Byla Ik-1656-244/2012
Dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Liudos Arlauskienės ir Raimondo Blauzdžiaus, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant atsakovės atstovei Rasai Šimkūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ŽVC“ skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „ŽVC“ skunde (b. l. 14–19) prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-09-27 savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) ir 2011-10-27 reikalavimą Nr. ( - ) pašalinti savavališkos statybos padarinius, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 51–53) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

42012-01-06 teisme gautas pareiškėjos atsisakymas nuo skundo (b. l. 49), kuriame nurodo, kad atsiima 2011-12-19 paduotą skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, prašo palikti skundą nenagrinėtą ir grąžinti sumokėtą žyminį mokestį.

5Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

6Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo).

7Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, UAB „ŽVC“ atsisakymas nuo skundo priimtinas ir administracinė byla nutrauktina.

8Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str. 1 d. 2 p. sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis grąžinami, kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima.

9Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 2 d., kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti žyminį mokestį, kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo, išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Šio straipsnio 2 d. nustatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui (44 str. 3 d.).

10Pareiškėja skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti teismui padavė 2011-12-19 (b. l. 1, 14). Teismas 2011-12-20 nutartimi pareiškėjai terminą skundui paduoti atnaujino ir skundą priėmė (b. l. 47). Po skundo priėmimo 2012-01-06 teisme buvo gautas pareiškėjos atsisakymas nuo skundo (b. l. 49), kuriame nurodo, kad atsiima 2011-12-19 paduotą skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Atsižvelgus į tai, jog pareiškėjos skundas priimtas nagrinėti ir byloje nėra duomenų, jog atsakovė pareiškėjos skundą patenkino geruoju, darytina išvada, kad pareiškėjai priteisti sumokėtą žyminį mokestį 100 litų nėra teisinio pagrindo.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 1 d. 3 p., 105–106 str., 149 str.,

Nutarė

12Administracinę bylą Nr. I-1656-244/2012 nutraukti.

13Prašymą priteisti sumokėtą 100 litų žyminį mokestį atmesti kaip nepagrįstą.

14Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai