Byla eB2-224-459/2019
Dėl V. V. individualios įmonės (toliau IĮ) pabaigos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios V. V. individualios įmonės bankroto administratoriaus UAB „Pajūrio administratoriai“ įgalioto asmens L. G. prašymą dėl V. V. individualios įmonės (toliau IĮ) pabaigos,

Nustatė

21.

3Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. vasario 11 d. gautas likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės bankroto administratoriaus UAB „Pajūrio administratoriai“ prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodoma, jog visos bankrutavusios įmonės bankroto procedūros yra atliktos, įmonė veiklą baigė.

4Prašymas tenkintinas.

52.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

73.

8Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi V. V. individualiai įmonei iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Pajūrio administratoriai“.

94.

102017 m. birželio 19 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.

115.

122017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi V. V. IĮ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, likvidatoriaus funkcijas pavesta atlikti administratoriui UAB „Pajūrio administratoriai“. Nutartis įsiteisėjusi.

136.

14Administratorius nurodo, kad įmonės bankroto procedūros baigtos, įmonė ir įmonės savininkas turto neturi, kreditorių reikalavimai patenkinti nebuvo.

157.

16Likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės 2018-10-22 kreditorių susirinkimas, nutarimu, nusprendė kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Administratorius parengė likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės likvidacinį balansą, pagal kurį matyti, kad įmonės likusio turto ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

178.

18Iš Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros 2017 m. gruodžio 1 d. išduotos pažymos Nr. ( - ) akivaizdu, kad bankrutavusi V. V. individuali įmonė nebuvo įtraukta į kontroliuojamų sąrašą, neturi neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų, už aplinkos teršimą bausta nebuvo. Taigi, darytina išvada, kad bankrutavusios individualios įmonės bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių nustatymu ir turto iš įmonės skolininkų išieškojimu. Administratorius patvirtino, bei iš pateiktų duomenų apie bankrutavusią įmonę matyti, jog įmonė ir jos savininkas daugiau nei piniginių lėšų, nei kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas finansinių reikalavimų patenkinimas, neturi. Įmonė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruojama iš Juridinių asmenų registro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnyje 5, 6 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi duomenų, jog kreditoriai ar akcininkai būtų pateikę pasiūlymą sudaryti taikos sutartį nėra, įmonė turto neturi, todėl teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos ir yra pagrindas pripažinti likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės veiklos pabaigą (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

20likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

21Pripažinti, kad likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės, įmonės juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), veikla pasibaigė ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

22Patvirtinti likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės 2019 m. vasario 5 d. likvidacinį balansą, pagal kurį įmonės likusio turto ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

23Nurodyti, kad liko nepatenkinti likviduojamos bankrutavusios V. V. individualios įmonės patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai 16 528,62 Eur sumai.

24Įpareigoti įmonės administratorių su sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius.

25Įpareigoti įmonės administratorių atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai