Byla 2A-9-230/2013
Dėl pinigų už nekokybišką prekę grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Lozoraitytės, Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Ievai Gegeckaitei, Simonai Neniškytei, dalyvaujant ieškovei R. S., jos atstovui adv. Andriui S. B., atsakovės UAB „Komotos sistemos“ direktoriui ir trečiojo asmens A. P. firmos „Komota“ savininkui A. P., atsakovės atstovei adv. R. Č., ekspertui L. R., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Komotos sistemos“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-380-399/2011 pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Komotos sistemos”, tretieji asmenys A. P. firma „Komota“, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl pinigų už nekokybišką prekę grąžinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės UAB „Komotos sistemos“ 2 799 Lt, t. y. sumokėtą kainą už nešiojamąjį kompiuterį. Nurodė, kad iš atsakovės pagal 2008 m. kovo 14 d. sudarytą išperkamosios nuomos sutartį nusipirko kompiuterį, už kurį UAB „Snoro lizingas“ sumokėjo 2 799 Lt, ji visiškai atsiskaitė su UAB „Snoro lizingas“ Pradėjus naudotis kompiuteriu, jis pradėjo gesti, pirmą kartą kompiuteris sugedo 2009-06-16, atsakovė atliko garantinį remontą, tačiau kompiuteris 2009-09-12 vėl sugedo ir buvo remontuojamas antrą kartą. Kompiuterį pardavė atsakovė, o remonto darbus atliko A. P. firma „Komota“. Kompiuteris buvo remontuojamas du kartus, dabar vyksta ginčas dėl trečiojo gedimo, tai patvirtina, kad prekė yra netinkamos kokybės. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Kauno skyriaus Marijampolės poskyris, atlikęs kompiuterio kokybės įvertinimą, patikrinimo akte konstatavo, kad kompiuteris techniškai netvarkingas. Atsakovė neįvykdė ieškovės reikalavimo grąžinti jai sumokėtą kompiuterio kainą, todėl ieškiniu prašė teismo ją priteisti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė ieškovei R. S. iš atsakovės UAB „Komotos sistemos“ 2 799 Lt už nešiojamąjį kompiuterį sumokėtą kainą ir 784 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas bylos duomenimis nustatė, kad ieškovė iš atsakovės pagal išperkamosios nuomos sutartį 2008-03-14 už 2 799 Lt įsigijo nešiojamą kompiuterį su įdiegta programa „Linux”, daugiau identifikuojančių daiktą duomenų sutartyje nebuvo nurodyta. Taip pat nustatė, kad ieškovė su UAB „Snoro lizingas” pilnai atsiskaitė, ir daiktas yra tapęs jos nuosavybe. Remdamasis byloje pateiktais įrodymais, teismas nustatė, kad kompiuteris buvo taisomas 2009-06-18 – 2009-07-09 ir 2009-09-12 - 2009-09-24 dienomis A. P. firmoje „Komota”. Teismas, išanalizavęs tarp šalių sudarytą sutartį ir ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, ir jų sudaryta sutartis yra vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. Remdamasis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais - Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 2010-02-11 rašte Nr. 3MP-35 nurodytomis ir inspekcijos nustatytomis išnagrinėjus ieškovės skundą aplinkybėmis, inspekcijos 2010-03-08 rašte Nr. 3MP-50 Vartotojų teisių apsaugos tarnybai nurodytomis aplinkybėmis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateikta išvada šioje byloje, UAB ,,Atea“ 2010-02-04 atliktos techninės patikros išvadomis, teismas sprendė, kad ieškovei buvo parduotas nekokybiškas daiktas, kurio kokybės pažeidimas yra esminis, todėl ji turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Atsakovės prašymą skirti kompiuterio techninę ekspertizę teismas atmetė todėl, kad ji nenurodė kompetentingo asmens, galinčio atlikti ekspertizę ir nepateikė duomenų, jog atsakovė pardavė sertifikuotą kompiuterį, taip pat atsižvelgė į tai, kad bylos nagrinėjimas užsitęsė.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog sprendimas naikintinas, kadangi pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą, netinkamai taikė materialinės teisės normas, nesivadovavo CK 1.5 str. įtvirtintais sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principais. Nurodo šiuos skundo argumentus:

91) Teismo išvada, kad ieškovei buvo parduotas netinkamos kokybės nešiojamasis kompiuteris, yra nepagrįsta, prieštaraujanti byloje esantiems įrodymams ir liudytojų parodymams. Teismas turėjo nustatyti, kad ieškovės kompiuterio gedimas įvyko dėl pardavėjo neaptartų trūkumų, kurie atsirado iki prekė buvo parduota ieškovei. Teismas netyrė su gedimu susijusių faktinių aplinkybių, nesiekė išsiaiškinti tikrųjų kompiuterio gedimo priežasčių. Apeliantės nuomone, kompiuterio gedimai buvo dėl netinkamo jo eksploatavimo, kadangi byloje pateiktas 2008-03-14 prekės perdavimo-priėmimo aktas, pasirašytas ieškovės, patvirtina, jog prekė kokybiška, sukomplektuota, nepriekaištingai veikia ir perdavimo metu atitinka jai keliamus reikalavimus, tačiau teismas šio įrodymo nevertino. Kadangi ieškovė per 2 metų garantinių įsipareigojimų, taikomų kietajam diskui, terminą nepristatė pardavėjui apžiūrai įsigyto kompiuterio, iki tol net 21 mėnesį naudojosi juo, ji neturi teisės reikalauti iš apelianto garantinių įsipareigojimų. Palikus ginčijamą sprendimą nepakeistą, būtų įtvirtinta netoleruotina situacija, kai pardavėjas visais atvejais privalo tenkinti pirkėjo reikalavimą grąžinti visą už prekę sumokėtą kainą, net jei neturėjo galimybės apžiūrėti grąžinamą prekę ir pirkėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių prekės įsigijimą iš pardavėjo ir pardavėjo garantinius įsipareigojimus.

102) Teismas išvadą dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo iš esmės grindė tik 2010-02-04 UAB ,,Atea“ atliktos techninės patikros išvadomis, kad kompiuterio gedimas įvyko dėl kietojo disko defekto ir vartotojos kaltės dėl atsiradusio gedimo nėra. Tačiau teismas visiškai nevertino tai, jog šis aktas surašytas įmonės, atvirai konkuruojančios su apeliante, ir neturinčios teisės spręsti dėl gedimo pobūdžio ir garantinio aptarnavimo, bei neatlikus išsamaus tyrimo, siekiant nustatyti, ar kietojo disko gedimas nėra viruso pasekmė. Teismas visiškai nesiaiškino aplinkybių, kokiais metodais remdamasi UAB ,,Atea“ atliko techninę patikrą, kokios techninės priemonės naudotos ir kokiu būdu nustatyta, kad kompiuteris sugedo būtent dėl kietojo disko defekto, ir kuo remiantis padaryta išvada, kad nėra vartotojos kaltės dėl nustatyto gedimo. Vertindamas nurodytą patikros aktą, teismas turėjo pasisakyti dėl liudytojo G. B. parodymų, kurie neatitiko akto išvadų, o liudytojas parodė, kad ant matricos korpuso, kur yra kietasis diskas, yra negilūs įbrėžimai. Todėl atsakovė prašė skirti byloje ekspertizę gedimo priežastims nustatyti. Taip pat teismas nepasisakė dėl Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011-02-07 konsultacijos Nr. S-165, kad mechaniškai sukrėtus ar fiziškai pažeidus diską jis gali sugesti. Todėl teismas nepagrįstai UAB ,,Atea“ patikros akto išvadoms suteikė pranašumą prieš kitus į bylą pateiktus įrodymus. Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija tyrimą atliko subjektyviai, kadangi ji, nustatydama daikto kokybės trūkumus, rėmėsi tik UAB „Atea“ išvada, kuri buvo atlikta paties inspektoriaus prašymu, tačiau jam nedalyvaujant, o atsakovė nebuvo informuota apie kompiuterio patikrą. Kadangi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimtas sprendimas iš esmės grįstas tik inspekcijos išvadomis, priimtas tik formaliai įvertinus situaciją, neatlikus objektyvaus ir išsamaus aplinkybių tyrimo, todėl nelaikytinas patikimu įrodymu, ir teismas priimdamas sprendimą negalėjo juo remtis.

113) Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovei buvo parduodas nekokybiškas daiktas, taip pat nurodo, jog teismas neįvertino, ar šiuo atveju sutarties nutraukimas yra proporcinga ieškovės teisių gynimo priemonė. Reikalavimas nutraukti sutartį teismo turėjo būti vertinamas, kaip griežčiausia priemonė, kurios įgyvendinimas nėra absoliutus ir kuri gali būti taikoma tada, kai kitų priemonių nepakanka pažeistoms teisėms apginti. Todėl ieškovės reikalavimas grąžinti viso kompiuterio kainą po 21 naudojimosi mėnesio yra neproporcinga pažeidimo mastui priemonė. Tokia ieškovės teisių gynimo priemonė neatitinka teisingumo ir protingumo principų, ypač kai nebuvo išsiaiškintos gedimo priežastys. Šiuo atveju galėjo būti pakeistas kietasis diskas, kurio vertė daugiau kaip 20 kartų mažesnė nei viso kompiuterio. Be to, teismas turėjo įvertinti ir tai, kad vadovautis vartotojo instrukcijos Prekybinių garantijos sąlygų 6 punktu, nešiojamam kompiuteriui suteikta 12 mėnesių garantija, kuri kreipimosi į teismą dieną akivaizdžiai buvo pasibaigusi, o kietajam diskui buvo suteikta 24 mėnesių garantija, todėl teismas galėjo tik spręsti, ar taikytini garantiniai įsipareigojimai ieškovės kompiuterio kietajam diskui.

12Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), tačiau sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepilnai ir nevisapusiškai išsiaiškino bylos aplinkybes, todėl pažeidė procesines teisės normas, ir tai turėjo įtakos tam, kad buvo neteisingai išspręsta byla, taip pat netinkamai taikė materialines teisės normas.

15Byloje nustatyta, kad ieškovė 2008 m. kovo 14 d. pagal išperkamosios nuomos sutartį ir prekės priėmimo-perdavimo aktą (t. 1, b. l. 14-15) iš atsakovės įsigijo nešiojamą kompiuterį su įdiegta programa „Linux”, už kurį UAB „Snoro lizingas“ sumokėjo 2 799 Lt. Ieškovė su UAB „Snoro lizingas” pilnai atsiskaitė (t. 1 b. l. 17-20). Taip pat nustatyta, kad kompiuteris buvo taisomas 2009-06-18 – 2009-07-09 ir 2009-09-12 - 2009-09-24 dienomis A. P. firmoje „Komota” (t. 1, b. l. 6, 86-88). UAB „Atea“ 2010 m. vasario 4 d. techninės patikros aktu (t. 1, b. l. 51) buvo nustatytas dar vienas kompiuterio gedimas - kietojo disko defektas. Todėl ieškovė pareiškė reikalavimą atsakovei grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtą kainą.

16Dėl kompiuterio trūkumų nustatymo

17Pirmosios instancijos teismas, remdamasis UAB „Atea“ patikros aktu, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos duomenimis bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateikta išvada, sprendė, kad atsakovė (pardavėjas) pardavė ieškovei (pirkėjai) nekokybišką prekę - kompiuterį, todėl ji CK 6.363 straipsnio 8 dalies pagrindu turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą. CK 6.363 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad pirkėjas vietoj šio straipsnio 4–7 dalyse numatytų reikalavimų gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą. CK 6.363 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas (išskyrus maisto produktus), turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą reikalauti iš pardavėjo: 1) pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 2) atitinkamai sumažinti prekės kainą; 3) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus; 4) atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino pirkėjas pats ar trečiųjų asmenų padedamas. Pardavėjo atsakomybę už daiktų kokybę reglamentuoja CK 6.333 straipsnis, kurio 3 dalyje numatyta, kad kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Iš kompiuterio vartojimo instrukcijos (t. 1, b. l. 89) 7 skyriaus „Prekybinės garantijos sąlygos“ 1 punkto, kuris įsigalioja nuo prekės išdavimo klientui momento, nuostatų matyti, kad šiai prekei nustatytas dviejų metų laikotarpis pretenzijoms pareikšti, o šio skyriaus 6 punkte numatyta, kad prekybinė garantija ORDI nešiojamiems kompiuteriams yra 12 mėnesių, tačiau kietiesiems diskams - 24 mėnesiai. Kadangi byloje nustatytas kompiuterio kietojo disko defektas, ką patvirtina tiek UAB „Atea“ patikros aktas (t. 1, b. l. 51), tiek byloje paskirtos kompiuterio techninės ekspertizės išvada (t. 2, b. l. 121-122), todėl šiuo atveju taikytina pardavėjo 24 mėnesių garantija, kurio termino ieškovė (pirkėja), 2010-01-11 pareikalaudama grąžinti sumokėtus pinigus (t. 1, b. l. 49), nėra praleidusi.

18Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, kad tuomet, kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, yra svarbu nustatyti parduotos prekės trūkumo priežastis. Apeliantė paduotu apeliaciniu skundu ir bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme eigoje nuolat kėlė kompiuterio defektų atsiradimo priežasčių nustatymo problemą, nesutikdama su UAB „Atea“ atlikto kompiuterio techninės patikros akto išvadomis, kuriomis rėmėsi pirmosios instancijos teismas. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apribojo atsakovės teisę teikti įrodymus kompiuterio gedimo ir jo priežastims nustatyti ir atmetė prašymą skirti ekspertizę, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo nepilnai ir nevisapusiškai išsiaiškintos nurodytos esminės bylos aplinkybės. Tokiu būdu teismas pažeidė CPK 12, 17, 176, 178, 185 straipsnių, 265 straipsnio 1 dalies, 270 straipsnio 4 dalies 1 punkto reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas ištaisyti šiuos pirmosios instancijos teismo padarytus pažeidimus, byloje paskyrė kompiuterio techninę ekspertizę, kurią atlikus, ekspertas davė išvadą, kad kompiuterio gedimas yra kietajame diske, kad gedimas yra techninio pobūdžio ir nors nurodė, kad nėra galimybės nustatyti kietojo disko, o tuo pačiu ir kompiuterio gedimo priežasties, tačiau patvirtino, kad gedimo priežastis nėra susijusi su kietojo disko eksploatavimu (t. 2, b.l. 121-122). Siekiant detaliau išsiaiškinti ekspertizės išvadų pagrįstumą, byloje buvo apklaustas ekspertas L. R., kurio apklausa patvirtino jo duotų išvadų pagrįstumą. Tokiu būdu suteikus atsakovei galimybę teikti įrodymus savo atsikirtimams pagrįsti ir byloje atlikus ekspertizę yra paneigtas atsakovės argumentas, kad kompiuterio gedimas galėjo atsirasti dėl ieškovės veiksmų, t. y. netinkamo kompiuterio eksploatavimo. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė yra atsakinga už parduotos prekės kokybę, faktiškai yra pagrįsta.

19Dėl ieškovės teisių gynimo būdo (reikalavimo grąžinti už prekę sumokėtą kainą) proporcingumo

20Pirmosios instancijos teismas, nustatęs atsakovės parduotos prekės - kompiuterio kietojo disko defektą, taikė CK 6.363 straipsnio 8 dalyje numatytą ieškovės teisių gynimo būdą - sumokėtos už prekę kainos grąžinimą. Atsakovė mano, kad šis teisių gynimo būdas yra neproporcingas atsižvelgiant į tai, kad gedimas yra tik kietajame diske, o ieškovė iki tol net 21 mėnesį naudojosi kompiuteriu, be to, kompiuteriai dėl nuolat vykstančios techninės pažangos greitai praranda savo vertę.

21Vartojimo sutarties instituto specifika pasireiškia ir sutarčių pabaigos (sutarties nutraukimo ar atsisakymo) teisiniame reguliavime, kuris daugeliu atveju suteikia vartotojui teisę atsisakyti vartojimo sutarties ar nutraukti sutartį palankesne tvarka negu kitų sutarčių atveju. Tokio reguliavimo atvejis yra ir CK 6.363 straipsnio 8 dalyje nustatyta pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, kai jam parduotas netinkamos kokybės daiktas. Dėl šios teisės normos taikymo kasacinis teismas yra pasisakęs, kad CK 6.363 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas specialus vartotojo teisių gynimo būdas, o CK 6.363 straipsnio 4-8 dalyse nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo užsakovui (pirkėjui) suteikiama teisė rinktis jam naudingiausią pažeistos teisės dėl netinkamos kokybės daikto pagaminimo (pardavimo) gynimo būdą, tarp jų – ir nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje D. Ž. v. UAB „ Titlis“, bylos Nr. 3K-3-237/2008). Vartotojas turi teisę spręsti, kurį iš įstatyme įtvirtintų teisių gynimo būdu rinktis. Tačiau ginčą nagrinėjantis teismas, įvertindamas vieno ar kito vartotojo teisių gynimo būdo pasirinkimo pagrįstumą, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių pasekmių. To reikalauja įstatyme įtvirtinta sutarties šalies pareiga sutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnis) ir sutarčių vykdymo principai, įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, ieškovės pasirinktas pažeistų teisių gynimo būdas - reikalauti grąžinti už kompiuterį sumokėtą kainą, kai trūkumas nustatytas tik kompiuterio kietajame diske, kurio kaina lyginant su visa kompiuterio kaina sudaro tik labai nežymią dalį, nes šiuo metu nešiojamo kompiuterio kietojo disko kainos yra nuo 50 Lt iki 120 Lt (t. 2, b. l. 153-154), pripažintina neproporcinga ir neadekvati pažeidimui teisių gynimo priemone. Tai patvirtina ir tas faktas, kad ieškovė iki šio trūkumo nustatymo kompiuteriu naudojosi net 21 mėnesį, o atsižvelgiant į tai, kad dėl vykstančio spartaus techninio progreso kompiuterių vertė itin greitai kinta ir senesnio modelio kompiuteriai itin greitai nuvertėja, sumokėtos kompiuterio kainos grąžinimas neatitiktų sutartiniuose santykiuose taikytinų sąžiningumo, ekonomiškumo, bendradarbiavimo, taip pat bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis). Todėl kolegija sprendžia, kad šiuo atveju netaikytinas CK 6.363 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas specialus vartotojo teisių gynimo būdas. Kaip parodė byloje apklaustas ekspertas L. R., nustačius kietojo disko defektą gamintojas nesiaiškina jo sugedimo priežasčių, o tiesiog jį pirkėjui pakeičia. Todėl darytina išvada, kad šiuo atveju tinkama ieškovės pažeistų teisių gynimo priemone būtų ieškovės nuostolių, susijusių su kietojo disko pakeitimu, atlyginimas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.363 straipsnio 5 dalis). Kadangi atsakovės direktorius A. Padvelskis pripažino, kad kompiuterio įsigijimo metu kietojo disko kaina galėjo būti apie 280 Lt, byloje pateikti duomenys apie kietųjų diskų nešiojamiems kompiuteriams kainas patvirtina, kad jos yra iki 120 Lt, tačiau teismas neturi duomenų apie realiai patirtas išlaidas, todėl teismas, remdamasi LR CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, nustato ieškovės nuostolių dydį, lygų 200 Lt, su tokiu atlygintinu nuostolių dydžiu iš esmės sutiko ir atsakovės atstovai. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 200 Lt nuostolių dėl nekokybiško kietojo disko parduotame kompiuteryje.

22Kadangi pirmosios instancijos teismas nepilnai išsiaiškino esmines bylos aplinkybes, apribodamas atsakovės teisę teikti įrodymus, neatsižvelgė į kasacinio teismo suformuotą praktiką dėl CK 6.363 straipsnio 8 dalies taikymo, todėl pažeidė tiek procesines, tiek materialines teisės normas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis), dėl ko sprendimas keistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas tik 7 procentais, o atmestas - 93 procentais, todėl šalims jų turėtos bylinėjimosi išlaidos atlygintinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 98 straipsnis). Ieškovė sumokėjo 84 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (t. 1, b. l. 2), taip turėjo 1 650 Lt atstovavimo išlaidų (t. 1, b. l. 21, t. 2, b. l. 38, 160), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 5,88 Lt žyminio mokesčio ir 115,50 Lt atstovavimo išlaidų, viso 121,38 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė patyrė 84 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą išlaidų (t. 2, b. l. 54) ir turėjo 2 300 Lt atstovavimo išlaidų (t. 2, b. l. 94-97), taip pat turėjo 1 016 Lt ekspertizės išlaidų, todėl atsakovei iš ieškovės priteistina 78,12 Lt žyminio mokesčio, 2 139 Lt atstovavimo ir 944,88 Lt ekspertizės išlaidų, viso 3 162 Lt bylinėjimosi išlaidų.

25Iš ieškovės proporcingai atmestų reikalavimų daliai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 96 straipsnis).

26Atsakovė buvo įnešusi į teismo depozitinę sąskaitą 500 Lt užstatą eksperto apklausos išlaidoms atlyginti, tačiau ekspertas nepateikė sąskaitos šioms išlaidoms apmokėti, todėl šis užstatas grąžintinas atsakovei.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

28Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą ir jį išdėstyti taip:

29Ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Komotos sistemos“ (įmonės kodas 113078) ieškovei R. S. (a. k. ( - ) 200 Lt nuostolių už nešiojamojo kompiuterio kietojo disko trūkumus, 5,88 Lt žyminio mokesčio ir 115,50 Lt atstovavimo išlaidų, viso 121,38 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Grąžinti ieškovei R. S. daiktinį įrodymą - nešiojamąjį kompiuterį.

31Priteisti iš ieškovės R. S. (a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Komotos sistemos“ (įmonės kodas 113078) 78,12 Lt žyminio mokesčio, 2 139 Lt atstovavimo išlaidų ir 944,88 Lt ekspertizės išlaidų, viso 3 162 Lt bylinėjimosi išlaidų, o valstybei - 82,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Komotos sistemos“ (įmonės kodas 113078), sąskaitos Nr. ( - ) AB Šiaulių bankas 500 Lt, įmokėtus 2012 m. spalio 12 d. į teismo depozitinę sąskaitą, išlaidoms eksperto apklausai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės UAB „Komotos sistemos“ 2 799 Lt,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės... 9. 1) Teismo išvada, kad ieškovei buvo parduotas netinkamos kokybės... 10. 2) Teismas išvadą dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo iš esmės... 11. 3) Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 12. Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Bylos nagrinėjimo apeliacine... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2008 m. kovo 14 d. pagal išperkamosios nuomos... 16. Dėl kompiuterio trūkumų nustatymo... 17. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis UAB „Atea“ patikros aktu,... 18. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, kad tuomet, kai... 19. Dėl ieškovės teisių gynimo būdo (reikalavimo grąžinti už prekę... 20. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs atsakovės parduotos prekės -... 21. Vartojimo sutarties instituto specifika pasireiškia ir sutarčių pabaigos... 22. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepilnai išsiaiškino esmines bylos... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas tik 7 procentais, o atmestas - 93... 25. Iš ieškovės proporcingai atmestų reikalavimų daliai priteistinos... 26. Atsakovė buvo įnešusi į teismo depozitinę sąskaitą 500 Lt užstatą... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 28. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti Marijampolės rajono... 29. Ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės... 30. Grąžinti ieškovei R. S. daiktinį įrodymą - nešiojamąjį kompiuterį.... 31. Priteisti iš ieškovės R. S. (a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei... 32. Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Komotos sistemos“...