Byla eB2-4067-392/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai „Visuomeniniai projektai“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai „Visuomeniniai projektai“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) „Visuomeniniai projektai“, motyvuodama tuo, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2 338,23 Eur.

3Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos neprieštarauja pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo VšĮ „Visuomeniniai projektai“. Nurodo, kad VšĮ „Visuomeniniai projektai“ įsiskolinimas Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudaro 652,73 Eur.

4Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registre VšĮ „Visuomeniniai projektai“ (j. a. k. 302250557) įregistruota 2008 m. lapkričio 25 d. Įmonė nebuvo pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar valdomą turtą teismas neturi. Ieškovės pateiktais duomenimis įsiskolinimas Fondo biudžetui susidarė nuo 2016 m. birželio mėnesio. Paskutinį kartą atsakovė debeto mokėjimo nurodymu 26,79 Eur sumą sumokėjo 2017 m. balandžio 18 d. Ieškovė siekdama išieškoti susidariusį įsiskolinimą viešajai įstaigai taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau jos buvo neveiksmingos. Viešųjų registrų duomenimis, atsakovė neturi registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, neturi darbuotojų, darytina išvada, jog ji nevykdo veiklos. Byloje nėra duomenų, kad bendrovė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Darytina išvada, jog įmonė negali vykdyti įsipareigojimų. Skola ieškovei sudaro 2 338,23 Eur, VMI – 652,73 Eur.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad atsakovė VšĮ „Visuomeniniai projektai“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

9ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „IGNIKA“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorę neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11iškelti viešajai įstaigai „Visuomeniniai projektai“ (j. a. k. 302250557, registracijos adresas: Aguonų g. 3-8, Vilnius) bankroto bylą.

12Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „IGNIKA“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA092).

13Uždėti bankrutuojančios viešosios įstaigos „Visuomeniniai projektai“ (j. a. k. 302250557, registracijos adresas: Aguonų g. 3-8, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

161) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

172) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

183) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

19Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

20Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

22Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2. ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei viešajai... 3. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Juridinių asmenų registre VšĮ „Visuomeniniai projektai“ (j. a. k.... 8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės... 9. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 11. iškelti viešajai įstaigai „Visuomeniniai projektai“ (j. a. k. 302250557,... 12. Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „IGNIKA“... 13. Uždėti bankrutuojančios viešosios įstaigos „Visuomeniniai projektai“... 14. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 15. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui: ... 16. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 17. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 18. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 19. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 20. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 21. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 22. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...