Byla 1-1030-295/2017
Dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir patvirtino, kad jis pagrobė UAB „(duomenys neskelbtini)“ patalpose buvusį kompiuterį, tačiau kaltinamasis mano, kad jo padaryta vagystė neturi būti kvalifikuojama, kaip padaryta, įsibrovus į patalpas, kadangi jis į UAB „(duomenys neskelbtini)“ patalpas ėjo ne vogti, o aplankyti ten dirbusį draugą, tačiau jo nerado

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius, sekretoriaujant Laimai Avižienytei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, kaltinamajam P. P. ir jo gynėjai advokatei Jevgenijai Savčenko, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2P. P. (P. P.), asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis, gyvenantis ( - ), anksčiau teistas aštuonis kartus, paskutinį kartą 2016-07-19 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, - laisvės atėmimu keturiems mėnesiams, nuo 2017-01-07 atliekantis bausmę Kybartų pataisos namuose,

3kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir - BK) 178 straipsnio 2 dalyje.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis P. P. (P. P.) pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į patalpas, o būtent:

6jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą ir veikdamas tiesiogine tyčia, 2016 m. liepos 26 d., apie 12:40 val., atvykęs prie UAB „( - )“ patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, be UAB „( - )“ darbuotojų leidimo pateko į rakinamas bendrovės patalpas, saugomas vaizdo kameromis, ir įėjęs į įmonės darbuotojo A. J. darbo kabinetą bei atidaręs po stalu buvusį stalčių, iš jo išėmė kompiuterį „Lenovo TP SL510“ – 363,82 € vertės, su kompiuterio krepšiu – 15 € vertės, ir šį svetimą turtą išsinešė iš bendrovės patalpų, tuo padarydamas UAB „( - )“ 378,82 € dydžio turtinę žalą.

7Šiais savo veiksmais kaltinamasis P. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

8Kaltinamasis P. P. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir patvirtino, kad jis pagrobė UAB „( - )“ patalpose buvusį kompiuterį, tačiau kaltinamasis mano, kad jo padaryta vagystė neturi būti kvalifikuojama, kaip padaryta, įsibrovus į patalpas, kadangi jis į UAB „( - )“ patalpas ėjo ne vogti, o aplankyti ten dirbusį draugą, tačiau jo nerado.

9Be kaltinamojo P. P. prisipažinimo, padarius vagystę, jo kaltė slaptu svetimo turto pagrobimu, įsibrovus į patalpą, taip pat įrodoma įvykio vietos ir vaizdo įrašo apžiūros protokolais (b.l. 8-13, 33-41), bei liudytojo A. J. apklausos protokolais (b.l. 15, 19-22).

10Kadangi kaltinamasis P. P., kuris nėra kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, po kaltinamojo akto paskelbimo teismui pareiškė, kad prisipažįsta esąs kaltas ir pageidavo tuoj pat duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, o su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko tiek prokurorė, tiek kaltinamasis ir jo gynėja, šioje baudžiamojoje byloje buvo taikomas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 straipsnio 1 dalis, 291 straipsnis).

11Teismas mano, kad kaltinamojo P. P. prisipažinimas dėl nusikalstamos veikos padarymo ir jo nurodytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių, jo kaltė taip pat įrodoma kitais šioje baudžiamojoje byloje surinktais duomenimis, todėl teismas daro išvadą, kad kaltinamojo P. P. kaltė svetimo turto pagrobimu įrodyta, o jo padaryta veika atitinka požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje, kadangi jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą ir veikdamas tiesiogine tyčia, slaptai pagrobė svetimą turtą, įsibraudamas į patalpą. Nors kaltinamasis teisiamajame posėdyje teigė, kad jo padaryta vagystė neturėtų būti kvalifikuojama, kaip padaryta įsibrovus į patalpą, tačiau įsibrovimu į patalpą yra laikomas neteisėtas, neleistinas patekimas į uždara erdve pasižymintį statinį, skirtą žmonėms gyventi ar dirbti arba materialinėms vertybėms laikyti. UAB „( - )“ pastatas, esantis ( - ), Vilniuje, į kurį pateko kaltinamasis P. P., yra skirtas žmonėms dirbti, laisvas patekimas į pastatą (bendrovės patalpas) buvo apribotas rakinamomis durimis, o kaltinamasis neturėjo teisės be UAB „( - )“ darbuotojų leidimo patekti į šias patalpas, todėl atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog kaltinamasis P. P. į UAB „( - )“ priklausančias patalpas pateko neteisėtai, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą.

12Kaltinamojo P. P. atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė. Nors kaltinamasis P. P. savo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai, tačiau teismas jo prisipažinimo dėl nusikaltimo padarymo nelaiko jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, kadangi, teismo nuomone, dėl šios nusikalstamos veikos padarymo kaltinamasis nesigaili.

13Skirdamas bausmę kaltinamajam P. P., teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą bei pagrobto turto rūšį ir vertę, į kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat į kaltinamojo asmenybę, kuris anksčiau buvo ne kartą teistas už nusikalstamas veikas nuosavybei, tame tarpe ir už svetimo turto pagrobimą, įsibraunant į patalpą, ir vėl padarė analogišką nusikalstamą veiką, taip pat į tai, kad šią nusikalstamą veiką jis padarė, praėjus tik septynioms dienoms po ankstesnio teismo nuosprendžio priėmimo dienos, todėl akivaizdu, kad kaltinamasis P. P. jokių išvadų po ankstesnių teistumų nepadarė, o teismo nuosprendžiais jam paskirtos bausmės nesulaikė kaltinamojo nuo pakartotinio nusikaltimų darymo ir nepaveikė jo, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, todėl teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti tik paskyrus kaltinamajam P. P. BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą griežčiausią bausmės rūšį - terminuotą laisvės atėmimą.

14Kadangi baudžiamoji byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, o kaltinamasis P. P. prisipažino esąs kaltas, šiuo teismo nuosprendžiu jam skirtina bausmė turi būti sumažinama vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis).

15Šią nusikalstamą veiką kaltinamasis P. P. padarė, neatlikęs 2016 m. liepos 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jam paskirtos keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmės, todėl šiuo teismo nuosprendžiu jam paskirta bausmė turi būti subendrinta su neatliktos bausmės, paskirtos 2016-07-16 teismo nuosprendžiu, dalimi (BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalys).

16Ikiteisminio tyrimo metu civilinis ieškovas UAB „( - )“ pareiškė 378,32 € dydžio civilinį ieškinį, kuriuo prašė atlyginti nusikalstama veika civiliniam ieškovui padarytą turtinę žalą.

17UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas, kaltinamasis P. P. su civilinio ieškovo pareikštu ieškiniu sutiko ir jo pagrįstumo bei dydžio neginčijo, todėl UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas visiškai.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 301 straipsnio 1 dalimi ir 302 - 308 straipsniais,

Nutarė

19P. P. (P. P.) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam laisvės atėmimą vieneriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

20Sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio reikalavimais, šiuo nuosprendžiu P. P. paskirtą terminuoto laisvės atėmimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam – laisvės atėmimą aštuoniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

21Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3 dalių pagrindu, šiuo teismo nuosprendžiu P. P. paskirtą bausmę, dalinio sudėjimo būdu subendrinti su bausme, paskirta 2016 m. liepos 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant dalį neatliktosios bausmės, paskirtos 2016-07-19 teismo nuosprendžiu, ir galutinę bausmę P. P. paskirti laisvės atėmimą devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

22Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo šio teismo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2017 m. kovo 29 d.

23Kardomosios priemonės P. P. neskirti.

24Išieškoti iš P. P. (P. P.) civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai 378,82 € (tris šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 82 centus) turtinės žalos atlyginimo.

25Nuosprendis per dvidešimt dienų, nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo gavimo dienos, kitiems proceso dalyviams nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas... 2. P. P. (P. P.), asmens kodas ( - ),... 3. kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. Kaltinamasis P. P. (P. P.) pagrobė... 6. jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą ir veikdamas tiesiogine... 7. Šiais savo veiksmais kaltinamasis P. P. padarė... 8. Kaltinamasis P. P. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę... 9. Be kaltinamojo P. P. prisipažinimo, padarius vagystę, jo... 10. Kadangi kaltinamasis P. P., kuris nėra kaltinamas labai... 11. Teismas mano, kad kaltinamojo P. P. prisipažinimas dėl... 12. Kaltinamojo P. P. atsakomybę sunkinančių ar... 13. Skirdamas bausmę kaltinamajam P. P., teismas atsižvelgia... 14. Kadangi baudžiamoji byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų... 15. Šią nusikalstamą veiką kaltinamasis P. P. padarė,... 16. Ikiteisminio tyrimo metu civilinis ieškovas UAB „( - )“ pareiškė 378,32... 17. UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 19. P. P. (P. P.) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą... 20. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio... 21. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3 dalių pagrindu,... 22. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo šio teismo nuosprendžio... 23. Kardomosios priemonės P. P. neskirti.... 24. Išieškoti iš P. P. (P. P.)... 25. Nuosprendis per dvidešimt dienų, nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo...