Byla 2A-452/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NOVOGAMING VILNIUS“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1320-567/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NOVOGAMING VILNIUS“ dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą priteisimo, ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NOVOGAMING VILNIUS“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „SEB lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Bordolina“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą priteisimo, kurį patikslinęs prašė:

5- priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovo UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ 172 574,62 Lt nuomos mokesčio, 8 475,59 Lt delspinigių,

612 651,93 Lt palūkanų ir 24 053,10 Lt baudą, iš viso – 217 755,24 Lt;

7- pripažinti 2007 m. spalio 30 d. nuomos sutartį nutrūkusia sutarties 11.2.3 p. pagrindu nuo 2011 m. lapkričio 24 d., priteisti 8,05 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinyje nurodė, jog 2007 m. spalio 30 d. tarp UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

9Nr. 07/10/30, pagal kurią atsakovui buvo išnuomotos negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas yra 97,08 kv. m, esančios ( - ). Sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti 6 000 Lt mėnesinio nuomos mokesčio, papildomai sumokant tai sumai privalomą mokėtiną nustatyto dydžio PVM. Teigė, kad Sutarties 6.2 p. buvo numatyta, jog patalpų nuomos mokestis dėl infliacijos ir defliacijos perskaičiuojamas kiekvienais metais, pradedant nuo 2008 m.

10Ieškovo teigimu, jis, kaip nuomotojas, visą nuomos laiką tinkamai ir laiku vykdė savo įsipareigojimus, numatytus nuomos sutartyje, tačiau nuomininkas pažeidė sutarties 6.1-6.5 punktuose numatytą įsipareigojimą mokėti nuomos mokestį ir apmokėti visas eksploatacines išlaidas. Tarp šalių kilo ginčas dėl nuomos mokesčio indeksavimo tvarkos ir taikytino Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuoto vartotojų kainų indekso (toliau - VKI). Pagal ieškinyje išdėstytus paskaičiavimus atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos - faktūros apmokėjimui, tačiau atsakovas nesutiko mokėti padidėjusios nuomos mokesčio dalies nei už 2008 m., nei už 2009 m., nei už 2010 m.

11Ieškovo teigimu, atsakovas, atsisakydamas mokėti sutartyje numatytą nuomos mokesčio padidėjimą, pažeidė sutarties 6.2 straipsnio reikalavimą ir CK 6.38, 6.200, 6.487 straipsnių nuostatas. Siekdamas apginti savo pažeistas teises, ieškovas 2010 m. rugpjūčio 31 d. pateikė atsakovui raginimą dėl neapmokėtos skolos, kuriame buvo aiškiai išdėstytos pretenzijos dėl netinkamo sutarties vykdymo bei pareikštas reikalavimas nedelsiant padengti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas iki šios dienos tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų. Teigė, jog faktas, kad skolininkas nuolat vėluoja vykdyti savo pinigines prievoles daugiau kaip 18 mėnesių, nepranešęs apie negalėjimo atsiskaityti priežastis, leidžia abejoti skolininko sąžiningumu sutartiniuose santykiuose, finansiniu stabilumu.

12Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, jog atsakovui už nuomojamas patalpas nuomos mokesčio nebemokant, ieškovas pradėjo ieškoti kitų nuomininkų ir tik 2011 m. spalio mėn. naujas nuomininkas buvo surastas, todėl 2011 m. lapkričio 24 d. ieškovas pasirašė subnuomos sutartį su UAB „UNIGAMES“ dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ). Pagal 2007 m. spalio 30 d. nuomos sutarties 11.4 p. šalys neturėjo teisės nutraukti nuomos sutarties joje nenumatytais pagrindais, jei nuo sutarties pasirašymo nėra praėję 5 metai. Pasak ieškovo, tai reiškia, kad tik 2012 m. spalio 30 d. šalys galėjo inicijuoti nuomos sutarties nutraukimo procedūrą kitais negu sutartyje nurodytais pagrindais. Todėl iki 2011 m. lapkričio 24 d. atsakovas privalėjo mokėti sutartyje nustatytą nuomos mokestį. Pagal sutarties 10.1 punktą atsakovas privalo mokėti 0,04 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui nevykdant sutarties nuostatų ir nemokant nuomos mokesčio, už vėlavimą atsiskaityti iš jo priteistinos palūkanos pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

13Atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ pareiškė priešieškinį, kurį patikslinęs prašė:

14- pripažinti ieškovą pažeidus 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/30;

15- pripažinti 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/30 pasibaigusia nuo 2010 m. liepos 31 d.;

16- priteisti iš ieškovo 1 970,47 Lt be pagrindo įgytą nuomos mokestį už laikotarpį nuo

172008 m. birželio mėn. iki 2010 m. liepos mėn.;

18- priteisti iš ieškovo 355 485,10 Lt nuostolių, susidariusių iš esmės pagerinus nuomojamas patalpas, atlyginimą, 30 000 Lt nuostolių, susidariusių dėl baudos sumokėjimo, nutraukiant 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/30, atlyginimą;

19- priteisti bylinėjimosi išlaidas.

20Priešieškinyje nurodė, kad ieškovas nuosavybės teisę į patalpas įgijo tik 2008 m. vasario 29 d. t. y. jau po nuomos sutarties sudarymo su atsakovu. 2008 m. gegužės 15 d. atsakovas įregistravo 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/30 Nekilnojamojo turto registre, todėl ją galima panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Ieškovas žinodamas apie nuomos sutarties įregistravimą viešame registre, neinformavęs apie tai atsakovo, perleido nuosavybės teises į nuomos objektu esančias patalpas trečiajam asmeniui UAB „SEB lizingas“: 2008 m. birželio 6 d. dėl minėtų patalpų sudarė Lizingo sutartį Nr. 2008-050617 laikotarpiui nuo 2008 m. birželio 25 d. iki 2017 m. rugpjūčio 25 d., o 2008 m. birželio 11 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 4240-7 pagrindu UAB „SEB lizingas“ perleido nuosavybės teisę į negyvenamąsias patalpas. Tokiu būdu nuo 2008 m. birželio 11 d. visos teisės ir pareigos pagal viešame registre įregistruotą 2007 m. spalio 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 078/10/30 turėjo pereiti naujam savininkui AB „SEB lizingas“. Ieškovas, perleisdamas nuosavybės teises į nuomojamas patalpas, iš anksto neinformavo apie tai atsakovo ir tuo apribojo jo, kaip nuomininko, teises.

21Atsakovas nuomos sutartį dėl ginčo patalpų sudarė 10 metų laikotarpiui. Nuo 2007 m. spalio 30 d. iki 2008 m. spalio 30 d. atsakovas ginčo patalpose ieškovo sutikimu atliko remonto darbus, kurių vertė sudarė 435 287,87 Lt ir šių atliktų darbų dėka ieškovo patalpų vertė žymiai padidėjo.

222009 m. kovo 19 raštu Nr. 4366 ir 2009 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 4400 atsakovas informavo ieškovą apie susidariusius sunkumus, vykdant nuomos sutartį, ir prašė sumažinti nuomos kainą. Atsakovo mokamas nuomos mokestis žymiai viršijo 2009 m. rinkoje vyravusias nuomos kainas. Ieškovui nesutikus mažinti nuomos kainos, atsakovas 2010 m. vasario 19 d. raštu Nr. 4756 pasiūlė nutraukti nuomos sutartį šalių susitarimu nuo 2010 m. gegužės 31 d. Ieškovui nesutikus, atsakovas 2010 m. gegužės 25 d. raštu Nr. 49909 papildomai informavo ieškovą apie vienašališką sutarties nutraukimą. Patalpų perdavimo metu ieškovas pareiškė pretenzijas dėl patalpų pagerinimų išmontavimo.

232010 m. rugpjūčio 6 šalys sudarė susitarimą dėl nuomos sutarties pabaigos nuo 2010 m. liepos 31 d., kuriuo atsakovas įsipareigojo sumokėti 30 000 Lt baudą, nuomos mokestį ir atstatyti pagerinimus į pradinę padėtį. Šiuos įsipareigojimus atsakovas įvykdė tinkamai ir 2010 m. rugpjūčio 18 d. patalpas perdavė ieškovo atstovui A. B..

24Pagal ginčo nuomos sutartį išnuomotos patalpos jas rekonstruojant nuo 2008 m. gegužės 21 d. sumažėjo nuo 91,08 kv. m. iki 90,08 kv. m., todėl turėjo būti sumažintas nuomos mokestis. Ieškovas nuomos mokesčio neperskaičiavo, todėl atsakovas įgijo teisę reikalauti 1 970,47 Lt be pagrindo sumokėtą nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2008 m. birželio iki 2010 m. liepos mėn.

25Atsakovas ginčo patalpomis naudojosi ir vykdė savo veiklą nuo 2008 m. spalio 30 d. iki 2010 m. rugpjūčio 16 d., t. y. 22 mėnesius. Patalpų pagerinimus atsakovas atliko, turėdamas pagrįstus lūkesčius jas eksploatuoti ne mažiau kaip 10 metų, t. y. 120 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, perleisdamas ginčo nuomos patalpas UAB „SEB lizingas“, tinkamai neinformavo apie tai atsakovo ir tuo pažeidė nuomininko teisę vienašališkai nutraukti sutartį, atsakovas įgijo teisę į 355 485,10 Lt nuostolių, patirtų pagerinant patalpas, atlyginimą.

26II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

27Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį bei priešieškinį atmetė.

28Remdamasis bylos įrodymais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčo sutartis yra pasibaigusi jos nutraukimu ir tai neprieštarauja CK 6.154 str. 1 d. ir 6.156 str. nuostatoms. Šalys atliktais veiksmais pripažino nuomos sutarties nutraukimo faktą, o duomenų, kad sutartis nutraukta dėl vienos sutarties šalies kaltės, teismas nenustatė, todėl padarė išvadą, kad ginčo sutartį šalys nutraukė tarpusavio sutarimu. Teismas taip pat nenustatė ieškovo neteisėtų veiksmų dėl kurių atsakovas nurodo patyręs nuostolių, todėl konstatavo, kad nėra priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir priešieškiniu atsakovo prašomų priteisti nuostolių.

29Teismas nustatė, kad 2010 m. rugpjūčio 6 d. šalių susitarimu dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos šalys pripažino, kad atsakovas nuo 2010 m. liepos 31 d. vienašališkai nutraukė ginčo nuomos sutartį ir įsipareigojo sumokėti 30 000 Lt baudą už sutarties nutraukimą anksčiau termino bei iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. neatlygintinai sutvarkyti bei grąžinti nuomotojui patalpas. Susitarimo 3 p. šalys taip pat susitarė, kad tinkamai įvykdžius susitarime nustatytus įsipareigojimus, šalys atsisako bet kokių reikalavimų, susijusių su nuomos sutartimi, viena kitai. 2010 m. rugpjūčio 13 d. atsakovas pervedė ieškovui 53 588,87 Lt sumą pagal suderinimo aktą Nr. 2 ir apimančią 30 000 Lt baudą pagal 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimą. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, šiais veiksmais, įformintais ir abiejų šalių patvirtintais ne tik rašytiniu 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimu bei 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo-pardavimo aktu, šalys patvirtino tarpusavio prievolių pasibaigimą. Teismo vertinimu, 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimu bei 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo-pardavimo aktu nėra pagrindo abejoti, nes jie nėra nuginčyti, ar panaikinti įstatymo nustatyta tvarka, šalims yra privalomi, nes šalys savo veiksmais patvirtino jų tikrumą ir tinkamai išreikštą valią. Nustatęs, kad išnuomotų patalpų grąžinimas atliktas sutarties šalių suderintais veiksmais, teismas konstatavo, kad ieškinio reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti.

30Teismas pripažino, kad ieškovas netinkamai realizavo savo teisę indeksuoti nuomos mokestį, nes pasibaigus nuomos sutarčiai 2010 m. rugpjūčio 6 d. šalių susitarimo dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos pagrindu, pasibaigė ieškovo teisė į papildomą nuomos mokesčio dalį. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pavėluotai pateikė atsakovui sąskaitas už 3 paskutinius metus iki nuomos santykių pasibaigimo, nepateikė įrodymų, kad teikė atsakovui sąskaitas dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo VKI suma už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 12 d. iki nuomos sutarties pasibaigimo. Todėl teismas konstatavo, kad pasibaigus nuomos teisiniams santykiams tarp šalių, nuomos mokesčio VKI suma po 2010 m. rugpjūčio 6 d. pasirašyto susitarimo dėl nuomos sutarties pabaigos ir 2010 m. rugpjūčio 16 d. tarp sudaryto priėmimo-perdavimo akto negali būti pripažinti teisėtais ieškovo lūkesčiais, nes prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (LR CK 1.5 str.).

31Teismas, spręsdamas klausimą dėl iš nuomos sutarties vykdymo atsiradusių nuostolių atlyginimo, pažymėjo, jog atsakovas, pareiškęs priešpriešinius reikalavimus pripažinti ieškovą pažeidus 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/30, pripažinti

322007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/30 pasibaigusia nuo 2010 m. liepos 31 d., priteisti iš ieškovo atsakovui 1 970,47 Lt be pagrindo įgytą nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2010 m. liepos mėn., 355 485,10 Lt nuostolių atlyginimą, susidariusį iš esmės pagerinus nuomojamas patalpas, 30 000 Lt nuostolių atlyginimą, susidariusį dėl baudos sumokėjimo, nutraukiant 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį

33Nr. 07/10/30, šiuos nuostolius nepagrįstai kildino iš sutarties netinkamo vykdymo. Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti priešieškinio reikalavimus. Iš šalių susirašinėjimo medžiagos teismas nenustatė duomenų apie tai, kad ieškovas būtų pripažinęs prievolę atlyginti patalpų pagerinimo išlaidas. Teismas pažymėjo, jog šalys buvo aiškiai sutarę, kad pagal 2007 m. spalio 30 d. sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 07/10/30 7.2 p. sutarčiai pasibaigus ar nutrūkus bet kuriuo pagrindu, ieškovui, kaip nuomotojui, lieka bet kokie atsakovo, kaip nuomininko, padaryti patalpų pagerinimai, kurių neįmanoma atskirti be žalos patalpoms, o minėtų pagerinimų vertės nuomotojas nuomininkui nekompensuoja.

34Teismas sprendė, jog šalių tarpusavio prievoliniai santykiai pasibaigė iš jų teisėtų veiksmų, kuriais šalys nutraukė nuomos sutartį prieš terminą, todėl tiek ieškinį, tiek priešieškinį atmetė, kaip nepagrįstus. Teismas taip pat pažymėjo, jo tai, kad ieškinys yra atmetamas kaip nepagrįstas, savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti atsakovo prašymą skirti ieškovui 20 000 Lt baudą CPK 95 straipsnio pagrindu, o ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis teismas nenustatė.

35Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir bylinėjimosi išlaidų, teismas pažymėjo, jog tai, kad ieškinys ir priešieškinis atmetami, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad kiekvienai šaliai paliekamos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl bylos vedimo, nes tai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

36III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

37Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. pakeisti - panaikinti sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškinys ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

38Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

391. Teismas, pažeisdamas CK 6.483 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, netinkamai išaiškino tarp šalių pasirašyto 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimo dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos nuostatas. Šio susitarimo 4 punkte buvo numatyta, jog Nuomininkui nesumokėjus Susitarimo 1 punkte numatytos baudos ar nepadengus esamų įsiskolinimų iki 2010 m. rugpjūčio 16 d., susitarimas netenka galios. Atsakovas iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsiskolinimo nepadengė, todėl ieškovas 2010 m. rugpjūčio 16 d. išsiuntė ieškovui pranešimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su 2010 m. liepos 31d. skolų suderinimo aktu, nes nenurodytos ir neapmokėtos PVM sąskaitos - faktūros NTV Nr. 1408, NTV Nr. 1624, NTV Nr. 1857, NTV Nr. 1858, NTV Nr.2049, NTV Nr.2199, NTV Nr.2299, NTV Nr.2258 NTV Nr.2436, NTV Nr.2740, NTV Nr.2947, NTV Nr.3026, NTV Nr.3402, NTV Nr.3577, NTV.Nr.3772. Kadangi atsakovas skolos nepadengė, tai 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimas nustojo galios, o 2007 m. spalio 30 d. sutartis liko galioti ir atsakovas privalėjo toliau mokėti nuomos mokestį.

402. Nepagrįsta teismo išvada, kad nėra pateikta įrodymų, jog ieškovas teikė atsakovui sąskaitas dėl nuomos įsiskolinimo VKI suma už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. Ši išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams: 2009 m. balandžio 17 d. raštu UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ nurodė, kad nesutinka su kainos padidinimu atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą - šį raštą atsakovas pateikė po to, kai gavo iš ieškovo pranešimą apie nuomos kainos padidinimą dėl infliacijos, vadovaujantis Nuomos sutarties 6.2. punktu bei 2009 m. balandžio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 1408, t.y. pirmąją sąskaitą su papildomai priskaičiuotu nuomos mokesčiu. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad PVM sąskaitos faktūros, kurias UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ išrašė atsakovui papildomai nuomos mokesčio daliai, būtų išrašytos atgaline data.

413. Teismas taip pat nepagrįstai vadovavosi 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo perdavimo aktu. Šį aktą už nuomotoją, t.y. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pasirašė A. B. - byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad A. B. turi teisę veikti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vardu. Anot ieškovo, šiuo atveju teismas netinkamai taikė ir pažeidė CK 2.133 straipsnio 6 dalį, kur nustatyta, kad tais atvejais, kai sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. Ieškovo teigimu, iš byloje esančių įrodymų matyti, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo perdavimo aktui nepritarė - tą pačią dieną, kai buvo pasirašytas šis aktas, ieškovas išsiuntė atsakovui jau minėtą 2010 m. rugpjūčio 16 d. pranešimą, kuriame pareiškė, kad atsakovas neįvykdė 2010 m. rugpjūčio 6 d. Susitarimo dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos nuostatų. Ieškovo teigimu, šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ne tik nepritarė 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo perdavimo aktui, bet savo veiksmais parodė, kad nesutinka su nuomos sutarties nutraukimu.

424. Ieškovo teigimu, teismo aiškinimai, kad A. B. yra su UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ susijęs asmuo, yra atmestini. Nors UAB „Vanteras“, kurios direktoriumi buvo A. B. ir buvo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ akcininkas, tačiau šios bendrovės turimų akcijų kiekis neleido jam daryti jokios įtakos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priimamiems sprendimams.

43Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo dalį, kuria atsakovo priešieškinis atmestas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinį patenkinti, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

44Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

451. Atsakovo manymu, teismas, atmesdamas atsakovo priešieškinį, netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius kaip nuomos, o ne subnuomos ir netinkamai nustatė byloje įrodinėtinas aplinkybes dėl teisinių santykių pasibaigimo, kas turėjo įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. Anot atsakovo, byloje esantys duomenys patvirtina aplinkybes, kad 2007 m. spalio 30 d. sudarant Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.07/10/30, patalpų, esančių ( - ), savininkas buvo UAB „SEB lizingas“, o minėtą sutartį nutraukus, ginčo patapos nuosavybės teise taip pat priklausė ne UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, o UAB „SEB lizingas“. Šių aplinkybių teismas nenagrinėjo ir dėl jų sprendime nepasisakė. Atsakovo manymu, būtent netinkamas šalis siejusios sutarties kvalifikavimas ir sutrukdė teismui tinkamai nustatyti sutarties pasibaigimo pagrindą.

462. Atsakovo teigimu, teismas pagrįstai sprendime nurodė, kad šalis siejusi ginčo sutartis yra pasibaigusi nuo 2010 m. liepos 31 d., tačiau netinkamai sprendė dėl jos nutraukimo pagrindo, kuriuo laikė 2010 m. rugpjūčio 6 d. šalių susitarimą. Atsakovo manymu, sutartis pasibaigė ne šalių susitarimu, o vienašališku jos nutraukimu ir subnuomojamo daikto grąžinimu subnuomininkui. Toks teismo sprendimas dėl sutarties pasibaigimo iš esmės patenkino priešieškinio 2 punkto reikalavimą pripažinti 2007 m. spalio 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.07/10/30 pasibaigusia nuo 2010 m. liepos 31 d., nors priešieškinį teismas ginčijamu sprendimu pilnai atmetė.

473. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra duomenų, jog ginčo sutartis nutraukta dėl vienos iš sutarties šalių kaltės, todėl konstatavo, jog ginčo sutartis buvo nutraukta šalių susitarimu. Anot atsakovo, iš į bylą pateikto šalių susirašinėjimo bei ieškovo pozicijos, išdėstytos ieškinyje, akivaizdu, kad šalių susitarimas dėl ginčo sutarties nutraukimo abipusiu susitarimu nebuvo pasiektas. Priešingai, šalys pripažino, kad ginčo sutartis pasibaigė nuomininkui (apeliantui) vienašališkai nutraukus sutartį nuo 2010 m. liepos 31 d.

484. Teismas sprendime nenurodė argumentų dėl ko atmetė priešieškinyje išdėstytus atsakovo argumentus dėl ieškovo kaltės, nutraukiant ginčo sutartį; nepateikė ieškovo elgesio įvertinimo sąžiningumo aspektu iki ginčo sutarties sudarymo, sutarties vykdymo metu ir po jos pasibaigimo, kas sąlygojo nepagrįstą išvadą dėl jo kaltės nebuvimo.

495. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir atsakovo prašomų priteisti nuostolių. Anot atsakovo, teismas neatsižvelgė į šiuos atsakovo argumentus: nuomos sutartį dėl ginčo patalpų sudarė 10 metų laikotarpiui, t.y. iki 2017 m. spalio 30 d. Nuo 2007 m. spalio 30 d. iki 2008 m. spalio 30 d. atsakovas ginčo patalpose ieškovo sutikimu atliko remonto darbus, kurių vertė sudarė 435 287,87 Lt. Atsakovo teigimu, jo atliktų darbų dėka ieškovo patalpų vertė žymiai padidėjo. Teismas neįvertino ir to, kad ieškovas visiškai panaudojo atsakovo ginčo objektu esančiose patalpose atliktus pagerinimus, 2011 m. lapkričio 24 d. išnuomojęs šias patalpas analogišką veiklą vykdančiai įmonei UAB „UNIGAMES“, dėl ko gavo iš jų didesnę nuomos kainą, nei tuo metu vyravo rinkoje. Tokiu būdu, teismas atmesdamas priešieškinį, pažeidė šalių interesų pusiausvyros principą.

506. Atsakovas taip pat rėmėsi argumentais, kad nuomos sutartis neatitiko teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų bei sąžiningo verslo praktikos. Ieškovas, būdamas nuomos verslo profesionalas, pasinaudojo atsakovo ekonominiu silpnumu bei nepatyrimu derybose, dėl ko jis buvo priverstas pasirašyti sau nenaudingą sutartį ir sutiko su sąlygomis, kurias derinti ar keisti po sutarties pasirašymo ieškovas atsisakė. Sudarant nuomos sutartį, buvo pažeisti atsakovo teisėti lūkesčiai, jog bus galimybė užsitikrinti klientų srautus bei gauti didesnes pajamas, nes nuomos sutartis atsakovui buvo nuostolinga. Kadangi šalių sudaryta nuomos sutartis buvo naudinga tik ieškovui, kilus ginčui dėl sutarties ar jos sąlygų, sutarties sąlygos turėjo būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (CK 6.193 str.). Be to, ieškovas nebuvo tinkamai įrengęs nuomojamų patalpų, kas reiškė, kad jos nebuvo pritaikytos nuomotojo veiklai.

517. Teismas, neatsižvelgė ir į atsakovo prašymą įvertinti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Novogaming Vilnius“ ir UAB „SEB lizingas“ 2008 m. birželio 6 d. sudarytą sutartį, kuria buvo eliminuota turto savininko UAB „SEB lizingas“ sutartinė atsakomybė nuomininkui, teisėtumo aspektu ex officio. Pagal CK normas imperatyvioms teisės normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, o niekinio sandorio pasekmes teismas gali konstatuoti ir ex officio (CK 1. 78 str. 5 d., 1.80 str. 1 d.) net ir tuo atveju jei tokio pobūdžio reikalavimas nėra pareikštas - atsakovas minėtą sutartį ginčijo CK 1.80 straipsnio pagrindu.

528. Atsakovo teigimu, egzistuoja visos sąlygos ieškovui taikyti civilinę atsakomybę:

531. ieškovo kaltė pasireiškė tuo, kad jis sudarydamas ginčo nuomos sutartį atsakovui pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją dėl nuomojamo daikto savininko ir jo suvaržymų. Ieškovas, tapęs patalpų savininku, vėl gi nepranešė atsakovui apie jų perleidimą UAB „SEB Lizingas“. Ieškovo kaltė pasireiškė ir tuo, kad jis nebendradarbiavo su atsakovu ir nesiekė išlaikyti sutartinių santykių;

542. Ieškovas, perleisdamas ginčo patalpas UAB „SEB Lizingas“, realiai praturtėjo atsakovo sąskaita 437 000 Lt, kuriuos jis gavo kaip parduotų patalpų kainą (priežastinis ryšys); 3. atsakovo reikalaujamų 355 485,10 Lt nuostolių, patirtų pagerinant ginčo turtą, realumas yra grindžiamas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Atsakovo patirtos išlaidos traktuotinos kaip būtinosios išlaidos ieškovo turtui pagerinti.

55Atsiliepimu į ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ prašo skundą atmesti.

56Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

571. Teismas pagrįstai nurodė, kad šalis siejusi ginčo sutartis yra pasibaigusi nuo 2010 m. liepos 31 d., tačiau netinkamai sprendė dėl jos nutraukimo pagrindo, kuriuo laikė 2010 m. rugpjūčio 6 d. šalių susitarimą. Šiuo atveju sutartis pasibaigė ne šalių susitarimu, o vienašališku jos nutraukimu ir subnuomojamo daikto grąžinimu subnuomininkui.

582. Teismas pagrįstai konstatavo faktines aplinkybes, kad atsakovas sugrąžino ieškovui nuomojamas patalpas pagal šalių pasirašytą 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo-perdavimo aktą, todėl neturi pagrindo reikalauti nuomos mokesčio.

593. Atsakovo manymu, byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį. Apelianto siekis po negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pasibaigimo 2010 m. liepos 31 d. ir patalpų grąžinimo 2010 m. rugpjūčio 16 d. papildomai prisiteisti iš atsakovo patalpų nuomą ir netesybas turi būti vertinamas kaip siekis nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita.

604. Apelianto reikalavimas atsakovui sumokėti papildomą nuomos mokestį, apskaičiuotą pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) nuo 2008 m. sausio 1 d., yra neteisėtas, neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų bei prieštarauja 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 6.2. ir 6.4. punktų nuostatoms. Atsakovo teigimu, nuomos mokesčio perskaičiavimas taikant VKI yra nuomotojo teisė, bet ne pareiga. Ieškovas šia savo teise iki 2009 m. balandžio mėnesio nepasinaudojo ir nuomos mokesčio nuo 2008 m. liepos 1 d. neindeksavo. Po nuomos sutarties pasibaigimo ieškovas negalėjo realizuoti savo teisės indeksuoti nuomos mokestį, nes pasibaigus nuomos sutarčiai, 2010 m. rugpjūčio 6 d. šalių susitarimo dėl Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos pagrindu, pasibaigė ir jo teisė į papildomą nuomos mokesčio dalį.

61Atsiliepimu į atsakovo UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo skundą atmesti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

62Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

631. Atsakovas buvo tinkamai informuotas apie nuomojamų patalpų savininko pasikeitimą ir daugiau kaip 2 metus po 2008 m. birželio 6 d. susitarimo pasirašymo nekėlė jokio reikalavimo dėl nuomos sutarties nutraukimo CK 6.496 straipsnio 3 dalies pagrindu. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas iš viso tokio reikalavimo niekada nekėlė, o nuomos sutartį siekė nutraukti vienašališkai savo iniciatyva.

642. Ieškovo teigimu, 2008 m. birželio 6 d. trišalė sutartis dėl nuomos sutarties teisių ir pareigų pratęsimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, todėl santykius tarp šalių po 2008 m. birželio 6 d. sutarties pasirašymo ir toliau teismas pagrįstai traktavo kaip nuomos santykius. Be to, net tuo atveju, jei šalių santykiai pagal 2007 m. spalio 30 d. nuomos sutartį po 2008 m. birželio 6 d. būtų traktuojami kaip santykiai pagal subnuomos sutartį, apeliaciniame skunde nėra jokių argumentų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad nuomos ar subnuomos santykiai tarp šalių nutrūko dėl ieškovo kaltės. Ir esant subnuomos santykiams šalys privalėjo laikytis 2007 m. spalio 30 d. nuomos sutarties nuostatų. Iš bylos duomenų matyti, kad šalių santykiai pagal šią sutartį nutrūko paties atsakovo iniciatyva dėl to, jog jis nusprendė, kad toliau nuomotis patalpas jam yra ekonomiškai nenaudinga.

653. Atmestini ir atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai atmetė atsakovo priešieškinio reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo. Šį savo reikalavimą atsakovas grindė tuo, kad pasikeitus ginčo patalpų savininkui, buvo suvaržyta absoliuti atsakovo teisė nutraukti nuomos sutartį (CK 6.494 str. 3 d.). Anot ieškovo, atsakovui buvo žinoma apie ginčo patalpų savininko pasikeitimą, tačiau CK 6.494 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta galimybe nutraukti sutartį jis nepasinaudojo. Be to, net ir tuo atveju, jei atsakovas būtų nutraukęs sutartį CK 6.494 straipsnio 3 dalies pagrindu, tai nesuteiktų jam pagrindo reikalauti, kad nuomotojas atlygintų jam nuomojamose patalpose sutarties 7.2. punkte sutartų atliktų pagerinimų išlaidas, kuriuos atsakovas vadina nuostoliais.

664. Atmestini ir tie apeliacinio skundo argumentai, kad teismas 2008 m. birželio 6 d. UAB „SEB LIZINGAS“, UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sudarytą trišalę sutartį dėl nuomos sutarties teisių ir pareigų pratęsimo turėjo ex oficio pripažinti negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu. Anot ieškovo, apeliaciniame skunde atsakovas net nenurodo, kokioms imperatyvioms įstatymo normoms minėta sutartis prieštarauja.

67Teisėjų kolegija konstatuoja:

68Apeliaciniai skundai netenkintini, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

69IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

70Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

71Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NOVOGAMING VILNIUS“ apeliacinius skundus, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų civilinio proceso kodekso 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ieškovo ir atsakovo apeliaciniuose skunduose išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šio teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

72Byloje nagrinėjamas ginčas tarp šalių kilo dėl jų sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties vykdymo, jos pasibaigimo pagrindų, laiko ir pasekmių.

73Pareikštuoju ieškiniu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė pripažinti 2007 m. spalio 30 d. nuomos sutartį nutrūkusia sutarties 11.2.3 p. pagrindu (kai nuomininkas 2 mėnesius iš eilės nesumokėjo viso patalpų nuomos mokesčio ar neatliko kitų sutartyje numatytų mokėjimų už patalpų eksploatavimą) nuo 2011 m. lapkričio 24 d., priteisti nuomos mokesčio įsiskolinimą, palūkanas bei netesybas. Atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ priešieškiniu prašė pripažinti, kad nuomos sutartį pažeidė ieškovas, pripažinti sutartį pasibaigusia nuo 2010 m. liepos 31 d. bei priteisti iš ieškovo patirtus nuostolius.

74Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, tiek ieškinį tiek priešieškinį atmetė, nustatęs, kad šalys atliktais veiksmais pripažino nuomos sutarties nutraukimo faktą, nenustatęs duomenų, kad sutartis nutraukta dėl vienos sutarties šalies kaltės, bei padaręs išvadą, kad ginčo sutartį šalys nutraukė tarpusavio sutarimu. Teismas taip pat padarė išvadas, kad ieškovas netinkamai realizavo savo teisę indeksuoti nuomos mokestį, nes pasibaigus nuomos sutarčiai 2010 m. rugpjūčio 6 d. šalių susitarimo pagrindu, pasibaigė ieškovo teisė į papildomą nuomos mokesčio dalį, o ieškovo neteisėtų veiksmų, dėl kurių atsakovas nurodo patyręs nuostolių, nenustatyta, todėl nėra priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir priešieškiniu atsakovo prašomų priteisti nuostolių.

75Teisėjų kolegijos vertinimu, šios pirmosios instancijos teismo išvados iš esmės yra pagrįstos, nes jas pirmosios instancijos teismas padarė, tinkamai įvertinęs faktinius bylos duomenis bei tinkamai nustatęs faktines bylos aplinkybes, o taip pat tinkamai išaiškinęs šalių sudarytų susitarimų nuostatas.

76Pagal CK 6.156 straipsnio, įtvirtinančio sutarties laisvės principą, 1 dalies nuostatą, šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 str. 4 d.).

77Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Šalys gali nustatyti, kad sutartis taikoma iki jos sudarymo atsiradusiems jų santykiams (CK 6.189 str. 2 d.).

78Taigi, sutarties laisvės principas, leidžiantis šalims sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, leidžia šalims ir laisvai susitarti dėl sutarčių pabaigos ir šio veiksmo teisinių pasekmių.

79Pirmosios instancijos pagrįstai nustatė, kad pagal 2007 m. spalio 30 d. tarp UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 07/10/30 11.1 punkto nuostatą, ši sutartis gali būti nutraukta prieš terminą joje nustatytais pagrindais, įskaitant sutarties nutraukimą raštišku šalių susitarimu.

802010 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ sudarė susitarimą ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos“, kurio 6 p. nustatė, kad šis susitarimas yra sudėtinė nuomos sutarties dalis. Šio susitarimo 1 punkte taip pat nustatyta, kad atsižvelgiant į tai, jog nuomininkas nuo 2010 m. liepos 31 d. vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, nuomininkas įsipareigoja sumokėti 30 000 Lt be PVM baudą nuomotojui už nuomos sutarties nutraukimą anksčiau termino ir padengti esamus įsiskolinimus iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. Susitarimo 2 punktu nuomininkas įsipareigojo neatlygintinai sutvarkyti ir perdavimo aktu grąžinti nuomotojui patalpas su jose nuomininko sąskaita numatytais pagerinimais. Susitarimo 3 punktu taip pat nustatyta, kad tinkamai įvykdžius šiame susitarime nustatytus įpareigojimus, šalys atsisako bet kokių reikalavimų, susijusių su nuomos sutartimi, viena kitai.

81Taigi, nepriklausomai nuo to, kad susitarimo 1 punkte šalys pabrėžė, jog nuomininkas vienašališkai nutraukė nuomos sutartį bei įsipareigojo sumokėti baudą už sutarties nutraukimą prieš terminą, susitarimo turinys leidžia daryti išvadą, kad nuomos sutartis pasibaigė būtent šio susitarimo pagrindu: šiuo susitarimu šalys susitarė dėl nuomos sutarties nutraukimo termino, nustatė galutinius nuomininko įsipareigojimus, kilusius iš pačios nuomos sutarties vykdymo ir jos nutraukimo, bei susitarė, kad šiuos įsipareigojimus įvykdžius tinkamai, bet kokių reikalavimų, susijusių su nuomos sutartimi, jos atsisako. Taigi sprendžiant iš šio susitarimo turinio ir tolimesnių nuomos sutarties šalių veiksmų, pirmosios instancijos teismo išvada, jog 2007 m. spalio 30 d. tarp UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 07/10/30 pasibaigė jos šalių susitarimu, iš esmės yra pagrįsta.

82Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų

83Nesutikdamas su pirmosios instancijos išvada, jog 2007 m. spalio 30 d. tarp UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 07/10/30 pasibaigė jos šalių susitarimu, ieškovas savo apeliaciniu skundu teigia, kad teismas netinkamai išaiškino 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimo dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos nuostatas. Pažymi, kad susitarimo 4 punkte buvo numatyta, jog nuomininkui nesumokėjus susitarimo 1 punkte numatytos baudos ar nepadengus esamų įsiskolinimų iki 2010 m. rugpjūčio 16 d., susitarimas netenka galios. Pasak ieškovo, atsakovas iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsiskolinimo nepadengė, todėl 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimas nustojo galios, o 2007 m. spalio 30 d. sutartis liko galioti ir atsakovas privalėjo toliau mokėti nuomos mokestį. Ieškovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra įrodymų, jog ieškovas teikė atsakovui sąskaitas dėl nuomos įsiskolinimo VKI suma už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. Ieškovo teigimu, šią išvadą paneigia UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ 2009 m. balandžio 17 d. raštas, kurį atsakovas pateikė po to, kai gavo iš ieškovo pranešimą apie nuomos kainos padidinimą dėl infliacijos, vadovaujantis Nuomos sutarties 6.2. punktu, bei 2009 m. balandžio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 1408, t.y. pirmąją sąskaitą su papildomai priskaičiuotu nuomos mokesčiu.

84Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, jog 2010 m. rugpjūčio 13 d. atsakovas pervedė ieškovui 53 588,87 Lt sumą pagal suderinimo aktą Nr. 2, kuri apima ir 30 000 Lt baudą pagal 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimą. Šios pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės ieškovas neginčija. Pirmosios instancijos teismas taip pat pripažino, kad ieškovas netinkamai realizavo savo teisę indeksuoti nuomos mokestį, nes pasibaigus nuomos sutarčiai 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimo pagrindu, jo teisė į papildomą nuomos mokesčio dalį pasibaigė, o informaciją apie nuomos mokesčio įsiskolinimo VKI suma ir sąskaitas už tris metus iki nuomos santykių pasibaigimo ieškovas pateikė po nuomos sutarties nutraukimo ir visiško atsiskaitymo. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis teikė sąskaitas dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo VKI suma už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 12 d.

85Su tokiu vertinimu nesutikti nėra pagrindo, nes jis atitinka faktinius bylos duomenis. Tokio vertinimo nepaneigia ir ieškovo nurodomas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ 2009 m. balandžio 17 d. raštas (109 b. l., 1 t.). Iš tiesų, šiuo raštu atsakovas pripažino, kad jis buvo informuotas apie nuomos kainos padidinimą, atsižvelgiant į VKI, tačiau šiuo raštu atsakovas prašė priešingo: nuomos kainą sumažinti. Duomenų, kad atsakovui buvo pateikta bent viena sąskaita faktūra nuomos padidinimo VKI apmokėjimui nei minėtame atsakovo rašte, nei apskritai byloje nėra ir tokių duomenų savo apeliaciniame skunde iš esmės nenurodo ir pats ieškovas. Aplinkybė, kad ieškovo nurodyta 2009 m. balandžio 7 d. PVM sąskaita faktūra NTV Nr. 1408 yra išrašyta nuomos mokesčio padidėjimo VKI apmokėjimui už 2008 m. ir 2009 m. nuomos laikotarpį tik patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad savo teisę indeksuoti nuomos mokestį ieškovas realizavo netinkamai. Pažymėtina, kad nei ant vienos iš ieškovo 2010 m. rugpjūčio 16 d. pranešime (52 b. l., 1 t.) nurodytų PVM sąskaitų faktūrų (24-39 b. l., 1 t.) nėra atsakovo darbuotojų parašų nei atžymų apie jų įteikimą atsakovui. Taigi, įrodymų, kad ieškovas atsakovui laiku teikė sąskaitas dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo, byloje nėra, o pagal byloje esančius duomenis apie tokį įsiskolinimą ieškovas pranešė tik 2010 m. rugpjūčio 16 d. raštu jau po to, kai patalpos ieškovui buvo perduotos ir nuomos santykiai pasibaigė 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimo pagrindu, kaip tai pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

86Ieškovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo-perdavimo aktu, nes šį aktą už nuomotoją, t. y. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, pasirašė A. B., tuo tarpu, pasak ieškovo, byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad A. B. turi teisę veikti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vardu.

87Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad tiek 2010 m. rugpjūčio 6 d. susitarimas, tiek ir 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo perdavimo aktas nėra nuginčyti ar įstatymo nustatyta tvarka panaikinti.

88Su tokiu vertinimu teisėjų kolegija iš esmės sutinka bei pažymi, kad pagal CK CK 2.133 straipsnio 6 dalies nuostatą, jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina.

89Ieškovas, apeliaciniu skundu teigdamas, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo perdavimo aktui nepritarė, pažymi, kad tą pačią dieną, kai buvo pasirašytas šis aktas, ieškovas išsiuntė atsakovui jau minėtą 2010 m. rugpjūčio 16 d. pranešimą, kuriame pareiškė, kad atsakovas neįvykdė 2010 m. rugpjūčio 6 d. Susitarimo dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos nuostatų.

90Atsižvelgdama į šį ieškovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo 2010 m. rugpjūčio 16 d. pranešime (52 b. l., 1 t.) nėra nurodyta, kad jis nepritarė perdavimo priėmimo aktui: šiame pranešime ieškovas tik teigė, kad jis nesutinka su 2010 m. liepos 31 d. skolų suderinimo aktu Nr. 2, šį teiginį argumentuodamas tuo, kad ieškovas neapmokėjęs pranešime jo nurodytų PVM sąskaitų faktūrų, kuriose nurodyta bendra skolos suma yra 31 557,90 Lt. Tuo tarpu, pretenzijų dėl patalpų perdavimo ar dėl to, kad atsakovas būtų neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs 2010 m. rugpjūčio 6 d. Susitarimo dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pabaigos nuostatų 2 punkto nuostatų dėl patalpų sutvarkymo, ar 1 punkto nuostatų dėl baudos sumokėjimo nei šiame pranešime, nei 2010 m. rugpjūčio 31 d. pretenzijoje ieškovas nereiškė. Byloje taip pat nustatyta ir neginčijama aplinkybė, kad 2011 m. lapkričio 24 d. ieškovas ginčo patalpas subnuomos sutarties pagrindu išnuomojo UAB ,,UNIGAMES“ (148 b. l., 3 t.). Jokio kito ginčo patalpų perdavimo priėmimo akto, išskyrus 2010 m. rugpjūčio 16 d. aktą, sudaryto tarp ieškovo ir atsakovo, kurio pagrindu patalpos buvo grąžintos ieškovui, byloje nėra. Taigi, ieškovas, faktiškai perėmęs patalpas ir jokių pretenzijų dėl perimtų patalpų būklės ar kitų su patalpų perdavimu susijusių pretenzijų nereikšdamas, bei po to subnuomos sutarties pagrindu perduodamas patalpas kitam juridiniam asmeniui, 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo perdavimo aktui faktiškai pritarė ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį aktą įvertino kaip šalių veiksmą, patvirtinantį nuomos teisinių santykių pasibaigimą.

91Esant tokioms aplinkybėms, pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad patalpų grąžinimas ieškovui (nuomotojui) patvirtino nuomos sutarties pasibaigimą, o ieškovo reikalavimai priteisti nuomos mokestį, paskaičiuotą po nuomos sutarties pasibaigimo, o taip pat netinkamai realizavus teisę indeksuoti nuomos mokestį, bei pripažinti, kad nuomos sutartis pasibaigė 2011 m. lapkričio 24 d., kada buvo sudaryta ginčo patalpų subnuomos sutartis su kitu juridiniu asmeniu, yra nepagrįsti.

92Dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų

93Atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria buvo atmestas jo priešieškinys, teigia, kad teismas, atmesdamas priešieškinį, netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius kaip nuomos, o ne subnuomos ir netinkamai nustatė byloje įrodinėtinas aplinkybes dėl teisinių santykių pasibaigimo. Atsakovo manymu, netinkamas šalis siejusios sutarties kvalifikavimas ir sutrukdė teismui tinkamai nustatyti sutarties pasibaigimo pagrindą.

94Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, jog sudarant bei nutraukiant nuomos sutartį, ginčo patalpų savininkas buvo UAB „SEB lizingas“, esminės reikšmės šioje byloje nagrinėjamam ginčui neturi. Byloje nustatyta, kad apie tai, jog patalpas nuosavybės teise įsigijo būtent UAB „SEB lizingas“, atsakovui buvo žinoma (150 b. l., 1 t.). Kokią įtaka ši aplinkybė turėjo atsakovo teisėms ir pareigoms, atsakovo apeliaciniame skunde nenurodoma.

95Savo apeliaciniame skunde atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl nuomos sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Dėl šios išvados pagrįstumo teisėjų kolegija šioje nutartyje jau pasisakė, todėl šių argumentų nebekartoja.

96Šioje byloje pareikštu priešieškiniu atsakovas, be kita ko, prašė priteisti jam iš ieškovo 355 485,10 Lt nuostolių, patirtų pagerinant patalpas, atlyginimą. Teigė, kad ieškovas, perleisdamas ginčo patalpas UAB „SEB lizingas“, tinkamai neinformavo apie tai atsakovo ir tuo pažeidė nuomininko teisę vienašališkai nutraukti sutartį, todėl atsakovas įgijo teisę į 355 485,10 Lt nuostolių, patirtų pagerinant patalpas, atlyginimą, nes ieškovas, perleisdamas patalpas, atsakovo sąskaita nepagrįstai praturtėjo.

97Atsižvelgdama į šiuos atsakovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad 2007 m. spalio 30 d. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 07/10/30 7.2 punkte šalys susitarė, kad sutarčiai pasibaigus ar nutrūkus bet kuriuo pagrindu, nuomotojui lieka bet kokie nuomininko padaryti pagerinimai, kurių neįmanoma atskirti be žalos patalpoms, o nuomininkui minėtų pagerinimų vertės nuomotojas nekompensuoja. Taigi, sutartimi šalys susitarė dėl to, kad atsakovo, kaip nuomininko, padarytų patalpų pagerinimų, kurių neįmanoma atskirti be žalos patalpoms, ieškovas, kaip nuomotojas, nekompensuoja. Taigi, aplinkybė, kam paliekami šie pagerinimai: ieškovui ar kitam asmeniui, kuriam patalpos yra perduotos, esminės reikšmės šiuo atveju negali turėti.

98Šioje nutartyje jau aptartu 2006 m. rugpjūčio 6 d. susitarimu šalys susitarė, kad nuomininkui (atsakovui) sumokėjus 30 000 Lt baudą, padengus esamus įsiskolinimus bei sutvarkius ir perdavimo aktu grąžinus nuomotojui (ieškovui) patalpas su nuomininko sąskaita padarytais pagerinimais, šalys atsisako bet kokių reikalavimų, susijusių su nuomos sutartimi, viena kitai (susitarimo 1-3 punktai). Šioje nutartyje taip pat nustatyta, kad patalpos ieškovui buvo grąžintos 2010 m. rugpjūčio 16 d. patalpų perdavimo priėmimo aktu ir patalpų grąžinimas patvirtina nuomos teisinių santykių pasibaigimą. Taigi, šalims susitarus, kad patalpų pagerinimai, kurių neįmanoma atskirti be žalos patalpoms, nekompensuojami, bei pasibaigus nuomos sutarčiai, atsisakius bet kokių reikalavimų, susijusių su nuomos sutartimi, viena kitai, atsakovo reikalavimas dėl 355 485,10 Lt nuostolių, patirtų pagerinant patalpas, atlyginimo yra nepagrįstas ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai jo netenkino. Todėl atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai, susiję su sąlygų ieškovo civilinei atsakomybei dėl tokių nuostolių atsiradimo egzistavimu, nesudaro pagrindo priimti kitokį sprendime ir priešieškinio dalyje.

99Atsakovas taip pat teigia, kad nuomos sutartis neatitiko teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų bei sąžiningo verslo praktikos, sudarant nuomos sutartį, buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, jog bus galimybė užsitikrinti klientų srautus bei gauti didesnes pajamas, nes nuomos sutartis atsakovui buvo nuostolinga.

100Atsižvelgdama į šį atsakovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas šioje byloje nepareiškė reikalavimo dėl nuomos sutarties ar atskirų jos sąlygų nuginčijimo. Teigti, kad ši sutartis ar atskiros jos sąlygos yra niekinės ir turėtų būti pripažintos negaliojančiomis ex oficio, nėra jokio pagrindo. Pažymėtina, kad pats atsakovas yra komercine veikla užsiimantis ir pelno siekiantis juridinis asmuo, savo teises įgyvendinantis per valdymo organus. Taigi jam, kaip ir kiekvienam verslo subjektui, keliami padidinti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, sudarant sutartis. Todėl vien tik atsakovo teiginiai, kad ieškovas, būdamas nuomos verslo profesionalas, pasinaudojo atsakovo ekonominiu silpnumu bei nepatyrimu derybose, dėl ko jis buvęs priverstas pasirašyti sau nenaudingą sutartį ir sutikti su jos sąlygomis, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovo teisės buvo pažeistos.

101Atsakovas taip pat teigia, kad nuomos sutarties sąlygos turėjo būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusio ieškovo nenaudai ir jo, atsakovo, kaip jas priėmusios šalies, naudai.

102Pažymėtina, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalies nuostatą, sutarties sąlygos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai aiškinamos tik tuo atveju, kai dėl sutarties sąlygų abejojama. Kadangi nuomos sutarties sąlygos, tarp jų ir sąlyga, nustatanti, kad nuomininko atlikti patalpų pagerinimai nekompensuojami, yra aiški, tai taikyti tokį atsakovo pasiūlytą sutarties sąlygų aiškinimą nėra jokio pagrindo.

103Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Taigi, nenuginčijus nuomos sutarties, tarp jų ir šiuos sutarties 7.2 punkto, kuriuo šalys susitarė, kad nuomininko atlikti patalpų pagerinimai, kurių neįmanoma atskirti be žalos patalpoms, nekompensuojami, o taip pat ir 2006 m. rugpjūčio 6 d. susitarimo, kuriuo šalys atsisakė reikšti viena kitai bet kokias pretenzijas, susijusias su nuomos sutartimi, šios šalių sudarytų susitarimų nuostatos privalomos teik ieškovui, tiek ir atsakovui. Taigi atsakovo veiksmai, reikalaujant priteisti nuostolių, susijusių su jo atliktais patalpų pagerinimais, o taip pat ir baudos sumokėjimu, atlyginimą, bei dalį sumokėto nuomos mokesčio iš esmės prieštarauja minėtoms šalių susitarimų nuostatoms.

104Atsakovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir į jo prašymą įvertinti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Novogaming Vilnius“ ir UAB „SEB lizingas“ 2008 m. birželio 6 d. sudarytą sutartį, kuria buvo eliminuota turto savininko UAB „SEB lizingas“ sutartinė atsakomybė nuomininkui, teisėtumo aspektu ex officio. Apelianto teigimu, sutartis prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Ieškovo nesąžiningumas, pasak atsakovo, pasireiškė tuo, kad jis neatskleidė visų esminių aplinkybių apie nuomojamo daikto savininką.

105Atsižvelgdama į šį atsakovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad būtent nuo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „Novogaming Vilnius“ ir UAB „SEB lizingas“ 2008 m. birželio 6 d. sutarties sudarymo atsakovas buvo informuotas apie ketinimą parduoti patalpas UAB „SEB lizingas“ nuosavybėn (sutarties įžanginė dalis) (150 b. l., 1 t.). 2008 m. birželio 11 d. tarp UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „SEB lizingas“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuria UAB „SEB lizingas“ buvo parduotos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausiusios patalpos, tarp jų ir ginčo nuomos sutartimi nuomojamos patalpos (154-164 b. l., 1 t.). Taigi teigti, kad 2008 m. birželio 6 d. sutartimi atsakovui nebuvo atskleisti duomenys apie nuomojamo daikto savininką, nėra jokio pagrindo. Taip pat nėra nustatyta ir kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą 2008 m. birželio 6 d. sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia ex officio.

106Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

107Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktinius bylos duomenis ir tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, bei, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Todėl apeliaciniai skundai atmetami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

108Atmetus šalių apeliacinius skundus, bylinėjimosi išlaidos šalims neatlyginamos (CPK 93 str.).

109Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į Vilniaus... 5. - priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovo UAB... 6. 12 651,93 Lt palūkanų ir 24 053,10 Lt baudą, iš viso – 217 755,24 Lt;... 7. - pripažinti 2007 m. spalio 30 d. nuomos sutartį nutrūkusia sutarties 11.2.3... 8. Ieškinyje nurodė, jog 2007 m. spalio 30 d. tarp UAB „Nekilnojamojo turto... 9. Nr. 07/10/30, pagal kurią atsakovui buvo išnuomotos negyvenamosios patalpos,... 10. Ieškovo teigimu, jis, kaip nuomotojas, visą nuomos laiką tinkamai ir laiku... 11. Ieškovo teigimu, atsakovas, atsisakydamas mokėti sutartyje numatytą nuomos... 12. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, jog atsakovui už nuomojamas... 13. Atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ pareiškė priešieškinį, kurį... 14. - pripažinti ieškovą pažeidus 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų... 15. - pripažinti 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.... 16. - priteisti iš ieškovo 1 970,47 Lt be pagrindo įgytą nuomos mokestį už... 17. 2008 m. birželio mėn. iki 2010 m. liepos mėn.;... 18. - priteisti iš ieškovo 355 485,10 Lt nuostolių, susidariusių iš esmės... 19. - priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 20. Priešieškinyje nurodė, kad ieškovas nuosavybės teisę į patalpas įgijo... 21. Atsakovas nuomos sutartį dėl ginčo patalpų sudarė 10 metų laikotarpiui.... 22. 2009 m. kovo 19 raštu Nr. 4366 ir 2009 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 4400... 23. 2010 m. rugpjūčio 6 šalys sudarė susitarimą dėl nuomos sutarties pabaigos... 24. Pagal ginčo nuomos sutartį išnuomotos patalpos jas rekonstruojant nuo 2008... 25. Atsakovas ginčo patalpomis naudojosi ir vykdė savo veiklą nuo 2008 m. spalio... 26. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 27. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 14 d. sprendimu ieškinį bei... 28. Remdamasis bylos įrodymais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad... 29. Teismas nustatė, kad 2010 m. rugpjūčio 6 d. šalių susitarimu dėl... 30. Teismas pripažino, kad ieškovas netinkamai realizavo savo teisę indeksuoti... 31. Teismas, spręsdamas klausimą dėl iš nuomos sutarties vykdymo atsiradusių... 32. 2007 m. spalio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/10/30... 33. Nr. 07/10/30, šiuos nuostolius nepagrįstai kildino iš sutarties netinkamo... 34. Teismas sprendė, jog šalių tarpusavio prievoliniai santykiai pasibaigė iš... 35. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir bylinėjimosi... 36. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 37. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo... 38. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 39. 1. Teismas, pažeisdamas CK 6.483 straipsnyje įtvirtintas sutarčių... 40. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad nėra pateikta įrodymų, jog ieškovas... 41. 3. Teismas taip pat nepagrįstai vadovavosi 2010 m. rugpjūčio 16 d. priėmimo... 42. 4. Ieškovo teigimu, teismo aiškinimai, kad A. B. yra su UAB „Nekilnojamojo... 43. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ prašo Vilniaus... 44. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 45. 1. Atsakovo manymu, teismas, atmesdamas atsakovo priešieškinį, netinkamai... 46. 2. Atsakovo teigimu, teismas pagrįstai sprendime nurodė, kad šalis siejusi... 47. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra duomenų, jog ginčo sutartis... 48. 4. Teismas sprendime nenurodė argumentų dėl ko atmetė priešieškinyje... 49. 5. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra priežastinio ryšio tarp... 50. 6. Atsakovas taip pat rėmėsi argumentais, kad nuomos sutartis neatitiko... 51. 7. Teismas, neatsižvelgė ir į atsakovo prašymą įvertinti UAB... 52. 8. Atsakovo teigimu, egzistuoja visos sąlygos ieškovui taikyti civilinę... 53. 1. ieškovo kaltė pasireiškė tuo, kad jis sudarydamas ginčo nuomos sutartį... 54. 2. Ieškovas, perleisdamas ginčo patalpas UAB „SEB Lizingas“, realiai... 55. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį... 56. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 57. 1. Teismas pagrįstai nurodė, kad šalis siejusi ginčo sutartis yra... 58. 2. Teismas pagrįstai konstatavo faktines aplinkybes, kad atsakovas sugrąžino... 59. 3. Atsakovo manymu, byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą... 60. 4. Apelianto reikalavimas atsakovui sumokėti papildomą nuomos mokestį,... 61. Atsiliepimu į atsakovo UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ apeliacinį skundą... 62. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 63. 1. Atsakovas buvo tinkamai informuotas apie nuomojamų patalpų savininko... 64. 2. Ieškovo teigimu, 2008 m. birželio 6 d. trišalė sutartis dėl nuomos... 65. 3. Atmestini ir atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad teismas... 66. 4. Atmestini ir tie apeliacinio skundo argumentai, kad teismas 2008 m.... 67. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 68. Apeliaciniai skundai netenkintini, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d.... 69. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 70. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 71. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą pagal ieškovo uždarosios... 72. Byloje nagrinėjamas ginčas tarp šalių kilo dėl jų sudarytos... 73. Pareikštuoju ieškiniu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“... 74. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, tiek ieškinį... 75. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios pirmosios instancijos teismo išvados iš... 76. Pagal CK 6.156 straipsnio, įtvirtinančio sutarties laisvės principą, 1... 77. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.... 78. Taigi, sutarties laisvės principas, leidžiantis šalims sudaryti sutartis ir... 79. Pirmosios instancijos pagrįstai nustatė, kad pagal 2007 m. spalio 30 d. tarp... 80. 2010 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB... 81. Taigi, nepriklausomai nuo to, kad susitarimo 1 punkte šalys pabrėžė, jog... 82. Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų... 83. Nesutikdamas su pirmosios instancijos išvada, jog 2007 m. spalio 30 d. tarp... 84. Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus,... 85. Su tokiu vertinimu nesutikti nėra pagrindo, nes jis atitinka faktinius bylos... 86. Ieškovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 87. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad tiek 2010 m. rugpjūčio 6 d.... 88. Su tokiu vertinimu teisėjų kolegija iš esmės sutinka bei pažymi, kad pagal... 89. Ieškovas, apeliaciniu skundu teigdamas, kad UAB „Nekilnojamojo turto... 90. Atsižvelgdama į šį ieškovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų... 91. Esant tokioms aplinkybėms, pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada,... 92. Dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų... 93. Atsakovas UAB „NOVOGAMING VILNIUS“, nesutikdamas su pirmosios instancijos... 94. Atsižvelgdama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija... 95. Savo apeliaciniame skunde atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos... 96. Šioje byloje pareikštu priešieškiniu atsakovas, be kita ko, prašė... 97. Atsižvelgdama į šiuos atsakovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų... 98. Šioje nutartyje jau aptartu 2006 m. rugpjūčio 6 d. susitarimu šalys... 99. Atsakovas taip pat teigia, kad nuomos sutartis neatitiko teisingumo,... 100. Atsižvelgdama į šį atsakovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų... 101. Atsakovas taip pat teigia, kad nuomos sutarties sąlygos turėjo būti... 102. Pažymėtina, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalies nuostatą, sutarties... 103. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 104. Atsakovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir... 105. Atsižvelgdama į šį atsakovo apeliacinio skundo argumentą, teisėjų... 106. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra... 107. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 108. Atmetus šalių apeliacinius skundus, bylinėjimosi išlaidos šalims... 109. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 110. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą....