Byla 2S-835-565/2019
Dėl proceso atnaujinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas A. D. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad:

82.1.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009 įsiteisėjo 2009 m. gegužės 11 d., t. y. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o prašymas atnaujinti procesą nėra reiškiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu (CPK 368 straipsnio 2 dalis);

102.2.

11analogišką pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo jau buvo atsisakyta priimti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-31751-905/2018, kuri buvo palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi. Minėtoje nutartyje nurodyta, kad aplinkybė, jog per įstatyme nurodytą penkerių metų laikotarpį pareiškėjas ne kartą buvo kreipęsis į teismą dėl proceso atnaujinimo, sprendžiant, ar pareiškėjas nėra praleidęs CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto prašymo padavimo termino, nėra teisiškai reikšminga, nes šis terminas yra skaičiuojamas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o ankstesni prašymai dėl proceso atnaujinimo jo eigos nei sustabdo, nei nutraukia;

122.3.

13atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas praleido CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatytą penkerių metų terminą, prašymą atsisakoma priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

14III. Atskirojo skundo argumentai

153.

16Pareiškėjas A. D. atskiruoju skundu prašo atnaujinti civilinę bylą ir panaikinti cenzūrą.

174.

18Atskirajame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos nieko nepasisakė dėl pagrindinių apelianto prašymo argumentų, dėl prašymo atnaujinti terminą prašymui paduoti. Pirmosios instancijos teismas jau septynis kartus neteisėtai atmetė pareiškėjo prašymus panaikinti cenzūrą, argumentuodamas suėjusiu senaties terminu. Pareiškėjas per skundžiamoje nutartyje nurodytą senaties terminą į teismą kreipėsi ne kartą, tačiau visus kartus teismas ignoravo Konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo normas, taip pat pažeidė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kuri garantuoja minties ir spaudos laisvę. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, kurioje prašoma atnaujinti procesą, uždrausdamas pareiškėjui rašyti straipsnius, įvedė neteisėtą cenzūrą, kuri turi būti panaikinta.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas atmetamas

215.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

236.

24Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 338 straipsnis).

257.

26Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti apelianto prašymą dėl proceso atnaujinimo, pateiktą praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 metų terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

278.

28Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuri taikoma tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Kasacinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant šio instituto paskirtį ir tikslus, nurodyta, kad teismo sprendimo teisinė galia lemia jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Būtent tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis.

299.

30CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus (kurie nagrinėjamu atveju nėra aktualūs).

3110.

32Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, kurios procesą apeliantas prašo atnaujinti, įsiteisėjo 2009 m. gegužės 11 d., taigi daugiau kaip prieš penkerius metus.

3311.

34Apeliantas atskiruoju skundu prašo atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad per minėtą penkerių metų laikotarpį jis ne kartą buvo kreipęsis į teismą dėl proceso atnaujinimo, sprendžiant, ar apeliantas nėra praleidęs CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto prašymo padavimo termino, nėra teisiškai reikšminga. CPK 368 straipsnio 2 dalyje aiškiai yra nurodyta, kad šis terminas skaičiuojamas nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo toje byloje, kurioje ir siekiama atnaujinti procesą, taigi ankstesni pareiškėjo prašymai dėl proceso atnaujinimo šio termino eigos nei sustabdo, nei nutraukia.

3512.

36Proceso atnaujinimo ribojimas laike, t.y. naikinamieji terminai, yra nustatyti tam, kad būtų užtikrintas teisinių santykių stabilumas, byloje dalyvaujančių asmenų teisėti lūkesčiai, kad įsiteisėjusius sprendimus būtų įmanoma įvykdyti, o šalys nepiktnaudžiautų savo teisėmis, siekdamos iš naujo bylinėtis ar kliudyti priimto sprendimo vykdymui. Priešingu atveju, t.y. jeigu teismas, nepaisydamas CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatytų terminų, tenkintų vienos šalies prašymą ir atnaujintų procesą, būtų pažeidžiamos kitos šalies teisės ir teisėti lūkesčiai, nes toks asmuo tikisi, kad priimtas teismo sprendimas bus tinkamai ir operatyviai vykdomas, o jeigu jau įvykdytas, kad jo atžvilgiu nebus taikoma restitucija, taip pat, kad nebus patiriami papildomi nepatogumai, išlaidos, laiko sąnaudos, susijusios su pakartotiniu bylinėjimusi, ir kt., t. y. tokiu būdu nebūtų užtikrintas pasitikėjimas nei įstatymais, nei įsiteisėjusiais teismo sprendimais.

3713.

38Ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas faktiškai apsiribojo deklaratyviais teiginiais apie prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo procesines stadijas, teisės aktų citavimu ir apelianto teisių bei laisvių pažeidimu. Bylos duomenys, taip pat teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) leidžia daryti išvadą, jog apeliantas, remdamasis deklaratyvaus pobūdžio argumentais ir samprotavimais, besąlygiškai siekia proceso atnaujinimo beveik prieš 10 metų Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-177-734/2009, kurios rezultatas netenkina apelianto. Teismų informacinė sistema LITEKO patvirtina, jog apelianto prašymai dėl proceso atnaujinimo yra atmetami/nepriimami, tačiau apeliantas teikia pakartotinius prašymus atnaujinti procesą.

3914.

40Apeliantas taip pat išdėstė argumentus dėl teismų, atmetusių jo ankstesnius prašymus dėl proceso atnaujinimo, pareigos nusišalinti sprendžiant jo prašymą dėl proceso atnaujinimo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog apelianto prašymai dėl teismų nušalinimo taip pat buvo ne kartą nagrinėti ir atmesti kaip nepagrįsti. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-2628-881/2018 jau buvo nurodęs apeliantui, jog aplinkybė, kad skundžiamą nutartį priėmęs teisėjas taip pat sprendė ankstesnio apelianto prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, nei pagal CPK 65 – 66 straipsnius, kuriuose įtvirtinti teisėjo nusišalinimo pagrindai, nei pagal CPK 71 straipsnį, kuriame nustatyti neleistinumo teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas atvejai, nebuvo pagrindas teisėjui nusišalinti nuo šio klausimo nagrinėjimo.

4115.

42Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

4316.

44Esant nurodytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, vertintina, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas A. D. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi atsisakė... 8. 2.1.... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas... 10. 2.2.... 11. analogišką pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo jau buvo... 12. 2.3.... 13. atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas praleido CPK 368 straipsnio 2 dalyje... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 3.... 16. Pareiškėjas A. D. atskiruoju skundu prašo atnaujinti civilinę bylą ir... 17. 4.... 18. Atskirajame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos nieko nepasisakė dėl... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas atmetamas... 21. 5.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. 6.... 24. Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo... 25. 7.... 26. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos... 27. 8.... 28. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo... 29. 9.... 30. CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali... 31. 10.... 32. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad teismo sprendimas civilinėje... 33. 11.... 34. Apeliantas atskiruoju skundu prašo atnaujinti terminą prašymui dėl proceso... 35. 12.... 36. Proceso atnaujinimo ribojimas laike, t.y. naikinamieji terminai, yra nustatyti... 37. 13.... 38. Ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas faktiškai... 39. 14.... 40. Apeliantas taip pat išdėstė argumentus dėl teismų, atmetusių jo... 41. 15.... 42. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant... 43. 16.... 44. Esant nurodytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, vertintina, kad... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 46. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartį palikti...