Byla e2-459-1007/2016
Dėl skolos priteisimo iš atsakovės A. A

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės A. A.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovės A. A. priteisti 57,92 Eur negrąžinto kredito, 4,63 Eur nesumokėtų palūkanų, 17,04 Eur delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai, tačiau atsakovė atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą 14 dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2014-06-21 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį SP 178792, pagal kurį ieškovas atsakovei suteikė 200 Lt kreditą, kredito terminas – 30 dienų, metinė palūkanų norma – 96,00 %, metinė kredito grąžinimo norma – 155,07 %. Atsakovė negrąžino kredito, nesumokėjo palūkanų, todėl atsakovės skolą sudaro 57,92 Eur negrąžinto kredito, 4,63 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2014-07-05 iki 2014-08-05, 17,04 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2014-08-06 iki 2016-02-01.

8Ieškovą, kaip kredito davėją, ir atsakovę, kaip kredito gavėją, sieja iš vartojimo kredito sutarties kylantys teisiniai santykiai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 2 straipsnio 16 dalyje bei įvardinta sutartyje. CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovė negrąžino kredito sutartyje nustatyta tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 57,92 Eur negrąžinto kredito, 4,63 Eur palūkanų (t. y. sutartyje numatytą kredito gavėjo mokėtiną sumą) laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas.

9Be negrąžinto kredito ir palūkanų, ieškovas taip pat reikalauja priteisti 17,04 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2014-08-06 iki 2016-02-01 (545 dienas) už negrąžintą kreditą, taikydamas 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Viena vertus, numatytas delspinigių dydis visiškai atitinka VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą maksimalų delspinigių dydį. Kita vertus, įstatymo reikalavimus atitinkančio dydžio delspinigius ieškovas skaičiavo pernelyg ilgai – beveik dvejus metus. Būdamas profesionalus kreditavimo rinkos dalyvis, bet tiek ilgai nesikreipdamas į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, ieškovas elgėsi neapdairiai ir neprotingai. Ginti savo teises ieškovas turėjo atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Kadangi šį terminą ieškovas ignoravo, akivaizdu, kad kaip kreditorius jis tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, todėl yra CK 6.259 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali mažinti neprotingai dideles netesybas, t. y. tiek jų dydį, tiek galutinę sumą, nepriklausomai nuo to, ar ši suma neprotingai didelė dėl taikyto netesybų dydžio ar dėl to, kad netesybos buvo skaičiuojamos pernelyg ilgai. Teismas, įvertindamas suteikto kredito sumą ir piniginės prievolės nevykdymo trukmę bei atlikus paskaičiavimą, sprendžia, kad tinkami ir protingi yra 5,63 Eur dydžio delspinigiai, kurie užtikrins prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai.

12Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma yra mažesnė nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nurodyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalies).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 1.5 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimis, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.881 straipsniu , 6.882 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės A. A. (asmens kodas ( - )) 57,92 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 92 ct) negrąžinto kredito, 4,63 Eur (keturis eurus 63 ct) palūkanų, 5,63 Eur (penkis šimtus 63 ct) delspinigių, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 EUR (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Nordecum“ (įmonės kodas 302535232) naudai.

16Išaiškinti atsakovei, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai