Byla B2-260-826/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimą atsakovei IĮ „Taustra“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs likviduojamos IĮ „Taustra“ bankroto administratorės L. B. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimą atsakovei IĮ „Taustra“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2

  1. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi IĮ „Taustra“ iškelta bankroto byla, jos administratore paskirta L. B., nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2015 m. gegužės 19 d.
  2. 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi patvirtintas IĮ „Taustra“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2015 m. rugsėjo 24 d. nutartimi buvo nutarta taikyti BIĮ „Taustra“ supaprastintą bankroto procesą, 2015 m. spalio 30 d. nutartimi BIĮ „Taustra“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta 1000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, galiojanti visam bankroto procesui, nustatytas 3 mėnesių terminas atsakovės likvidavimo procedūroms atlikti, kuris 2016 m. sausio 28 d. pratęstas 6 mėnesiams nuo 2016-01-30, 2016 m. liepos 12 d. pratęstas iki 2016 m. spalio 30 d.
  3. 2016 m. balandžio 15 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi L. B. patrauktas atsakovu, areštuotos jam priklausančios UAB „Gimesta“ akcijos. 2016 m. liepos 12 d. buvo leista nukreipti išieškojimą į neribotos civilinės atsakomybės individualios įmonės „Taustra“ savininkui L. B. priklausančias UAB „Gimesta“, j.a.k.303063425, akcijas. 2016 m. rugpjūčio 11 d. buvo patvirtinta bankroto administratorės ir L. B. pasirašyta Taikos sutartis, kuria L. B. įsipareigojo per 6 mėnesius sumokėti 1200,00 Eur, kurios būtų skirtos bankroto administravimo išlaidos padengti.
  4. LIĮ „Taustra“ administratorė prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, jog visi su įmonės bankroto procedūra susiję veiksmai atlikti. 2016 m. gruodžio 19 d. pateikė patikslintą prašymą, jame nurodė, kad 2016 m. liepos 13 d. šalių sudaryta Taikos sutartimi buvo sutarta, kad bankroto administratorė atsako ketinimo realizuoti UAB „Gimesta“ akcijas, o L. B. sumoka 1200,00 Eur sumą, reikalingą administravimo išlaidoms apmokėti. Vykdant akcijų pardavimą, pardavimo išlaidos gali būti didesnės nei akcijų vertė.
  5. VSDFV Mažeikių skyrius pateikė nuomonę dėl bankroto administratorės prašymo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Su bankroto administratorės pareiškimu sutiko

3Prašymas tenkintinas.

  1. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
  2. Įmonė registruoto turto neturi, bankroto administratorė taip pat patvirtino, kad įmonė jokio turto neturi, įmonės nepadengti įsipareigojimai yra 27 220,62 EUR. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros 2015 m. birželio 2 d. pažyma Nr.254(1.139 S-PL) patvirtina, kad BIĮ „Taustra“ nepaliko pavojingų aplinkai ir gyventojams atliekų, užteršto dirvožemio ar grunto.
  3. IĮ „Taustra“ kreditoriai nepateikė nesutikimų dėl gauto bankroto administratorės pareiškimo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nors pagal 2016 m. rugpjūčio 11 d. patvirtintą Taikos sutartį L. B. įsipareigojo per 6 mėnesius sumokėti 1200,00 Eur, kurios būtų skirtos bankroto administravimo išlaidos padengti ir ši suma 200,00 Eur viršys 2015 m. spalio 30 d. d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą (1 000,00 Eur) visam bankroto procesui, tai yra, nuo 2015 m. gegužės 8 d. nutarties įsiteisėjimo, įmonės kreditoriai tam neprieštarauja, be to, šiuo metu pagal taikos sutartį yra gauti 400,00 Eur, darytina išvada, kad kreditorių teisės ir teisėti interesai nebus pažeisti. Sutiktina su bankroto administratorės argumentu, kad 2016 m. liepos 13 d. Taikos sutartimi pasiektas susitarimas su IĮ „Taustra“ savininku L. B. dėl 1 200,00 Eur sumokėjimo bankroto administravimo išlaidoms padengti vietoje priverstinio jam priklausančių UAB „Gimesta“ akcijų pardavimo, yra racionalus kadangi viešojoje erdvėje esančiai duomenimis įmonėje dirba tik vienas darbuotojas, įmonės apyvarta 2015 m. siekė nuo 5 001 iki 10 000,00 Eur, todėl mažai tikėtina, kad priverstine tvarka parduodant šios įmonės akcijas būtų gauta didesnė suma, be to reikėtų dengti priverstinio pardavimo išlaidas.
  4. Kadangi pasiūlymo sudaryti taikos sutartį nei kreditoriai, nei savininkas nepateikė, įmonė turto neturi, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti LIĮ „Tausta“ pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.).
  5. Naikintinos 2016 m. balandžio 15 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės L. B., nuosavybės teise priklausančių UAB „Gimesta“, juridinio asmens kodas 303063425, akcijų areštas, nesant pagrindo tolimesniam jų taikymui.

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263–270 str. str.,

Nutarė

5tenkinti LIĮ „Taustra“ administratorės L. B. prašymą dėl įmonės pabaigos.

6Bankrutavusią IĮ „Taustra“, įmonės kodas 300586630, reg. ( - ), Plungės r. pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

7Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą:

Eil. Nr.KreditoriusĮmonės kodasSkola, EUR Delspinigiai, EURIš viso, EUR
 II-os eilės kreditoriai    
1.VĮ Turto bankas1120210425703,42 5703,42
2.VSDFV Mažeikių skyrius1886774375163,05433,105596,15
 Iš viso II-os eilės kreditoriai 10 866,47433,1011 299,57
 III-ios eilės kreditoriai    
3.UAB „Tele2”111471645434,40 434,40
4.UAB „Sergel”125026242295,81 295,81
5.Šiaulių bankas Klaipėdos filialas11205581715 190,84 15 921,05
 Iš viso III-os eilės kreditoriai 15 921,05 15 921,05
  Iš viso 26 787,52 433,10 27 220,62

8Panaikinti 2016 m. balandžio 15 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - L. B., nuosavybės teise priklausančių UAB „Gimesta“, juridinio asmens kodas 303063425, akcijų areštą.

9Pavesti LIĮ „Taustra“ administratorei L. B. atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, su priimtu sprendimu supažindinti įmonės kreditorius.

10Sprendimo kopiją išsiųsti visiems įmonės kreditoriams.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai