenamąją vietą su jos motina, R. S., nutraukti priteisto išlaikymo mokėjimą A. B. pagal 2007-11-19 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimą iš R. S.

6Panevėžio apygardos prokuratūra nurodė, kad R. S. prašė kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo jos dukters A. B. atžvilgiu, kadangi R. S. pasitaisė, o dukra nuo 2009 m. pavasario gyvena kartu su ja, savo motina R. S., ir nori su ja gyventi. Duktė su rūpintoja O. B. nebesutaria, konfliktuoja ir yra apsisprendusi gyventi su savo motina R. S. R. S. po jos valdžios apribojimo pakeitė savo elgesį, negirtauja ir tinkamai auklėja savo dukterį ir nori ją ir toliau auklėti

7Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-11-10 nusprendė pareiškimą tenkinti. Teismas panaikino laikiną tėvų valdžios apribojimą R. S. jos vaiko A. B., gim. ( - ), atžvilgiu, atleido O. B. iš A. B. rūpintojos pareigų. Teismas nustatė A. B. gyvenamąją vietą su jos motina R. S., nutraukė 2007-11-19 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu iš R. S. priteisto A. B. materialinio išlaikymo išieškojimą.

8Teismas nurodė, kad po laikino motinos valdžios apribojimo motina nenutraukė ryšių su savo dukra A. B., o nuo 2009 metų pavasario dukra apsigyveno pas motiną, gerai sutaria su ja ir jos dabartiniu sutuoktiniu bei kartu gyvenančiais broliu ir seserimi. Tarp motinos ir vaiko išliko geri tarpusavio santykiai, prisirišimas, motina pakeitė savo elgesį. Nenustatyta, kad šeimoje būtų girtaujama, motina ėmė tinkamai rūpintis mergaitės auklėjimu. A. B. pati nurodo, kad nori gyventi kartu su savo motina ir nebenori gyventi su rūpintoja O. B., su kuria nesutaria, nuolatos konfliktuoja. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius davė išvadą, kuria pritaria prokuratūros reikalavimams ginant vaiko interesus. R. S. pasikeitęs elgesys rodo, kad ji gali tinkamai auklėti savo dukterį. Teismas nurodė, kad vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su motina atitinka vaiko interesus bei užtikrina Jungtinių Tautų konvencijos 7 str. įtvirtintą vaiko teisę būti globojamam savo tėvų. Panaikinus tėvų valdžios apribojimą, vaikas grąžinamas motinai, pasibaigia vaiko rūpyba. O. B. atleistina iš rūpintojos pareigų, A. B. gyvenamoji vieta nustatytina su jos motina R. S., taip pat nebelieka pagrindo išieškoti vaiko materialinį išlaikymą iš R. S., todėl jo išieškojimas nutrauktinas (CK 3.248 str., 3.258 str. 2 p., 3.181 str. 2 d.).

9Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo O. B. prašo 2009-11-10 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą .

10Nurodo, kad su teismo sprendimu nesutinka dėl netinkamo faktinių esminių bylos aplinkybių nustatymo ir jų įvertinimo, o sprendimas priimtas remiantis daugiausiai teoriniais teiginiais: Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų konvencija ir LR Civilinio kodekso normomis. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ji, O. B., savo dukters R. S. jos nesantuokinę dukrą A. B. viena užaugino nuo trijų mėnesių amžiaus, o vaiko motina nuolat girtavo. Tik 2007 metais, kai A. buvo 15 metų, jos prašymas dėl R. S. valdžios apribojimo jos dukros A. atžvilgiu teismo buvo patenkintas ir ji buvo paskirta A. B. rūpintoja. Nurodo, kad byloje teismas nevertino, kad R. S., A. B. motina, jau yra pagimdžiusi be A. dar tris vaikus K. M. (gim. ( - )), G. C. M. (gim. ( - )) ir dukrą D. V. S. — gim. ( - ), ir, kiek jai žinoma, jos vyras D. S., nenustojo vartoti alkoholio šeimoje. Teismas nevertino 2007-11-19 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendime (civilinė byla Nr. 2-5418-400/2007) įrašytų aplinkybių, kad A. B. nenori gyventi pas motiną, nesutaria su naujuoju motinos vyru D. S., o pas ją, O. B., nepilnametei yra suteiktos geresnės gyvenimo sąlygos, ji labiau rūpinasi anūke. Tačiau D. S. 2009-07-30 savo prašyme Panevėžio apygardos prokurorui jau rašo, kad su podukra A. sutaria gerai. Byloje nepateikta medžiaga, kad R. S. būtų išbraukta iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, o teismas šios aplinkybės nevertino. Teismas turėjo įvertinti 2008-11-25 Panevėžio m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą Nr. VS-472, kuriame nurodyta, kad A. B. santykiai su rūpintoja (O. B.) geri, artimi, draugiški. Akte padaryta išvada, kad O. B. tinkamai rūpinasi A., bendrauja su klasės auklėtoja, domisi mokymusi, auklėja. Nėra įvertinti ir Panevėžio socialinių paslaugų centro socialinės rizikos šeimų tarnybos 2008-12-29 apsilankymo aktas Nr. AA.781 ir 2009-01-09 aktas Nr. AA-29. Dėl to ji mano, kad jeigu teismas būtų įvertinęs nurodytas aplinkybes, būtų susiformavęs kitą nuomonę ir nebūtų priėmęs A. interesus pažeidžiančio sprendimo. Teismas neįvardino aplinkybės, kad tiek R. S., tiek jos sutuoktinis D. S. yra bedarbiai (2009-08-20 Vaikų teisių apsaugos skyriaus šeimos aplankymo aktas ir D. S. ieškančio darbo atmintinė). R. S. su šeima gyvena iš savo invalidumo pensijos (invalidumas nustatytas po to, kai R. S. būdama neblaivi iškrito iš gyvenamojo namo penktojo aukšto) ir vaikų pašalpų (2009-01-09 socialinės rizikos šeimų tarnybos apsilankymo aktas Nr. AA-29). Nagrinėjant bylą nebuvo pateikti duomenys apie R. S. šeimos turtinę padėtį, t. y. pažyma iš VSDFV Panevėžio skyriaus apie jai mokamos invalidumo pensijos dydį, apie vaikų gaunamas pašalpas iš Panevėžio m. Socialinės paramos skyriaus, apie įsiskolinimą už butą, apie D. S. nesumokėtas baudas už administracinius teisės pažeidimus. Teismas nevertino ir tos aplinkybės, kad paminėtame 2009-08-20 VTAS šeimos aplankymo akte Nr. VS-605 yra aiškiai įrašyta pastaba, jog S. paaiškina, kad vyras ruošiasi vykti į Norvegiją, nes šeimai trūksta pinigų. Ji negali pradėti dirbti, nes nėra kur palikti vaiką. Vien iš šios išvados aišku, jog A. motinos R. S. įteigta, kad jai geriau bus gyventi pas motiną, o iš tikrųjų ji prižiūrės mažesnius savo brolius ir seseris. Tos aplinkybės patvirtinamos ir 2008-06-17 Socialinės rizikos šeimų tarnybos apsilankymo akte, kur nurodyta, jog vaikų nėra kur palikti, ji dirbs nebent rugsėjo mėnesį. Ji, O. B., D. S. matė iš viso tris kartus ir visus tris kartus jis buvo neblaivus. Tai yra svarbi aplinkybė ir nėra tikimybės, kad R. S. nustotų vartoti alkoholį, nes tą jis darė visą savo gyvenimą. 2009-08-27 Panevėžio socialinių paslaugų centro pažyma Nr. Sv-630 dėl R. S. Panevėžio apygardos prokuratūrai patvirtina R. S. buities sąlygas. R. S. gyvena 2 kambarių bute su patogumais. Namuose pradėtas remontas, bet dėl lėšų trūkumo nebaigtas. R. S. į socialinės rizikos šeimų apskaitą įtraukta 2007-09-04 dėl vaikų nepriežiūros. Būdama socialinės rizikos šeimų sąraše, R. S. 2009-02-11 pagimdė dar vieną dukrą D. V. S. Dviejų kambarių bute gyvena penkių asmenų šeima (tarp jų ir kūdikis D. V.), o A. — šeštas asmuo. Todėl jos rašymas, kad jai pakanka bute vietos, yra nepagrįstas. Šeima gauna maisto produktus pagal Europos intervencines programas. Teismas šių rašytinių įrodymų neįvertino. Ji, O. B., pripažįsta, kad A. yra sunkiai auklėjamas vaikas, kuriai nepatinka, kad ji nuolat ją kontroliuoja. 2009 m. kovo mėnesį tarp jų buvo konfliktas dėl jos elgesio, dėl pamokų nelankymo. Ji pareiškė, kad išeis gyventi pas savo motiną, taip ir padarė. Vienkartinis jos ir A. konfliktas 2009 m. kovo mėnesį buvo priežastis iškelti šią bylą teisme ir tuo pasinaudojo R. S. A. šiuo metu blaškosi, neapsisprendžia su kuo jai gyventi. Net ir dabar, kai ji išėjo gyventi pas mamą, ji dažnai ateina pas ją, savo močiutę, pavalgyti, atsiveda savo drauges, pabūna pas ją. Savo abejones ji patvirtino ir 2009-08-19 paaiškinime, nurodydama, kad ateityje su kuo norėtų gyventi ji dar neapsisprendė. Ji pati šiame paaiškinime rašo, kad jei grįžtų pas močiutę, supyktų mama, o jei pasiliktų su mama, supyks močiutė, taip būdavo ir anksčiau, dėl to jai labai sunku. Teismas turėjo vertinti tokias A. mintis, įsigilinti į jos dvasinę būseną ir spręsti klausimą dėl psichologinės ekspertizės skyrimo. Teismas turėjo būti aktyvus ir pareikalauti, kad byloje būtų pateikta psichologų išvada. Tuo labiau, kad 2008-03-03 socialinė darbuotoja (buities tyrimo aktas Nr. BTA-862) įrašė, kad patarta R. S. ir vyriausiajai dukrai A. B. nueiti pas psichologą. Neįvertinęs aukščiau paminėtų aplinkybių teismas negalėjo priimti teisingo sprendimo, todėl jis naikintinas.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras prašė 2009 m. lapkričio 10 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo priimtą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių ištyrimu, įvertinus pateiktus įrodymus, atsižvelgiant į faktinę nepilnametės gyvenamąją vietą ir išsiaiškinus visų byloje dalyvavusių asmenų nuomonę dėl bylos esmės, o apeliacinis skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas.

12Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Iš bylos medžiagos matyti, kad paskutiniu metu R. S. vykdė savo konstitucinę pareigą rūpintis dukra, todėl susidarė įspūdis, kad nėra pagrindo taikyti tokiai motinai sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius davė teigiamą išvadą apie R. S. šeimą. Padėtis po 2007-11-19 teismo sprendimo priėmimo dėl tėvų valdžios apribojimo yra pagerėjusi, lyginant su ankstesniais metais. Neneigiant R. S. šeimoje esamų buitinių ir materialinių sunkumų, prokuratūra svariais laikė motinos veiksmus, kuriais siekiama susigrąžinti vaiką bei pačios mergaitės nuomonę. Duomenų apie R. S. ir jos vyro priešingus teisei veiksmus, apie alkoholio vartojimą ir pan. nebuvo gauta, todėl prokuratūros nuomonė dėl byloje surinktų faktinių duomenų, kitų įrodymų įvertinimo, nesikeitė. Apeliacinės instancijos posėdyje, kai nepilnametė A. B. verkdama paaiškino, kad ji nuo 2009 m. lapkričio mėn. grįžo gyventi pas apeliantę O. B., kad su motina susipyko, nes motina girtauja, nesirūpina mažamečiais vaikais, prokuratūros atstovė klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

13Atnaujinus bylos nagrinėjimą 2010-03-26 nutartimi bei nagrinėjant bylą teismo posėdyje 2010-04-01, prokuratūros atstovė pareiškė, kad su apeliaciniu skundu sutinka, prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-11-10 sprendimą ir pareiškia, kad nuo reikalavimo panaikinti laikiną motinos R. S. valdžios apribojimą dukters A. B. atžvilgiu atsisako, prašo bylą nutraukti.

14Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

15Byloje nustatyta, kad 2007-11-19 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu R. S. buvo laikinai apribota tėvų valdžia jos dukters A. B., gim. ( - ), atžvilgiu, o jos tėvui R. U. tėvo valdžia dukrai apribota neterminuotai. Tuo pačiu teismo sprendimu A. B. nustatyta rūpyba, jos rūpintoja paskirta O. B., vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su rūpintoja, iš R. S. priteistas kas mėnesį po 50 Lt periodinėmis išmokomis išlaikymas A. B. Nurodytas apylinkės teismo sprendimas iki šiol galioja. Panevėžio apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą – nepilnametės A. B. teises ir interesus, kreipėsi į apylinkės teismą su pareiškimu ginti vaiko prigimtinę teisę augti ir gyventi šeimoje su savo biologine motina ir kad motinai būtų atkurta teisė pačiai auginti ir auklėti savo dukterį (CK LR Prokuratūros įstatymo 19 str., 3.181 str. 2 d., 3.183 str. 2 d., 3.184, 3.258 str. 2 p.), nes R. S. kreipėsi į prokuratūrą, tvirtindama, kad pasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu buvo ribojama jos valdžia.

16Byloje nustatyta, kad po laikino motinos valdžios apribojimo, vaiko motina R. S. tik trumpam pakeitė savo elgesį ir tvirtino, kad gali auklėti savo nepilnametę dukrą A. B. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2009-09-15 išvadoje dėl nepilnametės A. B. (b. l. 45–46), patikrinusi nepilnametės gyvenimo ir buities sąlygas, nustatė, kad A. B. gyvena kartu su motina 2 kambarių bute (bute remontas nebaigtas), bet butas tvarkingas. Bute yra visi reikalingi baldai ir buitinė technika. Dukrai yra sudarytos vidutinės sąlygos sveikai augti, vystytis ir tobulėti, o pamokas ruošia virtuvėje. Ji lanko profesinio rengimo mokyklą pagal jai patinkančią specialybę. Nurodė, kad A. motina nebegeria, dukra rūpinasi, nuperka rūbų. Nurodė, kad A. B. su rūpintoja O. B. atsisako gyventi dėl nuomonių skirtumo, charakterių nesutapimo. Grįžusi pas motiną A. B. turi atskirą lovą, miega viename kambaryje su seserimis. Socialinių paslaugų centras irgi tuo metu R. S. šeimą charakterizavo teigiamai, Vaiko teisių apsaugos skyrius davė išvadą, kad laikinas motinos valdžios apribojimas R. S. būtų panaikintas dukros A. B. atžvilgiu, jos gyvenamoji vieta būtų nustatyta kartu su motina, nutrauktas priteistas išlaikymas vaikui iš R. S., o O. B. būtų atleista iš rūpintojos pareigų. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytus įrodymus, šalių paaiškinimus, taip pat liudytojo D. S. paaiškinimus, padarė išvadą, kad R. S. pasikeitęs elgesys įrodo, kad ji gali tinkamai auklėti ir prižiūrėti savo dukterį. Vaiko teisių apsaugos skyriaus globojamo (rūpinamo) vaiko surašytų aplankymo aktų, Panevėžio socialinių paslaugų centro socialinės rizikos šeimų tarnybos surašytų apsilankymo aktų (Nr. AA.781 ir 2009-01-09 aktas Nr. AA-29) teismas tinkamai neįvertino, nes, kaip nurodo apeliantė ir nepilnametė A. B., A. motina R. S. iš tikrųjų blogų įpročių nebuvo atsikračiusi, kadangi buvo nėščia, o vėliau pagimdė dukrą, tai galėjo sudaryti tik įspūdį, kad rūpinasi savo vaikais, gali juos tinkamai prižiūrėti ir auklėti. Be to, pati A. B. teismo posėdyje apeliacinės instancijos teisme pripažino, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo supykusi dėl močiutės keliamų jai reikalavimų, todėl slėpė jai žinomas aplinkybes apie motinos girtavimą ir nesirūpinimą šeima, tikėjo, kad bus galima su ja gyventi. Nurodo, kad po to labai nusivylė motina, kuri jokių išvadų nedarė, susitaikė su močiute, persikėlė pas ją gyventi, sutinka su šios keliamais elgesio ir mokymosi reikalavimais, gyvena pas ją nuolatos nuo 2009 m. lapkričio mėnesio, aplanko ir mažamečius brolį ir seseris.

17Bylos nagrinėjimo metu apeliacinėje instancijoje gauti dokumentai iš Panevėžio socialinių paslaugų centro bei Panevėžio m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus su vaiko aplankymo aktu, vaiko laikino apgyvendinimo aktu, Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2010-03-03 sprendimu „Dėl vaiko laikino paėmimo iš tėvų ar kitos jo buvimo vietos“ patvirtina faktą, kad R. S. girtauja, dėl ko nesirūpina ir neprižiūri mažamečių savo vaikų. D. V. S., gim. ( - ), apgyvendinta Panevėžio laikinuosiuose vaikų globos namuose, nes šeimoje girtaujama, ja nesirūpina abu tėvai. Tai leidžia daryti išvadą, kad ji negali tinkamai auklėti ir dukrą A.. Šiomis aplinkybėmis teismas sutinka su O. B. procesiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pareiškimas dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo tenkintas neteisėtai ir nepagrįstai.

18Kadangi Panevėžio apygardos prokurorė apeliacinės instancijos teismo posėdyje sutiko su apeliaciniu skundu ir atsisakė nuo reikalavimo panaikinti laikiną motinos R. S. valdžios apribojimą dukters A. B. atžvilgiu, tai, nenustačius, kad atsisakymas nuo reikalavimo prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., CPK 49 str.), atsisakymas nuo reikalavimo priimtinas (CPK 293 str. 4 p.), byla nutrauktina.

19Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p. CK 3.181 str. 1 d., CK 3.180 str. 1 d.,

Nutarė

20Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti, priimti Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro atsisakymą nuo pareiškimo panaikinti laikiną A. B., a. k. ( - ), motinos R. S., a. k. ( - ), valdžios apribojimą dukrai A. ir bylą nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Vilmai Daukšienei,... 3. dalyvaujant suinteresuotam asmeniui O. B., A. B., prokurorei Snieguolei... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras ir R. S. prašė panaikinti R. S.... 6. Panevėžio apygardos prokuratūra nurodė, kad R. S. prašė kreiptis į... 7. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-11-10 nusprendė pareiškimą... 8. Teismas nurodė, kad po laikino motinos valdžios apribojimo motina nenutraukė... 9. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo O. B. prašo 2009-11-10 Panevėžio... 10. Nurodo, kad su teismo sprendimu nesutinka dėl netinkamo faktinių esminių... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Panevėžio apygardos vyriausiasis... 12. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir... 13. Atnaujinus bylos nagrinėjimą 2010-03-26 nutartimi bei nagrinėjant bylą... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).... 15. Byloje nustatyta, kad 2007-11-19 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu... 16. Byloje nustatyta, kad po laikino motinos valdžios apribojimo, vaiko motina R.... 17. Bylos nagrinėjimo metu apeliacinėje instancijoje gauti dokumentai iš... 18. Kadangi Panevėžio apygardos prokurorė apeliacinės instancijos teismo... 19. Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p. CK 3.181... 20. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimą...