Byla 2S-651-657/2015
Dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2747-214/2015, kuria buvo tenkintas atsakovių prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2747-214/2015, kuria buvo tenkintas atsakovių prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Vivatrans“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu nuomos sutarties nutraukimą, įkeitimo išregistravimą, žemės sklypų teisinės registracijos panaikinimą ir teisinės registracijos bei įrašų atkūrimo (b.l. 3-8). Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šis prašymas Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartimi buvo patenkintas (b.l. 20-22). Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. 2014-12-02 kreipėsi į teismą prašydamos taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti ieškovei UAB „Vivatrans“ bet kokiu būdu ir priemonėmis naudotis atsakovėms V. A., O. P. ir M. G. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu (unikalus numeris ( - ), kadastrinis Nr: ( - )), esančiu ( - ), griauti žemės sklypo aptvėrimą bei atlikti bet kokio pobūdžio įrenginių statybą, keisti aplinką. Nurodė, kad Kauno apylinkės teismo 2014-03-13 nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovėms liko tik pareiga valstybei mokėti žemės mokestį. Ieškovė UAB „Vivatrans“, pasinaudodama aukščiau nurodytais teismo draudimais, užgrobė atsakovėms priklausantį ginčo žemės sklypą ir naudoja savo ūkiniams poreikiams tenkinti, šiukšlina aplinką, keičia ir teršia gruntą, dėl pašalinto sklypo aptvėrimo, sudaro pavojų aplinkiniams. Atsakovių manymu, ieškovė UAB „Vivatrans“, atsakovėms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą naudodama savo ūkiniams tikslams, siekia pridaryti savininkams nuostolių, o jeigu teismas netenkintų UAB „Vivatrans“ ieškinio šioje byloje, tai sudarytų sąlygas naujam ginčui kelti dėl išsikraustymo iš, pasinaudojus pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis, užimto žemės sklypo, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Vivatrans“ atžvilgiu atsakovėms galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

4II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsakovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino (b.l. 136-138). Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (CPK 144 str. 1 d.), o CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti draudimas dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovių nurodytas aplinkybes, sprendė, kad ginčas byloje kilęs dėl Valstybinės žemės nuomos 1997-07-30 sutarties nutraukimo pripažinimu neteisėtu, įkeitimo išregistravimo pripažinimo neteisėtu, žemės sklypų teisinės registracijos panaikinimo ir teisinės registracijos bei įrašų atkūrimo, o atsakovių pateiktas 2014-11-17/18 Alytaus VPK nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. 52-At-01977-14 patvirtina jų nurodytas aplinkybes, kad dabar UAB „Vivatrans“ (o nuo 1992 m. UAB „Daisodra“) žemės sklype, esančiame ( - ) vykdo veiklą. Teismo nuomone, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Vivatrans“ atžvilgiu teismo sprendimo įvykdymas (tuo atveju, jei ieškinys būtų atmestas) galimai pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Teisminė gynyba negali prarasti savo veiksmingumo, todėl tenkino atsakovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 6 p.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirajame skunde ieškovė UAB „Vivatrans“ prašė Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atmesti (b.l. 153-157). Nurodė, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones ieškovės atžvilgiu taikė nepagrįstai. Teismas turėjo vertinti, ar netaikius atsakovių prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas ieškovės reikalavimo patenkinimo atveju. Atsakovių prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su busimo teismo sprendimo pagal byloje pareikštų materialiųjų reikalavimų turinį įvykdymo užtikrinimu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ieškovei šiuo atveju procesiniais pagrindais nebuvo galimas. Teismas pažeidė CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas ir nukrypo nuo teismų suformuotos šios procesinės teisės normos taikymo ir aiškinimo praktikos. Be to, teismas neįvertino, kad atsakovės nepateikė jų reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindžiančių įrodymų bei netinkamai vertino atsakovių pateiktus įrodymus. Teismas byloje netinkamai nustatė įrodinėjimo dalyką, nenustatė pateiktų įrodymų ryšio su byla.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą Alytaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti (b.l. 160-162). Nurodė, jog kol vyksta teisminiai ginčai ieškovė neturėtų atsakovėms priklausantį žemės sklypą naudoti savo ūkinei veiklai, griauti aptvėrimus, vykdyti statybos darbus, keisti aplinką. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali nustatyti pareigas ne tik atsakovui, bet ir ieškovui, jei teismo sprendimas būtų jam nepalankus.

9Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateikta.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas nagrinėjamo ginčo atveju pagrįstai tenkino atsakovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Apeliantė, nesutikdama su teismo nutartimi nurodė, kad atsakovės pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau nepareiškė jokio priešpriešinio reikalavimo, nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, todėl teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

15Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su atskirojo skundo argumentais ir pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

16Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apsaugotų atsakovių interesus ieškinio atmetimo atveju. Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, kas reiškia, jog laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti tuo atveju, kai yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui (atsakovui, pareiškusiam priešieškinį) palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Proceso įstatyme, įtvirtintas proceso šalių lygiateisiškumo principas, reikalauja, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str. 178 str.). Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą tenka prašymą dėl jos taikymo pateikusiam proceso dalyviui, kuris turi įrodyti siekiamos suteikti apsaugos poreikį. Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti aplinkybių, patvirtinančių grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą, o priešinga šalis, siekdama išvengti tokių priemonių pritaikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindo buvimą. Tuo tarpu teismui atmetus ieškinį, toks sprendimas nebūtų vykdomas, nes šioje byloje atsakovės nėra pareiškusios jokio materialaus reikalavimo.

17Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog laikinosios priemonės bylos nagrinėjimo metu turi užtikrinti tą pačią padėtį, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Jeigu ieškovas pažeidinėja atsakovių teises, joms nuosavybės teise priklausančiame sklype vykdydamas ūkinę veiklą, griaudamas arba statydamas statinius ir pan., atsakovės turi teisę ginti savo teises įstatyme numatytais būdais. Tam, kad atsakovės išvengtų arba maksimaliai sumažintų neigiamas pasekmes dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, jos turi ir kitų procesinių galimybių, – tiek pareikšti priešieškinį, tiek iš esmės pasikeitus faktinėms aplinkybėms kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinimo ar pakeitimo ir kt. (CPK 148 str.).

18Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovių prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 329 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

20Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovių V. A., O. P. ir M. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Vivatrans“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 4. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsakovių prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskirajame skunde ieškovė UAB „Vivatrans“ prašė Kauno apylinkės... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą Alytaus miesto savivaldybės administracija... 9. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 14. Apeliantė, nesutikdama su teismo nutartimi nurodė, kad atsakovės pateikė... 15. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su atskirojo skundo... 16. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog laikinosios priemonės bylos... 18. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 20. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą...