Byla 2-1113/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Forum regis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutarties, kuria Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinta ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas civilinėje byloje Nr. 2-1630-273/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Eurovia Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana) ir restitucijos taikymo atsakovui AB „Eurovia Lietuva“. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Murena“ reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovui AB „Eurovia Lietuva“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, o šio turto nesant arba jo esant nepakankamai – kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas už bendrą 70800 Lt sumą. Atsakovas AB „Eurovia Lietuva“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad teismo pritaikyti apribojimai neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirties, pažeidžia ekonomiškumo principą ir ginčo šalių interesų pusiausvyrą. Atsakovo finansinė padėtis yra stabili, nuolatos gerinama ir nėra pagrindo abejoti bendrovės galimybe įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikino ir ieškovo UAB „Murena“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad pagal atsakovo AB „Eurovia Lietuva“ pateiktus dokumentus matyti, kad jo turtinė padėtis yra pakankamai gera. Pagal 2010 m. sausio 1 d.- 2010 m. lapkričio 30 d. į balansą įrašyto turto vertė siekia 37684 180,39 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas sudarė 12278607,50 Lt, trumpalaikis turtas sudarė 25405572,89 Lt. Iš pateiktos Norea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pažymos matyti, kad 2010-12-15 atsakovo piniginių lėšų likučiai sąskaitose viršijo 9 mln. litų, įmonė vykdo visus įsipareigojimus bankui, pradelstų įsipareigojimų bankui neturi. Iš Turto arešto registro išrašo matyti, kad atsakovui nėra pareikšti jokie turtiniai reikalavimai, išskyrus nagrinėjamoje byloje. Nurodyti duomenys patvirtina, kad atsakovo turto vertė žymiai viršija atsakovui pareikštų reikalavimų sumą. Teismo nuomone pagal atsakovo pateiktus dokumentus galima daryti išvadą, kad nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyto pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismas pasinaudojo CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte suteikta pirmosios instancijos teismui teise rašytinio proceso tvarka pačiam panaikinti skundžiamą 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovo BUAB „Murena“ bankroto administratorius UAB „Forum regis“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį ir ieškinio reikalavimo ribose pritaikyti atsakovo AB „Eurovia Lietuva“ turtui laikinąsias apsaugos priemones - areštą. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra proporcingas siekiamam tikslui ir nepagristai nesuvaržo atsakovo teisių, ieškinio suma yra didelė, didžioji dalis atsakovo nekilnojamojo turto yra apsunkinta hipoteka bei turto areštu, o atsakovo 2009 metu nuostoliai siekia - 1 622 945, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar nepritaikius atsakovo turtui laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas ateityje sugebės įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „Eurovia Lietuva“ prašo palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad jo finansinė padėtis yra gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam, stabiliai veikiančiam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Atsakovas valdo didelės vertės turtą, be to išlaikė stabilumą ir ekonominio sunkmečio sąlygomis, netgi padidindamas bendrą turto vertę, taigi turimo turto visiškai pakanka įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, net įvertinant atsakovo įsipareigojimus, kuriuos atsakovas vykdo laiku ir tinkamai. Byloje nėra jokiu įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog atsakovas nebeturės turto, iš kurio galės būti vykdomas teismo sprendimas ir yra pagrindas konstatuoti, kad 70800 Lt suma atsakovui nėra didelė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikino ir ieškovo UAB „Murena“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

14Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra reikalavimų suma yra 70800 Lt. Tačiau tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes. Nagrinėjamu atveju, byloje kartu su atskiruoju skundu atsakovas teismui yra pateikęs 2010 m. sausio 1 d.- 2010 m. lapkričio 30 d. balanso nuorašą (b.l. 18-19), Norea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pažymą dėl AB „Eurovia Lietuva“ sąskaitų likučių ir kreditingumo (b.l. 20), nepriklausomo auditoriaus išvados ir finansinių ataskaitų rinkinio nuorašą (b.l. 21-26), išrašą iš Hipotekos registro (b.l. 27-49), Turto arešto aktų registro išrašą (b.l. 50-51), Nekilnojamojo turto registro išrašus (b.l. 52-62). Teisėjų kolegija, vertindama atsakovo finansinę padėtį pažymi, kad 2010 m. sausio 1 d.- 2010 m. lapkričio 30 d. į balansą įrašyto turto vertė sudaro 37684180,39 Lt, ilgalaikis turtas sudarė 12278607,50 Lt, trumpalaikis turtas sudarė 25405572,89 Lt. Iš pateiktos Norea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pažymos matyti, kad 2010-12-15 atsakovo piniginių lėšų likučiai sąskaitose viršijo 9 mln. Lt. BUAB „Murena“ kartu su atskiruoju skundu pateikė AB „Eurovia Lietuva“ pelno nuostolių ataskaitą iš kurios matyti, kad atsakovas 2009 metais patyrė 1622945 Lt nuostolių. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas pateikė Nordea banko patvirtinimą (b.l. 103-104), kad tarp banko ir atsakovo yra sudarytas 3500000 Lt terminuotojo indėlio sandoris. Teisėjų kolegija atsižvelgdama tiek į ieškovo, tiek į atsakovo pateiktus argumentus bei įrodymus ir vertindama jų visumą laiko, kad atsakovo turto vertė žymiai viršija atsakovui pareikštų reikalavimų sumą, jo turtinė padėtis yra gera, ir jam pareikštų reikalavimų suma lyginant su turimu turtu nėra didelė, todėl nėra pagrindo išvadai, kad būsimo, galimai palankaus sprendimo, atsakovas neturėtų galimybės įvykdyti. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog vien faktas, kad ieškovas yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, savaime nesudaro pagrindo jos reikalavimų užtikrinimui visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai