Byla e2-2126-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės A. Ž. ir ko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-6016-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės A. Ž. ir ko ieškinį atsakovėms: uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“, akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ ir akcinei bendrovei LITGRID dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Axis Power“, uždarajai akcinei bendrovei „Tetas“, akcinei bendrovei „Empower“, akcinei bendrovei „Energijos tinklų institutas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė – uždaroji akcinė bendrovė A. Ž. ir ko (toliau – ieškovė, UAB) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti: perkančiosios organizacijos UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimą dėl pirkimo pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo bei sprendimo atmesti pretenziją; ex officio visus atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimus, priimtus po 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo atmesti pretenziją; pripažinti ex officio niekine viešojo pirkimo sutartį, jeigu ji būtų sudaryta, ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį – įpareigoti atsakovą tęsti pirkimo procedūras nuo kvalifikacijos tikrinimo stadijos; priteisti iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sustabdyti pirkimo procedūras, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu tokia sudaryta – sustabdyti jo vykdymą. Nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, nebus tinkamai užtikrintas ieškovės teisių gynimas, nes ieškovei bus užkirsta galimybė, įrodžius savo argumentų pagrįstumą, toliau dalyvauti pirkimo procedūrose ir sudaryti pirkimo sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 3 d. nutartimi ieškovės prašymo nepatenkino.
 2. Teismo motyvai: viešojo pirkimo rezultatas susijęs su viešuoju interesu – energetikos objekto rekonstravimu; pirkimo objektas yra strategiškai svarbus valstybei, Grigiškėms ir atsakovams; ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padarytų didesnę žalą, nei jų netaikymas; ieškinio patenkinimas ir grąžinimas viešojo pirkimo procedūrų į pasiūlymo vertinimo stadiją yra mažai tikėtina. Priėmus ieškovei, tikėtina, palankų teismo sprendimą, jos (ieškovės) teisės gali būti apgintos pareiškiant atskirą reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį ir patenkinti jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Viešasis interesas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus ne pažeistas, o priešingai – užtikrintas. Pirkimo procedūrų teisėtumas ir perkančiosios organizacijos veiksmų pagrįstumas yra toks pat svarbus visuomenės interesas, kaip ir perkančiajai organizacijai reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimas.
 2. Teismas nemotyvavo, dėl kokios priežasties įvertino pirkimo objektą itin svarbiu ir sprendė, kad laikinas pirkimų sustabdymas turėtų itin neigiamų pasekmių. Ieškovės nuomone, vien dėl to, kad viešojo pirkimo objektas yra nukreiptas į Grigiškių gyventojų ir ūkio subjektų interesą gauti stabiliai tiekiamą elektros energiją, kurią jie ir dabar gauna, nes objektas yra funkcionuojantis, jis negali būti vertinamas kaip visuomenės neatidėliotinas interesas, kuris yra tiek svarbus, kad dėl jo būtų pateisinami viešųjų pirkimų procedūros pažeidimai.
 3. Šioje byloje nėra jokių duomenų apie poreikį kuo skubiau užbaigti pirkimo procedūras. Nesudarius pirkimo sutarties dabar, ji galėtų būti sudaroma vėliau ir tai neturėtų jokios neigiamos įtakos nei perkančiajai organizacijai, nei visuomenei. Pirkimo sąlygos nustato, kad darbai turėtų būti atliekami per 2-jus metus ir pusantro mėnesio nuo sutarties sudarymo. Šiuo atveju nėra pagrindo siekti kuo skubiau užbaigti pirkimo procedūras.
 4. Tai, kad tiekėjas, patenkinus ieškinį, turės galimybę reikalauti žalos atlyginimo, nėra pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovė suinteresuota ne tik gauti pajamas iš pirkimo sutarties, tačiau ir realiai atlikti perkančiajai organizacijai reikiamus darbus, tokiu būdu tobulindama savo kompetenciją pasirinktoje veiklos srityje ir užtikrindama bendrovės veiklos tęstinumą. Teismo nurodytas teisių gynimo būdas neužtikrintų ieškovės interesų ir neatkurtų pažeistų teisių.
 5. Teismo nurodytas motyvas dėl tikimybės ieškovui laimėti konkursą (o ne patenkinti ieškinį) neturi teisinės reikšmės, nes, sprendžiant stabdyti ar nestabdyti viešojo pirkimo procedūras, susikerta visuomenės interesai kuo skubiau gauti pirkimo objektą ir užtikrinti skaidrius, teisės aktų reikalavimus atitinkančius viešuosius pirkimus, ir kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama, kuriam viešajam interesui suteikti prioritetą.
 1. Atsakovai – uždaroji akcinė bendrovė „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovė net preliminariai nepagrindė ieškinio reikalavimų; jos teiginiai grindžiami vien tik subjektyviais vertinimais ir prielaidomis. Ieškovė plečiamai aiškina paskelbtas viešojo pirkimo sąlygas, reikalauja priversti atsakovus vertinti tiekėjų kvalifikaciją pagal sąlygas, kurios nėra numatytos pirkimo dokumentuose. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebūtų apsaugomas viešasis interesas, tačiau būtų sudaromos prielaidos išimtinai ieškovės turtinių interesų tariamai gynybai.
 2. Ieškovė nepagrindžia ir neįrodinėja, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, ji patirtų žalos ar laimėtų konkursą, tačiau vis vien siekia sustabdyti procedūrų ir pirkimo sutarties vykdymą.
 3. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, nėra pagrindo teigti, kad ieškovė neturėtų galimybės ginti savo teisių – ieškovė turi teisę pasinaudoti kitais savo teisių gynimo būdais.
 1. Atsakovė – akcinė bendrovė LITGRID, atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirkimo objektas pagrįstai teismo pripažintas itin svarbiu viešajam interesui, kadangi 110/6 kV Grigiškių transformatorių pastotės 110 kV skirstykla, t. y. LITGRID dalis, yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintis įrenginys, o pirkimo objektas susijęs su tokio įrenginio rekonstravimu. Skirstyklos įrenginių būklė yra bloga, dėl to yra rizika, kad bet kuriuo momentu gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas buitiniams ir nebuitiniams vartotojams, galimi sprogimai, kurių metu gali būti sugadinti šalia esantys įrenginiai, nukentėti žmonės. Dėl to, kas nurodyta, atsakovai ir Grigiškių buitiniai ir nebuitiniai elektros energijos vartotojai gali patirti didesnių nuostolių, nei galimi ieškovės, siekiančios tik asmeninės naudos.
 2. Nėra jokio pagrindo teigti, kad ieškinys pagrįstas ir neabejotinai bus patenkintas. Ieškinys grindžiamas vien tik ieškovės prielaidomis ir subjektyviu vertinimu. Ieškovė visiškai neatsižvelgia į pirkimo objektą ir poreikį kaip galima greičiau pasirašyti pirkimo sutartį bei pradėti darbus.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Remiantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip laikinoji apsaugos priemonė viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 4. Byloje kilęs ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio objektas yra 110/6 kV Grigiškių transformatorių pastotės AB LITGRID dalies ir AB LESTO A ir B dalies rekonstravimas, perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo. Grigiškių transformatorių pastotės LITGRID dalis (110/6 kV Grigiškių transformatorių pastotės 110 kV skirstykla) yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintis įrenginys, taigi viešojo pirkimo objektu siekiama užtikrinti neeilinę svarbą turinčio įrenginio sklandų funkcionavimą. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, atsižvelgiant į paminėtą viešojo pirkimo objektą, yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, neneigiant viešojo pirkimo konkurso procedūrų teisėtumo reikšmės, pirmenybė teikiama visuomenės interesui. Šiuo atveju tai Grigiškių elektros energijos vartotojų interesas turėti saugų ir nepertraukiamą elektros energijos tiekimą. Skunde akcentuojamos aplinkybės, kad byloje nėra duomenų apie kritinę transformatorių pastotės būklę ar elektros energijos tiekimo sutrikimus, tačiau jos nepaneigia pirkimo objekto reikšmės ir jam (objektui) suteikto prioriteto. Be to, pagal bylos duomenis, 110 kV transformatorių pastočių būklės įvertinimo metodikos rezultatus, 110/6 kV Grigiškių transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos (t.y. LITGRID AB pastotės dalies, turinčios strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui) funkcionalumas yra kritinės būklės, ir tai įrodo viešojo pirkimo objekto reikšmę ir būtinybę.
 5. Ieškovės teiginiai, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebus tinkamai užtikrintas ieškovės teisių gynimas nėra pagrįsti, deklaratyvūs. Tikėtina ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė neįrodyta.
 6. Skundžiamą procesinį sprendimą teismas motyvavo ir tuo, kad ieškovė savo, galbūt, pažeistų teisių gynybą galėtų užtikrinti ir kitu būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Apeliacinės instancijos teismas nekvestionuoja, kad toks ieškovės pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus. Kita vertus, vien ieškinio pareiškimas nesudaro pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių. Aplinkybė, kad egzistuoja kitas ieškovės pažeistų interesų gynybos būdas, tik vienas iš argumentų, patvirtinančių pagrįstai pirkimo objektui suteiktą prioritetą. Vien tai, kad teisės aktai suteikia ieškovui teisę teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, nereiškia, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas.
 7. Dėl šioje nutartyje nustatyto ir aptarto viešojo intereso prioriteto (CPK 4237 str. 1 d.) bei ieškovei neįrodžius jai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės (CPK 178 str.), neturi esminės reikšmės ar ieškinys preliminariai pagrįstas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai iš esmės grindžiami tik ieškovės prielaidomis apie pasiūlymų eilės 1-5 vietose nurodytų tiekėjų netinkamą kvalifikaciją, teiginiais, kad šie dalyviai neįrodė turintys ir/arba neturi teisės atlikti šio viešojo pirkimo objektą sudarančius darbus – inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus ir projekto ekspertizę, kai pačios ieškovės pasiūlymas skundžiamame perkančiosios organizacijos sprendime nurodytas tik 6 vietoje, jau preliminaraus vertinimo stadijoje suponuoja prielaidą apie tikėtiną reikalavimų nepagrįstumą.
 8. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 9. Ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

11Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai